Ryzyko wydobycia gazu łupkowego, środowiskowe i zdrowotne

Panel Przeglądowy ds. Gazownictwa Łupkowego. Raport z dochodzenia i przesłuchania publicznego Raport Quebecois przygotowany przez BAPE (Office of Public Hearings on the Environment) zawierający 144 strony na temat poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego oraz potencjalnych problemów środowiskowych, zdrowotnych i społecznych związanych z jego eksploatacją . Wprowadzenie Projekty w zakresie poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego […]

Kraj gazem płynący, Raport video na gaz łupkowy

Raport Gaslanda (całe wideo) o gazie łupkowym w USA i jego niszczycielskim wpływie na środowisko Dokumentalny w 7 częściach na Youtube lub Dailymotion. Europa nie zostanie oszczędzona, ma też „ciekawy” potencjał gazowy. Wydaje się, że José Bové w ciągu kilku tygodni stał się jednym z liderów w podnoszeniu świadomości problemów […]

Medycznych i społecznych kosztów zanieczyszczenia miejskiego

Jaki jest społeczny i ekonomiczny koszt zanieczyszczenia miejskiego? Ten artykuł pochodzi z badania: transport miejski, które w całości można pobrać tutaj. Medyczno-społeczny koszt zanieczyszczenia miejskiego Niedawne badanie wykazało, że przedwczesne zgony z powodu zanieczyszczenia miejskiego w Londynie wyniosły 385 w roku 1999 […]

Zanieczyszczenia miejskie i zanieczyszczenia powietrza

Powietrze i zanieczyszczenia Powietrze jest pierwszym pierwiastkiem niezbędnym do życia. Każdego dnia oddychamy około 14 kg powietrza, czyli 11 000 litrów. Ludzie wprowadzają do atmosfery substancje, które mają szkodliwe skutki dla zdrowia i środowiska. Substancje te są emitowane ze źródeł stacjonarnych i mobilnych: kotłów, działalności przemysłowej, […]

Globalny geoinżynierii

Ten artykuł jest kontynuacją artykułu: Chłodzenie Ziemi w walce z globalnym ociepleniem Aby dowiedzieć się więcej i przedyskutować: schładzanie ziemi przed ociepleniem i zmianami klimatycznymi za pomocą globalnej geoinżynierii: fikcja czy rzeczywistość? Globalna geoinżynieria lub manipulacja klimatem na skalę planetarną „Obecna polityka klimatyczna wydaje się […]

Schłodzić Ziemię do walki z globalnym ociepleniem?

Nasza planeta Ziemia wkrótce będzie klimatyzowana? Joëlle Pénochet Aby dowiedzieć się więcej i przedyskutować: ochłodzenie ziemi przed globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi za pomocą globalnej geoinżynierii: fikcja czy rzeczywistość? Wszystkie ważne badania opublikowane niedawno przewidują, że zmiany klimatyczne - ogłoszone ponad trzydzieści lat temu przez kilka oficjalnych raportów, osobistości […]

Wzrost gospodarczy bez zanieczyszczenia środowiska?

Czy możemy pozwolić krajom rozwijającym się zanieczyszczać tak samo, jak my, kraje bogate, zanieczyszczać? Dżakarta, zanim została częściowo pochłonięta przez ulewę, która zalała 75% stolicy Indonezji na początku lutego, miała już wiele złych wiadomości. Jeden z nich, dotyczący zanieczyszczenia powietrza, sprawiłby, że powodzie byłyby niemal godne pozazdroszczenia: według […]

Globalne zużycie energii

Jakie jest globalne zużycie energii pierwotnej, jej ewolucja od początku ery przemysłowej i różne źródła energii wykorzystywane przez ludzkość? Odpowiedzi na te 3 pytania znajdują się na poniższym wykresie (kliknij na obrazek, aby powiększyć): Ewolucja „komercyjnego” zużycia energii w milionach ton ekwiwalentu ropy naftowej. Źródła: Schilling i […]

Pobierz: Perspektywy kształtowania się cen węglowodorów w średnim i długim okresie

Raport informacyjny sporządzony w imieniu delegacji Senatu w sprawie planowania perspektyw kształtowania się cen węglowodorów w średnim i długim okresie. MM. Joseph KERGUERIS i Claude SAUNIER, senatorowie. Wprowadzenie Posiedzenie w dniu 22 czerwca pod przewodnictwem Joëla BOURDINA, przewodniczącego, delegacji parlamentarnej ds. Planowania […]

Olej 1998 płynie w 2004

Przepływy i wymiany ropy w latach 1973-2004. Słowa kluczowe: mapa, energia, ropa naftowa, tankowce, eksport, import, statki, ilości, pochodzenie, rurociąg, rurociąg, Bliski Wschód, Europa, USA, Ameryka Oto kilka map przedstawiających ewolucja przepływów ropy naftowej w ciągu ostatnich 30 lat. Dla każdej karty zrobimy kilka krótkich analiz. Bardziej precyzyjnych analiz może dokonać […]

Olej 1973 płynie w 1984

Przepływy i wymiany ropy w latach 1973-2004. Słowa kluczowe: mapa, energia, ropa naftowa, tankowce, przepływy, statki, ilości, pochodzenie, rurociąg, ropociąg, Bliski Wschód, Europa, USA, Ameryka Oto kilka map pokazujących ewolucję olej płynie w ciągu ostatnich 30 lat. Dla każdej karty zrobimy kilka krótkich analiz. Bardziej precyzyjne analizy można przeprowadzić po prostu […]

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Tydzień zrównoważonego rozwoju Sposób na zachęcenie obywateli, społeczności i przedsiębiorstw do zmiany nawyków w celu ochrony naszej planety i klimatu. Koncepcja, która wyłoniła się ze Szczytu Ziemi w Rio w 1992 roku, wydaje się bardziej znana opinii publicznej: dotyczy połączenia wzrostu gospodarczego, postępu społecznego i ochrony środowiska. " W 2002, […]

Prywatyzacja wody

Słowa kluczowe: woda, błękitne złoto, zarządzanie, wielonarodowość, globalizacja, sprywatyzowana, geostrategia, geopolityka. Według Riccardo Petrelli „obecna logika stosunków między państwami a korporacjami wielonarodowymi sprowadza to pierwsze do rozległego systemu inżynierii prawnej, biurokratycznej i finansowej służącej osiągnięciu przez firmę wyników handlowych. Państwo nie jest już politycznym wyrazem zainteresowania […]

Zadania zrównoważonego rozwoju

Czy zrównoważony rozwój jest źródłem miejsc pracy w Europie? Duży potencjał rozwojowy odnawialnych źródeł energii w Europie, a zwłaszcza we Francji, powinien stworzyć wiele miejsc pracy. Jedyna wątpliwość dotyczy wsparcia, jakie decyzje polityczne zapewnią utrwalenie tego rozwoju. Didier Mayer, przewodniczący Europejskiej Rady ds. Energii Odnawialnej, powiedział podczas wywiadu z […]

Zubożenie zasobów ropy naftowej: jak zreorganizować globalne społeczeństwo?

Aby dokładniej zdefiniować ten temat, studenci studiów podyplomowych specjalizujących się w marketingu, zarządzaniu i konsultingu z OMNIS School (Strasbourg Higher School of Business and Management) zorganizowali konferencję. Będzie to zorientowane na 3 okrągłe stoły i 3 komunikaty, które będą dotyczyły, zgodnie z punktami widzenia […]

Pokój przez wodę

Walka z pustynnieniem, głodem, pragnieniem i wyzyskiem w krajach biednych, ale bogatych w surowce mineralne i rolne rozpoczyna się od stworzenia czterech mórz śródlądowych z czterech depresji lądowej. 1 kanał i Morze Kattara na południowy zachód od El Alamein, depresja lądowa minus 432 poniżej poziomu […]

CITEPA: wykaz emisji zanieczyszczeń powietrza we Francji. Szeregi sektorowe i analizy rozszerzone

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery we Francji, serie sektorowe i rozszerzone analizy. W ramach inwentaryzacji przeprowadzonych w ramach programu CORALIE, niniejszy raport przedstawia aktualizację emisji do powietrza dla Francji metropolitalnej według formatu „SECTEN” zdefiniowanego przez CITEPA i mającej na celu przywrócenie emisji zgodnie z […]

CITEPA: wykaz emisji z dużych obiektów energetycznego spalania we Francji

Inwentaryzacja dużych instalacji spalania we Francji w zastosowaniu dyrektyw 88/609 / EWG i 2001/80 / WE - Prezentacja i podsumowanie wyników. Niniejszy raport zawiera przypomnienie definicji użytych w inwentaryzacji Dużych Instalacji Spalinowych, a także szczegółowe wyniki w podziale na regiony, sektory działalności i kategorie paliw. Pobierz plik (jeden […]

CITEPA: zanieczyszczenie atmosfery według departamentów we Francji

Departamentowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych we Francji przez CITEPA. Niniejszy raport przedstawia departamentalny wykaz emisji do atmosfery we Francji metropolitalnej. Programy są prezentowane według działów i regionów. Są również powiązane z ludnością i obszarem w postaci tabel i map. W związku z tym dokument ten obejmuje […]

Paliwa alternatywne

Paliwa niekonwencjonalne lub alternatywne. Słowa kluczowe: paliwa alternatywne, paliwa, alternatywa, ropa naftowa, zanieczyszczenia, kontrola zanieczyszczeń, środowisko CNG (paliwo gazowe) Zastosowanie CNG w stanie gazowym i sprężonym pod 200 bar to rozwiązanie technologiczne sprawdzone już od ponad 500 tys. dotyczy pojazdów na całym świecie. W dedykowanych i zoptymalizowanych silnikach […]

Chiny

Globalny koszmar ekologiczny, jeśli Chiny przyjmą amerykański sen Do 2031 r. Ziemia doświadczy prawdziwego koszmaru ekologicznego, jeśli wszyscy Chińczycy przyjmą obecny amerykański styl życia polegający na intensywnej konsumpcji - ostrzegł w środę amerykański instytut badawczy. Instytut Polityki Ziemi. Amerykański sen w wersji chińskiej nieuchronnie doprowadzi do katastrofy planetarnej […]

Karta francuska

Karta ochrony środowiska z 2004 r. Brzmi następująco: „Naród francuski,„ biorąc pod uwagę: „Zasoby naturalne i równowaga warunkowały powstanie ludzkości; „Że przyszłość i samo istnienie ludzkości są nierozerwalnie związane z jej naturalnym środowiskiem; „Że środowisko jest wspólnym dziedzictwem ludzi […]

Ranking krajów

Złożony indeks zdefiniowany przez ekspertów z amerykańskich uniwersytetów Yales i Columbia i opublikowany w czasopiśmie „Nature” ustala światowy ranking 146 krajów według ich zdolności do zrównoważonej ochrony środowiska. Francja zajmuje dopiero 36. miejsce w tej paradzie hitów, daleko za Finlandią. Indeks trwałości środowiska lub ESI, […]

Miasta megalopolis w 2025

36 megalopoli w 2025 r. Słowa kluczowe: miasta, populacja, przyszłość, urbanizacja, megalopolis, środowisko Obecnie połowa Ziemian żyje w megalopoliach, a do 2050 r. Będą stanowić dwie trzecie światowej populacji. To niepokojąca ocena, sporządzona przez specjalistów ds. Urbanizacji, dotycząca ekspansji wielkich miast w latach forum globalny miejski […]

Tsunami w Azji

Wyjątkowa strona po katastrofie w Azji! Przypomnienie wiadomości z 28 (liczba ofiar śmiertelnych wynosiła wówczas 12 04): „Jak wszyscy powinniście wiedzieć, kilka dni temu w Azji Południowo-Wschodniej gwałtowne trzęsienie ziemi wywołało tsunami o rzadkim stopniu wpływającym na bardzo […]

Mauretania i ropa naftowa

Mauretania stojąca naprzeciw olbrzymiej pustyni, graniczącej z Oceanem Atlantyckim, zamieszkanej przez zaledwie 2,7 miliona mieszkańców, jest częścią mało zazdrosnego klubu mocno zadłużonych biednych krajów. W ostatnich latach mauretańczyków ożywiona nadzieja: odkryto pola naftowe na wodach terytorialnych, około 90 kilometrów od […]

Kojot

Kojot szedł drogą, myślał tylko o jedzeniu. Minęło kilka dni, odkąd cokolwiek przełknął i był tak zmartwiony swoim położeniem, że szlochał z głową schowaną w ramionach. Jego żołądek wydawał dźwięki przypominające wrzącą wodę i bolała go głowa. I nagle, […]

Szczytowy olej

Ropa szczytowa, bomba zegarowa XX wieku Więc kiedy nadchodzi szczyt ropy? Ten moment, od którego światowa produkcja ropy naftowej spadnie z powodu braku rezerw, nadchodzi, ale z szybkością wciąż nieznaną: „Niemożliwe jest precyzyjne odpowiedzieć”, przyznaje Jean Laherrère, jeden z członków stowarzyszenia Aspo (czytaj [ …]

Wojny olejowe

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na dokument Historia: Wojny naftowe (wrzesień 2003), z punktu widzenia historyka na temat kryzysów, które wstrząsają naszym światem od 150 lat. W 1859 roku w Titusville w Pensylwanii powstała pierwsza studnia o przeznaczeniu przemysłowym, przeznaczona do oświetlenia. Sukces jest natychmiastowy i spekulacyjny, wyścig o […]

Nigeria i ropa naftowa

Nigeria, licząca 120 milionów mieszkańców, jest najbardziej zaludnionym krajem w Afryce. Niezależna od 1960 roku Republika Federalna zrzesza 36 stanów terytorium i prawie 200 grup etnicznych. Gospodarka kraju była kiedyś oparta na nadwyżkach rolnych, które umożliwiały eksport żywności i względny dobrobyt. Jednak w latach osiemdziesiątych […]