Analizy energii słonecznej we Francji

Opanowanie energii słonecznej, słonecznej energii cieplnej, jak działać?

Bernard REYNIER, inżynier fizyczny z National Polytechnic Institute of Grenoble.

Słowa kluczowe: energia słoneczna, słońce, energia, ciepło, przerwy, optymalizacja, postęp, przechowywanie, oszczędności.

Ogólnie proces przebiega następująco: słońce ogrzewa płyn, który przenosi kalorie w siedliskach przemysłowych lub obiektach. Cykl termodynamiczny można odwrócić i wytworzyć zimno, dlatego słońce służy do chłodzenia pomieszczeń.

Wprowadzenie

Energia jest sercem naszego codziennego życia; wykładniczy wzrost cen paliw kopalnych i pochodnych energii, ogłoszenie przyszłej ustawy o energii będzie miało znaczący wpływ na nasze wzorce zużycia energii.

Wszyscy analitycy są kategoryczni, mimo znacznego potencjału słonecznych terenów i potencjału przemysłowego, Francja pozostaje w tyle pod względem rozwoju słonecznej energii cieplnej, a także efektywności polityki zarządzania energią.
Debata nie polega już na przeciwstawianiu tak zwanej energii odnawialnej masowej energii dostarczanej przez paliwa jądrowe lub kopalne. Wszyscy zrozumieli, że przez kilka dziesięcioleci nadal będziemy potrzebować tych niezbędnych produkcji, choćby po to, aby utrzymać równowagę sieci elektrycznych w dni bez wiatru i słońca ...

Rzeczywiście, nasze cywilizacje nie mają innej wiarygodnej alternatywy na horyzoncie końca wieku, który reprezentuje trzy do czterech pokoleń badaczy, którzy będą wiedzieć, jak odkrywać nowe źródła energii, bądźmy pewni. W międzyczasie musimy zareagować.

Francuskie opóźnienie

Kraj musi zaangażować się w realizację aktywnego podejścia do rozwoju pragmatycznego miksu energetycznego ze względu na realizm ekonomiczny… TERMALNA ENERGIA SOLARNA ma istotne zalety; musimy i możemy ją udomowić.

Będzie to praca długoterminowa, projekt trwający kilka lat w obecnym napiętym kontekście energetycznym. Nadal musimy się do tego zobowiązać i zapewnić sobie środki do realizacji naszych ambicji.

Temat słonecznej energii cieplnej zasługuje na wyjaśnienie pedagogicznie. Dla „przeciętnego” obywatela energia słoneczna jest zbyt często kojarzona z jednej strony z produkcją energii elektrycznej w skomplikowanych warunkach technicznych, az drugiej strony z koncepcją kosztów, które zawsze są drogie.

Dla ogółu społeczeństwa, wielu wybieranych urzędników, stowarzyszenie - SOLEIL - CIEPŁA WODA - OGRZEWANIE WODY UŻYTKOWEJ - CZĘŚCIOWE OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ - KLIMATYZACJA - nie jest natychmiastowe. Wystarczy przeczytać artykuły prasowe w ramach debaty o energii, aby zmierzyć wagę deficytu komunikacji - zrozumienia w mediach…

Niewiele pism wspomina o średnim źródle energii przyłączonym do siedliska o powierzchni 100 m². Mówimy o m² czujników, kosztach, ale prawie nigdy o potencjale energetycznym jednostek prawnych, które są czytelne i zrozumiałe dla największej liczby.

Potencjał słoneczny we Francji

Dla indywidualnego mieszkania o powierzchni 100 m², wyposażonego w 16 m² (8 m na 2) płaskich kolektorów, średni roczny depozyt na częściowe podgrzanie wody sanitarnej wynosi około 8800 kWh, woda pobierana przez sprzęt AGD, zmywarka, pralka oraz częściowe ogrzewanie siedliska.
W przypadku budynku typu ratusz, hotelu, domu spokojnej starości średni roczny potencjał jest proporcjonalny do powierzchni czujników, która w tego typu konstrukcji może być bardzo duża.
Wreszcie, przemysł wykorzystujący gorące płyny (cały przemysł rolno-spożywczy, papierniczy itp.) Jest bardzo dotknięty tą energią; przy dużych powierzchniach dachowych powszechne są potencjały 50 000 - 100 000 kWh ...
Do tych złóż zostanie dodana jak najszybciej korzyść z klimatyzacji słonecznej, równie ważna ...

Ta refleksja wyjaśnia warunki rozwoju wykorzystania TERMALNEJ ENERGII SŁONECZNEJ i jej konsekwencje w:

- redukcja tradycyjnego zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych,
- zmniejszenie wydatków finansowych społeczności i obywateli,
- rozwój zatrudnienia w zawodach szlachetnych, przynoszących świadczenia socjalne,
- wdrożenie aktywnej pedagogiki z obywatelami, którym należy kierować się w kontroli energii,
- wpływ Francji, która wniosłaby skuteczny i wzorowy wkład do krajów mniej zamożnych.

Rynek i oferta instalacji solarnych od lat są jak kura i jajko. Rynek czeka na oferty, które czekają na rynek ... Na nowym rynku budowlanym w 60 000 pawilonów prawdopodobnie zostanie zastosowane termiczne instalacje solarne. Oprócz tego przepływu istnieją budynki mieszkalne, budynki trzeciorzędowego zakwaterowania (hotele, domy spokojnej starości itp.) Oraz niektóre budynki przemysłowe.
Jeśli chodzi o sektor remontów domów i wymianę przestarzałych urządzeń i metod ogrzewania (elektryczne podgrzewacze wody, systemy grzewcze lub klimatyzacyjne itp.), To ich roczna wielkość jest od czterech do ośmiu razy większa ... sprzedał półtora miliona elektrycznych podgrzewaczy wody w 2004 roku w porównaniu do dziesięciu tysięcy słonecznych podgrzewaczy wody ...

Potencjał szacuje się powszechnie na 250 000 instalacji rocznie, w porównaniu do 10 000 sprzedaży w 2004 r.… Dolny zakres średniego rocznego złoża energii to 1250 GWh

Przeszkody w rozwoju energii słonecznej we Francji

Jak sprzedawać nieznane produkty? Komunikacja medialna, ograniczona do minimum, jest zbyt trudna do odczytania dla ogółu społeczeństwa. Konsumenci, przyzwyczajeni do „patrzenia i dotykania”, nie znają urządzeń, których nie prezentują duże markety budowlane. Dystrybucję powierzono kilku tysiącom rzemieślników oznaczonych jako „ADEME”, których produkty wykorzystujące energię słoneczną rzadko mają przeważający wpływ na dochody. Instalując sobie elektryczny podgrzewacz wody, kaloryfer, kominek lub nawet bardziej skomplikowane urządzenia, zakupienie w zestawie słonecznych urządzeń grzewczych jest prawie niemożliwe, co uniemożliwia ich samodzielną instalację!

Czytaj także:  Przewodnik po biogazie: fermentator i obliczenia instalacyjne

W gminach, w sektorze przemysłowym, podczas przetargów na budowę hoteli i domów spokojnej starości niewiele firm oferuje instalacje połączone z energią słoneczną. Gdy istnieją notowania, w odniesieniu do opracowanych technologii ceny są wysokie (lub nawet wygórowane). Dlaczego, biorąc pod uwagę porównywalne usługi, urządzenia słoneczne są trzy do sześciu razy droższe niż urządzenia konwencjonalne? Analiza wartości nie wyjaśnia różnicy cen między elektrycznym podgrzewaczem wody a słonecznym zbiornikiem termicznym, ostatecznie niezbyt innowacyjna ...

Urządzenia podlegają odliczeniom podatkowym i opłacaniu składek (rada regionalna itp.). Ta znacząca pomoc „zakup + instalacja” utrudnia emulację i konkurencję oraz ogranicza oferty nowych producentów, którzy często są zniechęceni ograniczeniami związanymi z otrzymywaniem etykiet ad hoc. Dodatkowo słaba dynamika rynku nie zachęca producentów do podejmowania tej działalności.

Czy naprawdę powinniśmy kontynuować politykę płacenia składek? Albo zachęcić do produkcji materiałów po realistycznych cenach poprzez „otwarcie” rynku dla nowych podmiotów?

Przemysłowcy i gracze energetyczni muszą teraz opracowywać połączone działania przemysłowe i handlowe, odwrócenie tego hamującego i stwardniającego cyklu poprzez oferowanie „cen rynkowych”.

Kroki, które należy podjąć

Po pierwsze, komunikuj się inaczej i zmniejsz koszty.

Należy poprawić komunikację z mediami poprzez wdrożenie kampanii telewizyjnych i prasy regionalnej.
Czy powinniśmy narzucać tak drastyczne standardy dostawcom? Szybko uwolnijmy rynek. Ponieważ energia słoneczna jest bezpłatna, CSTB nie powinno stanowić prawa, a jedynie oceniać działanie instalacji bez żadnej innej formy oceny. Ma to na celu oświecenie kupującego, jednocześnie pozytywnie stymulując konkurencję.

Cena sprzedaży sprzętu powinna zawierać się w przedziale od 700 euro do 2000 euro (dziś dolny przedział jest wyższy niż 1200 euro). Czy koszty instalacji zasługują na fakturowanie według stawki robocizny BTS?

Po drugie, opracuj i uprzemysłowienie innowacji.

Stawka wymaga jak najszybszego skrócenia czasu zwrotu z inwestycji do 6-8 lat w porównaniu z konwencjonalnymi energiami. To realistyczne wyzwanie znajdzie rozwiązanie w zakresie innowacji, które obniżą koszty produkcji, a następnie poprzez wzrost popytu, który nastąpi.

Usługi badawcze sprzedawców energii mogą zmienić wiek stosowanych przestarzałych technologii. Nowe materiały, takie jak przemiana fazowa, elektronika regulacyjna, można z dużym zainteresowaniem wprowadzać do technologii urządzeń słonecznych. FRANCJA musi podjąć odpowiednie badania w tej dziedzinie.

Europejski sektor energii słonecznej stanowi obecnie mniej niż 10 000 miejsc pracy, z czego zaledwie 2-3% dotyczy FRANCJI. Badania, produkcja, instalacja i konserwacja tych urządzeń stanowią źródło tysięcy atrakcyjnych dla naszej młodzieży miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej. Często wspomina się o potencjale miliona miejsc pracy w Europie.

Z drugiej strony oczywiście nie możemy zrezygnować z produkcji materiałów. Musimy pomóc twórcom innowacyjnych produkcji. W regionach, w których zanikają branże metalurgii, tworzyw sztucznych, elektroniki i mikromechaniki, umiejętności można by ponownie wykorzystać w ten sposób.

Wreszcie klimatyzacja słoneczna musi szybko stać się przedmiotem badań pod kątem zastosowań w lokalach usługowych, w szczególności w mieszkaniach i innych domach spokojnej starości (które po fali upałów w 2003 r. Mogłyby być przedmiotem działań testowych). ) itp. Władze lokalne są pierwszymi klientami zainteresowanymi tymi środkami komfortu, które stały się niezbędne w dużej części ich zasobów nieruchomości.

Ta stara technologia, zaniedbana w przemyśle (która nie znała lodówek gazowych na biwakach, gdzie z „ciepłem robimy zimno”?), Niemniej jednak stanowi prawdziwe wyzwanie. Nadchodzące upalne lata, powszechnie przewidywane przez ekspertów, spowodują wzrost liczby instalacji klimatyzatorów, co będzie miało niefortunne konsekwencje dla letniego zużycia energii elektrycznej, a warunki pracy elektrowni będą dalekie od optymalnych.
Klimatyzacja słoneczna pomoże rozwiązać te trudności. (Po fali upałów 2003 r. Należy powstrzymać eksplozję sprzedaży klimatyzatorów o słabych parametrach, nie powodując w przyszłości trudności zarówno w produkcji - dystrybucji energii elektrycznej latem, jak i przy wzroście temperatur atmosferze i pogorszeniu efektów cieplarnianych związanych z różnymi ściekami itp.)

Trenuj w zakresie zarządzania energią

Realizacja polityki kontroli energii i rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii wymaga jednoczesnego zainicjowania szeroko zakrojonej polityki szkoleniowej w celu wsparcia ciała pracowników, którzy będą interweniować w tym długim łańcuchu. cenny. Przemiana kulturowa potrwa kilka lat, podczas których konieczne będzie towarzyszenie tej głębokiej przemianie. Lista obszarów, na które ma wpływ ten kulturowy punkt przegięcia, zaproponowana poniżej w celach edukacyjnych, nie może być wyczerpująca.

W szczególności wspomnimy:

- Czynności montażowe pod termiczne instalacje słoneczne obsługujące wszystkie budynki (w tym przemysłowe),
- Architekci muszą zdobyć nową wiedzę w zakresie wymiany ciepła, nasłonecznienia itp.
- biura projektowe odpowiedzialne za badania termiczne przy budowie i remontach budynków,
- wszystkie branże budowlane, w których będą stosowane nowe materiały (np. Cegła „Monomur”), podłogi solarne, nowe pokrycia dachowe zawierające kolektory słoneczne lub fotowoltaiczne,
- biura inżynierskie, eksperci od badań energetycznych procesów przemysłowych (z konieczności złożonych i zróżnicowanych),
- montaż, regulacja, konserwacja fotowoltaicznych instalacji solarnych, w szczególności zabezpieczeń sprzęgieł do elektrycznych sieci rozdzielczych,
- Dziedzina elektroenergetyki dla turbin wiatrowych lub małych elektrowni hydraulicznych, elektryczne sprzężenie obiektów wytwarzania energii elektrycznej z sieciami dystrybucyjnymi EDF,
- Praca w sektorze transportowym: nowe silniki, przepisy elektroniczne itp.

Potencjał cykli i miejsc szkoleniowych kompetentnych trenerów w tych stosunkowo nowych dziedzinach, w których zapotrzebowanie będzie rosnąć, jest obecnie niewystarczający, aby zaspokoić potrzeby w latach 2008-2010.

Jednocześnie znaczące przechodzenie na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego pogłębi niedobór umiejętności.

Czytaj także:  Słoneczna mapa Francji słońca i pola energii słonecznej

Termodynamika, prawa wymiany ciepła i cyrkulacji płynów są stosunkowo trudne do opanowania. Wymagają ciężkiego przekwalifikowania, gdy te umiejętności są rzadko używane. Dziś ta wiedza jest mało rozpowszechniona i opanowana wśród profesjonalistów z branży budowlanej lub przemysłowej.

Podobnie dziedziny energoelektroniki, obliczeń mechanicznych niezbędnych do produkcji - konserwacja generatorów hydraulicznych lub wiatrowych, są złożone, niezbyt rozpowszechnione na ogólnych szkoleniach.

To samo dotyczy koncepcji obsługi urządzeń, takich jak pompy ciepła, których wykorzystanie będzie rosło wykładniczo dzięki klimatyzacji i rewersyjnemu ogrzewaniu.

Zawody słoneczne

Bez znacznych wysiłków w celu wyszkolenia rzemieślników, zmiana z rocznego tempa instalowania 10 000 słonecznych podgrzewaczy wody w 2004 r. Do ilości 200 000 do 2010 r., Czyli współczynnik wzrostu wynoszący 20, nie może być realistyczna. Tym bardziej, że powodzenie wyzwania będzie wiązało się z profesjonalizmem rzemieślników, instalatorów, na których silny wpływ miało przechodzenie na emeryturę „wyżu demograficznego”.

Wzrost potrzeb w zakresie konserwacji systemów geotermalnych lub pomp ciepła będzie wymagał szkolenia nowych awansów specjalistów, szczególnie w sektorze konserwacji.

Wzrośnie zapotrzebowanie na wykonawców. To one z jednej strony zagwarantują zgodność konstrukcji z przepisami, z drugiej ułatwią migrację nowych koncepcji w rzemiośle. Te zawody, będące podstawą jakości budynków, są jednym z filarów powodzenia celów wyznaczonych przez prawo.

Biura projektowe będą szczególnie poszukiwane przez producentów, którzy będą musieli poczynić znaczne oszczędności i którzy będą dysponować specjalistycznymi umiejętnościami w złożonych procesach przemysłowych.

Łączenie zakładów produkujących energię elektryczną (turbiny wiatrowe, fotowoltaika, małe elektrownie wodne) z sieciami dystrybucji energii elektrycznej jest skomplikowane i ogólnie techniki te są mało znane elektrykom. Z drugiej strony konserwacja generatorów (turbin wiatrowych, hydraulicznych itp.) Będzie wymagała nowej ilościowej i jakościowej wiedzy.

W sektorze mechanicznym (rozwój silników), elektroenergetyki, elektroniki zapotrzebowanie będzie rosło.

Analizy ekonomiczne i techniki termiczne wykorzystujące energię słoneczną

Za kilka lat popyt wzrośnie dziesięciokrotnie

Krzywa wieku wśród pracowników z wykształceniem technicznym dodatkowo utrudnia wyzwanie ...

Bernard REYNIER

Przeczytaj kolejny post pana Reyniera dotyczący magazynowania energii

Reakcje czytelnika

Witam,

Dobra analiza, ale z naszego punktu widzenia naznaczona sprzecznością, w dodatku częściową, bo artykuł jest bardziej ogólny. Uważamy, że ta sprzeczność niekoniecznie odpowiada opiniom autora, ale że autor sformułował ją z celem, świadomym lub nie, nikogo nie denerwować. To długa droga, która nigdy się nie kończy, dopóki nie uzyskamy jasnych pomysłów na dowolny temat i nie wypowiemy ich. Prosimy autora, aby nie przyjmował negatywnie tego, co następuje.

Dlatego proponujemy podnieść tę sprzeczność i w ten sposób dodać kamień do debaty.

Sprzeczność: jeśli jest prawdą (a autor bardzo trafnie ujął to kursywą), to eksplozja (bezużytecznych) wzorców na materiale i przyznawania dotacji na ich podstawie waży na rozwoju wszystkich zastosowań w dziedzinie energii słonecznej, sprzeczne staje się wzywanie do innowacji przemysłowej, która pójdzie jeszcze dalej w kierunku tej standaryzacji, oferując produkty „czarnej skrzynki”, które będą tym bardziej poza zasięgiem podstawowego rzemieślnika i będzie jeszcze bardziej… podlegać normom.

W tej historii high-techism i standaryzacji ukryty jest cel monopolizacji rynku, który zmierza do przekształcenia podstawowych instalatorów w odpowiedniki sprzedawców telewizorów. Ale potem po prostu, jak mówi poeta, zjawisko „prędkości nabytej” lub „pojedynczej myśli” w tym sensie, że myślimy o rozwoju technicznym w ten sposób, a mianowicie o „rozwoju technicznym” = „rozwoju produktu”.

Taki „rozwój” ostatecznie przyniesie korzyści tym samym dużym konstrukcjom przemysłowym, które w tej chwili instalują kotły opalane olejem, których podstawowy rzemieślnik jest właśnie niezdolny dla wielu już rozumiejących, a dla 99%, produkcji. Ale jeśli chcemy zainteresować podstawowego rzemieślnika, musimy mu zaoferować coś, nad czym ma władzę i konkretną wiedzę, co sprawia, że ​​jego działalność w jego dziedzinie jest bardziej „silna” w obliczu zglobalizowanego rynku. Mianowicie, na przykład przeciwko marnotrawstwu, które będą miały miejsce z produktami wytwarzanymi przez niewolników w Chinach, aby dokładnie zabić zdecentralizowany rynek podstawowych niezależnych producentów.

Jeśli diagnoza jest taka, to nie wolno nam oferować nowych produktów, które nawet lepsze, nie dadzą więcej niż te istniejące, które już mają się dobrze i nikt ich nie chce.

Konieczne jest zapewnienie wiedzy technicznej jako takiej. Ta wiedza techniczna musi opierać się na „otwartym” produkcie w sensie wolnej technologii, tak jak Linux jest otwarty. Musi prowadzić do słonecznych instalacji termicznych typu „mechanicznego” (tutaj zdecydowanie sprzeciwiamy się panującym opiniom w tej sprawie), aby podstawowy rzemieślnik mógł interweniować w nich u każdego z osobna. etapy ich montażu, modyfikuj je w celu rozwiązania poszczególnych problemów instalacyjnych (które zawsze pojawiają się przy remoncie lub remont dotyczy 99% zbudowanej floty) lub wymiarowania, rozmontowuj je w celu naprawy / modyfikacji, ponownie zmontuj itp. na co niedopuszczalne są dostępne na rynku zaawansowane technicznie i kompaktowe „zestawy” lub „czarne skrzynki”.

Ponadto „instalacja mechaniczna”, której znaczna „wartość” polega na samej budowie / montażu, nie może zostać skradziona, ponieważ nie można jej wyjąć z pomieszczenia. To sprawia, że ​​takie słoneczne instalacje termiczne są „społecznie bezpieczniejsze”, w przeciwieństwie do instalacji fotowoltaicznych lub instalacji „zaawansowanych technologicznie” (na przykład zestawów próżniowych), które są nieustannie kradzież we Francji (panele / czujniki są sprzedawane na rynku. Niemiecka szara strefa). Taka technika również ułatwia zadanie i oszczędza zdrowie i portfel instalatora, w tym sensie, że elementy „mechaniczne” są lżejsze / zajmują mniej miejsca, a zatem są łatwe do przenoszenia / transportu / montażu dla małych firm. wyposażony w podstawowe narzędzia (furgonetka oraz sprzęt i narzędzia w nim). To sprawia, że ​​są bardzo interesujące dla tych małych konstrukcji (innymi słowy posiadanie czujnika 3m2 tańszego pokoju jest bezużyteczne, jeśli trzeba zapłacić dźwigiem, aby zamontować go na dachu, nie wspominając o tym, że jeśli ma problem lub że musisz dokonać modyfikacji, musisz to całkowicie zmienić, tj. wycofać go i wstawić inny…). Moglibyśmy wymienić inne ogólne zalety i prosty zdrowy rozsądek, które w ten sposób wyparowują wszystkie słynne specjalistyczne zalety produktów przemysłowych stworzonych zgodnie z logiką „naziemną”.

Ale wracając do podstawowego instalatora, to dlatego, że ma swobodę modyfikowania i dostosowywania swojego produktu, jest skłonny zainteresować się metodami jego instalacji i dzięki temu ulepsza swoje kompetencje w tej dziedzinie. Co czyni go rzemieślnikiem, albo rzemieślnikiem, a nie sprzedawcą, albo zajęciem biednych robotników z fotelem wyrzutowym. Ponieważ sprzedawca telewizorów, nawet jeśli sprzedaje dużo telewizorów, z kosmicznym wyjątkiem nie jest w stanie powiedzieć, jak działa telewizor i jak go naprawić. Dlatego z dnia na dzień można go zastąpić innym (polskim?) Sprzedawcą telewizyjnym, za którego zapłacimy jeszcze mniej, ponieważ podstawowa wymagana umiejętność jest i tak bliska zeru. Jest to słynne dla głupich zawodów targi, które nasza cywilizacja promuje w miejsce uniwersalnego minimum egzystencji, które postęp nauki nie tylko umożliwia, ale jest konieczny pod groźbą uogólnionej wojny domowej w krótkim okresie. Wadą tego faktu, trudnością, z którą musimy sobie radzić trochę w Szwajcarii, a we Francji dużo, jest to, że nikt nie może zbombardować się z dnia na dzień jako „instalator kolektorów słonecznych” (a zwłaszcza po odbyciu fałszywego szkolenia). qualisol). Tylko ciągły coaching i aktywność w terenie pozwalają na wytworzenie prawdziwych kompetencji. Wymaga więc cierpliwości, której wielu z powodu skłonności, rozpaczy, ignorancji, dumy lub głupoty nie ma.

Oczywiście należy zadbać o to, aby lokalne modyfikacje i adaptacje techniki były aktualne, aby instalacje działały w sposób satysfakcjonujący, a tym samym klienci byli zadowoleni (co jest istotne, bez obrażania sprzedawców z zewnątrz -sol, cieszący się reputacją rzemieślnika, który pozostaje zintegrowany ze swoim otoczeniem, w przeciwieństwie do sprzedawcy, który znika w naturze po sprzedaży produktu). W przeciwnym razie wpadlibyśmy w bałagan lat 70. i całą złą reputację energii słonecznej, którą wygenerowała. Ale standardowe zestawy, w tym pozornie niedrogie i / lub standardowe, instalowane - można by rzec „zwymiotowane” - w każdym razie na każdym dachu do dowolnego użytku - także wtedy, gdy można by było lepiej za te same pieniądze, na przykład ocieplając - to też jest bałagan.

Dlatego na tym etapie potrzebny jest nie przemysłowiec, który robi kolejny cudowny superprodukt, na którym umieścimy etykietę, tak jak umieściliśmy krzyżyki w formularzach ISO, ale ludzie, którzy zwracają usługę do podstawowych instalatorów w celu oceny zasadności, pod względem technicznym i pod względem ogólnej efektywności energetycznej budynku, ich zastosowania ogólnej techniki. I tam dołączamy do autora. Taka konstrukcja może pomieścić inżynierów, ale także… prostych rzemieślników, którzy mają butelkę w rozważanej technice i w ten sposób szkolą nowoprzybyłych, a nawet budowniczych, pod warunkiem, że mają również butelki. Rzemieślnicy muszą podjąć trudny psychiczny krok w walce z pokusą zabezpieczenia swojego rynku, odmawiając jakiejkolwiek pomocy ze strony potencjalnych konkurentów, mentalności rodem z neoliberalizmu, która również przyczynia się do tego, że energia słoneczna termiczna, podobnie jak wiele innych rzeczy, nie może nie rozwijać. Aby pomóc im w tym zadaniu, istnieje presja wywierana przez wzrost kompetencji samokonstruktorów, ponieważ technika jest dokładnie darmowa.

To właśnie staramy się zrobić w Sebasol, stowarzyszeniu, które stawia jako warunek, jeśli jest to konieczne, aby być jego częścią, aby własnoręcznie wyprodukować przynajmniej jedną słoneczną instalację termiczną, która działa zgodnie ze sprawdzoną techniką dostarczoną w pierwsze miejsce. Takie stowarzyszenie widzi współpracujących ze sobą samodzielnych budowniczych i podstawowych instalatorów, przy ciągłym przepływie informacji technicznych między sobą. Utajnianie informacji jest zabronione, a rzemieślnicy i twórcy sieci są podstawą szkolenia stażystów w celu uczynienia ich instalatorami. Czyli ludzie, którzy byliby zgodnie z obecną wąską logiką, żeby nie powiedzieć zdegenerowani, ich własni „konkurenci”. Minusem jest oczywiście to, że szkolenie jest długie i że tacy „zawodnicy” uzyskają wtedy realistyczną kulturę wynikającą z doświadczenia w tej dziedzinie. Ich instalacje będą piękne, funkcjonalne, a zatem przyczynią się do dobrej reputacji energii słonecznej w ogóle, a w szczególności całej sieci. Nie wspominając już o tym, że pracując razem, jeśli czasami naśladujemy się nawzajem, to najczęściej pomagamy sobie ...

Uwaga: tym skromnym ogłoszeniem uważamy, że wnieśliśmy swój wkład w debatę i mamy nadzieję, że okaże się przydatna dla autora. Dajemy mu pozwolenie na przekazanie tego zawiadomienia komukolwiek zechce, oczywiście z zastrzeżeniem zgodności z tekstem. Jesteśmy bardzo zajęci i nie będziemy mieli czasu na podsycanie kontrowersji. Życzymy powodzenia w dziedzinie energii słonecznej we Francji, gdzie ponadto staramy się, w granicach naszego współczynnika przeciążenia, aby utrzymać wszystko w ruchu.

Słoneczne pozdrowienia

Pascala Crettona
Wsparcie Sebasol Vaud / Solar

Więcej

Czytaj także:  czarny folderu energii odnawialnej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *