Ewolucja technologii ciągników rolniczych

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Ewolucja technologii rolniczych ostatnich dziesięcioleci

Ciągniki rolnicze są częścią wyposażenia, które skorzystało z innowacji mechanicznych XX wieku. Jeśli pierwsze modele narodzą się pod koniec XIX wieku, minie sto lat, zanim osiągną maksimum swojej wydajności. Ewolucja technologii ułatwi ulepszenie istniejących systemów.

Ewolucja silników

Historia ciągniki rolnicze zaczyna się od ulepszenia pługów samobieżnych. Po udowodnieniu swojej skuteczności w swojej dziedzinie, narzędzia te znajdują nowe życie dzięki integracji systemów motoryzacyjnych. Modernizacja dostępnych na rynku modeli umożliwiarozwijać autonomiczne narzędzia energetyczne.

Producenci eksperymentują z kilkoma rozwiązaniami silnika, zanim zastosują większość oleju napędowego. Demokratyzacja tego paliwa nie była łatwym zadaniem: cierpienie z powodu wysokiego stopnia kompresji wymagało czasu na przekonanie. Włączając skrzynie biegów do urządzeń rolniczych, ten rodzaj motoryzacji wprowadza niewielką innowację w tej dziedzinie.

ciągnik

Nowoczesne silniki rolnicze wykorzystały doświadczenie producentów do odpowiednich technologii, które początkowo nie były stosowane w ich obszarach zastosowań. Jeśli modele elektryczne zaczynają znajdować swoje miejsce w sektorze, silnik Diesla pozostaje bezpiecznym zakładem. Jego niska prędkość obrotowa pozwala połączyć siłę, wydajność i wydajność. Pozwala na to jego opłacalność pracować w zoptymalizowanych warunkach, Obecnie duża liczba ciągników rolniczych oferuje wykorzystanie paliwa elastycznego. Zapewniając niski koszt produkcji, przyczyniają się również do uproszczenia codziennego życia rolników.

Narzędzia mechaniczne ciągników rolniczych

Stosowane głównie do orki narzędzia mechaniczne ciągników rolniczych uległy znaczącej ewolucji w ciągu ostatnich dziesięcioleci 5. Pojawienie się pługa socjalnego umożliwiło rolnikom szybszą pracę i lepsze plony. Wyposażenie ziemi odbywa się teraz w ciągu kilku godzin, jeśli minęło kilka dni. Podstawowe elementy pługa czerpać mocno z struktury pająka, Ciągnik rolniczy zawiera jednak dodatkowe części, które określają jego tożsamość. Te kilka modyfikacji obejmuje koła zapewniające stabilność różnych modeli. Obecność redlicy jest zachowana dla jej użyteczności. Nowoczesny ciągnik rolniczy uzupełnia działanie redlicy i odkładnicy.Wśród narzędzi mechanicznych, które znalazły swoje miejsce na urządzeniu, rękawy nasadki są prawdopodobnie najważniejsze. Pomagając poprawić zachowanie farmera, urządzenia te pozwalają osi wykonywać bardziej precyzyjne ruchy. Le nowoczesny ciągnik (na przykład New Holland) skupia się na wydajności różnych komponentów, aby wyróżniać się na tle starych modeli. Struktura pługa jest bardziej imponująca, a zatem cięższa niż pług, z którego jest inspirowana.

Dzisiejszy rynek ma konwencjonalne pługi, ale także specjalistyczne modele: niektóre są zaprojektowane do orki między drzewami, inne oferują bardziej uniwersalne zastosowanie. Jeszcze inne oferują elastyczne lub półsztywne zęby odpowiednie do jednoczesnego traktowania kilku przejść.

Ewolucja technik kulturowych

Chociaż techniki rolne są obecnie uważane za elementy o dużym wpływie na zmiany klimatyczne, są przede wszystkim dużą ilością praktycznej wiedzy szeroko przyjętej przez rolników. Ostatnie lata 20 wygenerowali ogromną większość aktualizacji w tym obszarze. Aby zoptymalizować gospodarkę rolną, ale także zracjonalizować ją w celu kontroli kosztów, rolnicy zdecydowali się na coraz bardziej zaawansowane procesy.

Proces erozji gleby jest pierwszym, który został ulepszony. Opracowane w celu zachowania rentowności i rentowności gruntów długoterminowych, nowoczesne techniki lepiej zapobiegają negatywnym skutkom, jakie źle kontrolowana działalność może mieć dla środowiska. W 2019 techniki rolnicze opierają się na bardzo precyzyjnym procesie. Przygotowanie gleby, zasady płodozmianu i ocena gęstości sadzonek uzupełniają działania dotyczące selekcji nasion. Niezależnie od tego, czy są w linii, w garnkach, w tackach o strukturze plastra miodu, w kępach, w granulkach nasiennych lub pod osłoną, określą jakość i ilość upraw.

Nowe technologie wbudowane

Rozwój technik rolniczych opiera się również na integracji nowe technologie wbudowane, Zapewniają one rolnikom cenne informacje o stanie upraw, higrometrii, imperatywach narzuconych przez pogodę lub zmianach przewidywanych zgodnie z realiami rynku. Widzieliśmy, że korzystanie z narzędzi pozwala Monitorowanie upraw GPS poprawiła nie tylko rentowność, ale także zarządzanie ryzykiem dla rolników.

Wady tej „technokratyzacji” rolnictwa

Jeśli zmiany w technologie rolnicze W ciągu kilku dziesięcioleci zwiększyły dziesięciokrotne plony rolne i znacznie poprawiły komfort i obciążenie rolników, a także stały się silnie uzależnione od paliw kopalnych i systemu finansowego. Rzeczywiście, ich koszty, nabycie, użytkowanie i utrzymanie są często wysokie.

Współczesny rolnik mógłby stać się ważnym producentem biopaliwa w krótkim cyklu a zatem znacznie zmniejszają zależność od paliw kopalnych

Dla niezmechanizowanych „rolników amatorów” zalecamy tę metodę leniwego ogrodu

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *