Wartość opałowa (PCI / PCS) gazów, paliw i materiałów palnych

Wartość opałowa głównych gazów oraz paliw płynnych lub stałych: PCI i PCS.

Źródła: książki, internet, kursy inżynierskie ...

więcej:
- Forum produkty ropopochodne i paliwa kopalne
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- paliwa alternatywne, niekonwencjonalne substytucji

Wartość opałowa: PCS

Definicja: wartość opałowa większa przy stałej objętości paliwa oznacza ilość ciepła uwolnioną podczas spalania jednostki masy paliwa:

 • w tlenie nasyconym parą wodną,
 • produkty reakcji i utworzone produkty mają tę samą temperaturę,
 • w tej samej obudowie
 • utworzona woda jest ciekła.

Test ten jest przedmiotem normy NF M 07-030 i wykorzystuje pojemnik zwany bombą kalorymetryczną.

Definicja wartości opałowej przy stałej objętości nie odpowiadają spalania przemysłowych odbywa się pod stałym ciśnieniem, w otwartym forum, ale w rzeczywistości różnica jest mała i ogólnie zaniedbane.

PCS jest „przydatny” podczas skraplania wody spalania (np. Kocioł kondensacyjny).

niższa wartość opałowa: PCI

W większości przypadków opary opuszczają powierzchnie wymiany w temperaturze powyżej punktu rosy. W związku z tym woda jest emitowana w postaci pary.

Czytaj także:  Mistrzowie wody, pełne wideo

Wartość PCI oblicza się umownie odejmując od PCS ciepło kondensacji (2511 kJ / kg) wody powstałej podczas spalania i ewentualnie wody zawartej w paliwie.

Jeśli paliwo nie wytwarza wody, to PCS = PCI.

mieszanki opałowej

Dokładna analiza gazu lub cieczy pozwala na obliczenie jego wartości opałowej na podstawie wartości opałowej jego składników za pomocą zależności:

PCm = suma (xi * PCI)

Z:

 • PCm: wartość opałowa mieszanki
 • PCi: wartość opałowa składników
 • xi: ułamek masowy każdego składnika

Jednostki opałowe

Wartość opałowa jest wyrażona w:

 • kcal / kg
 • kJ / kg
 • kWh / kg (= 861 kcal / kg)
 • TEP / tonę (= 10000 XNUMX termies / tonę) (TEP: tonowy ekwiwalent benzyny)

Pozostałe jednostki (jednostka główna) są następujące:

 • milithermy / kg (= kcal / kg) (odrzucone)
 • therm / tona (= kcal / kg) (desused)
 • BTU / funt (= 0,5554 kcal / kg) (anglosaski)

W przypadku gazu: nie wyraził za kg, ale Nm3.

opałowa gazu

PCI / PCS kcal / Nm3

 • Wodór: 2570 / 3050
 • Tlenek węgla: 3025/3025 (PCI = PCS, ponieważ nie ma tworzenia się wody)
 • siarkowodór: 5760 / 6200
 • Metan: 8575 / 9535
 • Etan: 15400/16865
 • Propan: 22380 / 24360
 • Butan: 29585 / 32075
 • Etylen: 14210/15155
 • Propylene: 20960 / 22400
 • Acetylen: 13505 / 13975
Czytaj także:  Właściwości fizyczne i chemiczne wody

wartość opałowa paliw płynnych. PCI / PCS w kcal / kg

 • Heksan 10780 / 11630
 • Octane: 10705 / 11535
 • Benzen: 9700 / 10105
 • Styren: 9780 / 10190
 • Ciężki olej: 9550
 • Olej opałowy: 10030 (= 11.7 kWh / kg lub 9.9 kWh 0.85 / gęstość L)

wartość opałowa paliw handlowych

Paliwa gazowe:

 • ubogich gaz ziemny: 9.2 kWh / Nm3
 • bogaty gaz ziemny: 10.1 kWh / Nm3
 • Butan: 12.7 kWh / kg lub kWh 30.5 / 3 Nm7.4 lub kWh / L (ciecz) do 15 ° C
 • Propan: 12.8 kWh / kg lub kWh 23.7 / 3 Nm6.6 lub kWh / L (ciecz) do 15 ° C

(Temperatura wrzenia: butan 0 ° C, propan -42 ° C)

Paliwa płynne:

 • olej opałowy: 9.9 kWh / L
 • Lekki olej: 10.1 kWh / L
 • 10.5 kWh Średnio paliwa / L
 • Ciężki olej: 10.6 kWh / L
 • Olej bardzo gruby: 10.7 kWh / L

Paliwa stałe:

 • Węgiel: 8.1 kWh / kg
 • Koks: 7.9 kWh / kg
 • Antracyt 10 / 20: 8.7 kWh / kg
Czytaj także:  Paliwa ropopochodne: benzyna, olej napędowy, nafta LPG i ich dodatki

opałowa różne w kcal / kg

 • Drewno (wilgotność 30%): 2800
 • Suche drewno: 4350 lub 5 kWh / kg

2 kg suchego drewna daje zatem odpowiednik 1 litra oleju

Emisje CO2

Problem, jaki stwarza emisja gazów cieplarnianych przez przemysł, powoduje konieczność spojrzenia na paliwa z perspektywy emisji CO2 generowanych przez ich użytkowanie.

Poniższa tabela przedstawia emisje CO2 z różnych paliw na jednostkę wartości opałowej.

Jednostka: Tony CO2 PET na PCI

 • Wodór: 0
 • Gaz ziemny: 2,37
 • GPL: 2,67
 • Ciężki olej: 3,24
 • Olej opałowy: 3,12
 • Suche drewno: 3,78

przeliczniki w PET

Współczynniki konwersji w TOE (ekwiwalent ton oleju) różnych źródeł energii:

 • Brykiety z węgla: 1T = 0,619 toe
 • Węgiel brunatny ubogich: 1T = 0,405 toe
 • Koks: 1T = 0,667
 • Koks naftowy: 1T = 0,762 toe
 • Propan Butan: 1T = 1,095
 • Olej opałowy ciężki (FOL): 1T = 0,952
 • olej opałowy (FOD): 1T 1200L = = 1 toe
 • Elektryczność: 1000 kWh = 0,222
 • Gatunek: 1T 1320L = = 1 toe
 • Super Paliwo: 1T 1275L = = 1 toe
 • Diesel: 1T 1200L = = 1 toe

więcej:
- Forum produkty ropopochodne i paliwa kopalne
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- paliwa alternatywne, niekonwencjonalne substytucji

4 komentarze na temat „Wartość opałowa (PCI / PCS) gazów, paliw i paliw”

 1. witam .. moje roczne zużycie to średnio 10000KW / rok przez 6 lat oleju opałowego super BP, czyli od 700 do 970 euro rocznie w zależności od ceny oleju opałowego dla domu o powierzchni 110 m2. mając nadzieję, że dzięki badaniom inżynierów doliny energii organiczny olej opałowy będzie zbliżony do energii gazu w odrzuceniu. Miłej lektury. tchao.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *