Oszustwa walutowe, wirtualna waluta i inflacja

Globalne oszustwo pieniężnej
Eberhard Hamer, profesor w Instytucie klasy średniej w Hanowerze

Czytaj Część 1

Monopole powstały dzięki prawdziwym wartościom

W ten sposób wysokie finanse, które kryją się za Fedem, zyskały za swoje zgniłe dolary, dzięki ukierunkowanej polityce realnych wartości, całych sektorów rynku, a tym samym stanowiły monopole lub oligopole w następujących dziedzinach: diamenty, złoto , miedź, cynk, uran, telekomunikacja, prasa i telewizja, artykuły spożywcze (Nestlé, Coca-Cola), duża część przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego itp.

• Obecnie próba monopolu próbuje kontrolować sektor genetyki. Zwierzęta i rośliny, które zostały poddane manipulacjom genetycznym, są sterylne. Jeśli więc możemy manipulować genami w całym regionie, rolnicy nie będą już mogli korzystać z zebranych zbóż i muszą kupować nasiona od firmy po cenie, którą ustalili.

Na rynku cukru ma miejsce kolejna monopolizacja: rynek cukru w ​​UE jest regulowany w taki sposób, aby zachować dla rolników produkcję cukru buraczanego, co dla wielu z nich jest niezbędne. Cukier buraczany jest droższy niż cukier trzcinowy z amerykańskiego kartelu, który rośnie w tropikach. Nestlé i Coca-Cola, należące do wysokich finansów Stanów Zjednoczonych, żądają teraz, w porozumieniu z naukowcami i politykami, którzy są od niego zależni, „liberalizacji rynku cukru” i twierdzą, że jest to w organach międzynarodowych (GATT, Mercosur ). Gdy tylko ta liberalizacja zostanie nałożona, drogi cukier buraczany nie będzie już w stanie wytrzymać taniego cukru trzcinowego, europejska produkcja cukru ostatecznie się załamie, a rynek cukru - po pierwsze tani, a potem drogi - zostanie zalany kartelem cukru trzcinowego kontrolowanym przez wysokie finanse USA.

• Sprawa Primacom pokazuje, za pomocą których metod wysokie finanse Stanów Zjednoczonych monopolizują całe oddziały: ten operator sieci kablowych ma bardzo lukratywną sytuację, ale od dawna jest na celowniku wysokich finansów Stanów Zjednoczonych (monopolizacja telekomunikacja). Firma długo infiltrowała kierownictwo Primacom, a następnie udzieliła mu pożyczki o oprocentowaniu przekraczającym 30%. W rezultacie ten kwitnący biznes napotkał trudności i stał się, zdaniem amerykańskiego banku, bardzo tani w ofercie przejęcia. Gra przechodzi obecnie ostatnią fazę.

• Emisariusz amerykańskiego finansisty Ron Sommer próbował grać w podobną grę z Deutsche Telekom. Wielka finansjera Stanów Zjednoczonych gromadzi firmy z sektora telekomunikacyjnego, aby stworzyć światowy monopol. W tym celu wysłannik Sommer kupił mu małą firmę z sektora telekomunikacyjnego za cenę (30 miliardów dolarów) trzydziestokrotnie wyższą od jej wartości, aby ten wysoki fundusz mógł kupić Telekom za własne aktywa. Drugim krokiem było uczynienie akcji Telekom tak tanimi, aby inwestor z USA mógł je kupić po niskiej cenie. W tej kwestii Rom Sommer zawiódł. Jednak ta porażka tylko opóźni, nie powstrzymując ich, plany naprawy amerykańskich wielkich finansów. Kontynuowana jest prywatyzacja i przejmowanie firm telekomunikacyjnych, zgodnie z opracowanymi planami.

• Podobna gra ma miejsce na światowym rynku energii. W Niemczech wyraźnie uczestniczą EON i RWE, wysokie finanse ze Stanów Zjednoczonych, które już wysłały swoich zaufanych ludzi do banków i decydujące kierownictwo dla kandydatów do odzyskania. W latach 20 chce także zmonopolizować wody świata, zgodnie ze wskazaniami swojego przedstawiciela Brzezińskiego.

Reforma walutowa i realne wartości

Prawidłowa interpretacja planów światowego wysokiego finansowania prowadzi do wniosku, że podaż pieniądza musi zostać zwiększona i zdewaluowana, dopóki wszystkie ważne rzeczywiste wartości świata nie zostaną zakupione i zmonopolizowane. Wysokie finanse doskonale zdają sobie sprawę, że wzrost podaży pieniądza nie może pozostać niezauważony i że w pewnym momencie zaufanie do inflacyjnego dolara zniknie. Wybuch kryzysu zaufania sprawi, że inflacja pozostanie pod kontrolą, co spowoduje niekontrolowaną inflację, co z konieczności doprowadzi do reformy monetarnej.

Czytaj także:  zrównoważony bétisier

• Jest to jednak zaleta, z której skorzystają zarówno wysokie finanse, jak i Stany Zjednoczone:

Wcześniej wysokie finanse kupiły wystarczająco dużo realnych wartości za zgniłe dolary, a reforma nie wpłynie na te realne wartości. Wysokie finanse zamieniły z czasem zgniłe pieniądze w cenne bogactwo. Ponieważ ustanowiła światowe monopole w wielu obszarach, może nakładać opłaty w dowolnym momencie na świecie, dzięki cenom monopolistycznym. Władcy świata będą zatem mieli dochód nie z podatków, ale z dochodów monopolu. Nikt nie może zapobiec podniesieniu cen złota, diamentów, miedzi, cynku, wody, nasion lub energii z 10, 20 lub 30% przez wysokie finanse, a tym samym narzucić specjalne opłaty dla całej populacji świata. Nigdy wcześniej na świecie nie było takiej siły finansowej, która stanowiłaby takie zagrożenie dla całej populacji.

Sprytne, wysokie finanse Stanów Zjednoczonych wylewały głównie zgniłe dolary za granicę. Ponad trzy czwarte dolarów nie jest już w Stanach Zjednoczonych, ale znajduje się w stanach wierzycieli tego kraju. Rzeczywiście w ostatnich latach Stany Zjednoczone coraz bardziej zadłużają się w obcych krajach. Cudzoziemiec dostarczył produkty i otrzymał w zamian za bezwartościowe dolary. Wszystkie zagraniczne banki centralne są pełne zgniłych dolarów. Jeśli zostaną nagle zdewaluowane, ponad trzy czwarte szkód dotknie banki centralne, banki, stany i operatorów spoza Stanów Zjednoczonych. Europejskie banki centralne mogą wtedy żałować, że wymieniły złoto na zgniłe dolary i ustanowiły formalną walutę jako podstawę (rezerwy pieniężne) własnej waluty, takiej jak jen i euro. Jeśli cena kluczowej waluty, dolara, załamie się, cena walut satelitarnych spotka ten sam los, którego jedyną podstawą będzie kwota w zgniłych dolarach. Innymi słowy: przygotowywana reforma monetarna nieuchronnie spowoduje reformę wszystkich światowych walut, których zgniły dolar jest nadal główną rezerwą walutową.

Fakt, że jakikolwiek stały wzrost wartości prywatnej waluty - dolara - przez System Rezerwy Federalnej należący do wysokich finansów w Stanach Zjednoczonych musi koniecznie prowadzić do spadku wartości dolara, wzrostu inflacji, a ostatecznie Reforma monetarna jest podstawową pewnością nauk finansowych, a nawet Greenspan i jego współpracownicy powinni być tego świadomi.

Od reformy monetarnej po walutę światową

Lekkomyślnie Greenspan powiedział w przemówieniu „, że 2007 dokonałaby fundamentalnej korekty dolara oraz że dolara i euro można by stopić w tym celu na euro-dolara, nową walutę światową”. Vue jest zgodny z potrzebami amerykańskich wysokich finansów, ponieważ nadużywanie dolara może trwać tylko do najgorszego 2007. Rzeczywiście, zaufanie świata do tej prywatnej waluty, która stale rosła, tracąc coraz więcej na wartości i sztucznie utrzymywana, powinna była do tego czasu zniknąć. Dolar przejdzie zatem transformację w najbliższej przyszłości. Gdyby nastąpiło połączenie z euro, wysokie finanse w Stanach Zjednoczonych osiągnęłyby ważne cele:

Czytaj także:  Dla większej solidarności między kapitałem a pracą, większej równości wynagrodzeń

Nowa waluta umożliwiłaby dewaluację starych długów pieniężnych, a tym samym zepsucie wierzycieli nadal posiadających tę walutę. Jeśli nowy euro-dolar jest warty 20 starych dolarów lub 15 euro, stare waluty są odpowiednio dewaluowane, wierzyciele posiadający starą walutę obrabowani, gra przyniosła korzyści prywatnym emitentom.

Amerykański kraj związkowy przede wszystkim pozbyłby się zatem swoich długów: dług wobec obcokrajowca, który obecnie osiąga miliard 5200 dolarów, wyniósłby wówczas jedynie miliard 2600 euro-dolarów, czyli dewaluację 50% ,

Posiadacze starych dolarów byliby głównymi ofiarami, a kwoty, które posiadają, zostały zdewaluowane przez 50, a nawet 90%. Szczególnie mocno ucierpiałyby banki centralne w Chinach, Japonii i Europie, które posiadają duże rezerwy dolara.

Jednak głównym celem amerykańskich wysokich finansów jest ustanowienie światowej waluty, którą kontrolowałby. W reżimie euro-dolarowym System Rezerwy Federalnej należący do wysokich finansów Stanów Zjednoczonych koniecznie miałby większość. Te wysokie finanse kontrolowałyby wówczas większość systemu. W tym celu wysokie finanse w Stanach Zjednoczonych wybrały BIS (Bank for International Settlements), prywatną organizację, w której już potajemnie nabyła większość udziałów. Gdyby BIS stał się bankiem centralnym emitującym euro-dolary, ci sami prywatni właściciele przypadkowo byliby głównymi właścicielami nowego banku centralnego, którzy wcześniej byli właścicielami Fed. Mogliby grać w grę emitowania pieniędzy na wyższym poziomie, na którym grali do tej pory z Systemem Rezerwy Federalnej - a także korzystać z redukcji zadłużenia spowodowanej reformą. pieniądze. Dotychczasowy wzrost światowej podaży pieniądza, ten wielki przekręt monetarny, zostałby zlikwidowany przez reformę monetarną. Starzy przestępcy skorzystaliby z nowego systemu, nowej waluty, która pozwoliłaby im używać światowej waluty euro-dolar do tego samego celu w kolejnych latach od 20 do 30.

Postępując w ten sposób, wysokie finanse USA podbiłyby w rzeczywistości wartości oszustwa - wśród których znajdują się tak istotne dobra, jak nasiona, żywność, woda, energia i metale, ale także zbudowałyby znów monopol pieniężny, który mogła wykorzystać, do woli - maszynę do wzrostu monetarnego, jak osioł legendarnych dukatów.

• Nawet publikacja tego systemu oszustw nie wywoła oburzenia na świecie. Będziemy mówić o „teorii spisku”, „antyamerykanizmie”, a nawet „antysemityzmie” (Rothschilda) lub dołożymy wszelkich starań, aby zapobiec takim publikacjom, istotnej części globalnego druku i mediów elektronicznych należących do wysokiego finansowania USA.

• Ważne jest, aby ci, którzy mogą ponieść straty, zrozumieli tę grę, dlatego każdy, kto ma dziedzictwo finansowe, powinien słuchać, a raczej czytać.

• Przegranymi w wielkiej grze oligarchii finansowej są uczestnicy rynku światowego, którzy pokładają zbyt duże zaufanie do pieniędzy, którzy nadal uważają, że nie ma on prostej funkcji wymiany, ale nadal służy zachowanie wartości. Ludzie oczywiście nie wyciągnęli lekcji z ciągłej dewaluacji waluty z ostatnich lat 40. Przyspieszy to w nadchodzących latach przed ostateczną katastrofą, ponieważ jest używany tylko do manipulatorów. Każdy, kto przywiązuje wagę do utrzymania długoterminowej wartości swoich aktywów, nie może nadal inwestować w wartości pieniężne, polisy ubezpieczeniowe, obligacje lub środki pieniężne, musi inwestować w wartości rzeczywiste, tak jak wysokie finanse dają mu przykład.

Strategiczny cel globalnego oszustwa monetarnego

Czytaj także:  Jak handlować ze wskaźnikiem ADX?

O ile można sądzić z zewnątrz, wysokie finanse Stanów Zjednoczonych miały początkowo jedynie na celu kontrolę waluty kraju, a tym samym manipulowanie rynkiem Stanów Zjednoczonych do woli. Prywatny Fed służył do osiągnięcia tego celu. Kiedy prezydent Kennedy zaproponował ustawę określającą ten prywatny system finansowy, zmarł nagle. Każdy, kto ma kontakt z możliwościami prywatnych pieniędzy, stracił swoje dziedzictwo lub życie.

• Od tego czasu strategiczne cele amerykańskiego wysokiego finansowania wykroczyły poza ramy krajowe. Jego celem jest globalny prywatny system monetarny, który zapewnia prywatny dolar, narzucony jako główna waluta rezerwowa na całym świecie i którego nie może już formalizować, z wyjątkiem waluty światowej - dolara euro.

• Jeśli chcemy zapobiec ponownemu nadużywaniu światowego systemu walutowego na rzecz prywatnych środków finansowych oraz nadużywaniu podaży pieniądza, każdą walutę należy chronić przed wszelkimi nadużyciami publicznymi lub prywatnymi, przed wszelkimi manipulacjami deflacyjnymi lub inflacyjnymi.

• Z pewnością nie uda się osiągnąć tego celu, jeśli porzucimy wymianę walut obcych na rzecz prywatnych funduszy wysokiego szczebla. Ci ostatni zawsze skorzystają z możliwości nadużyć, plądrując i wykorzystując świat, zwiększając podaż pieniądza.

• Jednak doświadczenie pokazuje również, że większość rządów również nadużywa swojej waluty, jeśli może to wpłynąć na bank centralny i jego politykę podaży pieniądza.

• Konieczne jest zatem zapobieganie nadużyciom, jakie władze publiczne i prywatne instytucje finansowe wywierają na waluty.

• Jest pewne, że walutą opartą na złocie nie da się tak łatwo obsługiwać jak zwykła waluta formalna. Problemy związane z walutą opartą na złocie wynikają jednak z dostępności złota, ponieważ wysokie finanse zmonopolizowały większość rezerw złota. W ten sposób ponownie wygrałby i zmonopolizował wszelkiego rodzaju pieniądze oparte na złocie.

• Jedynym rozwiązaniem jest zatem formalna waluta. Jednak waluta ta nie powinna być swobodnie, arbitralnie ustalana, ale powinna koncentrować się na neutralnym celu walutowym. Podaż pieniądza nie powinna zatem rosnąć bardziej niż podaż dóbr. Sektor monetarny nie powinien już wywierać wpływu inflacyjnego ani deflacyjnego na waluty i gospodarkę światową.

• Cel ten mogą być osiągnięte tylko przez banki centralne, które są ściśle neutralne i tak niezależne, że stanowią „czwartą potęgę”, nie są w rękach jednostek i nie mogą być pod wpływem rządów. Przed kastracją przez Europejski Bank Centralny Federalny Bank Niemiec był bardzo blisko tej niepodległości.

• Następna reforma monetarna oferuje wyjątkową okazję do potępienia winowajców, ich manipulacji monetarnych i nadużyć, a także do uzyskania ogólnej aprobaty dla systemu banków centralnych, na który ani wysokie finanse, ani rządy nie miałyby żadnego wpływu. wpływać. To wyjątkowa okazja.

• Szczególnie wysokie finansowanie, które poprzez swój organ BIS już przygotowało się do przejęcia kolejnego systemu banków centralnych i walut, może uniemożliwić utworzenie niezależnego systemu. Wskazane jest zatem informowanie, wyjaśnianie ludności, gospodarce i politykom o zagrożeniach, jakie monopolistyczna gospodarka stwarza nie tylko dla obecnej waluty, ale także dla nowego systemu walutowego.

Źródło: Horyzonty i debaty, numer 31, czerwiec 2005

Więcej

- Jak działa inflacja?
- Krzywa poślizgu M3 dla strefy UE w porównaniu do celu 4,5%
- Krzywa skumulowanego odchylenia M3 od celu
- Witryna autora tych stron
- Słuchaj i pobieraj programy radiowe „Des Sous et des Hommes” w formacie .mp3
- Jaki jest indeks cen konsumpcyjnych?
- Strona internetowa Europejskiego Banku Centralnego

1 komentarz do “Oszustwo walutowe, wirtualna waluta i inflacja”

  1. Obecna wojna na Ukrainie i przyszła wojna na Tajwanie są odwróceniem uwagi od dedolaryzacji światowej gospodarki. Napięcie stworzone przez Amerykanów, aby uniknąć rozwiązania zaproponowanego przez Chińczyków.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *