Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalania i 232 wydajność stron w .pdf tezy przedstawione na uzyskanie tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Mechaniki Nancy 1 Nauka i Energetyki. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

Teza des Mines de Paris: spalanie paliwa i wody

Wkład do spalania emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Thesis of Mines of Paris przedstawione w marcu 2008 przez D. Tarleta, aby uzyskać stopień doktora Szkoły specjalności paryskiej "Energetyka". .pdf stron 230. Podsumowanie Ciężkie oleje opałowe, zużyte oleje lub tłuszcze zwierzęce stanowią [...]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa pary mokre spalania: objaśnienia i przedstawienia remi Guillet. Pompa parze wodnej wcześnie rozpocząć 1970 lat badań i rozwoju w kotłów kondensacyjnych (produkty spalania), w celu ograniczenia kondensacji atmosfery gazu spalinowego nowe paliwa, które było [...]

Kocioł oleju nie zanieczyszczają zainspirowany dopingu wodą wewnętrznym

Podczas spalania oleju napędowego (paliwo), jednym z produktów spalania jest para wodna. Ta para jest również często się zapomina, gdy mówimy o emisji ze spalania węglowodorów, lub para ma ogromny wpływ na klimat (patrz równania spalania i CO2), ale to nie jest [ ...]

wytwornica pary, projektowanie i wdrażanie

Natychmiastowy generator pary do zasilania systemu GP (Gillier Pantone): wskazówki dotyczące wdrażania System „GP +” to ewolucja domieszkowania wody za pomocą bełkotki, zwanej systemem GP (na cześć pierwszego eksperymentatora, farmera Antoine Gillet) zastąpić nieporęczny bełkot wytwornicą pary. Oryginalny pomysł pochodzi od Michela Lathuraza, którego […]

Planowanie i prowadzenie z wodą dopingu Gillierem Pantone na olej napędowy

Jak zbudować doping wodny GP (Gillier Pantone) na silniku Diesla do samochodu lub pojazdu przemysłowego? Autorzy André P. i Christophe M. Wrzesień 2007 Oto plan i kilka cennych porad dotyczących dopingu silnika wysokoprężnego lub pojazdu zgodnie z techniką dopływu wody Gillier Pantone pozwalającą zmniejszyć zużycie […]

Jonizacji pary wodnej i Gillierem PANTONE silnika, prawa do odpowiedzi do nauki i życia

Publikacja prawa do odpowiedzi nieopublikowana w Science et Vie zgodnie z artykułem „Silnik Pantone” z listopada 2007 r. Autorstwa Juliena Rochereau. Ten artykuł dotyczy prawa do odpowiedzi, niepublikowanego po artykule Pantone Science and Life z listopada 2007 r. Rzeczywiście, Christophe Martz i Julien Rochereau w dużej mierze przyczynili się do pomocy […]

Podsumowanie tez i hipotez dotyczących procesu Gillierem-Pantone

Jakie są możliwe hipotezy wyjaśniające dotyczące dopingu do wody w silnikach? autor: Christophe Martz. Styczeń 2008. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie tak naukowo, jak to tylko możliwe. Artykuł stanowi kontynuację artykułu: synteza faktów i wyników procesu Gilliera-Pantone. Hipotezy operacyjne dotyczące systemu […]

Pantone silnika teoria kawitacji, relaks, naddźwiękowy fala uderzeniowa w reaktorze

Hipotezę wyjaśnienia działania reaktora Pantone Gillierem kawitacją i ekspansji mieszaniny dwóch fazach (nie przegrzane pary wodnej), a następnie za pomocą fali uderzeniowej naddźwiękowych sprężania gazowej mieszaniny jonizującego. Teoria ta, pozostając w stanie założeń byłaby uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej. Dokument usunięte na prośbę autora, [...]

Wyjaśnienie silnika Pantone jonizacji i elektryfikacja pary ekspansji

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej w systemie dopingu woda G lub G + English dokument pokazujący, że para, która relaksuje zostaje naładowane elektrycznie i może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, które może okazać się niebezpieczne. Journal of Elektrostatyka, 23 (1989) 69-78 Elsevier [...]

Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Silnik Projekt Echo na procesie Pantone przez Douai Mines inżynierii szkoły. Nasz projekt jest badanie reaktora Pantone. Nasz wybór padł na produkcję i prototypów badawczych opartych na planach oryginalnym patentem i rozpowszechniać nasze wyniki i nasze podejście. Nie chcieliśmy, aby przetestować [...]

Pobierz: badanie silnika Pantone w UQAR

Projekt Éco-Énergie: Zasilanie generatora przeprojektowane przez Jean-Mathieu Santerre i Simona-Nicolasa Deschênesa (zespół H05-CM-E5), University of Quebec w Rimouski, Quebec, Kanada Oto pełne badanie ukończonego projektu przez inżynierów studentów 2 z University of Rimouski. Przeczytaj streszczenie: Studium generatora Pantone na Uniwersytecie Quebec w Rimouski Pobierz plik (napis [...]

Radykalne reakcje i pękanie

Radykalne reakcje w reaktorze Pantone. doktor PG z oceanografii. Dowiedz się więcej: forum w sprawie zrozumienia silnika pantone i dopingu wodnego Wprowadzenie. Reakcje rodnikowe zachodzą po wzbudzeniu elektronu atomu, który przechodzi do stanu singletowego (s2 lub s1), a następnie do bardziej stabilnego stanu tripletowego (T1) […]

Jonizacji pary wodnej

Dokument syntezy dotyczący elektryfikacji i jonizacji pary wodnej zastosowanej w procesie Pantone w domieszkowaniu wodą. J. Rochereau. Słowa kluczowe: QED, DEQ, Quantum Electro Dynamics, Promieniowanie, UV, Sonoluminescencja, domieszkowanie wodą, sprawność silnika cieplnego, jonizacja, hydroksyl, hydron. Wprowadzenie Oto mój własny dokument, w którym można wyjaśnić zaobserwowany spadek konsumpcji […]

Objaśnienie wody doping w silnikach: jonizacji pary wodnej

Wiarygodne i interesujące wyjaśnienie dopingu wody Gilliera-Pantone przez jonizację pary wodnej? Teoria napisana przez Juliena Rochereau (ISAT) w styczniu 2007. Nowa wersja w grudniu 2007. W kilku słowach wyjaśnienie, którego rozwój jest proponowany, opiera się na zmniejszeniu konsumpcji wytwarzanej tylko przez działanie pary wodnej na [...]

Pobierz: Video pantone silnika na TF1, woda doping Renault Samochód 21

Film wideo Pantone na TF1 na R21: transmisja raportu na 20 1 TF15 2005. Dotyczy ona R21 samochodów diesel przerwy domieszką wody w zależności od montażu Pantone ... Więcej: - woda na dopingowej TF1 silnika (wtrysk wody) - SILNIKA Forum Pantone i wstrzykiwanie wody do [... ]

Dowiedz się więcej o Pantone silnika

Dowiedz się więcej Ta strona jest częścią sekcji instruktażowej silnika Pantone lub „Jak zmodyfikować silnik za pomocą systemu Pantone” Słowa kluczowe: silnik Pantone, testy, testy, wyniki, paliwa, oszczędności ... Aby dowiedzieć się więcej po modyfikacji pierwszego silnik, możesz wykonać następujące testy wielopaliwowe. Możliwa realizacja za pomocą barbotera […]

Lista części dla Pantone zmian

Lista części potrzebnych do wykonania pierwszego silnika pantone. Przeczytaj poradę dotyczącą montażu część 1 Ta lista oczywiście nie jest wyczerpująca i będzie zależeć przede wszystkim od rodzaju montażu i silnika. W niektórych silnikach tylko stalowa płyta adaptera 1/2 with z 4 nakrętkami imbusowymi z wpuszczaną głowicą 3/4 ″ i […]

Porady dokonać montażową 2 Pantone

Praktyczne porady dotyczące montażu pierwszego silnika „Pantone”. Przeczytaj Część pierwsza Krok piąty Zamontuj pozostałe podzespoły elementu zaworu poniżej. Poniższa płytka adaptera wlotu / wylotu o grubości 1/2 ″ jest stosowana tylko w niektórych silnikach, takich jak Tecumseh i silniki z zaworami napowietrznymi (patrz poniżej). Dodaj dostosowanie […]

Wskazówki dotyczące montażu Pantone

Praktyczne porady dotyczące montażu pierwszego silnika „Pantone”. Wprowadzenie Te wskazówki zostały napisane, aby były dostępne dla wszystkich, bez konkretnych środków realizacji i bez spawania, przy użyciu wszędzie dostępnego sprzętu hydraulicznego. Postępują zgodnie z następującymi planami (kliknij, aby powiększyć): Oczywiście, jeśli masz więcej środków, […]

Wtrysk wody do silników SAAB

Słowa kluczowe: wtryskiwacz, anty Nox, depolution, low Nox, Trionic, woda, wydajność, moc, Saab, Ecopower, oktan, detonacja, Turbo wtrysk wody przez SAAB Wpisany przez Davida Scotta w Automotive Engineer, przetłumaczony i dostosowany przez Christophe Martz , Inżynier motoryzacyjny, t. 21, nr 1, luty-marzec 1996 r. Według Saaba wstrzyknięcie wody sprzyja kontroli zanieczyszczenia. Wtrysk wody […]

Często zadawane pytania dotyczące silnika Pantone

Słowa kluczowe: silnik pantone, proces pantone, działanie, założenia, redukcja zanieczyszczeń, zużycie, prawdziwość. Aby spróbować położyć kres różnym spekulacjom dotyczącym procesu pantone, oto szereg pewnych faktów naukowych i niektórych dotyczących hipotez, które można postawić wokół tego procesu. Więcej wyjaśnień na temat często zadawanych pytań dotyczących silnika Pantone Ta strona FAQ […]