Globalne zanieczyszczenie a zanieczyszczenie lokalne!

Żadne „mieszanie” nie miałoby sensu, gdyby uznanie najlepszych środków zaradczych w obliczu przyszłości stało się przerażające!

Trzeba przyznać, że gra przegrała z globalnym ociepleniem, a dla człowieka pozostaje jedynie obowiązek ochrony się przed nią, lepszego dostosowania się do niej i spowolnienia zjawiska, które stało się śmiertelne ...

Tak więc wprowadzenie różnicy między zanieczyszczeniem „globalnym” a „lokalnym” staje się bardzo aktualne w dzisiejszym kontekście!

Globalne zanieczyszczenie i ich środki zaradcze są przede wszystkim działalnością w ruchu globalnym, morskim i lotniczym: Ok!

Dla nich jest pewne, że wykorzystanie paliw kopalnych będzie bardzo ważne i skuteczne przez długi czas w kontekście, w którym niedobór nie jest tak niepokojący, jak przewidywano w poprzednim stuleciu.

Lokalne zanieczyszczenie

Więc nie ma rozwiązań, które nie przejdą drastycznego ograniczenia ruchu międzynarodowego, a nawet bardziej międzykontynentalnego.

(I nie myl się z „zasilaniem elektrycznym”, które wypiera tylko zanieczyszczenia!)

Czytaj także: Kryzys zadłużenia: nadużycie związków w edukacji narodowej we Francji

Ze swojej strony lokalne zanieczyszczenie oferuje, przynajmniej teoretycznie, więcej perspektyw na skorygowanie trendów ...

Ale przede wszystkim musimy przemyśleć gospodarkę i jej prawa (maksymalne zyski i inne tanie)…

Przede wszystkim musimy poważnie potraktować ludzi i uczynić z nich wyznaczniki nowych wyzwań makro i mikroekonomicznych…

Konieczne są nowe analizy wyników, uwzględniające wpływ działania każdej spółki na planetę (opłaty, odrzucenia), w celu ustalenia ostatecznych wyników netto i uzyskania oceny księgowej

Potem nadejdzie czas na przemyślenie struktury miasta, rozważenie wyzwania lepszego oddychania, lepszego jedzenia tam i podjęcia (i uzupełnienia) słynnej formuły, aby zbudować miasto na wsi i odwrotnie. skonfigurować kampanię w mieście!

Strategie „bliskości” między producentami a konsumentami, między domem a pracą, mogą mieć jeszcze większe znaczenie, jeśli mają prawdziwy boom!

Czytaj także: Zubożenie zasobów ropy naftowej: jak zreorganizować globalne społeczeństwo?

Ale nie mylcie się, każda działalność, która przechodzi od rzemiosła do przemysłu, jest nośnikiem wielu zanieczyszczeń, ponieważ staje się koniecznie zakłócająca fundamentalne saldo lokalne!

W takim razie bądźcie coraz bardziej ostrożni wobec problemów ekonomicznych znanych dzisiaj.

Zatem w obecnym kontekście kryteria „sukcesu”, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego należy koniecznie i całkowicie przemyśleć jako należące do nierozerwalnej całości! Mogą pojawić się nowe szanse na pojawienie się bardziej humanistycznych wartości niż poświęcony wzrost, zyski, rentowność i inne stopy kredytowe, które do dziś stanowią alfa i omegę naszego kondycja ludzka…

Omów ten tekst na forums: globalne lub lokalne zanieczyszczenie?

Globalne zanieczyszczenie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *