Złamane ceny i niski koszt. Ekonomiczne błogosławieństwo lub niebezpieczeństwo?

Niski koszt: dzięki znacznemu postępowi technologicznemu w ciągu ostatnich dwóch stuleci, strategie ekonomiczne kierowały się nienasyconymi „kapitalistycznymi” wyzwaniami, zawsze bardziej wymagającymi pod względem zysków i zawsze uzasadnionymi interwencją niewidzialnej ręki (1) „mającą na celu optymalizację większa liczba jest wynikiem wyboru w odpowiedzi na […]

Więcej równości i solidarności w gospodarce: równanie równości ekonomicznej?

Jeśli dużo (1) opublikowaliśmy na temat naszej wizji uczciwości i solidarności w firmie iz firmą, w tym na naszym blogu RémiG DPP (patrz w szczególności artykuł „Idealny model wynagradzania w firmie”), Wieści o sektorach mleczarskim i mięsnym skłaniają nas do ponownego rozważenia naszego podejścia do sprawiedliwego podziału wartości […]

Dla większej solidarności między kapitałem a pracą, więcej równości w wynagrodzeniach

Aby uzyskać większą solidarność między kapitałem a pracą lub jak przesunąć granice w firmie, aby uzyskać więcej równości w wynagrodzeniu? W swojej książce „O więcej solidarności między kapitałem a pracą” (wydanej przez L'Harmattan 2004) Rémi Guillet podkreśla znaczenie wyzwania, jakie firma stawia przed sprawiedliwym podziałem […]

Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Spalanie mokre i jego osiągi 232 strony w .pdf Praca przedstawiona w celu uzyskania tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Nancy 1 w dziedzinie nauk mechanicznych i energetycznych. Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: spalanie mokre / spalanie / wilgotność / higrometria / środowisko / efektywność / energia / proces termiczny / tlenki azotu […]