Informacje prawne, prawa do prywatności i powielania

Informacje prawne, poszanowanie prywatności, pliki cookie i prawa do powielania

Osoby odwiedzające witrynę Econologie.com zobowiązują się czytać, akceptować i szanować aspekty prawne określone poniżej.

Strona Econologie.com jest wydawana przez Inertech SAS i to niezależnie od przynależności do jakiegokolwiek ruchu lub grupy przemysłowej, politycznej, ideologicznej lub religijnej, z wyjątkiem promocji reklamowej witryny. Polityka prywatności CMP jest zarządzana przez SidData, która jest dostępna w dowolnym momencie w prawym dolnym rogu dowolnej strony tej witryny.

Inertech SAS, kapitał podstawowy 15 000 €, SIREN 820 707 727, siedziba: 11 rue Thiers, 08200 Sedan

Witryna Econologie.com jest hostowana przez firmę Phpnet Green Hosting Company z siedzibą we Francji w Grenoble

Wszystkie wymienione marki są własnością ich autorów. Dystrybucja każdego artykułu była przedmiotem zezwolenia autorów lub było to pośrednio autoryzowane poprzez dystrybucję komunikatów prasowych lub pakietów prasowych.

Inertech SAS uczestniczy i przestrzega wszystkich Specyfikacji i Polityki Transparency & Consent Framework IAB Europe.
Econologie.com korzysta z Platformy Zarządzania Zgodami nr 92 (SirData).

Możesz zmienić swoje wybory w dowolnym momencie przez tutaj lub klikając na baner w prawym dolnym rogu „ Ustawienia plików cookie »

Wszelkie prawa

Wszystkie artykuły, w przypadku których nie podano źródła zewnętrznego lub autora, podlegają prawu do zwielokrotniania.

Wszystkie teksty, wiadomości, artykuły, pliki, wywiady, wywiady, grafiki są napisane przez wydawcę publikacji, a nawet przez współpracowników zewnętrznych, którzy w sposób wyraźny lub dorozumiany przekazali Wydawcy prawo.

Każdy tekst lub element komponowania witryny Econologie.com (w tym raportów .pdf) mogą być kopiowane, reprodukowane, przekazywane lub dystrybuowane warunek jawnego podania źródła, jakim jest serwis Econologie.com i nie będącego przedmiotem wymiany handlowej.

Artykuły lub .pdf nie mogą być modyfikowane, poddane obróbce, zniekształcony w jakikolwiek sposób, w żadnej formie, w części lub tak pod groźbą oskarżenia.

Artykuły mogą być przekazywane bez uprzedniej pisemnej zgody autora w następujących przypadkach:

    • prywatne kopie i wydruki do użytku osobistego lub rodzinnego użytku, prywatnych i niekomercyjnych są zwolnione z wniosku o zezwolenie.
    • Powielanie tytułów i streszczeń wiadomości i artykułów na innych stronach internetowych jest zwolnione z żądania autoryzacji, wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje wyraźnie umieszczone i widoczne źródło z użyciem wzmianki „Source Econologie.com” oraz łącze hipertekstowe do pełnego tekstu wspomnianego artykułu w witrynie https://www.econologie.com. Powielanie artykułu w innej witrynie jest ograniczone do 2000 znaków.
    • Zautomatyzowane RSS dyfuzji na stronach internetowych z najnowszymi wiadomościami

Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądami francuskimi.

i wolność

Informacje, które nam przekazujesz, są poufne i nie będą sprzedawane osobom trzecim. Na mocy artykułu 34 ustawy „Informatique et Libertés” nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. Masz prawo do wglądu, modyfikowania, poprawiania i usuwania danych, które Cię dotyczą, z wydawcą .

Więcej informacji na następujący link: Youronlinechoices.com

odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez internautę informacji, które może znaleźć w serwisie, zwłaszcza w przypadku szkód fizycznych lub materialnych podczas eksperymentów. W tym sensie wszystkie informacje i porady dotyczące modyfikacji podawane są na zasadzie eksperymentu. W żadnym wypadku gość z forums lub witryna nie może podjąć działań przeciwko wydawcy za jakiekolwiek szkody (materialne lub cielesne) poniesione w wyniku modyfikacji jej silnika.

Odpowiedzialność na forums dyskusja

Ta przestrzeń ma umożliwić Ci wniesienie wkładu w tematy dyskusji i wymianę doświadczeń. Dane w nich zawarte nie mogą być zbierane ani wykorzystywane do innych celów, w szczególności rozwój przemysłowy lub przedmiotem wymiany handlowej bez pisemnej zgody autora badań.

Moderator może usunąć, przed lub po ich rozpowszechniania, każdy wkład, który nie jest związany z tematem dyskusji, linii redakcyjnej stronie, lub co jest sprzeczne z ustawą.

Przysługuje Ci prawo do wglądu, modyfikowania, poprawiania i usuwania dotyczących Ciebie danych (skontaktuj się z nami).

Wydawca lub prawny przedstawiciel strony zdalnej, na której wyświetlane są wiadomości, nie może w żaden sposób zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawdziwe lub błędne informacje.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez internautę informacji, które może znaleźć na stronie forums, zwłaszcza w przypadku szkód fizycznych lub materialnych podczas eksperymentów. W tym sensie wszystkie informacje i porady dotyczące modyfikacji są podawane na zasadzie eksperymentalnej. W każdym razie odwiedzający forums nie może zwracać się przeciwko wydawcy za jakiekolwiek szkody (materialne lub cielesne) poniesione w wyniku modyfikacji jego silnika.

Wydawca nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu spowodowane problemami pozostającymi poza jego bezpośrednią kontrolą (czas ładowania, dostęp do zakłóconej strony, problem z zapewnieniem dostępu do Internetu itp.)

Wydawca zobowiązuje się również nie publikować informacji zachęcających do popełniania przestępstw i / lub wykroczeń lub nakłaniających do zażywania zakazanych substancji, wiadomości nawołujących do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy.

Informujemy internautę, że wydawca przekaże wszelkie informacje umożliwiające lub ułatwiające identyfikację internauty, który dopuścił się naruszenia prawa lub praw osób trzecich, na żądanie '' uprawniony organ (jurysdykcja, organ administracyjny, policja), taki jak adres IP i czas połączenia, jeśli nadal są w jego posiadaniu.

W przypadku dochodzenia odpowiedzialności wydawcy na drodze sądowej z tytułu naruszenia przez internautę ciążących na nim obowiązków, spółka może wezwać tego ostatniego jako poręczenie.

Depozyt plików cookie przez Sirdata

Sirdata to firma zajmująca się marketingiem danych, która umożliwia swoim Klientom wysyłanie Użytkownikom odpowiednich ofert dostosowanych do ich obszarów zainteresowań.

Dane zbierane przez Sirdata są przechowywane maksymalnie przez okres 365 dni, w zależności od celu przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadą minimalizacji.
Czytaj więcej: https://www.sirdata.com/vie-privee/

Chcesz dezaktywować gromadzenie swoich danych przez Sirdata: https://www.sirdata.com/opposition/

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *