Hellouin farm Dziób

INRA: studium ekonomiczne permakultury

INRA opublikowała czteroletnie badanie opłacalności ekonomicznej permakultury organicznej. To badanie zatytułowane „Permakulturowe organiczne ogrodnictwo i wyniki ekonomiczne” pokazuje, że permakultura może być dość konkurencyjna ekonomicznie w porównaniu z intensywnym tradycyjnym rolnictwem. Badanie zostało przeprowadzone na dość małym obszarze 1000m², tj. […]

Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Spalanie mokre i jego osiągi 232 strony w .pdf Praca przedstawiona w celu uzyskania tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Nancy 1 w dziedzinie nauk mechanicznych i energetycznych. Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: spalanie mokre / spalanie / wilgotność / higrometria / środowisko / efektywność / energia / proces termiczny / tlenki azotu […]

MAEA spowodowała, że ​​katastrofa w Czarnobylu miała skutki ludzkie i gospodarcze

Ocena katastrofy w Czarnobylu przez MAEA opublikowana w 2005 r. Pdf, zawierająca 260 stron. Inne źródła podają bilans i liczby bardzo różniące się od tych opublikowanych przez MAEA, patrz linki i wyciąg poniżej. Dowiedz się więcej: - Debata i informacje o skutkach Czarnobyla: całkowity koszt oraz wpływ na ludzi i zdrowie […]

Żywotność elektrowni jądrowych oraz nowych typów reaktorów

Raport o żywotności elektrowni jądrowych i nowych typów reaktorów jądrowych Raport parlamentarny Zgromadzenia Narodowego, 2003. Ten liczący 363 strony raport w formacie .pdf stanowi techniczną i ekonomiczną inwentaryzację cywilnych technologii jądrowych do produkcji elektryczność i zawiera 3 zasadnicze części: Rozdz. 1: Zarządzanie […]

Teza Mines de Paris: spalanie oleju opałowego i wody

Udział w spalaniu emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Praca dyplomowa z Mines de Paris przedstawiona w marcu 2008 roku przez D. Tarleta w celu uzyskania stopnia doktora na Ecole des Mines de Paris ze specjalności "Energetyka". .pdf z 230 stron. Podsumowanie Ciężkie oleje opałowe, oleje odpadowe lub tłuszcze zwierzęce stanowią […]

PlasmHyRad wspomaga spalanie plazmowe i wodór Radykałowie

Projekt PlasmHyRad, spalanie wspomagane przez wodór i rodniki. JM Cornier, University of Orléans, GREMI - CNRS - MINISTERSTWO BADAŃ. Projekt elektrycznej jonizacji plazmowej powietrza do spalania i paliwa w celu poprawy wydajności i kontroli zanieczyszczeń silników cieplnych spalinowych. Testy dotyczą metanu, najprostszego z […]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa parowa i mokre spalanie: wyjaśnienia i występy Rémi Guillet. Pompa pary wodnej Po zainicjowaniu na początku lat 1970-tych XX wieku prac badawczo-rozwojowych nad kondensacyjnymi wytwornicami ciepła (produktów spalania), w celu ograniczenia atmosferycznej kondensacji spalin z nowego paliwa, tj. […]

Badanie na temat telepracy, pracy w domu ekologiczne?

Badanie dotyczące telepracy. Raport studentów inżynierii ENSAIS C.Martz i C.Stefani, grudzień 2000 r. Wprowadzenie Telepraca jest często kojarzona z takimi wartościami, jak powrót na wieś, spędzanie wolnego czasu lub ponowne połączenie się z rodziną. Dla jednych jest to wektor niepewności zatrudnienia, dla innych […]

Ślad węglowy ośrodka narciarskiego, zanieczyszczenie spowodowane jazdą na nartach!

Jakie jest zanieczyszczenie narciarstwa i sportów zimowych? Ślad węglowy ośrodka sportów zimowych w Alpach. Szczegółowe obliczenia emisji gazów cieplarnianych i jazdy na nartach Badanie przeprowadzone od maja 2007 r. Do września 2007 r. Przez Stowarzyszenie Kolarzy Górskich w miejscowości Saint Martin de Belleville […]

Wyjaśnienie silnika Pantone: jonizacja i elektryfikacja ekspansji pary wodnej

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie teorii jonizacji pary wodnej podczas domieszkowania systemem wodnym G lub G + Dokument w języku angielskim wykazujący, że para wodna, która rozpręża się, jest naładowana elektrycznie i może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, co może być niebezpieczne. Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78 Elsevier […]

Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Projekt Echo-Motor dotyczący procesu Pantone przez szkołę inżynierską Mines de Douai. Nasz projekt obejmuje badanie reaktora Pantone. Naszym wyborem było wykonanie i przetestowanie prototypów w oparciu o plany pierwszego patentu oraz rozpowszechnianie naszych wyników i naszego podejścia. Nie chcieliśmy testować […]

Pobierz: Badanie silnika Pantone w UQAR

Projekt ekoenergetyczny: zasilanie generatora przeprojektowany przez Jean-Mathieu Santerre i Simona-Nicolasa Deschênesa (zespół H05-CM-E5), Université du Québec à Rimouski, Quebec, Kanada Oto pełne badanie ukończonego projektu przez 2 studentów inżynierii na Uniwersytecie Rimouski. Przeczytaj podsumowanie: Badanie generatora Pantone na Uniwersytecie Quebec w Rimouski Pobierz plik (napis […]

Pobierz: raport na temat transportu miejskiego: energie i organizacja

Projekt Badań Technologicznych realizowany przez Christophe Martza w ENSAIS i wspierany pod koniec stycznia 2001 r. Jest to badanie dotyczące zatłoczenia ośrodków miejskich i inwentaryzacja różnych rozwiązań technologicznych, które mogą poprawić jakość powietrza i warunki ruchu w ośrodkach miejskich. Jednogłośny wniosek: organizacja i zachowanie […]

DEA: alkohol biopaliwowy

Pełne badanie: Paradoks energetyczny Francji i Brazylii związany z alkoholem i destylacją. Słowa kluczowe: alkohol, historia, destylacja destylacji, rola społeczna, biopaliwa, ropa naftowa, energia jądrowa Autor: Armand Legay, DEA 2001/2002, Wydział Socjologii, Uniwersytet w Rouen. Kierownik pracy dyplomowej: François Aballea Opiekun pracy dyplomowej: Jean-Louis Le Goff Kliknij na zdjęcia, aby je powiększyć. Podsumowanie […]

Silnik Pantone w UTC

Raport TX: Testowanie reaktora PMC Pantone na silniku typu Citroën 2CV. Wyprodukowano na Uniwersytecie Technicznym w Compiègne przez LEFEBVRE Juliena i NGUYEN Marc Wprowadzenie Wiadomości z ostatnich miesięcy pokazały wzrost zapotrzebowania na alternatywne źródła energii. W istocie baryłka ropy nie jest już przedmiotem handlu poniżej […]

Cena biopaliw

Ocena kosztów biopaliw we Francji: uwzględnienie efektów zewnętrznych i porównanie z ceną zakupu oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 według Alexandre Proy Słowa kluczowe: cena, koszt, biopaliwa, porównanie, paliwa kopalne, rentowność , historia, krzywe REIMS MANAGEMENT SCHOOL, TEMA 2004-2005, End of Studies Project Pobieranie […]

CITEPA: wykaz emisji zanieczyszczeń powietrza we Francji. Szeregi sektorowe i analizy rozszerzone

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery we Francji, serie sektorowe i rozszerzone analizy. W ramach inwentaryzacji przeprowadzonych w ramach programu CORALIE, niniejszy raport przedstawia aktualizację emisji do powietrza dla Francji metropolitalnej według formatu „SECTEN” zdefiniowanego przez CITEPA i mającej na celu przywrócenie emisji zgodnie z […]

CITEPA: wykaz emisji z dużych obiektów energetycznego spalania we Francji

Inwentaryzacja dużych instalacji spalania we Francji w zastosowaniu dyrektyw 88/609 / EWG i 2001/80 / WE - Prezentacja i podsumowanie wyników. Niniejszy raport zawiera przypomnienie definicji użytych w inwentaryzacji Dużych Instalacji Spalinowych, a także szczegółowe wyniki w podziale na regiony, sektory działalności i kategorie paliw. Pobierz plik (jeden […]

CITEPA: zanieczyszczenie atmosfery według departamentów we Francji

Departamentowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych we Francji przez CITEPA. Niniejszy raport przedstawia departamentalny wykaz emisji do atmosfery we Francji metropolitalnej. Programy są prezentowane według działów i regionów. Są również powiązane z ludnością i obszarem w postaci tabel i map. W związku z tym dokument ten obejmuje […]

BMW C1

Studium przypadku: BMW C1 (CityOne) Nowa koncepcja pojazdu miejskiego Słowa kluczowe: podróże miejskie, BMW, C1, skuter, samochód koncepcyjny, prototypy, mikrosamochód, samochód miejski Pobierz badanie dotyczące BMW C1, kliknij tutaj . Wstęp Miasta obecnie skupiają większość ludzkiej działalności, to właśnie ta koncentracja działań, a tym samym miejsc pracy, wyjaśnia […]

Silnik Pantone w UQAR

Projekt ekoenergetyczny: Zasilanie generatora przeprojektowane przez Jean-Mathieu Santerre i Simona-Nicolasa Deschênesa (zespół H05-CM-E5), Uniwersytet Quebec w Rimouski, Quebec, Kanada Oto podsumowanie i pełne badanie projekt realizowany przez 2 studentów inżynierii na Uniwersytecie Rimouski. Podsumowanie Ogólnym celem projektu jest dostosowanie procesu Pantone do standardowego generatora […]

Samochody GT jutra

Badanie działania samochodu Grand Touring. TPE wyprodukowane przez PERRIN Antoine i ROUHIER Maxime Słowa kluczowe: pojazd, moc, zanieczyszczenie, energia, paliwo, innowacja, hybryda, hybrydyzacja, elektryczność, magazynowanie Pobierz badanie dotyczące samochodów przyszłości GT w formacie .pdf Streszczenie Niniejszy raport powstał w ramach pracy wymaganej od studentów […]

Żarówki i środowisko

Oto krótkie badanie wpływu nowych, tak zwanych żarówek energooszczędnych, na środowisko. Słowa kluczowe: żarówki, oszczędność, energia, zanieczyszczenie, elektryczność, świetlówki kompaktowe, odpady, przetwarzanie, wpływ, natura Wprowadzenie Świetlówki, błędnie nazywane „neonami”, świetlówki kompaktowe i lampy wyładowcze dużej intensywności (do oświetlenia publiczne) należą do rodziny […]

Magazynowanie sprężonego płynu

Magazynowanie energii za pomocą sprężonego powietrza lub gazu neutralnego. Słowa kluczowe: magazynowanie, energia, ciecz, powietrze, azot, silnik, krio, kriogeniczność, sprężanie, zużycie, optymalizacja Wstępne Jest to technika, która pozwala na magazynowanie energii, a następnie ponowne jej wykorzystanie w silniku cieplnym energia chemiczna spalania paliwa. Ta kompresja może […]

Transport i zmiany klimatu (raport)

Transport i zmiany klimatyczne autorstwa Francuskiej Sieci Działań na rzecz Klimatu i WWF Kompletne 66-stronicowe badanie na temat powiązań między transportem a „zmianami klimatycznymi” i ogólnie zanieczyszczeniem. Bardzo dobry dokument dla swoich rysunków, tabel i diagramów! Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Transports […]

ogniwa paliwowe

Projekt kogeneracji oparty na ogniwach paliwowych Projekt zrealizowany w grudniu 2000 r. Przez C. Martza, C. Stefaniego i J. Vilquina. To małe porównanie techniczno-ekonomiczne dotyczące niskoprądowej kogeneracji opartej na ogniwie paliwowym. Wprowadzenie: Ogólne informacje o ogniwach paliwowych (PAC) Ogniwo paliwowe to generator, który […]

Raport inżyniera ENSAIS dotyczący silnika Pantone

Słowa kluczowe: Geet, Pantone, reaktor, reforming, kraking, plon, zanieczyszczenie, oczyszczanie, węglowodory, woda, zużycie, silnik, kocioł. Raport inżyniera dotyczący procesu GEET P. Pantone autorstwa Christophe Martza, inżyniera ENSAIS. (przeprowadzone w okresie od czerwca do sierpnia 2001 r. w ENSAIS przy wsparciu ANVAR w celu uzyskania dyplomu inżyniera mechanicznego ENSAIS) Wprowadzenie: Dlaczego? przez […]

leksykon

Ta strona zawiera definicje terminów używanych na tej stronie. Reaktor Instalacja przemysłowa, w której zachodzi reakcja fizyko-chemiczna. Plazma zimna plazma: płyn złożony z cząsteczek gazu, jonów i elektronów. Jest to czwarty stan skupienia materii po ciele stałym, cieczy i gazie. Istnieje wiele klas plazmy. To jest stan skupienia […]