Znaczenie szkoleń dla pracowników wybranych do Społecznej Komisji Ekonomicznej

Le komitet społeczny i gospodarczy (CSE) jest organem reprezentującym pracowników w firmach zatrudniających co najmniej 11 pracowników. Od 2018 roku zastąpił radę zakładową (CE) oraz komisję ds. zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy. warunki pracy (CHSCT). Jej członkowie wybierani są na czteroletnią kadencję.

Obowiązki szkoleniowe

Za sprawę odpowiada CSE ochrona interesów pracowników. W 2021 r. 79,5% pracowników sektora prywatnego pozarolniczego korzystało z usług co najmniej jednego organu przedstawicielskiego pracowników (1). Aby to osiągnąć, członkowie muszą zostać uświadomieni i przeszkoleni, aby mogli w pełni i skutecznie wykonywać swoje funkcje przez cały okres swojej kadencji. Jest to wręcz obowiązek nałożony przez ustawodawcę.

Obowiązki te różnią się w zależności od Rozmiar firmy. Jeżeli siła robocza liczy mniej niż pięćdziesięciu pracowników, obowiązkowe szkolenie CSEtrwające maksymalnie pięć dni, zapewnią wybranym urzędnikom podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa. Jeśli firma zatrudnia więcej niż pięćdziesięciu pracowników, konieczne będzie dodatkowe szkolenie. Będzie skupiać się na Zdrowie w pracy, bezpieczeństwa i warunków pracy (SSCT).

Czytaj także:  Kryzys bankowy i finansowy: ekonologia w gazecie Le Monde Gérarda Mermeta

Jeżeli liczba pracowników wynosi mniej niż 300 pracowników, czas trwania tego ostatniego wyniesie maksymalnie trzy dni. Powyżej tego limitu wzrośnie do pięciu dni. To rozszerzenie umożliwi poruszenie dodatkowych tematów, takich jak prawa pracowników czy równość zawodowa w firmie.

Kto je finansuje?

Szkolenia wymagane przez prawo muszą być objęte artpracodawca. Pozostałe będą musiały zostać sfinansowane przez samą CSE za pośrednictwem swoich przedsiębiorstw budżet operacyjny. Będzie to wykorzystywane w szczególności do rozliczania:

  • opłaty organizacji szkoleniowej
  • wydatki wybieranych urzędników
  • opłaty dla trenerów

Jest on ustalany co roku przez organ i dlatego każdy członek otrzymuje kopertę umożliwiającą mu szkolenie.

Ten czas szkolenia jest uważany za rzeczywisty czas pracy. W związku z tym wynagrodzenie i prawa danego wybranego urzędnika zostaną utrzymane. Mają swobodę wyboru organizacji szkoleniowej, jaką chcą. Pracodawca w żadnym wypadku nie będzie mógł interweniować w tej kwestii. Na koniec, aby uzyskać pełny ogląd tematu, należy również pamiętać, że obowiązki szkoleniowe dotyczą także zastępców członków CSE.

Czytaj także:  Ekologiczny wpływ produkcji audiowizualnej i Green Shooting

Czy pracodawca może odmówić takiego finansowania?

Kodeks pracy stanowi, że „prawem jest urlop szkoleniowy ekonomiczno-społeczny oraz związkowy urlop szkoleniowy”. Pracodawca może jednak sprzeciwić się, jeśli uzna, że ​​może to mieć niekorzystne skutki dla funkcjonowania jego przedsiębiorstwa.

Zdecydowanie zaleca się, aby uniknąć takiej odmowy przekazać na piśmie wnioski szkoleniowe od członków CSE do kierownictwa. Należy je zgłosić co najmniej trzydzieści dni przed rozpoczęciem szkolenia. Muszą także określić wszystkie warunki z tym związane:

  • daty rozpoczęcia i zakończenia
  • dane kontaktowe organizacji szkoleniowej
  • całkowity koszt

Lepiej broń praw pracowniczych

Połączenie dawnych organów przedstawicielskich pracowników (CE i CHSCT) jeszcze bardziej komplikuje zadania wybieranych urzędników CSE. Ich zakres interwencji faktycznie się poszerzył od 2019 r., kiedy nowy organ wszedł w życie. W rezultacie w 2023 r. odnowienia wymagało prawie trzy czwarte CSE (2).

Czytaj także:  Opé2017, platforma partycypacyjna przeciwko planowanemu starzeniu się

Tylko szkolenie pozwala nowo wybranym członkom na pełne przejęcie wszystkich powierzonych im obowiązków. Promuje także lepszą komunikację z zarządem firmy i jej przedstawicielami, uczestnicząc jednocześnie w tworzeniu zdrowego i produktywnego środowiska pracy. Otoczenie to będzie sprzyjać lepszej obronie praw i interesów pracowników firmy.

Źródła: 

(1): https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-instances-de-representation-des-salaries-dans-les-entreprises-en-2021

(2): https://www.clesdusocial.com/renouvellement-des-cse-c-est-fin-2023-que-l-essentiel-se-passe

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *