SEA: rozwiązania?

WYCIĄGI Z KRYZYSÓW, KLASYFIKACJI I PRZETRWANIA
EES napisany w 1989 przez Gabriela Ferrone.

streszczenie

- TRANSPORT I KINETYKA
- INTEGRACJA MIASTA Z JEGO OTOCZENIEM
- ZASADY KINETYKI MIEJSKIEJ
- PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
- 1989
- NIEKTÓRE INNOWACYJNE POMYSŁY

Transport i kinetyka

Wróćmy do kinetyki ruchu i transportu, to nie tylko regulacja, ale cały projekt komunikacyjny w skali globalnej, bo najmniejsze obliczenia pokazują, że praktyka krajów rozwiniętych przekładała się na skalę globalną. ma katastrofalne skutki:
jak wyobrazić sobie miliardy pojazdów 3 lub 4, z których każdy wymaga więcej niż 15 do 150 metrów kwadratowych pasów ruchu i wymaga od 5 do 10 metrów parkingowych!
Nasza edukacja i rozgłos sprawiają, że samochód odpowiada na potrzeby zabawy - ale nie jest zabawką - na impulsy związane z seksualnością, potrzebą dominacji, dopasowaniem itp. Krótko mówiąc, kilka z siedmiu grzechów głównych. Jego rola „transportu nas” jest często dodatkowym powodem zakupu.
Prowadzi to do spostrzeżenia, że ​​samochód nie może być, jak jest, obiektem demokratycznym: jest materialnie niedostępny dla co najmniej trzech miliardów osób; jest zabójcza dla innych; ponadto nierówności społeczne są wzmacniane przez warunki bezpieczeństwa, komfortu i gwarancji w razie wypadku, które są zupełnie inne w poszczególnych samochodach, w różnych ubezpieczeniach.
Nierealistyczne jest przewidywanie jego eliminacji, ale oczywiste jest, że należy to przemyśleć w ramach rozległego projektu, który uwzględnia potrzeby i przeszkody w obiegu i komunikacji, to znaczy izoluje zasady i potrzeby ruchów miejskich.

Integracja miasta z otoczeniem

Miasto istnieje tylko dzięki swojemu środowisku lokalnemu, krajowemu i międzynarodowemu. Skupia administrację, handel i dystrybucję, część produkcji przemysłowej, zarządza informacją i znajduje się na skrzyżowaniu dróg komunikacji i transportu.
Jest dostarczany i dostarcza:
- Sieć lotnicza na szybkich statkach powietrznych o dużej pojemności do podróży międzykontynentalnych lub o średniej przepustowości w przypadku podróży skromniejszych;
- sieci morskie i rzeczne dla produktów wielkogabarytowych lub ciężkich;
- Komplementarność kolei dużych prędkości na długich trasach;
- liczne środki komunikacji miejskiej, mniej lub bardziej zsynchronizowane na średnie i krótkie przejazdy;
- indywidualne środki transportu: lotniczy, morski, lądowy;

Transport ten jest niezbędny dla miasta i jego otoczenia, które wymagają ciągłej, szybkiej i zróżnicowanej wymiany.
Te środki transportu uległy poprawie, ale pomimo wszelkich starań stają się coraz bardziej zabójcze; w rzeczywistości wykładniczy wzrost oznacza, że ​​wszystkie sieci są przepełnione, często nasycone, a zatem źle utrzymane, a zatem niebezpieczne.
Większość wypadków jest spowodowana:
Nasycenie ruchu; słabe utrzymanie sieci drogowej; Słabe oznakowanie; Nieprzewidziane przeszkody; Słaba konserwacja pojazdu; Od nieprzewidzianej awarii; nieodpowiedzialność kierowcy; Alkoholizm i narkotyki.
Jeśli chodzi o transport miejski, samochód staje się dla każdego z nas coraz bardziej krępujący, uciążliwy i niezdrowy dla społeczności. Uduszenie i powodowane przez nie zanieczyszczenia dotykają wszystkie królestwa, ponieważ nawet minerał jest atakowany przez deszcz i kwaśne mgły.
Wśród środków paliatywnych konieczne jest zatem zastosowanie zasad „kinetyki miejskiej” opracowanych przez G. BEAU.

Zasada kinetyki miejskiej

- 1 Ludzie i towary muszą mieć możliwość swobodnego przemieszczania się w dzień iw nocy.
- 2 Pojazdy muszą mieć możliwość zatrzymania się na czas niezbędny do załadunku i rozładunku ludzi oraz przewożonych towarów.
- 3 Pojazdy, które nie są używane, muszą mieć możliwość parkowania bez utrudniania ruchu dla ludności i ruchu.
- 4 Należy zapewnić pierwszeństwo i niezakłócony ruch pojazdów agentów ochrony (karetki pogotowia, policji, straży pożarnej itp.).
- 5 Należy zapewnić swobodny ruch pojazdów dla pojazdów do użytku zbiorowego.
- 6 Systemy transportowe muszą być komplementarne i zsynchronizowane.
- 7 Systemy transportowe muszą być nieszkodliwe dla ich użytkowników.
- 8 Przepisy muszą uwzględniać użytkownika.

Widzimy, że obecnie reprezentuje to pobożne życzenia, ponieważ smutna rzeczywistość pokazuje nam, że trzeba usunąć wiele przeszkód.
Korporatyzm uniemożliwił rozwój pożytecznych wynalazków: samochód elektryczny; Aerotrain; pociąg lotniczy; zbiorowe mikroparkingi; Parking z przedpłatą; szybki obieg podziemny (względny); budowa odstraszających parkingów w pobliżu dworców kolejowych, postojów zaprzęgowych i taksówek przy bramach miast; odzyskanie przestrzeni powietrznej powyżej i poniżej SNCF i torów miejskich w celu stworzenia parków krajobrazowych do parkowania i spacerów, tak aby wszyscy UŻYTKOWNICY mogli mieszkać razem.
Z drugiej strony tryb koncesji na parkingi kryte i odkryte przez gminy oraz tryb sankcji stosowanych wobec sprawców sprawiają, że gminy mają pewien interes w doprowadzaniu kierowców do winy w celu wykupienia ich.
Jest to niezgodne z konstytucją, narusza prawa człowieka, ale nikt nie odważy się tego powiedzieć, ponieważ czerpie z tego zbyt wiele korzyści, które partie polityczne łatwo zakamuflować.
Znaki drogowe stają się imponujące, liczbę znaków pionowych szacuje się na ponad X milionów 15, a znaki poziome są równie obfite: zabroniony kierunek, trójkąt z przechyleniem w dół, parking zabroniony, same stanowią 20% całości.
Zaciekła międzynarodowa konkurencja zmusza wszystkich do produkowania samochodów, które są coraz szybsze, coraz mocniejsze, ale coraz bardziej zabójcze dla tych, z którymi się zderzą.
Uporządkowanie dróg dojazdowych ułatwiłyby dwa niepopularne środki: organizacja godzin pracy i rozkładanie wakacji. Oczywiste jest, że pomimo zachęt ze strony władz, większość Francuzów odmawia.
Jeśli Francuzi są ludem słabo zdyscyplinowanym, to te same środki mają duże trudności z wdrożeniem wśród europejskich sąsiadów, Ameryka może wygrywać szybkością i jej ekscesami, o których Chińczycy tylko marzą o Mercedesie i Peugeocie. Japonia jeździ Cadillacami i Ferrariami, nawet jeśli rezerwuje swoje okropne motocykle na eksport, aby nie głupio zabić swojej młodości, tak jak robią to inni.
Widzimy więc, że jeśli jakiś naród naprawdę chce rozwiązać problem transportu i komunikacji i przygotować spójny plan, zmierzy się z potężnymi lobby koncernów naftowych, producentów samochodów, budowniczych dróg i innych na poziomie międzynarodowym. parkingów, a na poziomie krajowym zarówno dla związków pracodawców, jak i związków pracowników zaangażowanych korporacji. Co gorsza, długoterminowi beneficjenci tego planu prawdopodobnie będą do niego wrogo nastawieni, ponieważ odmówią rozstania się ze swoimi samochodami, niebezpiecznymi, źle utrzymanymi, zbyt szybkimi lub zbyt wolnymi, zbyt zanieczyszczającymi, które będą musiały zostać zakazane i zepsute.
Jeśli chodzi o kinetykę miejską, zajmowaliśmy się nią około 1960 roku i wymagało to aktualizacji, jeśli chodzi o informacje, omówiono to w „eseju na temat możliwej przyszłości informacji prasowej i audiowizualnej. », W 1972 roku, który jest nadal bardzo aktualny. Te dwa testy nic nie wniosły wynalazcom, których ograbiono zgodnie z dobrymi nawykami francuskiego społeczeństwa.
Jednak cechą wynalazców jest zaniedbanie przeszkód teraźniejszości i rozważenie tylko idealnej przyszłości, także tak, jakbyśmy żyli w tym idealnym świecie, w którym idee są przyjmowane z uwagą i szacunkiem przez tych, którzy ich nie mają. Zastanówmy się nad rozwiązaniami, które są oczywiste dla tego awangardowego zespołu ekologów, ale które wciąż będą zaskakiwać.
Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że dobre pomysły są zawsze odzyskiwane, nawet jeśli Jeden zapomina, ucisza lub zabija swoich wynalazców.
Pan Gérard BEAU był prawie internowany i zostałby tam bez naszego wsparcia, ale to umożliwiło kradzież jego pomysłów i naszych, które są szeroko stosowane. Z nim zgłosiliśmy 35 klasycznych rozwiązań, a zaproponowaliśmy jeszcze więcej, to nie przypadek, że dziś wiele dużych miast, w tym Paryż, korzysta z trzech czwartych. Oto, co możemy powiedzieć na ten temat w 1989 r., Ale prawie wszystko zostało powiedziane już w 1960 r., A nawet wcześniej. Leonardo de VINCI, nadal on, planował już oddzielić ruch pieszych od ruchu pojazdów na ulicach i zamienić serca Wenecji, Florencji czy Genui w miejsca bez pojazdów.
W środkach, które pamiętamy, jest oczywiste, że Beau, Ferone de la Selva i ich przyjaciele nie wymyślili wszystkiego, ponad ważne wysiłki podejmowane są przez służby krajowe i miejskie oraz że nasze spostrzeżenia, które są pożądane cele, należy to podkreślić, co nie wyklucza, że ​​prezentowane obecnie projekty muszą być surowo krytykowane, ponieważ zwiększają presję na kierowców bez rozwiązywania podstawowych problemów.
Oto lista zaktualizowanych w 1989 proponowanych rozwiązań:

Czytaj także:  Elektryczna hybryda LPG

Oferowane rozwiązania

Ps: gwiazdka oznacza punkty nadal zaniedbane, * w toku, ** niewiele lepiej, *** wszystko do zrobienia

SIEĆ DROGOWA:
1 - poprawa ogólnego oznakowania **
2 - nocne oświetlenie oznakowania i dzienne oświetlenie przejść podziemnych na odpowiednich poziomach, aby uniknąć olśnienia i „czarnej dziury” **
3 - rozgraniczenie pasów ruchu *
4 - oznakowanie głównych tras **
5 - modulacja i synchronizacja sygnalizacji świetlnej **
6 - usuwanie barier infrastrukturalnych ***
7 - standaryzacja szerokości pasów ruchu na wsi **
8 - likwidacja dróg trójpasmowych na rzecz czterech pasów **
9 - tworzenie skrzyżowań, które nie odcinają ruchu, poprzez nakładanie się pasów **
10 - tworzenie równoległych torów antysejsmicznych nałożonych na zatłoczone osie
11 - poszerzenie mostów **
12 - podwojenie ramp zjazdowych i wjazdowych do przejść podziemnych.

13 - budowa podziemnych osi o dużym natężeniu ruchu w miastach wraz z parkingami w ważnych punktach: dworcach, obszarach administracyjno-handlowych. **
14 - kolejne pozycjonowanie wyjść i wejść, w tej kolejności, aby nie odciąć tych dwóch cyrkulacji. **

TRANSPORT PUBLICZNY
1 - poprawa wskazań dotyczących transportu publicznego *
2 - sporządzanie planów powiatowych w dużej skali na stacjach komunikacji miejskiej *
3 - optymalizacja rozkładów jazdy komunikacji miejskiej **
4 - spadek oczekiwań na stacjach i połączeniach **
5 - uruchomienie autobusów różnych rozmiarów dostosowanych do lokalnych zmian i czasów ruchu **
6 - realizacja autobusów piętrowych ***
7 - modernizacja i usprawnienie linii metropolitalnych *
8 - budowa nowych linii *
9 - przedłużenie obecnych linii *
10 - połączenie stacji SNCF i RER **
11 - synchronizacja i optymalizacja między SNCF, METROS, autokarami, autobusami, taksówkami i parkingami publicznymi **
12 - montaż przenośników taśmowych i wind, badanie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj także:  Brammo Empulse Roadster: pierwszy elektryczny rower szosowy o wysokiej wydajności?

PRYWATNY TRANSPORT
1 - Rozwój taksówek i wynajmu samochodów bez kierowcy dla osób fizycznych i towarów **
2 - Rozwój wózków bez kierowcy, w samoobsługi, z przedpłatą ***
3- Utworzenie „klubów” obsługujących te wózki wokół stacji odstraszających i parkingów ***
4 - rozbudowa „parków - studni” z XNUMX do XNUMX miejscami w celu rozwiązania problemu parkowania pojazdów dla mieszkańców aglomeracji ***
5 - Rozwój zbiorowych, bezpiecznych i zhumanizowanych parków podziemnych **
6 - Rezerwacja i aranżacja wystarczającej powierzchni, najlepiej w piwnicy do załadunku i rozładunku towarów **
7 - rozwój licznych ścieżek rowerowych i pieszych, które mogą znajdować się na innym poziomie niż pasy zarezerwowane dla ruchu samochodowego ***
8 - Utworzenie ogrodów - tarasów na parkingach o odpowiedniej wysokości w centrum miasta, połączonych z sieciami podziemnymi i naziemnymi w celu zapewnienia pojazdów ciężarowych, wyposażonych w środki rozładunku na małe pojazdy, zdolne do szybkiego lokalnego rozłożenia ładunku **
9 - rozwój modułowych kontenerów kolejowych / drogowych **
10 - rozbudowa przystanków autobusowych dla lekkich pojazdów oraz parkingów dla samochodów ciężarowych w celu zachęcenia do korzystania z komunikacji miejskiej: **
11- Sprzedaż benzyny uprawniającej do „zbiorczych” kilometrów **
12 - korekta w dół taryf SNCF w celu zachęcenia przewoźników do koordynacji z koleją na długich dystansach ***
13 - rozbudowa pociągu - wagon z zwielokrotnieniem stacji dojazdowych, bez obowiązku zakupu biletu pasażerskiego do umieszczenia na wagonie ***
14 - organizacja godzin pracy dla firm, sklepów, administracji, szkół **

POJAZDY PRYWATNE
1 - rozwój pojazdów miejskich, które nie przekraczają powierzchni 3 powierzchni na ziemi, łatwo gwarantowany, niski poziom zanieczyszczenia, zabroniony na drogach ekspresowych; **
2 - rozwój szybkich pojazdów, ale bardzo zbadany pod względem bezpieczeństwa dla dużej turystyki; **
3 - Rozwój samochodów nie wykorzystujących paliw kopalnych: bateria elektryczna i słoneczna, wodorowe ogniwo paliwowe, wodór, silnik inercyjny, sprężony gaz: **
4 - opracowanie regulacji wilgotności i tzw. Silnika wodnego; ***
5 - doskonalenie elektroniki wspomagającej pilotowanie; *
6 - wewnętrzne ograniczenie prędkości pojazdów; ***
7 - zewnętrzne ograniczenie prędkości przez sterowanie elektroniczne; ***
8 - elektroniczne informacje o ruchu i pogodzie; *

PRZEWODNIKI
1- zakup pojazdu powiązany z dwoma warunkami: dostępność parkingu; posiadanie odpowiedniej licencji na pojazd ***
2- Obowiązkowe nauczanie kodeksu drogowego w szkole podstawowej; **
3 - prawo jazdy dla początkujących jako przedmiot obowiązkowy w latach 16 we wszystkich opcjach szkolnych ***
4 - wdrożenie „progresywnego” prawa jazdy zgodnie z poczuciem odpowiedzialności i umiejętnościami kierowcy **
5 - Licencja VL na trzech poziomach: początkujący, miejski, główna droga ***
7 - Licencja zawodowa na trzech poziomach: dostawa lekkimi pojazdami i vanem; Dostawa na P L. bez przedniej osi ciągnika; Dostawa samochodem ciężarowym z przyczepą. **
6 - zezwolenie na maszyny rolnicze obowiązkowe nawet na polach ***
7 - specjalne zezwolenia dla operatorów maszyn budowlanych **
8 - specjalne zezwolenia dla pojazdów ponadgabarytowych i transportu niebezpiecznego;
9 - obowiązkowe badanie lekarskie co 5 lat lub zaświadczenie lekarza prowadzącego dotyczące wzroku, odruchów, samokontroli; ***
10 - tester elektroniczny, przeprowadzający symulację jazdy ze stopniowanymi prędkościami w celu uzyskania progresji prawa jazdy; ***
11- Test alkomatem obowiązkowy w razie wypadku; *
12 - informacje medyczne zakodowane na prawie jazdy do interwencji w nagłych wypadkach; (Robi to zielona karta ubezpieczenia społecznego) *
13 - nagrody dla dobrych kierowców: **
14- Rewizja Kodeksu karnego w sprawach o wykroczenia **

1989

Historia i decyzje mężczyzn czasami się zderzają. W tym roku, upamiętniającym Rewolucję Francuską, warto zwrócić uwagę na lukę między tą rocznicą rewolucji a zniesieniem przywilejów i autorytarnymi decyzjami radnych miasta.
Jacques DOMINATI, radny Paryża, odpowiedzialny za problemy komunikacyjne w tym mieście, właśnie zaproponował dość niesamowity plan przywrócenia wolności temu miastu:
- Chce zlikwidować 100 000 naziemnych miejsc parkingowych. W tym celu chce jeszcze bardziej stanowczo stłumić nielegalne parkowanie 60 000 użytkowników i zlikwidować 40 000 miejsc parkingowych;
- Jeśli chodzi o represje, konfiskaty pojazdów, wzrost kar, na murach Paryża widać wyraźnie większą surowość wykroczeń drogowych. Policja ma: dźwigi samochodowe, z których każda będzie musiała usuwać 700 pojazdów rocznie; Będzie miał niewykrywalne radary chroniące przed naruszeniami prędkości i jedno skomputeryzowane dowództwo wojskowe, które będzie monitorować całą Ile de France i każdą dzielnicę Paryża; jego motocykliści są wyposażeni w nadajniki-odbiorniki wtopione w kaskach, które poprawiają ich połączenia i pozwalają im szybciej interweniować.
Wśród największych głupstw, które administracja miasta Paryża zapewniła swoim obywatelom, pamiętamy słynne łyżwy Denver.
Jeśli przeszkadzał samochód, cóż, został unieruchomiony na miejscu przez to narzędzie; będziemy oceniać inteligencję tego procesu, ponieważ kilkuminutowy dyskomfort zastąpiliśmy długim wstydem. Kilku żartobliwych majsterkowiczów w odwecie z przyjemnością napełniło swoje kufry tymi średniowiecznymi maszynami, ku wielkiej wściekłości władz.
Kolejna radość: konfiskata, która dała początek całej serii wymuszeń, nieuzasadnionych porwań, kradzieży pojazdów, kradzieży sprzętu w funtach, których prosta lista wypełniłaby tę książkę. W niektórych miastach, takich jak Tulon, reakcje były gwałtowne, a administracja odzyskała swoje ciężarówki z dźwigami w porcie.
Paryż nie wydaje się jeszcze wzorem do zarządzania ruchem, pomimo elektroniki i kilku przyjemniejszych pomysłów, na przykład kopania pod miastem niektórych osi hańby.
Wiedząc, że w Paryżu jest 720 000 legalnych miejsc parkingowych, w tym 240 000 na drogach publicznych, projekty te nie są równoważone tworzeniem kompensacyjnych legalnych miejsc parkingowych, lecz mogą jedynie spotkać się z wrogością użytkowników.
Zauważamy, że to autorytarne podejście nie odwołuje się do innowacyjnej inteligencji, zdrowego rozsądku, udziału stowarzyszeń i społeczeństwa, a zatem napotka najgorsze socjologiczne przeszkody.
To społeczeństwo powinno przestać chwalić swój „rozwój”, aby zmienić swój plan na przyszłość, którego nie widzi w swojej nieuchronnej katastrofalnej perspektywie, jeśli nic się nie zmieni.

Czytaj także:  Pobierz: EducAuto, strategie wtrysku i poprawa wydajności

Kilka innowacyjnych pomysłów

1- Studni silosy ***

Na dziedzińcach budynków mających co najmniej 14 metrów długości i 9 metrów szerokości G. Beau zaproponował budowę szybów o głębokości 41 metrów, mogących pomieścić 20 lub 30 lekkich samochodów. Pomysł Beau polegał na tym, by mieć windę, która automatycznie transportuje pojazdy z jednego poziomu na drugi, automatycznie je chowa i wraca, aby je odebrać na żądanie. Zaparkowane w ten sposób samochody usuwają równoważne powierzchnie na drogach publicznych.

2 - trasy piesze i rowerowe ***

W wielu miastach ich struktury pozwoliłyby na założenie torów umieszczonych nad zatłoczonymi pasami ruchu, po których piesi i rowerzyści poruszaliby się po nowym, satysfakcjonującym poziomie handlowym, na chodniku znajdującym się pod spodem i na większej liczbie parkingów. To interesuje co najmniej milion użytkowników Paryża.

3- Kolejki jednotorowe lotnicze ***

RATP i SNCF zawsze sprzeciwiały się, słusznie lub niesłusznie, kolei powietrznej. Ten wynalazek jest jednak używany gdzie indziej. Ma zalety, ponieważ nie zaśmieca drogi publicznej i można go łączyć z poprzednią propozycją. Jednak technologia nie wydaje się w tej chwili dojrzała, pomimo niedawnych prób w Niemczech. Jest to kabina zmotoryzowana, zawieszona na swojej osi za pomocą dwóch ciągów podwieszanych na podniesionej belce. Jego koszt jest niższy niż metra, ale może mieć wady estetyczne.

4 - miasta wielopoziomowe **

Metro w stosunkowo głębokiej piwnicy, główne osie komunikacyjne i poziomy obsługi powyżej na parterze lub w I piwnicy, ścieżki dla pieszych i sklepy na poziomie parku - ogrody na parterze lub w podwyższenie. Apartamenty z dużymi tarasami ustawionymi wyżej, każdy z własnym mikro - letnim - zimowym ogrodem.

5- Elektryczne samochody słoneczne ***

Samochód elektryczny się rozwija, pojawiła się nowa koncepcja: jego połączenie ze Słońcem. W wielu miastach parkingi mogłyby otrzymać panele słoneczne i cicho ładować akumulatory; Z drugiej strony, w nocy, poza godzinami szczytu, Electricité de France ma kilowaty, które niezależnie od ich pochodzenia są warte odzyskania. Samochód elektryczny o małej pojemności, niewielkich rozmiarach, niskim poziomie naładowania akumulatora, szybkim lub natychmiastowym ładowaniu standardowym, z odzyskiem energii hamowania. Obecnie jest badana wszędzie, ale do przyspieszenia jej dojrzałości potrzebowałaby niezbędnego kapitału.
Ecologie Energie Survie zaprezentowała ją na pierwszej wystawie Majeranek ponad trzydzieści lat temu!

6 - Kluby użytkowników **

Flota elektrycznych wózków używanych przez członków klubu lub abonentów zapewniłaby większą swobodę ruchu. Wynajem samochodów lub samochodów sprzedawanych w ramach „timeshare” jest już dostępny, ale ich koszty nie odstraszają od zakupu. Istnieją również możliwości zwiedzania.

7 - Polowanie na pomysły ***

Francuzi są bogaci w pomysły, ale społeczeństwo francuskie nie wie, jak zarządzać posiadanym kapitałem wynalazców. W artykule, który napisaliśmy dla Journal of Inventors, poruszyliśmy ten problem.

Istnieje powszechny błąd, który myli „Wynalazcę”, tego, który znajduje, ale jest w takim samym stopniu artystą, jak inżynier „Badacza”, którego misją jest wyjaśnienie wynalazku i znalezienie praw i teoretycznych zastosowań lub „Inżyniera”, który czyni wynalazek produktem rynkowym i „Nauczyciela”, który musi znać historię wynalazku, jego teorię, jego zastosowania i uczyć go swoich uczniów.

Rozwiązywanie problemów tak skomplikowanych, jak te związane z obiegiem i komunikacją dużego miasta, bez wykorzystywania całej inwencji i kreatywności, jakie ono zawiera, ukazuje intelektualne ubóstwo tych, którzy wyobrażają sobie, że są w stanie samodzielnie lub prawie, że są w stanie mu to dać. wszystkie rozwiązania. Bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest osiągnięcie konsensusu między różnymi podmiotami poprzez żmudny proces zbiorowej refleksji.

To wkład Gabriela Ferrone w Rendez-vous de l'Ecologie zorganizowany przez pana Serge'a LEPELTIERA, Ministra Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju z Vincentem BOLLOREM. „MIT LUB RZECZYWISTOŚĆ SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH” 09 11 2004.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *