Paliwa ropopochodne: benzyna, olej napędowy, nafta LPG i ich dodatki

Charakterystyka popularnych paliw ropopochodnych: benzyna, olej napędowy, nafta, LPG, CNG, butan, propan i główne dodatki do ropy naftowej

Pamiętaj, że żadne paliwo nie jest czystym związkiem. Wszystkie (z pewnymi wyjątkami) są mieszaniną mieszalnych związków o uzupełniających się właściwościach. Definicje charakterystyk są włączone definicje paliwa

Benzyna (heptan)

Wzór chemiczny:
C7 H16 (zbliżył się 4 7 atomów węgla)

Liczba oktanowa:
RON 95 / 98

Charakterystyka destylacji:
Zakres od około 30 do 210 ° C
Punktem wyjścia 27 ° C

Temperatura parowania:
w temperaturze od temperatury pokojowej do 215 ° C

gęstość:
0,755 (zbliżył się 0,72 0,78 15 na ° C)

Temperatura zapłonu:
-40 ° C

Wartość kaloryczna:
10 500 / 11 300 kcal / kg
7 600 / 8 200 kcal / litr
44 000 kJ / kg

Temperatura wrzenia:
-30 Aby 190 ° C

Temperatura samozapłonu:
300 °

Ciśnienie pary:
45-90 ° C do 37,8kPa

Gęstość par:
3 4 się (powietrze = 1)

lepkość:
0,5 do 0,75mm² / s 20 ° C

Olej napędowy (cetan): olej napędowy, olej napędowy, olej napędowy lub olej opałowy

Wzór chemiczny:
C21 H44 (zbliżył się 12 22 atomów węgla)

Liczba cetanowa:

Charakterystyka destylacji:
punkt początkowy> = 150 ° C
zakres destylacji od 150 do 380 ° C

Temperatura parowania:
między 180 i 370 ° °

gęstość:
0,845 (zbliżył się 082 1,85 15 na ° C)

Temperatura zapłonu:
55 ° C

Wartość opałowa:
43 000 kJ / kg

Odporność na zimno:
- 5 ° C olej napędowy mętnieje

- Granica filtrowalności 15 ° C

- Temperatura płynięcia 18 ° C

Są to parafiny zawarte w oleju napędowym, które po spadku temperatury zamieniają się w kryształy

cierpienie Masa:
- Przed 1 października 1996 było to 2%

- Od 1 października 1996 r. To mniej niż 0,05%

Temperatura wrzenia:
- od -180 do 360 ° C

Temperatura samozapłonu:
250 °

Ciśnienie pary:

Gęstość pary:
> 5 (powietrze = 1)

lepkość:
<7mm² / s przy 40 ° C

Nafta (zwana także „naftą”)

gęstość:
Aby 0,77 0,83

Wartość kaloryczna:
43 105 kJ / kg

Wzór chemiczny:
C10 z H22 do C14 H30

Odporność na zimno:
-50 ° C

LPG LUB LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Liczba oktanowa:
RON 110

Składa się w 50% z butanu i 50% z propanu (proporcje zmieniają się w zależności od pory roku od 60 do 40 latem)

Wzór chemiczny:
C3H 8, C4H10

gęstość:
2,3555 (zbliżył się 0,51 0,58 15 do C [ciecz])

Temperatura zapłonu:
<-50 ° C

Temperatura samozapłonu:
> 400 ° C

Ciśnienie pary:
4 15 bary ° C

Ciśnienie pary:
= <1550 kPa przy 40 ° C

gęstość:
> = 530 kg / m3 przy 15 ° C

Szybkość parowania:
1 ciśnienie atmosferyczne w cieczy wytwarza parę wokół 255

Wartość kaloryczna:
11 000 / 11 850 kcal / kg
6 050 / 6 480 kcal / litr

Zawartość siarki:
0.02% maksymalnej

Ciśnienie Przechowywanie:
4 5 barów

węchowe dodatek detekcji:
merkaptan

Zalety:
Redukcja w stosunku do benzynowego lub wysokoprężnego silnika:
- 30 do 65% NOx i HC
- 40 do 75% CO
- 15% CO2
Brak cząstki
Wyższa liczba oktanowa umożliwiająca zmniejszenie zużycia w zoptymalizowanych silnikach (rzadko ma to miejsce)
Ceniony jest jako odpad z rafinacji lub wydobycia ropy naftowej.

CNG (gaz ziemny do pojazdów, metan)

Wzór chemiczny:
CH4 (głównie metan, 80% do 97%)

Oktanowa RON:
120

Temperatura zapłonu:
650 ° C

wygląd:
naturalnie bezbarwny i bezwonny (zapach dodaje się go przez dodanie chemicznych)

wada:
GVN jest przechowywany w stanie gazowym. Podczas napełniania zbiornika pojazdu jest ściskany pod ciśnieniem 200 barów.
To wypełnienie może trwać od 1 godziny do 7 godzin w zależności od używanego sprzętu.

Zalety:
50% mniej CO i HC, bez siarki lub cząstki.
Wysoka liczba oktanowa umożliwiająca poprawę wydajności silnika.
Zasoby są większe niż te, z ropy naftowej.

Butan

Gęstość: 2,703

Wartość kaloryczna:
45 600 kJ / kg

Wzór chemiczny:
C4H10

Zawartość siarki:
0.02% maksymalnej

Temperatura wrzenia:
-5 ° C

Ciśnienie skraplania 15 ° C:
1,5 bar

Temperatura samozapłonu:
510 ° C

oktanowa:
95

Przybliżony skład butanu:

N-butan i izobutan *:
94,8%

propan:
4,2%

buten:
1%

metylo-propanu (dawniej izobutan)

Propan

gęstość:
2,008

Wartość kaloryczna:
46 300 kJ / kg

Wzór chemiczny:
C3H8

Zawartość siarki:
0.02% maksymalnej

Temperatura wrzenia:
-42 ° C

Ciśnienie skraplania 15 ° C:
7,5 bar

Wartość kaloryczna:
1 kg: 12,78 13,8 kW kW

M1 3: 23,9 25,9 kW kW

Temperatura samozapłonu:
490 ° C

oktanowa:
100

Przybliżony skład propanu

propan:
94,9%

N butan i izobutan *:
2,39%

Eten i etan:
2%

Propen (C3H6):
0,89%

buten:
0.039%

metylo-propanu (dawniej izobutan)

Dodatki do ropy naftowej

2 główne klasy dodatków do benzyny:
- polepszacze liczby oktanowej
- detergenty (utrzymywanie układu dolotowego w idealnym stanie przez cały czas ogranicza możliwości regulacji, które mogą być spowodowane zabrudzeniem)

Tetraetyloołów:
(używany do zwiększenia liczby oktanowej)

Wzór chemiczny:
Pb (C2H5) 4

pochodzenie:
dodatek zapewniający 4 do 5 punktów oktanowych do benzyny

Zanieczyszczenia związane:
Lead:
(stosowany do podwyższania liczby oktanowej, a ze względu na swoje właściwości smarował trzpienie zaworów i zabezpieczał gniazda osadami)
- Został zniesiony 1 stycznia 2000 roku z powodu zanieczyszczenia.

metylu:
(używany do zwiększenia liczby oktanowej)
używany do benzyny bezołowiowej

eter tert-butylowy
(używany do zwiększenia liczby oktanowej)
używany do benzyny bezołowiowej

więcej:
- Forum produkty ropopochodne i paliwa kopalne
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- Synteza pobrania na głównych właściwości paliw
- paliw ropopochodnych konwencjonalne

Czytaj także:  Thèse des Mines de Paris: spalanie oleju opałowego i wody

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *