ogniwa paliwowe


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Trwałość: czyste Badania energii wiązania dla długoterminowego

Yves Martin, L'Argus de l'Automobile, 6.2.2003

Co zastąpi ropę naftową w samym sercu naszych samochodach? Jeśli wiele systemy są w biegu, nic nie przychodzi do wygrania, więc wyzwanie jest trudne do spełnienia.

Kwestia transportu

Stał się niezbędnym narzędziem, transport jest ścigany przez jego wroga nr 1, zanieczyszczenie. Rzeczywiście, coraz produkcja dwutlenku węgla (C02), odpowiedzialnego za efekt cieplarniany, który powoduje globalne ocieplenie stało się poważnym problemem środowiska. To dlatego wielu krajach uprzemysłowionych - z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych - podpisał w 1997 porozumienie z Kioto, w którym zobowiązują się do zmniejszenia ich produkcji C02.

Po tej umowy, władze wprowadziły rygorystyczne europejskie normy emisji dla samochodów.

Toutefois, la limitation des émissions polluantes des voitures n’est pas une finalité en soi. En outre, comme le souligne Pierre Zerlauth, coordinateur technique lors du Challenge Michelin « les polluants locaux (NDLR : au niveau de la voiture elle-même) sont mieux maîtrisés ». La pollution engendrée par la chaîne de production — du stockage à la distribution de l’énergie utilisée dans la voiture — doit également être prise en compte. On parle alors de bilan énergétique global, c’est-à-dire de la pollution « du puits à la roue ».

« Du puits à la roue »

Badania zostały przeprowadzone na różnych źródeł energii w celu określenia najbardziej korzystne w zmniejszaniu C02 emisji.

Wśród nich są takie LPG (gaz płynny), CNG (gaz ziemny do pojazdów), energia elektryczna, wodór (albo używany jako paliwo lub w ogniwach paliwowych).

Cependant, comme le souligne Philippe Pinchon, directeur du centre de résultats moteurs-énergie de l’IFP (Institut français du pétrole) : « Lorsque l’on parle de bilan énergétique, il faut tenir compte de quatre facteurs : l’effet de serre, le rendement énergétique, le coût et la disponibilité de l’énergie. »

To gdzie to komplikuje! Weźmy na przykład silnik elektryczny: najbardziej przyjaznych dla środowiska w historii. Zgodnie z metodą przyjętą do produkcji energii elektrycznej, równowaga ekologiczna mogą być katastrofalne. Na przykład, jeden wyprodukowany w Niemczech, po ciepłownie zasilane węglem, ujemnego salda z produkcji C02 460 gramach na kilowatogodzinę, co jest mniej więcej średnia europejska. W przeciwieństwie do energii elektrycznej z francuskich elektrowni jądrowych emitują tylko 100 g / kWh. Najbardziej zgubne rekordu jest to, że z Grecji, gdzie produkcja energii elektrycznej generuje około 900 g / kWh C02.

Zgodnie z tą zasadą, możemy zobaczyć, że zastosowanie ogniwa paliwowego nie jest przyjazna dla środowiska, jak to.

Rzeczywiście, istnieją dwie metody wytwarzania wodoru, paliwa bazowego ogniwa paliwowego: albo powstanie w pojeździe, za pośrednictwem reformingu (jednostki, która wydobywa wodoru z węglowodorów) albo pochodzi ze środkowej i rozpowszechniany jako konwencjonalne paliwa (gazowe lub ciekłe). Jeżeli pierwsze rozwiązanie zmniejsza produkcję C02 emituje wiele innych zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska naturalnego, ze względu na brak całkowite opanowanie reformowania. Dlatego też korzystne jest, w celu wytworzenia wodoru w procesie centralnym lub lepiej kontrolowany, ale w tym przypadku problem (insolvent?) Dystrybucji i przechowywania powstaje wodór.

Odnosząc się do emisji Tabela C02 poniżej widzimy, że wykorzystanie ciekłego wodoru oferuje żadnego interesu.

Rzeczywiście, energia potrzebna do skroplenia gazu jest ważne i zwiększa 50% Produkcja CO2 tego sektora. w związku z tym do stosowania sprężonego wodoru zaletą. Ponownie, w zależności od kraju i źródła ekstrakcji wyniki różnią się od jednego do drugiego skrajnego. W ten sposóbnajlepszy wynik uzyskuje się podczas wytwarzania wodoru z gazu ziemnego przy użyciu energii elektrycznej z francuskich elektrowni atomowych C. Jednak to rozwiązanie ma tę wadę cenie wygórowanych kwot EUR 24 29 do GJ (wobec 7 EUR / GJ dla produkcji i dystrybucji najwyższej jakości bezołowiową 95 i 98 i 6 EUR / GJ dla oleju napędowego i 13 EUR / GJ dla LPG).

Rozwiązaniem jest połączenie kilku rozwiązań, aby uzyskać maksymalne korzyści z tych kursów.

Tak więc, samochód, który oferuje najlepszą równowagę pomiędzy kosztami, zanieczyszczenie środowiska i efektywności powinna przyjąć hybrydowy silnik Diesla i silnik elektryczny z akumulatorem o dużej pojemności (możliwość przechowywania dużej ilości energii) oraz z baterią paliwa dostarczanego do sprężonym wodorem. Unikalna hybrydowy samochód sprzedawany we Francji (Uwaga: nadal bardzo wysokie ceny), Toyota Prius jest nadal bardzo daleko od tego wyrafinowania.

Tabela porównawcza technologii transportowych (kliknij aby powiększyć)


Diesla; Diesel FT diesel Fischera-Tropscha (syntetyczny olej napędowy); DME eter dimetylu (paliwo syntetyczne); Estry metylowe VOME olejów roślinnych: benzyna; ETBE etylowo-tert-butylowy (pochodzący z fermentacji z buraków cukrowych lub kukurydzy i oleju); EtTOH etanol; gazu ziemnego; GPL; H2 paliwa; H2 sprężonego; H2 cieczy; MeOH metanol; benzyna

Alarmujący wzrost C02

Od wieku efekt cieplarniany tendencje do zagęszczania się, co powoduje ogólny wzrost temperatury na zwiększonym dwutlenku węgla (C02) w atmosferze. Sama, gaz ten jest odpowiedzialny za ponad połowę tej wartości.

Stężenie C02 jest większa czwarta dzisiaj niż to było w ubiegłym stuleciu. Bezprecedensowy poziom zanieczyszczeń w ostatnich latach 600 000.Ten dwutlenek węgla pochodzi głównie z wykorzystywania paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny) w różnych sektorach przemysłu, energetyki i transportu. Oni stanowią ponad jedną czwartą emisji C02 w krajach uprzemysłowionych, a odsetek ten wzrasta. Wiele perspektywy nakreślone przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA) przewiduje znaczny wzrost całkowitych emisji C02 w następnym dziesięcioleciu: między 31 42% i% ...

Od Rio do Kioto, powolnej ewolucji

1992 w czerwcu w Rio de Janeiro, kraje 178 50 i międzynarodowe firmy zobowiązały się do zrównoważonego rozwoju i podpisał umowę o stabilizacji stężeń gazów cieplarnianych ze wszystkich źródeł wytwórczych (IPOA Agenda 21 nazywa). Niniejsza umowa ramowa czym zalecana dla krajów rozwiniętych do redukcji poziomu emisji niż 1990.

Trzy lata później, w Berlinie, państwa zaangażowały się w nowym procesie prowadzącym do redukcji emisji C02. Protokół został przyjęty w grudniu 1997 po konferencji w Kioto. Jedynie Stany Zjednoczone nie podpisały.

Unia Europejska ze swej strony zobowiązała się do zmniejszenia produkcji 8% CO2 przez 2010. Spadek ten będzie dystrybuowany zgodnie z poziomami emisji Oświadczenie w 1990 w różnych krajach członkowskich, ich potrzeby rozwoju i demografii. Zatem, celem jest dla Niemiec spadek 21%, czyli Grecji, ograniczone do 25% wzrostu, a to z Francji, równości.

Na parkingu jest około 12% całkowitej produkcji CO2 sztucznie kontynentu, a 2% globalnie. W 1995, nowy europejski samochód emitowane 165 g / km, wbrew 191 g / km dla japońskiej i 260 g / km dla Amerykanina.

W lipcu 1998, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) podjęła vis-a-vis zobowiązanie Komisji Europejskiej. Ten jeden zawiera podwójny cel. Początkowo Stowarzyszenie zobowiązuje się do produkcji samochodów na rynku europejskim, których emisja nie przekracza CO2 120 g / km 2012 (przeciętny konsument z 4,9 100 km). Ona wtedy zaangażowana w środkowej warstwie dla samochodów sprzedawanych w 2008, ze średnim poziomem emisji CO2 140 g / km, średnia zużycia 5.7 100 do km.

Dowiedz się więcej o ogniwach paliwowych

- porównawcze Sciences et Avenir artykuł
- Badanie CHP z ogniwem paliwowym


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *