Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalania i 232 wydajność stron w .pdf tezy przedstawione na uzyskanie tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Mechaniki Nancy 1 Nauka i Energetyki. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

Spalanie i zanieczyszczenie wody i wydajność

A Informacje o spalaniu i wody ...
Remi Guillet (The 03 / 03 / 2012)

Le paliw i innych paliw, które nie skończyć "Blaze", prowadzące do wznowienia cyklicznych debat (patrz Wikipedia) jak ten związany z wiarą w pewnym efektem mniej lub bardziej tajemniczej "dopingu wody "(lub inny efekt wynikający z określenia silnika lub innego urządzenia palnika mniej lub bardziej" [...]

Teza des Mines de Paris: spalanie paliwa i wody

Wkład do spalania emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Thesis of Mines of Paris przedstawione w marcu 2008 przez D. Tarleta, aby uzyskać stopień doktora Szkoły specjalności paryskiej "Energetyka". .pdf stron 230. Podsumowanie Ciężkie oleje opałowe, zużyte oleje lub tłuszcze zwierzęce stanowią [...]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa pary mokre spalania: objaśnienia i przedstawienia remi Guillet. Pompa parze wodnej wcześnie rozpocząć 1970 lat badań i rozwoju w kotłów kondensacyjnych (produkty spalania), w celu ograniczenia kondensacji atmosfery gazu spalinowego nowe paliwa, które było [...]

Kocioł oleju nie zanieczyszczają zainspirowany dopingu wodą wewnętrznym

Podczas spalania oleju napędowego (paliwo), jednym z produktów spalania jest para wodna. Ta para jest również często się zapomina, gdy mówimy o emisji ze spalania węglowodorów, lub para ma ogromny wpływ na klimat (patrz równania spalania i CO2), ale to nie jest [ ...]

Jonizacji pary wodnej i Gillierem PANTONE silnika, prawa do odpowiedzi do nauki i życia

Publikacja niepublikowanego prawa do odpowiedzi w Science et Vie po artykule "Engineantone "z listopada 2007 Julien Rochereau.

Ten artykuł jest o niepublikowanym prawa do odpowiedzi poniższym artykule Pantone Nauki i Życia listopada 2007. Rzeczywiście, Christophe Martz Julien Rochereau znacząco przyczynił się do pomocy w rozwoju S & V artykule, ale wynik był bardzo rozczarowujące (patrz nasz [...]

Pantone silnika teoria kawitacji, relaks, naddźwiękowy fala uderzeniowa w reaktorze

Hipotezę wyjaśnienia działania reaktora Pantone Gillierem kawitacją i ekspansji mieszaniny dwóch fazach (nie przegrzane pary wodnej), a następnie za pomocą fali uderzeniowej naddźwiękowych sprężania gazowej mieszaniny jonizującego. Teoria ta, pozostając w stanie założeń byłaby uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej. Dokument usunięte na prośbę autora, [...]