Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Spalanie mokre i jego osiągi 232 strony w .pdf Praca przedstawiona w celu uzyskania tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Nancy 1 w dziedzinie nauk mechanicznych i energetycznych. Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: spalanie mokre / spalanie / wilgotność / higrometria / środowisko / efektywność / energia / proces termiczny / tlenki azotu […]

Teza Mines de Paris: spalanie oleju opałowego i wody

Udział w spalaniu emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Praca dyplomowa z Mines de Paris przedstawiona w marcu 2008 roku przez D. Tarleta w celu uzyskania stopnia doktora na Ecole des Mines de Paris ze specjalności "Energetyka". .pdf z 230 stron. Podsumowanie Ciężkie oleje opałowe, oleje odpadowe lub tłuszcze zwierzęce stanowią […]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa parowa i mokre spalanie: wyjaśnienia i występy Rémi Guillet. Pompa pary wodnej Po zainicjowaniu na początku lat 1970-tych XX wieku prac badawczo-rozwojowych nad kondensacyjnymi wytwornicami ciepła (produktów spalania), w celu ograniczenia atmosferycznej kondensacji spalin z nowego paliwa, tj. […]

Wolny od zanieczyszczeń kocioł olejowy inspirowany wewnętrznym domieszkowaniem wody

Podczas spalania oleju opałowego (oleju napędowego) jednym z produktów spalania jest para wodna. Często zapomina się o tej parze wodnej, gdy mówimy o uwolnieniach ze spalania węglowodorów, ale para ma duży wpływ na klimat (patrz równanie spalania i CO2), ale tak nie jest [ …]

wytwornica pary, projektowanie i wdrażanie

Natychmiastowa wytwornica pary do zasilania systemu GP (Gillier Pantone): porady wdrożeniowe System „GP +” jest ewolucją domieszkowania wodą za pomocą bełkotki, zwanego systemem GP (na cześć pierwszego eksperymentatora, rolnika Antoine Gillet) zastąpić masywny bełkot generatorem pary. Oryginalny pomysł pochodzi od Michela Lathuraza, którego […]

Mapa i porady dotyczące domieszkowania wodą Gillier Pantone w silniku wysokoprężnym

Jak zbudować doping wodny GP (Gillier Pantone) na silniku Diesla do samochodu lub pojazdu przemysłowego? André P. i Christophe M. wrzesień 2007 Oto plan i kilka cennych wskazówek dotyczących domieszkowania silnika wysokoprężnego lub pojazdu przy użyciu techniki Gillier Pantone polegającej na domieszaniu wody w celu zmniejszenia zużycia […]

Analiza drgań silnika z wtryskiem wody

Charakterystyka wibracyjna (analiza węzłowa) silnika wysokoprężnego Mercedes 220D z systemem Pantone i bez. Testy od 5 do 7 marca 2007 r. Na IUT w Roanne w Laboratorium Analizy Sygnałów i Procesów Przemysłowych. Na śrubach mocujących głowicę cylindrów znajdują się trzy czujniki przyspieszeniomierza. Znajdują się one odpowiednio powyżej […]

Jonizacja pary wodnej i silnik Gillier-Pantone, prawo odpowiedzi do Science et Vie

Publikacja niepublikowanego prawa do odpowiedzi w Science et Vie w następstwie artykułu „Silnik Pantone” z listopada 2007 r. Autorstwa Juliena Rochereau. Ten artykuł dotyczy niepublikowanego prawa do odpowiedzi w następstwie artykułu Pantone w Science et Vie z listopada 2007 r. Rzeczywiście, Christophe Martz i Julien Rochereau w dużej mierze przyczynili się do pomocy […]

Podsumowanie tez i hipotez dotyczących procesu Gillierem-Pantone

Jakie są możliwe wyjaśnienia domieszkowania wody w silnikach? użytkownika Christophe Martz. Styczeń 2008. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie tak naukowo i poważnie, jak to tylko możliwe. Artykuł jest kontynuacją artykułu: podsumowanie faktów i wyników dotyczących procesu Gilliera-Pantone'a Hipotezy operacyjne dotyczące systemu […]

Pantone silnika teoria kawitacji, relaks, naddźwiękowy fala uderzeniowa w reaktorze

Hipoteza wyjaśniająca działanie reaktora Gilliera-Pantone'a przez kawitację i rozprężanie mieszaniny dwufazowej (para wodna nie przegrzana), a następnie naddźwiękową falę uderzeniową sprężania jonizującą mieszaninę gazów. Teoria ta, pozostając w stanie hipotez, byłaby uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej. Dokument usunięty na wniosek autora dnia […]

Wyjaśnienie silnika Pantone: jonizacja i elektryfikacja ekspansji pary wodnej

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie teorii jonizacji pary wodnej podczas domieszkowania systemem wodnym G lub G + Dokument w języku angielskim wykazujący, że para wodna, która rozpręża się, jest naładowana elektrycznie i może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, co może być niebezpieczne. Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78 Elsevier […]

Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Projekt Echo-Motor dotyczący procesu Pantone przez szkołę inżynierską Mines de Douai. Nasz projekt obejmuje badanie reaktora Pantone. Naszym wyborem było wykonanie i przetestowanie prototypów w oparciu o plany pierwszego patentu oraz rozpowszechnianie naszych wyników i naszego podejścia. Nie chcieliśmy testować […]