Wartość opałowa (PCI / PCS) gazów, paliw i materiałów palnych

Wartość opałowa głównych gazów oraz paliw płynnych lub stałych: PCI i PCS.

Źródła: książki, internet, kursy inżynierii…

więcej:
- produkty ropopochodne i paliwa kopalne forum
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- paliwa alternatywne, niekonwencjonalne substytucji

Wartość opałowa: PCS

Definicja: Wartość opałowa większa niż stała objętość paliwa reprezentuje ilość ciepła uwalnianego przez spalanie jednostki masy paliwa:

 • w tlenie nasyconym parą wodną,
 • produkty reakcji i utworzone produkty mają tę samą temperaturę,
 • w tej samej obudowie
 • utworzona woda jest płynna.

Ten test jest przedmiotem standardu NF M 07-030 i wykorzystuje pojemnik zwany bombą kalorymetryczną.

Definicja wartości opałowej przy stałej objętości nie odpowiadają spalania przemysłowych odbywa się pod stałym ciśnieniem, w otwartym forum, ale w rzeczywistości różnica jest mała i ogólnie zaniedbane.

PCS jest „przydatny” podczas kondensacji wody do spalania (na przykład kocioł kondensacyjny).

niższa wartość opałowa: PCI

Przez większość czasu dym opuszcza powierzchnie wymiany w temperaturze powyżej punktu rosy. Woda jest zatem emitowana w postaci pary.

Czytaj także: Test-unit Galey

PCI oblicza się na podstawie tradycyjnego odliczenia od PCS ciepła kondensacji (2511 kJ / kg) od wody powstającej podczas spalania i ewentualnie od wody zawartej w paliwie.

Jeśli paliwo nie wytwarza wody, PCS = PCI.

mieszanki opałowej

Dokładna analiza gazu lub cieczy umożliwia obliczenie jej wartości opałowej, zaczynając od mocy opałowej jej składników, stosując zależność:

PCm = suma (xi * PCI)

Z:

 • PCm: wartość opałowa mieszanki
 • PCi: wartość opałowa składników
 • xi: ułamek masowy każdego składnika

Jednostki opałowe

Wartość opałowa wyrażona jest w:

 • kcal / kg
 • kJ / kg
 • kWh / kg (= 861 kcal / kg)
 • TEP / tonę (= 10000 XNUMX termies / tonę) (TEP: tonowy ekwiwalent benzyny)

Pozostałe jednostki (jednostka główna) są następujące:

 • milithermy / kg (= kcal / kg) (odrzucone)
 • therm / tona (= kcal / kg) (desused)
 • BTU / funt (= 0,5554 kcal / kg) (anglosaski)

W przypadku gazu: nie wyraził za kg, ale Nm3.

opałowa gazu

PCI / PCS kcal / Nm3

 • Wodór: 2570 / 3050
 • Tlenek węgla: 3025/3025 (PCI = PCS, ponieważ nie powstaje woda)
 • siarkowodór: 5760 / 6200
 • Metan: 8575 / 9535
 • Etan: 15400/16865
 • Propan: 22380 / 24360
 • Butan: 29585 / 32075
 • Etylen: 14210/15155
 • Propylene: 20960 / 22400
 • Acetylen: 13505 / 13975
Czytaj także: Pobieranie wideo: telefony komórkowe, wszystkie świnki morskie?

wartość opałowa paliw płynnych. PCI / PCS w kcal / kg

 • Heksan 10780 / 11630
 • Octane: 10705 / 11535
 • Benzen: 9700 / 10105
 • Styren: 9780 / 10190
 • Ciężki olej: 9550
 • Olej opałowy: 10030 (= 11.7 kWh / kg lub 9.9 kWh 0.85 / gęstość L)

wartość opałowa paliw handlowych

Paliwa gazowe:

 • ubogich gaz ziemny: 9.2 kWh / Nm3
 • bogaty gaz ziemny: 10.1 kWh / Nm3
 • Butan: 12.7 kWh / kg lub kWh 30.5 / 3 Nm7.4 lub kWh / L (ciecz) do 15 ° C
 • Propan: 12.8 kWh / kg lub kWh 23.7 / 3 Nm6.6 lub kWh / L (ciecz) do 15 ° C

(Temperatura wrzenia: butan 0 ° C, propan -42 ° C)

Paliwa płynne:

 • olej opałowy: 9.9 kWh / L
 • Lekki olej: 10.1 kWh / L
 • 10.5 kWh Średnio paliwa / L
 • Ciężki olej: 10.6 kWh / L
 • Olej bardzo gruby: 10.7 kWh / L

Paliwa stałe:

 • Węgiel: 8.1 kWh / kg
 • Koks: 7.9 kWh / kg
 • Antracyt 10 / 20: 8.7 kWh / kg

opałowa różne w kcal / kg

 • Drewno (30% wilgotności): 2800
 • Suche drewno: 4350 lub 5 kWh / kg
Czytaj także: Badać zjawisko Sonoluminescencja

2 kg suchego drewna wytwarza zatem w przybliżeniu 1 litr ropy naftowej

Emisje CO2

Problem związany z emisją gazów cieplarnianych przez przemysł powoduje, że konieczne jest rozważenie paliw pod kątem emisji CO2 generowanej przez ich użycie.

Poniższa tabela pokazuje emisję CO2 różnych paliw na jednostkę wartości opałowej.

Jednostka: Tony CO2 PET na PCI

 • Wodór: 0
 • Gaz ziemny: 2,37
 • GPL: 2,67
 • Ciężki olej: 3,24
 • Olej opałowy: 3,12
 • Suche drewno: 3,78

przeliczniki w PET

Współczynniki konwersji na TEP (ekwiwalent tonalny oleju) różnych źródeł energii:

 • Brykiety z węgla: 1T = 0,619 toe
 • Węgiel brunatny ubogich: 1T = 0,405 toe
 • Koks: 1T = 0,667
 • Koks naftowy: 1T = 0,762 toe
 • Propan Butan: 1T = 1,095
 • Olej opałowy ciężki (FOL): 1T = 0,952
 • olej opałowy (FOD): 1T 1200L = = 1 toe
 • Elektryczność: 1000 kWh = 0,222
 • Gatunek: 1T 1320L = = 1 toe
 • Super Paliwo: 1T 1275L = = 1 toe
 • Diesel: 1T 1200L = = 1 toe

więcej:
- produkty ropopochodne i paliwa kopalne forum
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- paliwa alternatywne, niekonwencjonalne substytucji

1 komentarz do „Wartości opałowej (PCI / PCS) gazów, paliw i materiałów palnych”

 1. witam .. moje roczne zużycie to 10000KW / AN średnio ponad 6 lat super paliwa BP to 700 970 euro rok po cenie paliwa dla domu 110 M2. mając nadzieję, że inżynierowie badań w dolinie energii będą mieli olej BIO tak blisko odrzucenia gazu energetycznego. Dobre czytanie.tchao.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *