Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalanie i jego wydajność 232 stron w .pdf Praca została zaprezentowana w celu uzyskania tytuł Doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Nancy 1 w mechanice i energetyce. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

Spalanie i zanieczyszczenie wody i wydajność

A Informacje o spalaniu i wody ...
Remi Guillet (The 03 / 03 / 2012)

Le paliw i innych paliw, które nie skończyć "Blaze", prowadzące do wznowienia cyklicznych debat (patrz Wikipedia) jak ten związany z wiarą w pewnym efektem mniej lub bardziej tajemniczej "dopingu wody "(lub inny efekt wynikający z określenia silnika lub innego urządzenia palnika mniej lub bardziej" [...]

Teoria kopalń w Paryżu: spalanie oleju opałowego i wody

Udział w spalaniu emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Mines Paryż teza przedstawiona w marcu 2008 D. Tarlet do stopnia doktora specjalne Ecole des Mines de Paris „Energetyczne”. .pdf z stron 230. Streszczenie Ciężkie oleje opałowe, oleje zwierzęce lub tłuszcze zwierzęce stanowią [...]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa parowa i mokre spalanie: wyjaśnienia i spektakle Rémi Guillet. Pompa parze wodnej wcześnie rozpocząć 1970 lat badań i rozwoju w kotłów kondensacyjnych (produkty spalania), w celu ograniczenia kondensacji atmosfery gazu spalinowego nowe paliwa, które było [...]

Kocioł olejowy bez oleju, zainspirowany wewnętrznym dopingiem

Podczas spalania oleju napędowego (paliwo), jednym z produktów spalania jest para wodna. Ta para jest również często się zapomina, gdy mówimy o emisji ze spalania węglowodorów, lub para ma ogromny wpływ na klimat (patrz równania spalania i CO2), ale to nie jest [ ...]

Jonizacji pary wodnej i Gillierem PANTONE silnika, prawa do odpowiedzi nauce i życiu

Publikacja prawa do odpowiedzi nieopublikowanego w Science et Vie po artykule "Silnikantone "od listopada 2007 Julien Rochereau.

Artykuł dotyczy niepublikowanego prawa do odpowiedzi po artykule Pantone of Science and Life z listopada 2007. Rzeczywiście, Christophe Martz i Julien Rochereau w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju artykułu S & V, ale wynik był raczej rozczarowujący (zobacz nasze [...]

Pantone silnika teoria kawitacji, relaks, naddźwiękowy fala uderzeniowa w reaktorze

Hipotezę wyjaśnienia działania reaktora Pantone Gillierem kawitacją i ekspansji mieszaniny dwóch fazach (nie przegrzane pary wodnej), a następnie za pomocą fali uderzeniowej naddźwiękowych sprężania gazowej mieszaniny jonizującego. Ta teoria, pozostająca jako hipoteza, byłaby komplementarna do teorii jonizacji pary wodnej. Dokument usunięty na wniosek autora, [...]