Złamane ceny i niski koszt. Ekonomiczne błogosławieństwo lub niebezpieczeństwo?

Niski koszt wspomagane przez znacznego postępu technologicznego przez dwa stulecia, strategie gospodarcze niech sami kierować się wyzwania „kapitaliści” nienasycona coraz bardziej wymagający w zyskach i zawsze uzasadnić interwencję niewidzialnej ręki (1) „rozsądne, aby zoptymalizować największa liczba wyniku wyboru odpowiadającego na [...]

Aby uzyskać więcej solidarności między kapitałem a pracą, więcej kapitału zarobków

Aby uzyskać więcej solidarności między kapitałem a pracą lub jak przesunąć linie w firmie, aby uzyskać więcej równości w rekompensacie? W swojej książce "Dla większej solidarności między kapitałem a pracą" (edycja L'Harmattan 2004) Remi Guillet podkreśla znaczenie wyzwania, jakim jest dla firmy sprawiedliwe dzielenie się [...]

Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalania i 232 wydajność stron w .pdf tezy przedstawione na uzyskanie tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Mechaniki Nancy 1 Nauka i Energetyki. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]