równanie spalania

Badanie równania spalania dla całkowitego spalania węglowodoru stosowanego do usuwania silnika.

więcej: forum podczas spalania

Rozpoczniemy od ogólnym wzorze całkowitego spalania alkanów:

CnH(2n+2) + (3n+1)/2*(O2+3.76N2) –> nCO2 + (n+1)H2O+(3n+1)/2*3.76N2

1) Badanie objętościowe pełnego równania spalania:

Biorąc pod uwagę gazy spalinowe w CNPT.
1 25 gazu mol = L
Powód spalania jednego mola paliwa CnH (2n + 2)

Poprzednie równanie daje nam zatem ucieczkę:
25n L CO2
25 (n + 1) L H2O
25 (3n 1 +) / 2 3.76 * L N2

Łącznie 25n 25 + (n + 1) + 25 (3n 1 +) / * 2 3.76 25 = (7.64n 2.88 +) = n + 191 72 L gazu.

Uwaga: Dla n = 0 72 l odpowiada molowi H2O i 1.88 molowi N2 powstałemu w wyniku spalania czystego wodoru.

Dla danego alkanu więc mamy odpowiednio:

25n / (191n 72 +)% z CO2
25 (n + 1) / (191n 72 +)% o H2O
(25(3n+1)/2*3.76)/(191n+72) % de N2

Podział przez 25 uproszczenie wzorów.

Jest to ważne w przypadku całkowitego spalania (bez tworzenia CO lub cząstek) i idealne (bez tworzenia Nox)

Czytaj także: Pobierz: energia i moc przydatne do poruszania samochodem, obliczeń, analiz i równań

2) Badanie masowe pełnego równania spalania:

Przeanalizujmy masowe odrzucenia pełnego równania.

[CO2]=12+2*16=44 g/mol
[H2O] = 2 1 * + = 16 18 g / mol
[N2] = 2 14 * = 28g / mol

Obliczanie N2 jest bezużyteczne w przypadku idealnego spalania (bez tworzenia Nox), ponieważ ten element nie interweniuje, jest to gaz obojętny.

Zatem odpowiednie masy będzie:
dla CO2: 44n
dla H2O: 18 (n + 1)

Zastosowanie do benzyny (czysty oktan). n = 8
[C8H18] = 8 12 * + = 18 1 114 * g / mol.
Masa uwolnionego CO2 na mol zużytego oktanu wynosi: 44 * 8 = 352 g.
Masa uwolnionej H2O na mol zużytego oktanu wynosi: 18 (8 + 1) = 162 g.
Stosunek zużycia paliwa do emisji CO2 wynosi 352/114 = 3.09

Czytaj także: Zasoby rybne

Ponieważ jednostka objętości jest bardziej powszechna w przypadku paliwa, lepiej jest przełożyć ten stosunek w gramach CO2 na litr zużytej benzyny.

Wiedząc, że gęstość benzyny wynosi 0.74 kg / l, a 1 gram spalonej benzyny uwalnia 3.09 grama CO2, pochodzi: 0.74 * 3.09 = 2.28 kg CO2 na litr spalonej benzyny.

Te 2.28 kg zajmują objętość 2280/44 * 25 = 1295 L uwolnionego CO2 na litr zużytej benzyny.

Podobnie w przypadku H2O: stosunek zużycia paliwa do emisji CO2 wynosi 162/114 = 1.42
stąd: 0.74 * 1.42 = 1.05 kg H2O na litr spalonego paliwa.

Wnioski

Pojazd zużywający 1 litr benzyny uwolni zatem nieco więcej niż kilogram wody i 2.3 kg CO2.

Woda kondensuje się dość szybko bezpośrednio lub w postaci chmury i dość szybko spada z powrotem w postaci płynnej (ponieważ nie wolno nam zapominać, że para wodna jest bardzo dobrym gazem cieplarnianym, znacznie bardziej „silnym” niż CO2), nie jest tak w przypadku CO2, którego żywotność wynosi około 100 lat.

Czytaj także: Diamenty są wieczne ... i przeciwko prasie hydraulicznej?

W przypadku innych paliw po prostu zamień n na użyte paliwo. Na przykład olej napędowy składa się z alkanów o wartości n wahającej się między 12 a 22. Interesujące byłoby również obliczenie emisji CO2 w porównaniu do energii dostarczanej przez dane paliwo. To może być temat innej strony.

W każdym razie pojawi się artykuł z badaniem niepełnego spalania (tworzenie CO) i nieidealnego (tworzenie Nox)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *