Prawa i prawa do powielania

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Nota prawna i prawa do powielania

Odwiedzający stronę Econologie.com jest zaangażowany czytać, akceptować i szanować aspekty prawne określone poniżej.

Strona Econologie.com jest wydawana przez Inertech SAS i to bez względu na przynależność do jakiegokolwiek ruchu lub grupy przemysłowej, politycznej, ideologicznej lub religijnej, z wyjątkiem wartości reklamowej witryny. Polityką prywatności zarządza Quantcast dostępny na dole dowolnej strony tej witryny.

Inertech SAS, kapitał podstawowy 15 000 €, SIREN 820 707 727, siedziba: 11 rue Thiers, 08200 Sedan

Witryna Econologie.com jest hostowana przez firmę Phpnet Green Hosting Company z siedzibą we Francji w Grenoble

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich autorów. Rozpowszechnianie każdego artykułu otrzymał zgodę od autorów lub został niejawnie autoryzowane przez dystrybucję informacji prasowych lub zestawów prasowych.Wszelkie prawa

Wszystkie przedmioty, których zewnętrzne źródło lub autor nie jest określony podlegają prawa do zwielokrotniania.

Wszystkie teksty, wiadomości, artykuły, reportaże, wywiady, wywiady, grafika jest napisany przez redaktora publikacji, nawet przez osoby z zewnątrz, które bezpośrednio lub pośrednio przypisanych prawo do redakcji.

Każdy tekst lub element komponowania witryny Econologie.com (w tym raportów .pdf) mogą być kopiowane, reprodukowane, przekazywane lub dystrybuowane wymóg wyraźnie podać źródło, czyli miejscu Econologie.com a nie handel.

Artykuły lub .pdf nie mogą być modyfikowane, poddane obróbce, zniekształcony w jakikolwiek sposób, w żadnej formie, w części lub tak pod groźbą oskarżenia.

Przedmioty mogą być przesyłane bez uprzedniej pisemnej zgody autora, w następujących przypadkach:

    • prywatne kopie i wydruki do użytku osobistego lub rodzinnego użytku, prywatnych i niekomercyjnych są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia.
    • Powielanie nagłówków i streszczeń wiadomości i artykułów na innych stronach internetowych jest zwolnione z obowiązku ubiegania się o zezwolenie, jeśli i tylko wtedy, gdy są wyraźnie umieszczone i oczywiście źródło z wzmianką "Źródło Econologie.com" oraz link do pełnego tekstu artykułu na stronie https://www.econologie.com. Powielanie artykuł na innej stronie jest ograniczona do znaków 2000.
    • Zautomatyzowane RSS dyfuzji na stronach internetowych z najnowszymi wiadomościami

Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądami francuskimi.

odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, które mogą być wykonane przez użytkownika informacji, może on znaleźć na stronie, szczególnie w przypadku fizycznego uszkodzenia lub zniszczenia w czasie testów. W tym sensie wszystkie informacje i porady dotyczące modyfikacji podawane są na zasadzie eksperymentu. W żadnym wypadku gość z forums lub strona nie może zwrócić się do edytora o jakiekolwiek szkody (materialne lub fizyczne) poniesione po modyfikacji silnika.

Odpowiedzialność na forums

Ta przestrzeń ma umożliwić uczestnictwo w dyskusjach i wymianę doświadczeń. Dane w nich zawarte nie mogą być gromadzone ani wykorzystywane do innych celów, rozwój przemysłowy lub handel bez pisemnej zgody naukowca.

Moderator może usunąć, przed lub po ich rozpowszechniania, każdy wkład, który nie jest związany z tematem dyskusji, linii redakcyjnej stronie, lub co jest sprzeczne z ustawą.Masz prawo dostępu do danych dotyczących Ciebie, ich modyfikowania, poprawiania i usuwania (skontaktuj się z nami).

Wydawca lub przedstawiciel prawny odległego miejsca, gdzie wyświetlana jest wiadomością żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidlowe lub bledne informacje.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, które może być wykonane przez użytkownika informacji, które może znaleźć na forums, szczególnie w przypadku fizycznego lub materialnego uszkodzenia podczas eksperymentów. W tym sensie wszystkie informacje i porady dotyczące modyfikacji podawane są na zasadzie eksperymentu. W żadnym wypadku gość z forums nie może zwrócić się przeciwko redaktorowi za jakiekolwiek szkody (materialne lub fizyczne) poniesione po modyfikacji silnika.

Wydawca nie może w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie serwisu z powodu problemów poza jego bezpośrednią kontrolą (czas ładowania, dostęp do zaburzonej miejscu, problem zapewnienia dostępu do Internetu ...)

Wydawca zgadza się również nie publikuje informacji promującej Komisja i / lub przestępstwa przestępstwo lub podżeganie do spożywania substancji zakazanych, wiadomości wzywających do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy.Użytkownik jest powiadamiany, że wydawca dostarczy wszelkie informacje umożliwiające lub ułatwiające identyfikację użytkownika, który jest winny przestępstwa zgodnie z prawem i nie narusza praw osób trzecich, na wniosek d uzasadniony organ (jurysdykcja, władza administracyjna, służby policyjne), takie jak adres IP i czas logowania, jeśli są jeszcze w jego posiadaniu.

W przypadku obowiązkiem wydawcy starali się być sądownie z powodu naruszenia przez użytkownika z jego zobowiązań, firma może nazwać to zabezpieczenie.

i wolność

Informacje, które nam przekazujesz, są poufne i nie będą sprzedawane osobom trzecim. Zgodnie z art 34 prawa „i wolności” Nie 78-17 od 6 1978 stycznia masz d¹un prawo d¹accès, modyfikowania, poprawiania i usunięcia danych dotyczących Pana, od wydawcy ,

Więcej informacji na następujący link: Youronlinechoices.com

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *