Hellouin farm Dziób

INRA: ekonomiczne studium permakultury

INRA opublikowała czteroletnie badanie opłacalności ekonomicznej permakultury organicznej. To badanie zatytułowane „Permakulturowe organiczne ogrodnictwo i wyniki ekonomiczne” pokazuje, że permakultura może być dość konkurencyjna ekonomicznie w porównaniu z intensywnym tradycyjnym rolnictwem. Badanie zostało przeprowadzone na dość małym obszarze 1000m², tj. […]

Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Spalanie mokre i jego osiągi 232 strony w .pdf Praca przedstawiona w celu uzyskania tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Nancy 1 w dziedzinie nauk mechanicznych i energetycznych. Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: spalanie mokre / spalanie / wilgotność / higrometria / środowisko / efektywność / energia / proces termiczny / tlenki azotu […]

MAEA spowodowała, że ​​katastrofa w Czarnobylu miała skutki ludzkie i gospodarcze

Ocena katastrofy w Czarnobylu przez MAEA opublikowana w 2005 r. Pdf, zawierająca 260 stron. Inne źródła podają bilans i liczby bardzo różniące się od tych opublikowanych przez MAEA, patrz linki i wyciąg poniżej. Dowiedz się więcej: - Debata i informacje o skutkach Czarnobyla: całkowity koszt oraz wpływ na ludzi i zdrowie […]

Żywotność elektrowni jądrowych oraz nowych typów reaktorów

Raport o żywotności elektrowni jądrowych i nowych typów reaktorów jądrowych Raport parlamentarny Zgromadzenia Narodowego, 2003. Ten liczący 363 strony raport w formacie .pdf stanowi techniczną i ekonomiczną inwentaryzację cywilnych technologii jądrowych do produkcji elektryczność i zawiera 3 zasadnicze części: Rozdz. 1: Zarządzanie […]

Teza Mines de Paris: spalanie oleju opałowego i wody

Udział w spalaniu emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Praca dyplomowa z Mines de Paris przedstawiona w marcu 2008 roku przez D. Tarleta w celu uzyskania stopnia doktora na Ecole des Mines de Paris ze specjalności "Energetyka". .pdf z 230 stron. Podsumowanie Ciężkie oleje opałowe, oleje odpadowe lub tłuszcze zwierzęce stanowią […]

PlasmHyRad wspomaga spalanie plazmowe i wodór Radykałowie

Projekt PlasmHyRad, spalanie wspomagane przez wodór i rodniki. JM Cornier, University of Orléans, GREMI - CNRS - MINISTERSTWO BADAŃ. Projekt elektrycznej jonizacji plazmowej powietrza do spalania i paliwa w celu poprawy wydajności i kontroli zanieczyszczeń silników cieplnych spalinowych. Testy dotyczą metanu, najprostszego z […]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa parowa i mokre spalanie: wyjaśnienia i występy Rémi Guillet. Pompa pary wodnej Po zainicjowaniu na początku lat 1970-tych XX wieku prac badawczo-rozwojowych nad kondensacyjnymi wytwornicami ciepła (produktów spalania), w celu ograniczenia atmosferycznej kondensacji spalin z nowego paliwa, tj. […]

Badanie na temat telepracy, pracy w domu ekologiczne?

Badanie dotyczące telepracy. Raport studentów inżynierii ENSAIS C.Martz i C.Stefani, grudzień 2000 r. Wprowadzenie Telepraca jest często kojarzona z takimi wartościami, jak powrót na wieś, spędzanie wolnego czasu lub ponowne połączenie się z rodziną. Dla jednych jest to wektor niepewności zatrudnienia, dla innych […]

Ślad węglowy ośrodka narciarskiego, zanieczyszczenie spowodowane jazdą na nartach!

Jakie jest zanieczyszczenie narciarstwa i sportów zimowych? Ślad węglowy ośrodka sportów zimowych w Alpach. Szczegółowe obliczenia emisji gazów cieplarnianych i jazdy na nartach Badanie przeprowadzone od maja 2007 r. Do września 2007 r. Przez Stowarzyszenie Kolarzy Górskich w miejscowości Saint Martin de Belleville […]

Wyjaśnienie silnika Pantone: jonizacja i elektryfikacja ekspansji pary wodnej

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie teorii jonizacji pary wodnej podczas domieszkowania systemem wodnym G lub G + Dokument w języku angielskim wykazujący, że para wodna, która rozpręża się, jest naładowana elektrycznie i może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, co może być niebezpieczne. Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78 Elsevier […]

Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Projekt Echo-Motor dotyczący procesu Pantone przez szkołę inżynierską Mines de Douai. Nasz projekt obejmuje badanie reaktora Pantone. Naszym wyborem było wykonanie i przetestowanie prototypów w oparciu o plany pierwszego patentu oraz rozpowszechnianie naszych wyników i naszego podejścia. Nie chcieliśmy testować […]

Pobierz: Badanie silnika Pantone w UQAR

Projekt ekoenergetyczny: zasilanie generatora przeprojektowany przez Jean-Mathieu Santerre i Simona-Nicolasa Deschênesa (zespół H05-CM-E5), Université du Québec à Rimouski, Quebec, Kanada Oto pełne badanie ukończonego projektu przez 2 studentów inżynierii na Uniwersytecie Rimouski. Przeczytaj podsumowanie: Badanie generatora Pantone na Uniwersytecie Quebec w Rimouski Pobierz plik (napis […]

Pobierz: raport na temat transportu miejskiego: energie i organizacja

Projekt Badań Technologicznych realizowany przez Christophe Martza w ENSAIS i wspierany pod koniec stycznia 2001 r. Jest to badanie dotyczące zatłoczenia ośrodków miejskich i inwentaryzacja różnych rozwiązań technologicznych, które mogą poprawić jakość powietrza i warunki ruchu w ośrodkach miejskich. Jednogłośny wniosek: organizacja i zachowanie […]

DEA: alkohol biopaliwowy

Pełne badanie: Paradoks energetyczny Francji i Brazylii związany z alkoholem i destylacją. Słowa kluczowe: alkohol, historia, destylacja destylacji, rola społeczna, biopaliwa, ropa naftowa, energia jądrowa Autor: Armand Legay, DEA 2001/2002, Wydział Socjologii, Uniwersytet w Rouen. Kierownik pracy dyplomowej: François Aballea Opiekun pracy dyplomowej: Jean-Louis Le Goff Kliknij na zdjęcia, aby je powiększyć. Podsumowanie […]

Silnik Pantone w UTC

Raport TX: Testowanie reaktora PMC Pantone na silniku typu Citroën 2CV. Wyprodukowano na Uniwersytecie Technicznym w Compiègne przez LEFEBVRE Juliena i NGUYEN Marc Wprowadzenie Wiadomości z ostatnich miesięcy pokazały wzrost zapotrzebowania na alternatywne źródła energii. W istocie baryłka ropy nie jest już przedmiotem handlu poniżej […]