papierowy samochód

Podatki od szarej karty 2021: zmiany

Od początku roku opodatkowanie samochodów przeszło kilka zmian, zwłaszcza w cenie dowodu rejestracyjnego. Zmiany te wpłynęły na wiele dziedzin, w tym kary środowiskowe i opłaty za zarządzanie. Nawet jeśli zmiany te nie wpłynęły w rzeczywistości na podatki regionalne, wzrost taryf znacznie […]

Słoneczna mapa Francji słońca i pola energii słonecznej

Jaki jest potencjał energii słonecznej w Twoim regionie? Dwie mapy Francji przedstawiające średnie nasłonecznienie odzwierciedlające potencjał energetyczny energii słonecznej. Słowa kluczowe: energia słoneczna, fotowoltaika, cieplna, podgrzewacz wody, potencjał, Francja, region, kwh / rok, m2, m². Bardziej szczegółową mapę można znaleźć tutaj: mapa słoneczna DNI Francji oraz niektóre panele słoneczne i produkty […]

Fischer-Tropscha: paliwo stałe do paliwa ciekłego

Proces Fischera Tropscha: paliwo syntetyczne Słowa kluczowe: Fisher, tropsh, proces, upłynnianie, paliwo, ciało stałe, ciecz, węgiel, węgiel, biomasa, syncrude, gaz syntezowy, synteza, paliwo, biopaliwo, agropaliwa. Proces Fischera Tropscha jest dość złożonym procesem upłynniania paliw stałych lub gazowych. Innymi słowy, umożliwia uzyskanie paliwa płynnego z paliwa […]