Definicja ekonologii, ekonomia ekologiczna

Co to jest ekonologia, ekonomia ekologiczna?

Napisane przez inżyniera ENSAIS (INSA Strasburg) Christophe Martza w czerwcu 2004 r., Poprawione w listopadzie 2006 i maju 2016

Wprowadzenie i definicja ekonomii ekologicznej: ekonologia

Ekonologia to neologizm wynikający z kurczenia się słów: ekonomia i ekologia. Jest to niedawny termin, który powstał na początku XXI wieku, kiedy opinia publiczna zaczęła zdawać sobie sprawę z wpływu działalności człowieka na ekosystem Ziemi. Christophe Martz stworzył witrynę Econologie.com w 2000 roku, aby zdemokratyzować pojęcie ekonologii.

Un forum ekologiczna gospodarka i energia  zgromadziło dziesiątki tysięcy członków zainteresowanych ekonologią. Dyskusje są liczne i zróżnicowane: od gospodarki wodnej po izolację, w tym ogrodnictwo czy ekonomiczną jazdę ...

Celem strony jest Econologie.com odkryć i zdemokratyzować ekonologię pokazując, że można (ponownie?) pogodzić Ekonomia (-y) i ekologii.

Pojęcie „gospodarka” należy rozumieć zarówno w znaczeniu oszczędzania pieniędzy, jak iw jego szerszym znaczeniu: wszystkie działania społeczności ludzkiej związane z produkcją, dystrybucją i konsumpcją bogactwa.

Dlatego w świetle ostatnich wydarzeń klimatycznych (ale nie tylko dlatego, że ekonologia dotyczy nie tylko globalnego ocieplenia), należy pilnie zobaczyć narodziny globalna gospodarka uwzględniająca wpływ na środowisko w sposób systematyczny. A jeśli nie zrobimy tego teraz, zapłacimy za to później ...

Czytaj także:  La Belle Verte, Ziemia przez zaawansowanej cywilizacji

Wielu liderów, przemysłowców i polityków postrzega ekologię (i szacunek dla środowiska) jako przeszkodę dla wzrostu gospodarczego! Pod warunkiem, że to nieprawda Zmiany technologiczne i organizacyjne mądry! Wręcz przeciwnie, pewne rozwiązania ekologiczne pozwoliłyby zmniejszyć problemy bezrobocia w niektórych regionach… i ożywić opuszczone ośrodki przemysłowe.

Jedynymi przegranymi z ekonologii byliby ludzie żyjący z wyczerpania i marnowania zasobów planety. Niestety, to właśnie ci ludzie pociągają obecnie za sznurki świat i gospodarkę… W tych zamożnych ludziach pojawiają się również bardzo znaczące nierówności społeczne (o których ludzkość nigdy nie wiedziała…)…

Ekonologia? Ok, ale jak?

Całkiem „po prostu” przez polityczne, technologiczne, organizacyjne lub codzienne wybory konsumenckie, które nie są już oparte na wyczerpywaniu się zasobów, ale na zrównoważonym rozwoju.

Innowacje technologiczne i organizacyjne, które są obecnie ograniczone przez inercję i istniejące interesy gospodarcze, pozwoliłyby nam stworzyć prawdziwe ekologiczne społeczeństwo! Przykłady takich ograniczeń, takich jak pojazdy elektryczne, są oczywiste. (Zobacz przykład EV1 firmy GM)

Globalne ocieplenie to obecny miecz Damoklesa! Bardzo brakuje badań, a zwłaszcza rozwoju „rozwiązań” w zakresie zrównoważonej energii.

Najwyższy czas systematycznie stosować koncepcję zrównoważony rozwój w najbardziej kompleksowym tego słowa znaczeniu.

Ekonologia również i przede wszystkim dąży do tego, aby zużywać mniej zasobów kopalnych z czysto społecznego punktu widzenia, aby pozostawić je przyszłym pokoleniom.

Czy ekonologia jest tylko dla producentów i decydentów?

Nie, ekonologia to sposób myślenia dla wszystkich… Jest również przeznaczony dla zdeklarowanych ekologów, którzy niekoniecznie biorą pod uwagę efektywność i ekonomiczny (i ogólnie ekologiczny) koszt konkretnego rozwiązania technologicznego. Opracowanie takiego czystego systemu lub technologii, która nie jest wystarczająco wydajna lub która nigdy się nie opłaci, jest herezją.

Czytaj także:  Opé2017, platforma partycypacyjna przeciwko planowanemu starzeniu się

Najlepszym przykładem jest argument antyatomowy, który rządzi zastępowaniem energii atomowej turbinami wiatrowymi. Ani pod względem ekologicznym, ani technologicznym, ani ekonomicznym rozwiązanie turbin wiatrowych nie jest opłacalne w perspektywie krótko- i średnioterminowej… z wyjątkiem całkowitego przeglądu naszych nawyków konsumpcyjnych i przemysłowych…

Obecnie nie ma szybkiej naprawy w dziedzinie energii a każde rozwiązanie należy rozpatrywać we wszystkich jego aspektach, a nie tylko w oparciu o argumenty odpowiadające jednej lub drugiej stronie!

A przyszłość ekonologii?

Żyjemy w społeczeństwie, w którym paliwa kopalne w dużej mierze zdominowały dziedzinę energii, z ropą na czele. Korzyści finansowe wynikające z tych paliw kopalnych osłabiają obecnie rozwój alternatyw: zbyt duża utrata dochodów dla tych, którzy z nich korzystają ...

Czytaj także:  Ekologiczny wpływ produkcji audiowizualnej i Green Shooting

Nie sądzimy, że kiedyś ludzkość znajdzie „naturalny” zamiennik ropy, to znaczy źródło energii tak niedrogiej i obfitej. Wierzymy, że najbliższa i średniookresowa przyszłość będzie składać się z „mozaiki” alternatyw dla energii kopalnych, których wspólnym mianownikiem jest oszczędność i redukcja strat energii ...

Wreszcie, czego broni ekonologia?

Ekonologia chce bronić, we wszystkich obszarach działalności człowieka, następujących punktów:

  • Zmniejszenie wpływu naszego stylu życia na środowisko (na wszystkich poziomach) przy zachowaniu prawie podobnej jakości życia.
  • Zmniejszenie uzależnienia naszego społeczeństwa od paliw kopalnych.
  • Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.
  • Badania paliw alternatywnych dla paliw kopalnych.
  • Badania i rozwój mniej energochłonnych rozwiązań technologicznych w celu spełnienia poprzednich punktów.
  • Badania i rozwój rozwiązań organizacyjnych, które są bardziej „przyjazne środowisku” (szanujące środowisko), takich jak na przykład gospodarka odpadami.

W tym econologic obecnie będzie popierać i tak szybko jak to możliwe płacić za energię po uczciwej cenie (nigdy nie było tak tanie w porównaniu ze średnią siłą nabywczą)…

Dowiedz się więcej o ekonologii

Christophe Martz, ENSAIS inżynier czerwca 2004, przegląd 2006 w listopadzie i maju 2016

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *