Chiny zdecydowanie ograniczają import zagranicznych odpadów przemysłowych. Trzęsienie ziemi czy szansa dla europejskiego przemysłu recyklingu?

Od 1 stycznia 2018 roku Chiny zdecydowały się zablokować import wielu kategorii odpadów. Chiny są także pierwszym na świecie zakładem recyklingu po tym, jak były pierwszym na świecie zakładem produkcyjnym! Ta decyzja stwarza wiele problemów zarówno w naszych krajach, jak i tam. Analiza faktów! Zakaz […]

Etykiety energetyczne UFC

Etykieta energetyczna: poprawa informacji dotyczącej charakterystyki energetycznej i trwałości produktu

Etykieta energetyczna: UFC właśnie opublikowało badanie dotyczące wydajności i trwałości produktów, które są coraz większym problemem dla konsumentów. Podczas gdy rewizja dyrektywy w sprawie etykiet energetycznych jest nadal w toku na poziomie europejskim, UFC - Que Choisir publikuje końcowe wyniki badania jakościowego (1), które podkreśla bardzo […]

Download: Konwencja biodegradowalne worki na śmieci

Konwencja o workach na odpady ulegające biodegradacji, przeznaczonych do zbiórki odpadów ulegających fermentacji w celu ich organicznego odzysku. Celem tego porozumienia jest zachęcanie do i optymalizacja postępowania w przypadku wycofania z eksploatacji odpadów fermentowalnych w ramach odpowiednich kanałów odzysku organicznego poprzez rozwój worków na odpady w […]

Pobierz: Opakowanie, marketing i odpadów. 32 odpowiada na pytania CNE

Raport „Być albo nie ekscytować się. 32 pytania, które zadajemy sobie na temat opakowań ”, 1.2 Mo, opublikowane przez National Packaging Council (CNE) Dowiedz się więcej: - Przeczytaj dokumentację dotyczącą naszych pojemników i naszych odpadów domowych - Odwiedź forums w sprawie odpadów i konsumpcji z gospodarstw domowych Wprowadzenie Nikt […]

Zanieczyszczenie nowych technologii: IT, internet, hi-tech ...

Kompletna i syntetyczna dokumentacja wpływu nowych technologii na środowisko naturalne Zanieczyszczenia spowodowane zaawansowanymi technologiami Rozwój społeczeństwa cyfrowego generuje nadmierne zużycie energii i stały wzrost produktów, materiałów… i odpadów elektronicznych. Rządy i przemysłowcy zaczynają mierzyć ekologiczne koszty nowej gospodarki i działają nieśmiało. Ale dla […]

Sortowanie: raport w parku kontenerowym Idelux

Słowa kluczowe: recykling, zbiórka, odpady, centrum recyklingu, sortowanie selektywne, prowincja Luksemburg, Belgia, Idelux, Fost… Dowiedz się więcej: Więcej: raport o parku kontenerowym w Belgii w Idelux Odpowiadający temat forums Sortowanie w praktyce dla osób indywidualnych. Aby powiedzieć więcej o selektywnym sortowaniu dla poszczególnych osób, nie ma nic lepszego niż dobry przykład […]

Opakowania

Do czego służy opakowanie? Jedna trzecia wagi naszych pojemników pochodzi z opakowania. Jeśli chcemy zmniejszyć wpływ naszych odpadów na środowisko, konieczne jest podjęcie wysiłków w celu zmniejszenia ich ilości i szkodliwości. Ale jeśli konsument, przed przepełnionym koszem na śmieci, często ma wrażenie, że […]

nasze śmieci

Co robimy z naszymi śmieciami? Nasze kosze na śmieci są przepełnione. Każdego roku Francuz generuje średnio 434 kg odpadów domowych. Ale co się dzieje z tymi górami śmieci? Przez długi czas wybór dla zarządzających odpadami był prosty: składowanie lub spalanie (z odzyskiem energii lub bez). Krótko mówiąc, pozbyliśmy się tego […]

Odpady jądrowe w Afryce

W Somalii tsunami spowodowały powstanie toksycznych odpadów. Tsunami, które nawiedziły Azję w grudniu ubiegłego roku, umożliwiły ponowne odkrycie odpadów radioaktywnych nielegalnie składowanych przez kraje zachodnie wzdłuż wybrzeży Rogu Afryki. Oto, co w raporcie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, zatytułowanym „[…]

Kompostowanie przemysłowe

Kompostowanie przemysłowe Słowa kluczowe: recykling, kompost, kompostowanie, odpady zielone, odpady organiczne, odzysk. Francja produkuje prawie 600 milionów ton odpadów rocznie, z czego ponad 400 to odpady organiczne. W tym drugim przypadku kompostowanie jest szybko rozwijającą się metodą leczenia, faworyzowaną przez obecny kontekst regulacyjny i socjologiczny. […]

odpady nuklearne

Jądrowe: zagadka z odpadami promieniotwórczymi Słowa kluczowe: energia jądrowa, odpady, przetwarzanie, promieniotwórcze, ostateczne. Pięta achillesowa energii jądrowej lub kontrowersyjny argument ekologów: kwestia odpadów radioaktywnych pozostaje dziś zagadką, od dawna minimalizowaną, na rynku publicznym, ale bez ostatecznego rozwiązania nie znaleziono jeszcze. Większość tych odpadów pochodzi z […]

Biometanizacja w Afryce

Projekt fermentacji beztlenowej w Afryce, Tanzania SŁOWA KLUCZOWE: Tanzania, zrównoważony rozwój, środowisko, rolnictwo, biogaz, Afryka, odnawialne źródła energii, fermentacja beztlenowa, gospodarka, społeczny Projekt zrealizowany w 2003 r. Przez DUCLOUS Jérôme i GUILLAUD Landry, 2 uczniów EIGSI, Szkoła inżynierowie z La Rochelle. Ich praca jest wyjątkowa, ponieważ dwoje uczniów wyjechało do Tanzanii, aby umieścić […]

Bio-metanizacja w Afryce w Tanzanii, badanie do pobrania

Projekt zrealizowany w 2003 roku przez DUCLOUS Jérôme i GUILLAUD Landry, 2 studentów EIGSI, School of Engineers of La Rochelle. Ich praca jest wyjątkowa, ponieważ dwoje uczniów wyjechało do Tanzanii, aby wdrożyć i pomóc w tworzeniu jednostek beztlenowego rozkładu w ramach organizacji pozarządowej. Powstał też film dokumentalny. Ściągnij […]