Hellouin farm Dziób

INRA: studium ekonomiczne permakultury

INRA opublikowała czteroletnie badanie na temat opłacalności ekonomicznej permakultury organicznej. To badanie zatytułowane „Permakulturowe ogrodnictwo organiczne i wyniki gospodarcze” pokazuje, że permakultura może być dość konkurencyjna pod względem ekonomicznym w porównaniu do konwencjonalnego rolnictwa intensywnego. Badanie zostało przeprowadzone na dość małej powierzchni 1000m², tj. […]

Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalania i 232 wydajność stron w .pdf tezy przedstawione na uzyskanie tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Mechaniki Nancy 1 Nauka i Energetyki. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

oceny ludzkiej i gospodarczej katastrofy czarnobylskiej przez MAEA

Wyniki katastrofy w Czarnobylu opublikowanym przez MAEA w 2005 260 stron .pdf. Inne źródła wskazują na bardzo różnych figurach bilansowych oraz publikowanych przez MAEA, a ekstrakt patrz linki poniżej. Dowiedz się więcej: - debata i informacje o wynikach Czarnobylu całkowitych kosztów i wyników i zdrowia ludzi [...]

Żywotność elektrowni jądrowych oraz nowych typów reaktorów

Sprawozdanie w sprawie życia elektrowni jądrowych oraz nowych typów reaktorów jądrowych Raport Parlamentarnego Zgromadzenia Narodowego, 2003. Ten raport stron 363 .pdf jest inwentaryzacja techniczna i ekonomiczna cywilnej technologii jądrowej do produkcji energii elektrycznej i obejmuje 3 zasadniczych części: Rozdz. 1: Zarządzanie [...]

Teza des Mines de Paris: spalanie paliwa i wody

Wkład do spalania emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Thesis of Mines of Paris przedstawione w marcu 2008 przez D. Tarleta, aby uzyskać stopień doktora Szkoły specjalności paryskiej "Energetyka". .pdf stron 230. Podsumowanie Ciężkie oleje opałowe, zużyte oleje lub tłuszcze zwierzęce stanowią [...]

PlasmHyRad wspomaga spalanie plazmowe i wodór Radykałowie

Projekt PlasmHyRad, wspomaga spalanie wodoru i rodniki. JM Cornier, Uniwersytet w Orleanie, GREMI - CNRS - Ministerstwo badawczych. Projekt jonizacja przez ścieżkę elektryczną plazmy powietrza do spalania i paliwa w celu poprawy wydajności i zanieczyszczenie termiczne silnika spalinowego. Badania dotyczące metanu, najprostszym [...]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa pary mokre spalania: objaśnienia i przedstawienia remi Guillet. Pompa parze wodnej wcześnie rozpocząć 1970 lat badań i rozwoju w kotłów kondensacyjnych (produkty spalania), w celu ograniczenia kondensacji atmosfery gazu spalinowego nowe paliwa, które było [...]

Badanie na temat telepracy, pracy w domu ekologiczne?

Studia na telepracę. Raport Student inżynierowie ENSAIS Przez C.Martz i C.Stefani grudnia 2000 Wprowadzenie Telepraca jest często związane z wartościami takimi jak powrót do kraju, społeczeństwa wolnego lub Renouement z rodziną. Dla niektórych jest to wektor uelastycznienie zatrudnienia, dla innych, to [...]

Wyjaśnienie silnika Pantone jonizacji i elektryfikacja pary ekspansji

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej w systemie dopingu woda G lub G + English dokument pokazujący, że para, która relaksuje zostaje naładowane elektrycznie i może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, które może okazać się niebezpieczne. Journal of Elektrostatyka, 23 (1989) 69-78 Elsevier [...]

Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Silnik Projekt Echo na procesie Pantone przez Douai Mines inżynierii szkoły. Nasz projekt jest badanie reaktora Pantone. Nasz wybór padł na produkcję i prototypów badawczych opartych na planach oryginalnym patentem i rozpowszechniać nasze wyniki i nasze podejście. Nie chcieliśmy, aby przetestować [...]

Pobierz: badanie silnika Pantone w UQAR

Projekt Éco-Énergie: Zasilanie generatora przeprojektowane przez Jean-Mathieu Santerre i Simona-Nicolasa Deschênesa (zespół H05-CM-E5), University of Quebec w Rimouski, Quebec, Kanada Oto pełne badanie ukończonego projektu przez inżynierów studentów 2 z University of Rimouski. Przeczytaj streszczenie: Studium generatora Pantone na Uniwersytecie Quebec w Rimouski Pobierz plik (napis [...]

Pobierz: raport na temat transportu miejskiego: energie i organizacja

Projekt badań technologicznych przeprowadzony przez Christophe Martza w ENSAIS i wspierany pod koniec stycznia 2001. Jest to studium na temat zatorów w centrach miejskich oraz wykaz różnych rozwiązań technologicznych, które mogłyby poprawić jakość powietrza i warunki ruchu w centrach miejskich. Jednomyślny wniosek: organizacja i zachowanie [...]

DEA: alkohol z biopaliw

Kompleksowe badanie: paradoks energetyczny Francji i Brazylii związany z alkoholem i destylacją. Słowa kluczowe: alkohol, historia, destylacja, destylacja, rola społeczna, biopaliwa, ropa naftowa, energia jądrowa By Armand Legay, DEA 2001/2002, Wydział Socjologii University of Rouen. Reżyser: François AballeaThesis Opiekun: Jean-Louis Le Goff Kliknij na zdjęcia, aby je powiększyć. Podsumowanie […]

Silnik Pantone na UTC

Rapport de TX : Expérimentation du réacteur PMC Pantone sur un moteur de type Citroën 2CV. Réalisé à l’université de technologie de Compiègne par LEFEBVRE Julien et NGUYEN Marc Introduction L’actualité des derniers mois a montré un renforcement des besoins en énergies alternatives. En effet le baril de pétrole ne se négocie plus en dessous […]

Silnik Pantone w UTT

Rapport de TX : Etude du moteur Pantone Réalisé à l’université de technologie de Troyes par BLANCKE Rémi et DESSAINT Renaud Introduction Durant la seconde moitié du XXème siècle, l’homme a utilisé le pétrole sans limite pour satisfaire ses besoins. Depuis quelques années, nous constatons que cette utilisation abusive est en train de dérégler totalement […]

Cena biopaliw

Evaluation des prix de revient des biocarburants en France : prise en compte des externalités et comparaison avec le prix de revient du gazole et de l’essence sans plomb 95 par Alexandre Proy Mots clés : prix, coût, biocarburants, comparatif, energies fossiles, rentabilité, historique, courbes REIMS MANAGEMENT SCHOOL, TEMA 2004-2005, Projet de Fin d’Etudes Téléchargement […]

CITEPA: wykaz emisji zanieczyszczeń powietrza we Francji. Szeregi sektorowe i analizy rozszerzone

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń powietrza we Francji, szereg sektorów i rozszerzone analizy. W ramach wykazów przeprowadzonych w ramach programu CORALIE niniejsze sprawozdanie przedstawia aktualizację emisji do powietrza dla Francji kontynentalnej zgodnie z formatem „SECTEN” określonym przez CITEPA i mającym na celu przywrócenie emisji zgodnie z [...]

CITEPA: wykaz emisji z dużych obiektów energetycznego spalania we Francji

Inwentaryzacja dużych obiektów energetycznego spalania we Francji zgodnie z dyrektywami 88 / 609 / CEE i 2001 / 80 / CE - Prezentacja i podsumowanie wyników. Raport ten przypomina definicje stosowane w wykazie dużych instalacji spalania, a także szczegółowe wyniki według regionu, branży i kategorii paliw. Pobierz plik (a [...]

CITEPA: zanieczyszczenie atmosfery według departamentów we Francji

Wydziałowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń powietrza we Francji przez CITEPA. Niniejszy raport przedstawia wydziałowy spis emisji atmosferycznych dla Francji kontynentalnej. Programy są prezentowane według działów i regionów. Są one również związane z populacją i obszarem, w formie tabel i map. Dokument ten zawiera zatem w […]

BMW C1

Etude de cas : BMW C1 (CityOne) Nouveau concept pour un véhicule de ville Mots clés : déplacements urbains, BMW, C1, scooter, concept car, prototypes, microcar, voiture de ville Téléchargement de l’étude sur le BMW C1, cliquez ici. Introduction Les villes réunissent actuellement l’essentiel de l’activité humaine, c’est cette concentration d’activités donc d’emplois qui explique […]

Silnik Pantone w UQAR

Projet Éco-Énergie : L’alimentation de la génératrice repensée Par Jean-Mathieu Santerre et Simon-Nicolas Deschênes (Équipe H05-CM-E5), Université du Québec à Rimouski, Quebec, Canada Voici le résumé et l’étude intégrale d’un projet réalisé par 2 étudiants ingénieurs à l’université de Rimouski. Résumé Le but global du projet est d’adapter le procédé Pantone à une génératrice standard […]

Samochody GT jutra

Étude du fonctionnement d’une voiture de Grand Tourisme. TPE réalisé par PERRIN Antoine et ROUHIER Maxime Mots clés : véhicule, puissance, pollution, energie, carburant, innovation, hybride, hybridation, electricité, stockage Téléchargement de l’étude sur les voitures GT de demain en .pdf Résumé Ce rapport à été réalisé dans le cadre du travail demandé aux élèves de […]

Żarówki i środowisko

Voici une étude succinte sur l’impact environnemental des nouvelles ampoules dites à économie d’énergie. Mots clés : ampoules, économie, energie, pollution, electricité, fluocompactes, déchets, traitement, impact, nature Introduction Les tubes fluorescents, improprement appelés « tubes néon », les lampes fluocompactes et les lampes à décharge à haute intensité (pour l’éclairage public) appartiennent à la famille […]

Magazynowanie sprężonego płynu

Le stockage d’énergie par air comprimé ou un gaz neutre. Mots clés : stockage, energie, fluide, air, azote, moteur, cryo, cryogénique, comprimé, consommation, optimisation Préliminaire C’est une technique qui permet de stocker de l’énergie et de la réutiliser ultérieurement dans un moteur thermique en complément de l’énergie chimique de combustion du carburant. Cette compression peut […]

Transport i zmiany klimatu (raport)

Transport i zmiany klimatu za pośrednictwem Climate Action Network France i WWF Kompleksowe badanie stron 66 na temat powiązań między transportem a „zmianą klimatu” i bardziej ogólnie zanieczyszczeniem. Bardzo dobry dokument dla jego postaci, tabeli i schematów! Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja biuletynu): Transport [...]

ogniwa paliwowe

Projet de cogénération basée sur Pile à Combustible Projet effectué en décembre 2000 par C. Martz, C. Stefani et J. Vilquin. C’est un petit comparatif technoco-économique concerannt une cogénération de faible puissance basée sur une pile à combustible. Introduction : Généralités sur les Piles à Combustible (PAC) Une pile à combustible est un générateur qui […]

Raport inżyniera na ENSAIS silnika Pantone

Słowa kluczowe: Geet, Pantone, reaktor, reforming, kraking, wydajność, zanieczyszczenie, usuwanie zanieczyszczeń, węglowodory, woda, zużycie, silnik, kocioł. Raport inżyniera z procesu GEET autorstwa P. Pantone autorstwa Christophe Martz, inżyniera ENSAIS. (przeprowadzone między czerwcem a sierpniem 2001 r. w ENSAIS przy wsparciu ANVAR w celu uzyskania dyplomu inżyniera mechanika ENSAIS) Wprowadzenie: Dlaczego? przez […]

leksykon

Ta strona zawiera definicje terminów używanych w tej przemysłowej witrynie ReactorInstallation, w której zachodzi reakcja fizyko-chemiczna. Plazma zimna Plazma: Płyn złożony z cząsteczek gazu, jonów i elektronów. Jest to czwarty stan materii po ciałach stałych, cieczach i gazach. Istnieje wiele klas plazmy. Jest to stan materii […]