CO2 emisji litrze paliwa: benzyna, olej napędowy i LPG

Jakie są emisje CO2 w zależności od używanego paliwa: benzyny, oleju napędowego (oleju) lub LPG? W kg CO2 na litr paliwa

CO2 - spaliny i woda

Ta strona jest praktycznym zastosowaniem i podsumowaniem strony równania spalania alkanów, H2O i CO2

Zachęcamy czytelnika do przeczytania tej strony, aby poznać dokładną metodę i stosowane równania spalania. Może również zadawać pytania dotyczące forum energie, szczególnie jeśli liczby te wprawiają go w zakłopotanie (ale to tylko podstawowa chemia…)

Przypomnijmy metodę

Zaczynamy od równania spalania, aby dojść do następującej obserwacji.

Masa emisji CO2 alkanu o wzorze CnH (2n + 2) wynosi 44n, a emisja pary wodnej 18 (n + 1). Woda ta ostatecznie skropli się kilka dni później, średnio 2 tygodnie, CO2 ma żywotność w atmosferze ziemskiej około 120 lat.

Ze wskaźnikiem n węglowodorów (rodzina alkanyZobacz ich klasyfikacja).

Przeanalizowaliśmy przypadek najpopularniejszego paliwa 3 i gazu ziemnego:

 • Essence
 • Olej napędowy lub olej opałowy
 • LPG lub LPG
 • metan

Jeden litr benzyny o wadze 0,74 kg emituje 2,3 kg CO2 i 1 kg wody

Chemicznie benzynę można porównać do czystego oktanu, tj. N = 8. W rzeczywistości benzyna zawiera dziesiątki różnych cząsteczek, w tym dodatków, ale można ją porównać do oktanu.

 • Masa molowa oktanu wynosi 12 * 8 + 1 * (2 * 8 + 2) = 114 gramów / mol
 • Masa uwolnionego CO2 na mol spalonego oktanu wynosi 44 * 8 = 352 g
 • Masa uwolnionej wody H2O na mol spalonego oktanu wynosi 18 (8 + 1) = 162 g
 • Stosunek zużycia paliwa do emisji CO2 wynosi 352/114 = 3,09, a dla wody 162/114 = 1,42

Wiedząc, że gęstość benzyny wynosi 0,74 kg / l, a 1 gram spalonej benzyny odrzuca 3,09 grama CO2 i 1,42 grama wody, otrzymuje się: 0,74 * 3,09, 2.28 = 2 kg CO0,74 na litr spalonego paliwa i 1,42 * 1,05 = XNUMX kg wody.

Ostatecznie uwalniamy 2,3 kg CO2 i 1 litr wody na litr spalonej benzyny. Stosunek CO2 + H20O do masy paliwa wynosi 3,3 / 0,74 = 4,46!

Litr oleju napędowego (lub oleju napędowego lub oleju napędowego), który waży 0,85 kg, odrzuca 2,6 kg CO2 i 1,15 kg wody

Chemicznie olej napędowy, olej napędowy lub olej opałowy można przyrównać do czystego heksadekanu, tj. N = 16.

 • Masa molowa heksadekanu wynosi 12 * 16 + 1 * (2 * 16 + 2) = 226 gramów / mol.
 • Masa uwolnionego CO2 na mol zużytego heksadekanu wynosi 44 * 16 = 704 g
 • Masa odprowadzanej wody H2O na mol spalonego heksadekanu wynosi 18 (16 + 1) = 306 g
 • Stosunek zużycia oleju napędowego do emisji CO2 wynosi 704/226 = 3,16, a wody 306/226 = 1,35
Czytaj także: Ślad węglowy ośrodka narciarskiego, zanieczyszczenie na nartach!

Wiedząc, że gęstość oleju napędowego wynosi 0,85 kg / l, a 1 gram spalonego oleju napędowego odrzuca 3,16 grama CO2 i 1,35 grama wody, otrzymuje się: 0,85 * 3,16 = 2,67 , 2 kg CO0,85 na litr spalonego oleju napędowego i 1,35 * 1,15 = XNUMX kg wody.

Ostatecznie uwalniamy 2,7 ​​kg CO2 na litr spalonego oleju napędowego, oleju napędowego lub opałowego i 1,15 kg wody. Stosunek CO2 + H20O do masy paliwa wynosi 3,85 / 0,85 = 4,53!

LPG: 1,7 kg CO2 na litr

LPG jest mieszaniną butanu i propanu, C4H10 i C3H8. W zależności od cysterny proporcja zmienia się od 40 do 60 dla jednego lub drugiego elementu.

przechowa średnią wartość 50 / 50 lub 3,5 n = medium.

Masa uwolnionego CO2 na mol zużytego oktanu wynosi: 44 * 3,5 = 154 g.
Współczynnik zużycia LPG w wydaniach CO2 wynosi 154 / 51 = 3,02

Wiedząc, że gęstość LPG 50/50 wynosi około 0.55 kg / l przy 15 ° C i że 1 gram spalonego LPG odrzuca 3,02 grama CO2, pochodzi: 0.55 * 3,02 = 1.66 kg CO2 na litr spalonego LPG.

Lub 1,7 kg CO2 na litr LPG, stosunek masowy CO2 do masy paliwa wynosi 1,66 / 0.55 = 3! LPG jest zatem nadal głównym emitentem CO2!

UWAGA ta wartość nie jest bezpośrednio porównywalna z wartością benzyny, ponieważ energia dostarczana z jednego litra LPG jest mniejsza niż benzyny lub oleju napędowego. Rzeczywiście; samochód zasilany LPG zużyje od 25 do 30% więcej niż benzyna na 100 km, co jest całkowicie logiczne, ponieważ LPG waży od 25 do 30% mniej niż benzyna.
W przypadku gazów ważne jest, aby zawsze rozumować masowo, a nie objętościowo ... Nawet w przypadku gazów skroplonych!

Czytaj także: Globalne zużycie energii

Uwalnianie CO2 przez 100 km samochodem Essence lub Diesel?

Przejdźmy do praktyki: ile odrzuca twój samochód benzynowy? Ile odrzuca twój samochód Diesel?

 • Samochód benzynowy
   1. : jeśli Twój samochód benzynowy zużywa 6,0L / 100 km, to odrzuca 6,0 * 2,3 =

  13,8 kg CO2 dla 100 km to 138 g / km

 • Samochód Diesel
   1. : jeśli Twój samochód z silnikiem wysokoprężnym zużywa 5,0L / 100 km, to odrzuca 5,0 * 2,6 =

  13 kg CO2 dla 100 km to 130 g / km

Używamy tutaj liczby rzeczywiste, nie idealistyczne postacie z katalogów samochodów, do których nikt nigdy nie dociera! Przeciwnie, twierdzenie, że pojazd z silnikiem Diesla zanieczyszcza więcej niż pojazd z benzyną, jest fałszywe i nieprawdziwe silnik Diesla jest korzystny dla ograniczenia emisji CO2 i efektu cieplarnianego, ponieważ jego wydajność jest lepsza, Ponadto należy zauważyć, że pojazd z silnikiem Diesla ma dłuższą żywotność, co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu zanieczyszczenia! Im dłużej trzymasz pojazd, tym mniej będzie on zanieczyszczał z powodu energii produkcyjnej.

Rzeczywiście; szacuje się, żezajmuje to od 100 000 do 150 000 km, aby opłacalny zakup nowego pojazdu zastąpił nadal działający! To jest obliczenieszara energia tworzenia samochodu.

Zrzuty CO2 za kilogram spalonego paliwa

Różnice są znacznie mniej oczywiste, gdy mówimy w kilogramach paliwa, więc otrzymujemy:

  1. Benzyna: 2,28 / 0,74 = 3,08 kg CO2 / kg benzyny (wartość znajduje się: 3,09)
  1. Diesel: 2,67 / 0,85 = 3,14 kg CO2 / kg oleju napędowego (znajdziemy wartość: 3,16)
  1. LPG: 1,66 / 0,55 = 3,02 kg CO2 / kg LPG (znajdujemy wartość: 3,02)

Im wyższe paliwo ma liczbę alkanową (n), tym więcej CO2 uwalnia na kg… logicznie!

Najczystszym paliwem kopalnym jest gaz ziemny CH4, metan, który go odrzuci:

Masa uwolnionego CO2 na mol zużytego oktanu wynosi: 44 * 1 = 44 g.
Stosunek ilości metanu do uwolnień CO2 wynosi 44 / 16 = 2,75 g

1 kg metanu uwalnia 2,75 kg CO2! I przepraszam obrońców "czystego" gazu, ale nie znajdziemy lepszego jako węglowodór!

Należy również zauważyć, że każdy mol metanu odrzuci również 36 gramów wody (18 * (n + 1) gramów wody na mol) ... lub 2,25 kg wody na kg spalonego gazu ziemnego!

Dla każdego mola oleju napędowego wartość wyprodukowanej wody wynosi 18 * 17 = 306 g / mol, tj. 306/226 = 1,35 kg wody na kg oleju napędowego, tj. 1,35 * 0.85 = 1,15 l woda przez L oleju napędowego! Tyle włożonej wody, w rzeczywistości jest to woda syntetyczna, która wcześniej nie była w naturze, w „cyklu klimatycznym” być może nie jest tak pomijalna!

Wniosek: nasze emisje są ciężkie, bardzo ciężkie i cięższe niż same paliwa!

Jak widać, jeśli chodzi o CO2 w kilogramach energii kopalnej, jest to „chusteczka kieszonkowa”, a na końcu bardzo ważna w emisji CO2 jest wydajność urządzeń spalających te paliwa. Tak więc silnik Diesla będzie zanieczyszczał mniej CO2 niż silnik benzynowy, ponieważ jego wydajność jest lepsza z założenia!

Różnica w zawartości CO2 w oleju napędowym w stosunku do metanu wynosi tylko 2,75 / 3,16 = 0,87… lub 13% mniej, więc z pewnością nie gaz ziemny uratuje klimat ( jednak jest sprzedawany przez niektórych jako taki ... trzeba powiedzieć, że „gaz naturalny” może być mylący)!

I wreszcie spalanie paliw kopalnych wyczerpuje atmosferę tlenu (stąd nadmiar masy odpadów!), Wzbogacając ją jednocześnie w wodę!

Nadmiar wody wprowadzany do „systemu klimatycznego” w wyniku spalania paliw kopalnych może nie być tak trywialny klimat i zmiany klimatyczne!

Komentarze 15 na temat "emisji CO2 na litr paliwa: benzyny, oleju napędowego lub gazu płynnego"

 1. Cieszę się, że mogę przeczytać tę stronę, która podkreśla to, co było dla mnie od dawna.
  Ale poza tym nie mówimy o przekształcaniu ropy naftowej w benzynę, proces bardziej złożony niż w przypadku oleju napędowego.
  A jeśli chcemy zająć się olejem napędowym, który zanieczyszcza środowisko, zobaczmy, po której stronie statków ... prawdziwy podatek węglowy od komercyjnego transportu, który zrównoważy handel i ożywi lokalną produkcję. Ale to nie wystarczyłoby do interesów międzynarodowych korporacji, a więc ich lobby i naszych pseudo ekologów, którzy widzą tylko czubek nosa ... lub ich skorumpowany portfel.
  A jeśli przejechalibyśmy elektrycznie pojazdy, ile instalacji EPR będzie potrzebowało zasilania wszystkich tych samochodów?
  Ponadto kto produkuje akumulatory ... niemiecki i chiński, a we Francji ... Bolloré? QED. Nie wspominając o recyklingu ... w toku?
  Krótko mówiąc, wszystko to jest tylko ustami skarbowymi naszego rządu, którzy ratują kasa państwową na naszych plecach ... jak zawsze od zarania dziejów ... przecinaliśmy głowy na raz ...

  1. Niektóre elementy odpowiedzi na Martineaud, której odpowiedź zawiera niestety kilka otrzymanych pomysłów:

   1 - Zwykle nie przekształca się ropy, oczyszcza ją, to znaczy oddziela główne składniki. Uzyskanie benzyny nie jest a priori łatwiejsze niż uzyskanie oleju napędowego lub trudniejszego, wszystko zależy od początkowego składu surowca, który zmienia się z jednego pola naftowego do drugiego. Jeśli surowiec jest szczególnie lekki, nie będzie zawierał oleju napędowego - dotyczy to zazwyczaj amerykańskiego macierzystego oleju skalnego (tak źle określanego przez media w postaci oleju łupkowego). Im cięższy jest ropa naftowa, tym mniej paliwa zawiera i tym więcej zawiera frakcje ciężkie, takie jak olej opałowy (lub olej napędowy: to ten sam produkt), a nawet ciężki olej opałowy - i ogólny trend w produkcji ropy naftowej. na świecie jest to, że wydobywana jest cięższa, wolniejsza i postępująca ropa.
   Kiedy surowiec jest naprawdę zbyt ciężki w porównaniu do zastosowań (ekstremalne przypadki to ekstra-ciężkie oleje opałowe, wydobywane zwłaszcza w Wenezueli i bitumy, wydobywane zazwyczaj w Albercie, w Kanadzie), zbyt ciężkie frakcje tego surowego musi być (tam, dla uderzenia, faktycznie) przekształcone, aby je rozjaśnić (poprzez uwodornienie ich za pomocą wodoru uzyskanego przez krakowanie metanu lub gazu ziemnego - który, przechodząc, jest silnie emitowany przez CO2, ponieważ raz węgiel i wodór metanu oddzielony, węgiel może łączyć się z tlenem powietrza, który tworzy ... CO2, który jest następnie uwalniany do atmosfery).

   2 - Tak, ciężki olej opałowy statków zanieczyszcza więcej niż samochody napędzane olejem opałowym / olejem napędowym lub kotły (aby ogrzać się w domu). Ale czekanie na międzynarodowy podatek węglowy to oczekiwanie na Saint-Glinglin. Jeśli nie jesteśmy jeszcze w stanie wdrożyć jednego na poziomie krajowym, jak możemy wierzyć, że pewnego dnia taki podatek będzie miał szansę na wdrożenie na poziomie międzynarodowym, a nawet światowym? Ponadto należy pamiętać, że ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów, a ciężki olej opałowy to ułamek tego samego (jak LPG, benzyna, nafta lub olej opałowy). Jeśli pozbędziemy się tej frakcji, odmawiając jej użycia, pozbawiamy się części prymitywu. W związku z tym łodzie będą zużywać inne frakcje ropy (dziś dużo mówi się o nich zużywają olej opałowy / gaz, a nawet gaz). To podkreśli presję na obecnych odbiorców tych innych frakcji surowych. Ale może nie być zbyt sprytny w momencie, gdy szczyt globalnej produkcji ropy jest ogłaszany przez tych, którzy zaprzeczyli mu jeszcze kilka lat temu (zobacz, na przykład, najnowszy raport roczny Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która oczekuje obecnie, że dzięki 2025 globalna produkcja wszystkich paliw płynnych, ropy naftowej i nie-ropy naftowej będzie niższa od 13 do 34 milionów baryłek dziennie w porównaniu do spodziewany popyt, który obecnie wynosi około 100 milionów baryłek dziennie i który, zgodnie z tym, co według mnie MAEA, powinien znajdować się w tych wodach przez 2025, zobacz analizę tego raportu w link w moim podpisie).

   Tak długo jak 10000 km do produktu wyprodukowanego w kraju o niskich płacach będzie kosztować mniej niż ten sam produkt produkowany tutaj, wtedy handel międzynarodowy będzie miał świetlaną przyszłość. Jeśli chcemy "zrównoważyć wymianę", nie ma wielu rozwiązań: albo drastycznie zredukujemy płace w kraju (wątpię, czy jest to akceptowalne społecznie, i niestety, to jest to, do czego dążą długie handel międzynarodowy) lub koszt transportu jest wysoki (i że lokalnie * i * na granicach może mieć kilka nazw, w tym "podatek węglowy"). Albo czekamy, aż wszyscy będą boleśnie odczuwać brak ropy naftowej, ale i tutaj również znajdziemy się w bardzo poważnej sytuacji, a skutki skurczenia i masowego zubożenia będą znacznie silniejsze niż stymulujące efekty lokalnego handlu. ponieważ, czy nam się to podoba, czy nie, olej jest energią transportu, w domu i na świecie, i że mniej ropy dla wszystkich oznacza, że ​​* wszystkie * fizyczne przepływy podlegają silnemu ograniczeniu skurcz. Na razie niestety ostatnią ścieżką poruszamy się szybko, a to, co się pojawia, nie jest piękne. Znacznie lepiej byłoby zgodzić się zapłacić tę składkę ubezpieczeniową od podatku węglowego (czyli składki ubezpieczeniowej od przyszłych szkód wynikających z obecnego zużycia paliwa) ,

   3 - We Francji jest prawie 40 milionów samochodów i furgonetek. Gdybyśmy zastąpili 100% tej floty równoważnymi pojazdami elektrycznymi, potrzebowalibyśmy tylko 2 lub 3 dodatkowych reaktorów jądrowych, ponieważ pojazdy byłyby ładowane głównie w nocy, kiedy, dzisiaj, krajowe zużycie energii elektrycznej "Hole" i gdzie EDF jest zobowiązany "spowolnić" produkcję elektrowni jądrowych, które są w stanie to zrobić (około połowa naszych elektrowni jądrowych jest określana jako "możliwa do kontrolowania", to znaczy, że możemy dostosować produkcja elektrowni na żądanie prądu w danym momencie: możesz udać się na stronę Eco2mix EFRR, aby codziennie kontrolować francuskie elektrownie jądrowe). Nocne ładowanie pojazdów elektrycznych sprawiłoby, że wszystkie reaktory jądrowe działałyby jak światło dzienne, a obliczenia pokazują, że nie będzie już dużo energii elektrycznej do ładowania wszystkich pojazdów elektrycznych (w tym przypadku, w zasadzie, odpowiednik dodatkowych reaktorów 2 lub 3).

   4 - Baterie wyprodukowane przez Bolloré to (na szczęście lub niestety nie wiem) orzeszki ziemne. Badania rynku i cyklu życia akumulatorów litowo-jonowych pokazują, że to Chiny produkują dziś większość naszych akumulatorów litowo-jonowych. Nie jest to bez stwarzania problemów geopolitycznych, przy okazji (Chiny mogą zdecydować pewnego dnia, aby zamknąć baterię z kranu, a to nas przekuje w panade).
   Jeśli chodzi o recykling baterii, technicznie jest to całkowicie możliwe. Ale ponieważ recykling baterii kosztuje więcej energii (a więc i pieniędzy) niż wydobywanie na drugim końcu świata surowców w kopalniach i salarach w celu wyprodukowania nowej baterii, nie oddajemy do recyklingu baterii stosowane. I ryzykujemy, że nie uda się ich odzyskać w najbliższym czasie (w każdym razie masowo).
   Przy okazji powiedziałem, że jestem silnym zwolennikiem pojazdów elektrycznych, ale wróciłem: moim zdaniem (ale to tylko moja opinia), nigdy nie będziemy mieć blisko 40 milionów pojazdów elektryczny, który zastąpi prawie 40 milionów pojazdów termicznych. Ponieważ dla co najmniej połowy naszej populacji, pojazdy te będą zawsze zbyt drogie i zbyt drogie. Władza publiczna mogłaby znacznie lepiej regulować zużycie paliwa przez pojazdy termiczne na sprzedaż, aby ich zużycie zostało podzielone przez 3 przez 2030 (technicznie samochody do 2 L / 100 km, jest to już możliwe; z drugiej strony, będziemy musieli zgodzić się na porzucenie 4 × 4 i innych "SUV" tak chciwych, i przyjąć znacznie węższe pojazdy, o wiele niższe i dużo lżejsze ... i zabronić reklamowania szybkich i mocnych samochodów!) , Aby uniknąć efektu odbicia, jednocześnie zwiększy się litr paliwa, tak aby dla użytkownika końcowego koszt przejechanego kilometra pozostał taki sam.

   5 - Rewelacja jego opowieści jest bardzo przydatna: wyraźnie pokazuje, że głowice tnące prowadzą donikąd, pozostawiając pole otwarte na anarchię, a następnie na większą tyranię. Francja zajęła prawie 90 lat, aby stać się demokratycznie trwała po obcięciu głowy króla. A w tyranii niemożliwe staje się publiczne demonstrowanie, choćby raz, jego niezadowolenia: arbitralne aresztowania i zabójstwa przeciwników politycznych stają się normą. Czy naprawdę tego chcemy dla naszego kraju?

 2. To interesująca strona. Nie mogę jednak mylić zanieczyszczenia rafinerii lub elektrowni, które, będąc zlokalizowane, mogą zostać naprawione, wraz z zanieczyszczeniem pojazdów, które są od nich zależne, nie mogą zostać oczyszczone. Pojazdy benzynowe generują niewiele więcej CO2 niż paliwo (25%), ale inne zanieczyszczenia są znacznie mniej toksyczne i mniej liczne w przypadku benzyny.
  Inna uwaga, my mylić zanieczyszczenia, które odurza nas z drobnych zanieczyszczeń, które, lekko zanieczyszczając atmosferę, rzekomo produkuje globalne ocieplenie. Ziemia doświadczyła wielu niespodzianek i przeziębienia, których nie jesteśmy zainteresowani przyczyną. Nie możemy więc powiedzieć, że jesteśmy źródłem ocieplenia, ponieważ nie możemy powiedzieć, czy to nie jest naturalne.

 3. Interesująca strona, z wyjątkiem punktu wodnego, gdzie ten artykuł jest całkowicie błędny. Mimo, że para wodna jest największym gazem cieplarnianym, a nawet naszym systemem klimatycznym, atmosfera jest już nasycona wodą, więc nadmiar pary wodnej skrapla się w ciekłej wodzie w ciągu kilku godzin (w naszych szerokościach geograficznych) do kilku dni (w najbardziej suchych częściach Ziemi) i jest w pełni przetwarzany co najwyżej w tygodniu, w postaci deszczu. W związku z tym wpływ nadwyżki wody w atmosferze na klimat (w sensie "wymuszania radiacyjnego") jest praktycznie zerowy. Nie ma nic wspólnego z CO2, który pozostanie w atmosferze 5000 lub 10000 lat zanim zostanie naturalnie oczyszczony.

  1. Dziękuję za ten komentarz.

   a) Zawsze dowiedziałem się, że czas życia atmosferycznego CO2 wynosił 120 lat ... tak daleko od 5 do 10 000 lat, o których wspomniałeś

   b) Artykuł dotyczy bardziej tworzenia "skamieniałej" wody, stąd "ex nihilo", i jej umiejscowienia w naturalnym obiegu wody niż jej obecność w atmosferze (średnia żywotność wody przed kondensacją: 2 tydzień). Nie możemy mówić o recyklingu, ponieważ to woda nie istniała PRZED.

   Miliardy litrów wody wytwarzane są codziennie przez spalanie skamielin: nic oprócz oleju o wartości 90 milionów baryłek dziennie to ponad 10 miliard L wody wytworzonej z "niczego" dziennie ... ponad 400 mln L tworzy co godzinę lub więcej 100 m3 / s tylko na olej!
   Ok, jest słaba w porównaniu do wody atmosferycznej i zdolności parowania oceanów, ale w porządku wcale nie jest tak nieistotna!

   Pada deszcz na Ziemi na stałe i średnio w m3 / s? Historia do porównania?

 4. Cześć proste pytanie, jak pojazd może produkować więcej niż zużywa?

  Pozwól mi wyjaśnić mój samochód zużywa 6l / 100km dla 130g./km Więc moja podstawowa kalkulacja 1300g.CO2 / 10km, 13000g.CO2 / 100km, 130000g.CO2 / 1000km.

  130kg / 1000km 60l spożywane przez wiedząc litra oleju napędowego = +/- 0.850kg dlatego 60l = +/- 51kg.

  Jak więc zużywać 51kg oleju napędowego, produkuję 130kg CO2?

  1. Witam,

   Obliczenia są dobre: ​​51 kg oleju napędowego wyprodukuje 130 kg CO2. 130 g / km jest zgodny z samochodem, który zużywa 6L / 100km.

   Odpowiedź jest w równaniach artykułu: dodatkowa masa pochodzi z tlenu w powietrzu. Spalanie paliwa zabiera tlen w celu przekształcenia go w CO2 ... i H2O ...

   Są tylko atomy węgla i wodoru pochodzące z paliwa.

   Masy molowe są następujące:
   C = 12
   O = 18
   H = 1

   Tak więc całkowita masa cząsteczkowa CO2 12 + = 2 18 48 * g / mol, a ciężar O2 jest 2 18 * = g lub 36 36 / 48 = 75%.

   Więc 75% masy CO2 odrzucony przez spalanie paliwa nie przychodzi jednak do atmosfery (nie zmienia w ogóle do problemu globalnego ocieplenia) ...

   Mam nadzieję, że będzie jaśniej.

   Bonne Journée

 5. Pozostaje argumentem na korzyść LPG, poza emisją CO2, jest to jedyne paliwo pochodzące wyłącznie z oleju. Mam na myśli to, że jego produkcja nie wpływa na produkcję rolną i wzrost cen surowców spożywczych na poziomie światowym, w przeciwieństwie do innych, które zawierają rosnący procent alkoholu lub oleju roślinnego.

 6. Bonjour à tous

  Temat został podniesiony z komentarzem na temat pękania, ale jak zawsze mówimy o odrzuceniu wylotu spalin CO2, ale kiedy to jest przy pompie, która reprezentuje co najmniej 3/4 uwolnień.

  Istnieją inne czynniki:
  - Wydobycie ropy naftowej
  - Transport surowca / produktu (ropa nie jest wydobywana lokalnie)
  - Pękanie (patrz poprzedni komentarz)
  - Rafinacja i obróbka (odsiarczanie itp.)
  - Dystrybucja

  To, co wiem (źródło Elfa, datuje się), leczenie oleju napędowego jest bardzo drogie, Elf powiedział, że wystarczy odsiarczać równowartość tony ciężkiego oleju opałowego na 1 tonę oleju napędowego, wiedząc również, że w proces ten wykorzystuje również wodór (który sam w sobie jest bardzo drogi do wytworzenia w uwalnianiu równoważnika CO2)

  Z tego, co przeczytałem, ale niestety nie jest on wystarczająco precyzyjny ani szczegółowy, i chciałbym mieć na ten temat więcej informacji niż tylko poniższe wartości:
  Byłoby to równoznaczne z odrzuceniem dla:
  - Olej napędowy: 5 litrów na 1 litr zużyty
  - Benzyna: 4 litry na 1 litr zużyty
  - Etanol: 2,5 litra na 1 litr zużytego (odejmuje to, co jest zwracane przez zakład)
  - Pozostali ...?

  Ale w jaki sposób obliczane są te wartości, czy uwzględnia dodatkowe użyte składniki, takie jak produkcja wodoru?

 7. Halo
  Jeśli chodzi o prędkość na autostradach, wiele osób broni idei obniżenia jej do 110 km / h zamiast 130, aby zmniejszyć emisję o 15 do 20%…!
  Załóżmy zatem, że pojazd zużywa 8 litrów benzyny lub 7 litrów oleju napędowego przy prędkości 130 km / h, możemy myśleć, że zmniejszając prędkość o 15%, a tym samym jadąc z prędkością 110, obniża zużycie (i poziom emisji) CO2) w tych samych proporcjach, 6,8 l w benzynie i 5,9 w oleju napędowym. To rzeczywiście dobry wynik, ale nie słyszę o czasie trwania zanieczyszczenia!
  Rzeczywiście, jeśli pojazd potrzebuje 1 godzin na wykonanie 130 km, zajmie to 1 godzinę i 11 minut podczas jazdy z prędkością 110 km / h lub 18% dodatkowego czasu. Dlatego konieczne jest dodanie 18% do uzyskanego zużycia, a 6,8 l benzyny staje się 8 l, a 5,9 l oleju napędowego spada z powrotem do 7 litrów.
  Podsumowując, aby zmniejszyć emisję o 15% ze 130 do 110 km / h, ponieważ jest ona nam sprzedawana, potrzebowalibyśmy różnicy o 1/3 niższego zużycia między tymi dwoma prędkościami. Wydajność obecnych silników i zwielokrotnienie przełożeń skrzyni biegów, w tym automatycznych, przekładają się na znacznie mniejszą różnicę, najczęściej mniejszą niż 10%, a zatem miałyby wpływ na zmniejszenie prędkości, zwiększenie emisji ...!
  Niesamowite nie!

  1. To rozumowanie mogło być poprawne, ale nie jest tak: ponieważ idziesz na konsumpcję 8 lub 7 L ... procent, a nie na godzinę! Nie ma potrzeby korygowania przebytej odległości….

   Nadal jednak jestem sceptycznie nastawiony do tej redukcji: 80 km / h dróg departamentalnych nie zostało wykorzystane do poziomu CO2! Nie więcej niż bezpieczeństwo…

   Dlatego bardzo wątpię, czy 110 autostrad już służy interesom klimatu!

   Uzgodnij z tobą aspekty technologiczne (skrzynia biegów, wydajność silnika itp.), Co oznacza, że ​​samochód zużyje więcej przy 30 km / h niż przy 90 km / h !!

   ps: możesz przyjść i wziąć udział w naszym forum wymieniać pomysły https://www.econologie.com/forums/ mieliśmy podobną debatę na temat prędkości 80 km / h https://www.econologie.com/forums/nouveaux-transports/analyses-economiques-sur-le-passage-de-90-km-h-a-80-km-h-en-france-t15672.html

  2. Rozumowanie wydaje mi się błędne, ponieważ liczy się tylko ilość CO2 na przejechany kilometr. Bez względu na pogodę. Z wyjątkiem kierowcy ciężarówki, który jeśli jedzie szybciej, zrobi w ciągu dnia jeszcze więcej kilometrów. Ale może wtedy będzie potrzeba mniej kierowców, a zatem i tam pogoda niczego nie zmienia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *