Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalania i 232 wydajność stron w .pdf tezy przedstawione na uzyskanie tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Mechaniki Nancy 1 Nauka i Energetyki. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

Teza des Mines de Paris: spalanie paliwa i wody

Wkład do spalania emulsji wodnych w ciężkim oleju opałowym. Thesis of Mines of Paris przedstawione w marcu 2008 przez D. Tarleta, aby uzyskać stopień doktora Szkoły specjalności paryskiej "Energetyka". .pdf stron 230. Podsumowanie Ciężkie oleje opałowe, zużyte oleje lub tłuszcze zwierzęce stanowią [...]

wilgotnego powietrza do spalania: wyjaśnienia i przedstawienia

Pompa pary mokre spalania: objaśnienia i przedstawienia remi Guillet. Pompa parze wodnej wcześnie rozpocząć 1970 lat badań i rozwoju w kotłów kondensacyjnych (produkty spalania), w celu ograniczenia kondensacji atmosfery gazu spalinowego nowe paliwa, które było [...]

Kocioł oleju nie zanieczyszczają zainspirowany dopingu wodą wewnętrznym

Podczas spalania oleju napędowego (paliwo), jednym z produktów spalania jest para wodna. Ta para jest również często się zapomina, gdy mówimy o emisji ze spalania węglowodorów, lub para ma ogromny wpływ na klimat (patrz równania spalania i CO2), ale to nie jest [ ...]

Jonizacji pary wodnej i Gillierem PANTONE silnika, prawa do odpowiedzi do nauki i życia

Publikacja prawa do odpowiedzi nieopublikowana w Science et Vie zgodnie z artykułem „Silnik Pantone” z listopada 2007 r. Autorstwa Juliena Rochereau. Ten artykuł dotyczy prawa do odpowiedzi, niepublikowanego po artykule Pantone Science and Life z listopada 2007 r. Rzeczywiście, Christophe Martz i Julien Rochereau w dużej mierze przyczynili się do pomocy […]

Podsumowanie tez i hipotez dotyczących procesu Gillierem-Pantone

Jakie są możliwe hipotezy wyjaśniające dotyczące dopingu do wody w silnikach? autor: Christophe Martz. Styczeń 2008. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie tak naukowo, jak to tylko możliwe. Artykuł stanowi kontynuację artykułu: synteza faktów i wyników procesu Gilliera-Pantone. Hipotezy operacyjne dotyczące systemu […]

Pantone silnika teoria kawitacji, relaks, naddźwiękowy fala uderzeniowa w reaktorze

Hipotezę wyjaśnienia działania reaktora Pantone Gillierem kawitacją i ekspansji mieszaniny dwóch fazach (nie przegrzane pary wodnej), a następnie za pomocą fali uderzeniowej naddźwiękowych sprężania gazowej mieszaniny jonizującego. Teoria ta, pozostając w stanie założeń byłaby uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej. Dokument usunięte na prośbę autora, [...]

Wyjaśnienie silnika Pantone jonizacji i elektryfikacja pary ekspansji

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej w systemie dopingu woda G lub G + English dokument pokazujący, że para, która relaksuje zostaje naładowane elektrycznie i może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, które może okazać się niebezpieczne. Journal of Elektrostatyka, 23 (1989) 69-78 Elsevier [...]

Jonizacji pary wodnej

Dokument syntezy dotyczący elektryfikacji i jonizacji pary wodnej zastosowanej w procesie Pantone w domieszkowaniu wodą. J. Rochereau. Słowa kluczowe: QED, DEQ, Quantum Electro Dynamics, Promieniowanie, UV, Sonoluminescencja, domieszkowanie wodą, sprawność silnika cieplnego, jonizacja, hydroksyl, hydron. Wprowadzenie Oto mój własny dokument, w którym można wyjaśnić zaobserwowany spadek konsumpcji […]

Objaśnienie wody doping w silnikach: jonizacji pary wodnej

Wiarygodne i interesujące wyjaśnienie dopingu wody Gilliera-Pantone przez jonizację pary wodnej? Teoria napisana przez Juliena Rochereau (ISAT) w styczniu 2007. Nowa wersja w grudniu 2007. W kilku słowach wyjaśnienie, którego rozwój jest proponowany, opiera się na zmniejszeniu konsumpcji wytwarzanej tylko przez działanie pary wodnej na [...]

Wtrysk wody do silników Daimler-Benz w samolotach Messerschmitt

Kilka wyjaśnień na temat doładowania i wtrysku wody lub nadtlenków Daimlera Benz na samoloty II wojny światowej. Słowa kluczowe: silnik, samolot, LuftWaffe, doładowanie, limity, pułap, wtrysk, woda, oktan, stopień sprężania, poprawa, Merlin Silnik Daimler-Benz DB 2 Spis treści 605) Wprowadzenie 1) Szybka prezentacja podstawowych zasad technicznych [… ]