Znaczenie szkoleń dla pracowników wybranych do Społecznej Komisji Ekonomicznej

Komisja społeczno-ekonomiczna (CSE) jest organem reprezentującym pracowników w firmach zatrudniających co najmniej 11 pracowników. Od 2018 roku zastąpił radę zakładową (CE) oraz komisję ds. zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy (CHSCT). Jej członkowie wybierani są na czteroletnią kadencję. Obowiązki szkoleniowe CSE znajduje się w […]

turystyka

Kevin Rivaton, ekspert w dziedzinie zrównoważonej turystyki

Nie sposób mówić o symbolicznych postaciach odpowiedzialnego sektora turystycznego, nie wspominając o Kevinie Rivatonie. Ten rodzaj turystyki wspiera poszanowanie środowiska, przyczyniając się jednocześnie do społecznego, gospodarczego i dziedzictwa kulturowego regionu. W tym artykule odkryj portret tego wpływowego aktora w sektorze turystyki etycznej. Biografia Kevin Rivaton […]

Złamane ceny i niski koszt. Ekonomiczne błogosławieństwo lub niebezpieczeństwo?

Niski koszt: dzięki znacznemu postępowi technologicznemu w ciągu ostatnich dwóch stuleci, strategie ekonomiczne kierowały się nienasyconymi „kapitalistycznymi” wyzwaniami, zawsze bardziej wymagającymi pod względem zysków i zawsze uzasadnionymi interwencją niewidzialnej ręki (1) „mającą na celu optymalizację większa liczba jest wynikiem wyboru w odpowiedzi na […]

Czarny piątek: oda do konsumpcji! Czarny piątek… zanieczyszczenia?

Od tygodnia wygrzewamy się lub spamujemy „czarnym piątkiem” tygodnia… dniem „rzekomo” wyjątkowego biznesu… Mówią o tym nawet wiadomości telewizyjne, co odzwierciedla poziom mojej wiedzy. (1) bardzo wysoko! Zdecydowanie nie! Jest to ukryty dzień wypłaty, który zmusi ludzi do zaopatrzenia się ponownie w dobra konsumpcyjne, których nie mają […]

AdopteUnMec seksista

Społeczeństwo: czy kampania reklamowa AdopteUnMec jest seksistowska i feministyczna?

Społeczeństwo: czy jesteśmy świadkami feminizacji naszych zachodnich społeczeństw? Analizy marketingowego przypadku AdopteUnMec Daleki ode mnie pomysł uchodzenia za wstrętnego fallokratę, ale AMHA, istnieją ograniczenia w uczciwości i równości, które są przezwyciężane i to całkowicie bezkarnie ... ale zwłaszcza z obojętnością Francuzów (tak, jest z […]

ope2017

Opé2017, partycypacyjna platforma przeciwko planowanemu starzeniu się

Poniżej znajduje się komunikat prasowy UFC dotyczący uruchomienia platformy partycypacyjnej Opé2017 przeciwko planowanemu starzeniu się! Postanowił uwzględnić kwestię zorganizowanej dezaktualizacji w programach kandydatów na wybory prezydenckie i parlamentarne w 2017 roku, siedem stowarzyszeń (C2C Community, DemocracyOS, GreenIT.fr, Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP), Les Amis de la [ …]

marketing

Ma-Bonne-Action.com, marketing solidarności, humanitarne i charytatywne

Econologie.com przedstawia Ma-Bonne-Action.com, solidarną, humanitarną i charytatywną inicjatywę marketingową Laurenta Berthelota. Właśnie rozpoczęła się kampania Ulule. Wyjaśnienia. Odzyskaj kontrolę nad swoimi danymi i zrób z tego dobry uczynek. Wybierz: kiedy, co i jak otrzymywać dobre oferty, które Cię dotyczą. Za każdą wyświetloną reklamę bezpłatnie finansujesz stowarzyszenia. " Czy chcesz […]

Ekonomia: od pewnego dobrobytu do stopniowej oszczędności

Gospodarka i społeczeństwo: od pewnego dobrobytu do progresywnych cięć lub od państwa opiekuńczego do państwa policyjnego. Debata polityczna ogranicza się w dużej mierze do wyłącznej domeny zarządzania sprzecznymi interesami różnych kategorii społecznych, poprzez formacje polityczne, które mają zapewnić wystarczające kompromisy dla utrzymania struktury społecznej. Większość […]

Dla większej solidarności między kapitałem a pracą, więcej równości w wynagrodzeniach

Aby uzyskać większą solidarność między kapitałem a pracą lub jak przesunąć granice w firmie, aby uzyskać więcej równości w wynagrodzeniu? W swojej książce „O więcej solidarności między kapitałem a pracą” (wydanej przez L'Harmattan 2004) Rémi Guillet podkreśla znaczenie wyzwania, jakie firma stawia przed sprawiedliwym podziałem […]

Zakazane Lekarze kraju świata przeciwko żłobienia cen niektórych leków

Stowarzyszenie Médecins du Monde wyemitowało wczoraj w Internecie „ostrą” kampanię reklamową dotyczącą zawyżonych cen niektórych leków. W rzeczywistości kampania została odrzucona przez „klasyczne” ekspozycje przez Professional Advertising Regulatory Authority (ARPP). Dlatego JCDecaux, MediaTransport i L'Insert odmówiły opublikowania tego […]

Życie, które ma zmienić epokę, Rémi Guillet

Życie, które zmieni epokę, autoportret „ekologa” Rémi Guilleta

W wydaniach „South Seas” ukazał się właśnie „A life for a change of era”, którego autor Rémi Guillet opublikował już na stronie Econologie.com… Praca i cele serwisu Econology są zbieżne z celami Rémi a to z 2 głównych powodów: Remi broni, niekoniecznie dla wszystkich oczywistych, powiązań między gospodarką […]

Społeczeństwo: przemówienie dyktatora Chaplina, przesłanie dla ludzkości

Końcowe przemówienie do filmu Dyktator Chaplina Piękne przesłanie wciąż aktualne (bardziej niż kiedykolwiek?) Dla ludzkości… dla większej ludzkości! Do przemyślenia ... Dowiedz się więcej: forum Społeczeństwo i filozofia Debata: Społeczeństwo: przemówienie dyktatora Chaplina, przesłanie dla ludzkości W tym samym duchu posłuchaj przemówienia Abbé Pierre'a z 2007 roku

Pobierz: Green Nudges, zachęty do zachowań ekologicznych

Zielone bodźce: nowe zachęty do zachowań ekologicznych Przyjęcie zachowań ekologicznych napotyka wiele przeszkód, zarówno natury materialnej, finansowej, jak i psychologicznej. Te ograniczenia ograniczają skuteczność tradycyjnych podejść, które łączą kampanie uświadamiające, innowacje technologiczne oraz instrumenty ekonomiczne i normatywne. W związku z tym wkład nowych metod […]