równanie spalania

Badanie równania spalania całkowitego spalania węglowodoru stosowanego do kontroli zanieczyszczenia silnika.

więcej: forum podczas spalania

Rozpoczniemy od ogólnym wzorze całkowitego spalania alkanów:

CnH(2n+2) + (3n+1)/2*(O2+3.76N2) –> nCO2 + (n+1)H2O+(3n+1)/2*3.76N2

1) Badanie objętości pełnego równania spalania:

Biorąc pod uwagę spaliny w CNPT.
1 25 gazu mol = L
Porozmawiajmy o spaleniu jednego mola paliwa CnH (2n + 2)

Dlatego poprzednie równanie daje nam wydech:
25n L CO2
25 (n + 1) L H2O
25 (3n 1 +) / 2 3.76 * L N2

Łącznie 25n 25 + (n + 1) + 25 (3n 1 +) / * 2 3.76 25 = (7.64n 2.88 +) = n + 191 72 L gazu.

Uwaga: Dla n = 0 72 L odpowiada molowi H2O i 1.88 molowi N2 powstałemu w wyniku spalania czystego wodoru.

Dla danego alkanu więc mamy odpowiednio:

25n / (191n 72 +)% z CO2
25 (n + 1) / (191n 72 +)% o H2O
(25(3n+1)/2*3.76)/(191n+72) % de N2

Podział przez 25 uproszczenie wzorów.

Dotyczy to całkowitego spalania (brak tworzenia CO lub cząstek) i idealnego (brak tworzenia Nox)

Czytaj także:  Paliwa ropopochodne: benzyna, olej napędowy, nafta LPG i ich dodatki

2) Badanie masowe pełnego równania spalania:

Przeanalizujmy masowe odrzucenia całego równania.

[CO2]=12+2*16=44 g/mol
[H2O] = 2 1 * + = 16 18 g / mol
[N2] = 2 14 * = 28g / mol

Obliczenia na N2 są bezużyteczne w przypadku idealnego spalania (brak tworzenia Nox), ponieważ ten pierwiastek nie interweniuje, jest to gaz obojętny.

Zatem odpowiednie masy będzie:
dla CO2: 44n
dla H2O: 18 (n + 1)

Zastosowanie do benzyny (czysty oktan). n = 8
[C8H18] = 8 12 * + = 18 1 114 * g / mol.
Masa uwolnionego CO2 na mol zużytego oktanu wynosi: 44 * 8 = 352 g.
Masa uwolnionej H2O na mol zużytego oktanu wynosi: 18 (8 + 1) = 162 g.
Stosunek zużycia benzyny do emisji CO2 wynosi 352/114 = 3.09

Czytaj także:  Paliwa alternatywne

Ponieważ jednostka objętości jest bardziej powszechna w przypadku paliwa, lepiej jest przeliczyć ten stosunek na gramy CO2 na litr zużytej benzyny.

Wiedząc, że gęstość benzyny wynosi 0.74 kg / l, a 1 gram spalonej benzyny odrzuca 3.09 grama CO2, to wynosi: 0.74 * 3.09 = 2.28 kg CO2 na litr spalonej benzyny.

Te 2.28 kg zajmuje objętość 2280/44 * 25 = 1295 L CO2 uwalnianego na litr zużytej benzyny.

To samo dotyczy H2O: stosunek zużycia benzyny do emisji CO2 wynosi 162/114 = 1.42
stąd: 0.74 * 1.42 = 1.05 kg H2O na litr spalonej benzyny.

Wnioski

Dlatego pojazd spalający 1 litr benzyny odrzuci nieco więcej niż kilogram wody i 2.3 kg CO2.

Woda skropli się dość szybko bezpośrednio lub w postaci chmury i dość szybko opadnie z powrotem w postaci ciekłej (ponieważ nie wolno nam zapominać, że para wodna jest bardzo dobrym gazem cieplarnianym, znacznie silniejszym niż woda. CO2), nie dotyczy to CO2, który ma żywotność około 100 lat.

Czytaj także:  Właściwości wody: izotopy i struktura molekularna.

W przypadku innych paliw wystarczy zamienić n na używane paliwo. Na przykład olej napędowy składa się z alkanów, których n wynosi od 12 do 22. Interesujące byłoby również obliczenie emisji CO2 w stosunku do energii dostarczanej przez dane paliwo. Może to być temat na innej stronie.

W każdym razie, po artykule będzie badanie niepełnego spalania (tworzenie CO) i nieidealnego (tworzenie Nox)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *