Hellouin farm Dziób

INRA: studium ekonomiczne permakultury

INRA opublikowała czteroletnie badanie na temat opłacalności ekonomicznej permakultury organicznej. To badanie zatytułowane „Permakulturowe ogrodnictwo organiczne i wyniki gospodarcze” pokazuje, że permakultura może być dość konkurencyjna pod względem ekonomicznym w porównaniu do konwencjonalnego rolnictwa intensywnego. Badanie zostało przeprowadzone na dość małej powierzchni 1000m², tj. […]

Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalania i 232 wydajność stron w .pdf tezy przedstawione na uzyskanie tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Mechaniki Nancy 1 Nauka i Energetyki. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

oceny ludzkiej i gospodarczej katastrofy czarnobylskiej przez MAEA

Wyniki katastrofy w Czarnobylu opublikowanym przez MAEA w 2005 260 stron .pdf. Inne źródła wskazują na bardzo różnych figurach bilansowych oraz publikowanych przez MAEA, a ekstrakt patrz linki poniżej. Dowiedz się więcej: - debata i informacje o wynikach Czarnobylu całkowitych kosztów i wyników i zdrowia ludzi [...]

Żywotność elektrowni jądrowych oraz nowych typów reaktorów

Sprawozdanie w sprawie życia elektrowni jądrowych oraz nowych typów reaktorów jądrowych Raport Parlamentarnego Zgromadzenia Narodowego, 2003. Ten raport stron 363 .pdf jest inwentaryzacja techniczna i ekonomiczna cywilnej technologii jądrowej do produkcji energii elektrycznej i obejmuje 3 zasadniczych części: Rozdz. 1: Zarządzanie [...]

Teza des Mines de Paris: spalanie paliwa i wody

Wkład do spalania emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Thesis of Mines of Paris przedstawione w marcu 2008 przez D. Tarleta, aby uzyskać stopień doktora Szkoły specjalności paryskiej "Energetyka". .pdf stron 230. Podsumowanie Ciężkie oleje opałowe, zużyte oleje lub tłuszcze zwierzęce stanowią [...]

PlasmHyRad wspomaga spalanie plazmowe i wodór Radykałowie

Projekt PlasmHyRad, wspomaga spalanie wodoru i rodniki. JM Cornier, Uniwersytet w Orleanie, GREMI - CNRS - Ministerstwo badawczych. Projekt jonizacja przez ścieżkę elektryczną plazmy powietrza do spalania i paliwa w celu poprawy wydajności i zanieczyszczenie termiczne silnika spalinowego. Badania dotyczące metanu, najprostszym [...]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa pary mokre spalania: objaśnienia i przedstawienia remi Guillet. Pompa parze wodnej wcześnie rozpocząć 1970 lat badań i rozwoju w kotłów kondensacyjnych (produkty spalania), w celu ograniczenia kondensacji atmosfery gazu spalinowego nowe paliwa, które było [...]

Badanie na temat telepracy, pracy w domu ekologiczne?

Studia na telepracę. Raport Student inżynierowie ENSAIS Przez C.Martz i C.Stefani grudnia 2000 Wprowadzenie Telepraca jest często związane z wartościami takimi jak powrót do kraju, społeczeństwa wolnego lub Renouement z rodziną. Dla niektórych jest to wektor uelastycznienie zatrudnienia, dla innych, to [...]

Wyjaśnienie silnika Pantone jonizacji i elektryfikacja pary ekspansji

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej w systemie dopingu woda G lub G + English dokument pokazujący, że para, która relaksuje zostaje naładowane elektrycznie i może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, które może okazać się niebezpieczne. Journal of Elektrostatyka, 23 (1989) 69-78 Elsevier [...]

Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Silnik Projekt Echo na procesie Pantone przez Douai Mines inżynierii szkoły. Nasz projekt jest badanie reaktora Pantone. Nasz wybór padł na produkcję i prototypów badawczych opartych na planach oryginalnym patentem i rozpowszechniać nasze wyniki i nasze podejście. Nie chcieliśmy, aby przetestować [...]

Pobierz: badanie silnika Pantone w UQAR

Projekt Éco-Énergie: Zasilanie generatora przeprojektowane przez Jean-Mathieu Santerre i Simona-Nicolasa Deschênesa (zespół H05-CM-E5), University of Quebec w Rimouski, Quebec, Kanada Oto pełne badanie ukończonego projektu przez inżynierów studentów 2 z University of Rimouski. Przeczytaj streszczenie: Studium generatora Pantone na Uniwersytecie Quebec w Rimouski Pobierz plik (napis [...]

Pobierz: raport na temat transportu miejskiego: energie i organizacja

Projekt badań technologicznych przeprowadzony przez Christophe Martza w ENSAIS i wspierany pod koniec stycznia 2001. Jest to studium na temat zatorów w centrach miejskich oraz wykaz różnych rozwiązań technologicznych, które mogłyby poprawić jakość powietrza i warunki ruchu w centrach miejskich. Jednomyślny wniosek: organizacja i zachowanie [...]

DEA: alkohol z biopaliw

Kompleksowe badanie: paradoks energetyczny Francji i Brazylii związany z alkoholem i destylacją. Słowa kluczowe: alkohol, historia, destylacja, destylacja, rola społeczna, biopaliwa, ropa naftowa, energia jądrowa By Armand Legay, DEA 2001/2002, Wydział Socjologii University of Rouen. Reżyser: François AballeaThesis Opiekun: Jean-Louis Le Goff Kliknij na zdjęcia, aby je powiększyć. Podsumowanie […]

Cena biopaliw

Ocena ceny kosztowej biopaliw we Francji: biorąc pod uwagę efekty zewnętrzne i porównanie z ceną kosztów oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 autorstwa Alexandre Proy Słowa kluczowe: cena, koszt, biopaliwa, porównanie, paliwa kopalne, rentowność , historia, krzywe SZKOŁA ZARZĄDZANIA REIMS, TEMA 2004-2005, Projekt zakończenia badań Pobierz […]

CITEPA: wykaz emisji zanieczyszczeń powietrza we Francji. Szeregi sektorowe i analizy rozszerzone

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń powietrza we Francji, szereg sektorów i rozszerzone analizy. W ramach wykazów przeprowadzonych w ramach programu CORALIE niniejsze sprawozdanie przedstawia aktualizację emisji do powietrza dla Francji kontynentalnej zgodnie z formatem „SECTEN” określonym przez CITEPA i mającym na celu przywrócenie emisji zgodnie z [...]

CITEPA: wykaz emisji z dużych obiektów energetycznego spalania we Francji

Inwentaryzacja dużych obiektów energetycznego spalania we Francji zgodnie z dyrektywami 88 / 609 / CEE i 2001 / 80 / CE - Prezentacja i podsumowanie wyników. Raport ten przypomina definicje stosowane w wykazie dużych instalacji spalania, a także szczegółowe wyniki według regionu, branży i kategorii paliw. Pobierz plik (a [...]

CITEPA: zanieczyszczenie atmosfery według departamentów we Francji

Wydziałowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń powietrza we Francji przez CITEPA. Niniejszy raport przedstawia wydziałowy spis emisji atmosferycznych dla Francji kontynentalnej. Programy są prezentowane według działów i regionów. Są one również związane z populacją i obszarem, w formie tabel i map. Dokument ten zawiera zatem w […]

BMW C1

Studium przypadku: BMW C1 (CityOne) Nowa koncepcja pojazdu miejskiego Słowa kluczowe: podróż miejska, BMW, C1, hulajnoga, samochód koncepcyjny, prototypy, samochód ciężarowy, samochód miejski Pobierz badanie na BMW C1, kliknij tutaj , Wprowadzenie Miasta łączą obecnie główną część działalności człowieka, to właśnie ta koncentracja działań, a tym samym miejsca pracy, wyjaśnia […]

Silnik Pantone w UQAR

Projekt eko-energii: Zasilanie generatora przeprojektowane przez Jean-Mathieu Santerre i Simon-Nicolas Deschênes (zespół H05-CM-E5), Université du Québec à Rimouski, Quebec, Kanada Oto podsumowanie i pełne opracowanie projekt realizowany przez 2 studentów inżynierii na uniwersytecie w Rimouski. Podsumowanie Ogólnym celem projektu jest dostosowanie procesu Pantone do standardowego generatora […]

Samochody GT jutra

Studium działania samochodu Grand Touring. TPE produkowany przez PERRIN Antoine i ROUHIER Maxime Słowa kluczowe: pojazd, moc, zanieczyszczenie, energia, paliwo, innowacja, hybryda, hybrydyzacja, elektryczność, przechowywanie Pobierz opracowanie na temat samochodów GT przyszłości w .pdf Podsumowanie Raport został opracowany w ramach pracy zadanej przez studentów […]

Żarówki i środowisko

Oto krótkie badanie wpływu nowych tak zwanych żarówek energooszczędnych na środowisko. Słowa kluczowe: żarówki, ekonomia, energia, zanieczyszczenie, elektryczność, świetlówki kompaktowe, odpady, oczyszczanie, uderzenie, przyroda Wprowadzenie Świetlówki, nieprawidłowo nazywane „świetlówkami neonowymi”, świetlówki kompaktowe i lampy wyładowcze dużej intensywności (do oświetlenia publiczne) należą do rodziny […]

Magazynowanie sprężonego płynu

Magazynowanie energii przez sprężone powietrze lub gaz neutralny. Słowa kluczowe: magazynowanie, energia, płyn, powietrze, azot, silnik, krio, kriogeniczny, sprężony, zużycie, wstępna optymalizacja Jest to technika, która umożliwia magazynowanie energii i ponowne wykorzystanie jej później w silniku cieplnym oprócz energia chemiczna spalania paliwa. Ta kompresja może […]

Transport i zmiany klimatu (raport)

Transport i zmiany klimatu za pośrednictwem Climate Action Network France i WWF Kompleksowe badanie stron 66 na temat powiązań między transportem a „zmianą klimatu” i bardziej ogólnie zanieczyszczeniem. Bardzo dobry dokument dla jego postaci, tabeli i schematów! Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja biuletynu): Transport [...]

ogniwa paliwowe

Projekt kogeneracji oparty na Projekcie ogniw paliwowych przeprowadzony w grudniu 2000 r. Przez C. Martza, C. Stefani i J. Vilquin. Jest to małe porównanie techniczno-ekonomiczne dotyczące kogeneracji o niskiej mocy opartej na ogniwie paliwowym. Wprowadzenie: Ogólne informacje na temat ogniw paliwowych (PAC) Ogniwo paliwowe to generator, który […]

Raport inżyniera na ENSAIS silnika Pantone

Słowa kluczowe: Geet, Pantone, reaktor, reforming, kraking, wydajność, zanieczyszczenie, usuwanie zanieczyszczeń, węglowodory, woda, zużycie, silnik, kocioł. Raport inżyniera z procesu GEET autorstwa P. Pantone autorstwa Christophe Martz, inżyniera ENSAIS. (przeprowadzone między czerwcem a sierpniem 2001 r. w ENSAIS przy wsparciu ANVAR w celu uzyskania dyplomu inżyniera mechanika ENSAIS) Wprowadzenie: Dlaczego? przez […]

leksykon

Ta strona zawiera definicje terminów używanych w tej przemysłowej witrynie ReactorInstallation, w której zachodzi reakcja fizyko-chemiczna. Plazma zimna Plazma: Płyn złożony z cząsteczek gazu, jonów i elektronów. Jest to czwarty stan materii po ciałach stałych, cieczach i gazach. Istnieje wiele klas plazmy. Jest to stan materii […]