Złamane ceny i niski koszt. Ekonomiczne błogosławieństwo lub niebezpieczeństwo?

Niski koszt wspomagane przez znacznego postępu technologicznego przez dwa stulecia, strategie gospodarcze niech sami kierować się wyzwania „kapitaliści” nienasycona coraz bardziej wymagający w zyskach i zawsze uzasadnić interwencję niewidzialnej ręki (1) „rozsądne, aby zoptymalizować tym bardziej wynikiem wyborów, które spełniają indywidualne zainteresowania ...

Jako konsekwencja, prawo rynku pojawiło się jako dobroczyńca, wyzwoliciel, liberał, w stanie uregulować wszystko w najlepszym razie ... determinantę zoptymalizowanych cen.

Następnie naciskając teorie ekonomiczne grać z tomów obniżyć ceny, działanie rynku doprowadziło społeczeństwo konsumentów, przyjęta przez wielu, zawładnięty zaletach „zawsze więcej dobra materialne zużywane”... ale stosując coraz więcej nieodnawialnych zasobów naturalnych do produkcji, przetwarzania, transportu, sprzedaży ... i nadal produkuje więcej odpadów degradują środowisko ...

Strategia niskiego kosztu

"Zapomniane" założenia, które doprowadziły nas do trudnej rzeczywistości ...

W istocie

  1. teoria ekonomii zapomniała wziąć pod uwagę, że nasza planeta była wykończone medium,
  2. Teoria ekonomii zapomniała, że ​​była oparta ograniczona ilość zasobów naturalnych a zwłaszcza energie kopalne, których nie doceniła "uczciwej wartości ekonomicznej" (2,3),
  3. teoria ekonomii zapomniała wziąć pod uwagę wpływ działalności gospodarczej naekosystemu (2)
  4. Teoria ekonomii stawia się natychmiast w służbie "kapitału", zapominając o tym człowiek powinien znajdować się w centrum swoich obaw (4)
  5. teoria ekonomiczna tego nie wyobrażała 'Snierówność dzielenia się dobrobytem produkowane wzrosłyby wraz ze wzrostem gospodarczym, ostatecznie zagrażając stabilności świata i spójności społecznej państw,
  6. teoria ekonomii nie wyobrażała sobie pojawienia się przerwy między gospodarką finansową "sodą", wirtualny generator baniek i realna gospodarka (5) ...

Nie, nie możemy już wierzyć w cnotliwego interwencji „niewidzialna ręka” tak szeroko wykorzystywane przez ekonomistów uzasadnić bezwzględnego zaufania w zdolność rynku do optymalizacji z punktu widzenia ogólnego interesu indywidualnego zachowania: a pomyłka porównywalna do tej, która dotyczyła ekologicznych kosztów działalności gospodarczej.

Wraz z powstaniem społeczeństwa konsumpcyjnego Grupy rzeczników konsumenckich na rzecz taniego zużycia, zawsze niższe ...

Wraz z kryzysem, który znamy dzisiaj, władze publiczne poparły tę misję, aby zaspokoić pragnienie konsumentów "Większa siła nabywcza"...

W obu przypadkach zapomnieliśmy, że zasadniczo konsumenci i pracownicy to ta sama ludność, byli jednością! ... że wyścig o niskie ceny szybko przyniósł szkodę pracownikom i zatrudnieniu ... i w ten sposób spowodować poważna nierównowaga społeczna.

Społeczny problem niskich kosztów, zepsutych cen i innych zniżek ...

... w kontekście globalizacji

W kontekście "globalizacji" handlu, który dziś dotyka prawie wszystkiego, co jest konsumowane, obniżanie cen z pewnością wspiera rozwój offshoringu, wspierając import z tanich krajów świata. robocizna ... (przynajmniej tak długo, jak długo nie będą zniechęcać koszty transportu towarów).

Tak konsumuje się po niskich cenach szkodliwe dla lokalnego lub krajowego zatrudnienia we wszystkich sektorach produkcji: oczywistość!

Czytaj także: Zanieczyszczenie miast: Mediolan wybiera opłatę za zator

Istnieje wiele nadziei na alternatywne działania, takie jak "osobista służba" ... Musimy więc uważać, aby ten rodzaj działalności mógł się rozwijać tylko wtedy, gdy wskaźnik uczestnictwa w inne sektory, w szczególności w sektorze produkcyjnym, pozostaje wystarczającajeśli nie brak zasobów i dostępność w każdej rodzinie sprawi, że rozwój tej nowej usługi będzie mało prawdopodobny ... Co więcej, jasne jest, że sektory, które najprawdopodobniej będą uczestniczyć w bilansie bilansu handlowego te z produkcji!

... w kontekście "dużej dystrybucji"

W kontekście ostrej konkurencji pomiędzy głównymi markami następuje załamanie cen, które jest w trakcie zdetronizowania cen w sklepach specjalizujących się w "rabacie", co ma poważne konsekwencje dla zatrudnienia w całym sektorze komercyjnym i dramatyczny wpływ na dostawców.

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, wkrótce supermarketach i hipermarketach, które chcą obniżyć koszty operacyjne, nie będzie oferować miejsca pracy do „Kasjer” ... z praktyką „tylnych marginesie” dużych sieci i grup zakupowych są negocjacje z ich dostawcy, w przeciwnym razie „Dereferencjuje” łapówki ... kto według F. Rullier, dyrektor badań w Instytucie Łączności i studium branż konsumpcyjnych (ILEC) reprezentowała 32% ceny netto opłata 2003 (podczas gdy inne źródła podają w niektórych przypadkach wskaźniki przekraczające 60%!).

... w kontekście niemal permanentnej równowagi

Konsumenci coraz częściej oczekują sald (które również stają się trwałe, ponieważ są potrzebne do zarządzania zapasami i obrotem handlowców!), Aby dokonać zakupów nieżywnościowych.

Konsumenci, którzy czują się prawie oszukani przez „opublikowane” ceny, mogą rzucić im wyzwanie. Poza tym nie widzimy ponownego pojawiania się „targowania”! W tej podróży handel wymienny nie ma nowych szans ... przez Internet! Przez LeMonde.fr, 17/09/09: Według IRI-France Institute (Information Resources, Inc.) od początku roku sprzedaż w ramach promocji stanowiła 17,2% obrotu o dużej dystrybucji. Nigdy wcześniej nie widziałem!…

... w kontekście deflacji

Uogólnione niskie ceny, trwałe, to deflacja ...

Wówczas kryzys finansowy i bankowy zagraża, tym bardziej, że deflacji towarzyszy bezrobocie, które się rozwija, jedno wspiera drugie, by je wzmocnić.

Jeśli przypomnimy sobie jednocześnie inne kryzysy energetyczne, ekologiczne, ekonomiczne, prowadzi do kryzysu społecznego (inni powiedzą „cywilizację”), która wymaga głębokich zmian w funkcjonowaniu rynku i wymaga nowego podejścia, porządek filozoficzne i polityczne ... gospodarki (6) ...

Kilka nowych utworów ...

L 'sprawiedliwość w centrum debaty

Działalność gospodarcza wytwarza wartość dodaną. Jest to zwykle wyrażone jako suma listy płac i zysków netto (podatki i inwestycje odliczone).

Czytaj także: 2016: scenariusze przyszłości

Innymi słowy, wartość dodana jest sumą wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia kapitału. Aby maszyna ekonomiczna działała prawidłowo, musi istnieć harmonijny, sprawiedliwy podział wartości dodanej między "kapitałem" a "pracą".

Jeśli z makroekonomicznego punktu widzenia ta harmonia nie zostanie znaleziona, produkcja nie będzie mogła płynąć (tradycyjnie ekonomiści asymilują konsumpcję i wynagrodzenie pracowników, oszczędności i wynagrodzenie za kapitał).

Więc jeśli harmonia zaczyna się sprawiedliwego udziału płac w firmie (7), należy postępować z równie sprawiedliwego podziału wartości dodanej w całym łańcuchu (łańcuchach), które wahają się od producentów surowca dla odbiorców końcowych!

Strategia niskich kosztów

Sprawiedliwy podział wartości dodanej w firmie

Mieliśmy okazję stworzyć model sprawiedliwego, negocjowanego podziału wartości dodanej w ramach firmy. Model ten został przedstawiony w książce, a także w licznych artykułach opublikowanych w wydaniach Harmattan (7).

W tym modelu, wraz z wynagrodzeń pracowników składa się z wynagrodzenia i podziału zysku, wynagrodzenie akcjonariuszy jest wykonana z dywidend i premii indeksowane płac (dalej „LOJALNOŚCIOWY do firmy „) ...

Istotne jest, aby zauważyć, że te warunki wynagrodzenia, które positivent dla wszystkich zarówno wysokością płac niż zysków, więc w tym niszczy tradycyjną niechęć vis-à-vis akcjonariusze wynagrodzenie praca, umieścić pracowników i udziałowców w warunkach a priori dość dobry dla dobrych negocjacji.

Wynik tych negocjacji jest wyrazem wartości godziwej związku między wynagrodzeniem kapitału i pracy. Co oznacza także uznanie przez aktorów, że istnieje uczciwa relacja między "marżą zysku" a wynagrodzeniem za pracę ... to znaczy z możliwością konsumpcji, przy "sile nabywczej" przez pracę.

Oczekiwane zastosowanie modelu w supermarketach

Podobnie jak inne firmy, zastosowane do handlu detalicznego, model wspomniano powyżej przydziela więcej dość wartości dodanej wytwarzanej przez duży obszar pomiędzy akcjonariuszy i pracowników.

W czasie, gdy zatrudnienie w tym sektorze jest zagrożone przez zaostrzoną konkurencję pomiędzy dystrybutorami, najpierw między nimi, a także ze sklepami dyskontowymi, w momencie, gdy wchodzą nowe technologie gotówkowe ścieżka sprawiedliwego, wynegocjowanego podziału wartości dodanej zasługuje na przestudiowanie ... w szczególności dlatego, że prowadzi do marży i innych zysków zawartych, ponieważ indeksowane do wynagrodzenia za pracę ... mogą rosnąć tylko wtedy, gdy istnieje korelacyjny wzrost tego ostatniego.

Niska cena za "surowe" materiały

Aby trzymać się wiadomości, przywołamy przypadek producentów surowych materiałów spożywczych ...

Nierówna równowaga sił między producentami, zwłaszcza najmniejszymi, i gigantyczne przetwórstwa, dystrybucja wraz z ich centrami zakupowymi i ich „marginesy zapasowe”, rujnują producentów, pierwsze ogniwo w łańcuchu żywnościowym (dziś dziś to producenci mleka, jutro inni producenci z sektora rolnego prawdopodobnie będą wiedzieli), we Francji, w Europie…

Czytaj także: Żyj bez oleju

Można nawet powiedzieć, że producentowi surowca zostały złowione między własnymi dostawcami, należące głównie do ropy naftowej, przemysł chemiczny (z wyłączeniem przybyciem dostawców monopole GM!) i ich klientów, jak molochów przed którym mają rolę puli ziemi, mając niewielką nadzieję na skorzystanie z jakiejkolwiek marży wstecznej lub innego rabatu!

Strategia niskich kosztów

Zamiast być obsługiwane przez doświadczonych AIDS często jako poniżających, inne drogi mogą być uznane za wniesienie pełnego godności do tych specjalistów ... Na przykład, w zgodzie z naszym modelu kapitałowego udziału płac w teraz proponujemy że jest negocjowane pomiędzy pracownikami i władzami publicznymi i zmieniane w miarę potrzeb, a cena „podłogę” dla produkcji zgodnie z zapotrzebowaniem, ale cena indeksowane od całej wartości dodanej wytworzonej w dolnym ta sama matryca, w tym przekształcenia surowców, pakowania, przechowywania, transportu, marketingu ... do konsumenta ..

Propozycja, aby otworzyć łańcuch (z jego pierwszego słabego ogniwa), możemy zatem przejść do zamkniętego łańcucha, w którym każde ogniwo miałby największe szanse na zebranie godnej płacy, których rzeczywista wartość dodaną pracy i spójne z działaniami innych zainteresowane strony w sektorze!

Będzie zrozumiałe, że określenie „low cost”, który pojawia się w tytule tego artykułu jest przywołać przypadek „dyskontowej powietrzu” ... Przypadek dyskonta, która jest wykroczeniem ekologii dla tych, którzy są świadomi musimy zachować zasoby energii kopalnej i nasze środowisko ... i wiedzieć, jaki transport lotniczy "kosztuje" planetę (3) ...

Rémi Guillet

Ten artykuł został napisany przez Remiego GUILLETa dziś na emeryturze. Inżynier z Ecole Centrale Nantes (ex ENSM promowanie 1966) jest również doktorat z mechaniki i Energii (Uniwersytet Henri Poincare Nancy 1-2002) oraz stopień w Business / Ekonomia (DEA Université Paris-13 2001).

Jego działalność zawodowa doprowadziła go do pracy głównie w zakresie badań stosowanych w dziedzinie spalania. Był szczególnie znany ze swojej pracy mokre spalanie Otrzymanie nagrody "Montgolfier" dla Chemical Arts w 2002 (Nagroda przyznana przez National Industry Incentive Society). Był odpowiedzialny za sektor energetyczny / budowlany w siedzibie OSEO między 1995 a 1998 ...

(1) Metafora szkockiego filozofa i ekonomisty A. Smitha
(2) Zobacz artykuł "Wzrost i energia: krótkie streszczenie" autorstwa R. Guilleta
(3) Zobacz artykuł "Advocacy for another growth" autorstwa R. Guilleta
(4) Patrz przedmowa książki "Więcej solidarności między kapitałem a pracą lub nowymi możliwościami zatrudnienia" autorstwa R. Guilleta (L'Harmattan)
(5) Raport komisji Stiglitza sugeruje "nowy PKB"
(6) Allusion do książki "Zrobiłem HEC i przepraszam" Florence Noiville
(7) Zobacz książkę "Więcej solidarności między kapitałem a pracą lub nowymi możliwościami zatrudnienia" autorstwa R. Guilleta (opublikowana w 2004 + wersja 2009 w e-booku) oraz dodatkowe artykuły opublikowane przez l'Harmattan ,

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *