certyfikaty oszczędności energii

Certyfikaty energooszczędności: jak z nich korzystać?

To właśnie w 2005 r. rząd francuski stworzył certyfikaty oszczędności energii, aby narzucić oszczędności energii organom odpowiedzialnym za dostawy energii. Organizacje te mają wówczas obowiązek przestrzegania tych wymogów, aby uniknąć płacenia znacznych podatków. Ponieważ zmiany klimatyczne nieustannie wstrząsają planetą, rząd stworzył te certyfikaty w celu walki z globalnym ociepleniem.

Certyfikaty energooszczędności: czym dokładnie są?

Certyfikaty oszczędności energii, zwane również C2E lub CEE, stanowią środek rządowy, którego celem jest aktywna walka z globalnym ociepleniem. Rzeczywiście, to urządzenie uzupełnia pewne środki, które już istniały, takie jak diagnoza wydajności energetycznej lub ulga podatkowa na transformację energetyczną. A tym samym, poprzez certyfikaty energooszczędnościdostawcy energii muszą wnosić wkład w finansowanie niektórych prac, które przyczyniają się do: oszczędność energii francuskich domów.

Co trzy lata państwo wyznacza cel oszczędności energii i wszystkie struktury dostarczające energię muszą go przestrzegać. Certyfikaty można uzyskać, stosując bezpośrednio środki regulacyjne lub kupując te ERZ od innych firm, które stosują się do tych środków. Kwota może być również wypłacona państwu.

Jakie są cele tego systemu?

Główną misją ERZ jest znaczne zmniejszenie zużycia energii przez firmy działające w sektorze. Rzeczywiście, planeta stoi w obliczu globalnego ocieplenia i aby złagodzić tę tragedię, państwa Unii Europejskiej wdrożyły ten środek. Celem jest ustanowienie prawdziwego przejście energii. Ponieważ firmy dostarczające energię są największymi emitentami gazów szkodliwych dla planety, certyfikaty oszczędności energii obligują je do zmniejszenia zużycia energii.

Ponadto C2E ma również na celu zachęcenie profesjonalistów, administracji publicznej i osób prywatnych do podejmowania praca oszczędzająca energię dzięki działaniu polegającemu na zwrocie części środków wydanych na prace. Należy również zauważyć, że dzięki ERZ można dowiedzieć się, na jakim etapie oszczędzania energii znajduje się Francja. Jest to zatem prawdziwy barometr oszczędności energii, które odnotowuje kraj. ERZ umożliwiają państwu oszacowanie oszczędności, jakie firmy i osoby fizyczne poczyniły w określonym okresie.

wydajność energetyczna praca

Mechanizm działania ERZ

Zasadniczo ERZ działają naprzemiennie z okresem trzech lat z okresem przejściowym. W pierwszym trzyletnim okresie, który trwał od lipca 2006 r. do czerwca 2009 r., wyznaczony cel wyniósł 54 TWh Cumac. Jest to jednostka miary, która określa ilościowo wysiłek włożony w oszczędność energii. Tym samym służy jako podstawa do obliczenia kWh energii, która została zaoszczędzona w określonym okresie. W okresie od lipca 2009 r. do grudnia 2010 r. w okresie przejściowym ustalono cel na 96,3 TWh dla prac standardowych i 1,9 TWh dla prac specjalnych.

Po pierwszym trzyletnim okresie wyniki były szybko odczuwalne, ponieważ nastąpił rzeczywisty spadek o prawie 2 miliony ton CO2. Ponadto w kontekście nieruchomości mieszkaniowych odnotowano również spadek netto o 0,95% zużycie energii. Wyniki te świadczą o prawdziwym zainteresowaniu, jakim cieszą się certyfikaty energooszczędności oraz wpływie, jaki to urządzenie ma na planetę.

Dla kogo jest to urządzenie?

Każdy, bez względu na dziedzinę działalności, ma możliwość skorzystania ze świadectwa oszczędności energii. Różnica w wysokości składki zależy od dochodów podatkowych każdego beneficjenta. Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami istnieją dwie kategorie C2E, które różnią się w zależności od rynków i cen.

Klasyczna ERZ

Ten certyfikat oszczędzania energii jest oparty na charakterze prac związanych z oszczędzaniem energii, które należy wykonać. ERZ może dotować pracę, gdy firma, która: Certyfikacja RGE wykonuje pracę. Aby skorzystać ze wsparcia, jako osoba fizyczna musisz spełnić dwa warunki. Po pierwsze, mieszkanie jest ukończone co najmniej dwa lata w momencie podpisywania kosztorysu. Ponadto konieczne jest wykonanie tej pracy na obszarze metropolitalnym Francji.

Europa Środkowo-Wschodnia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach

Osoby o skromnych dochodach należą do kategorii o stosunkowo niepokojącej klasie charakterystyki energetycznej. Mając to na uwadze, Niepewność C2E urodził się. W rzeczywistości od 2016 r. system ten jest skierowany do gospodarstw domowych o skromnych dochodach. Dzięki temu urządzeniu wzrasta premia energetyczna dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Jeśli odwiedzisz oficjalną stronę Ministerstwa Ekologii, masz możliwość poznania różnych pułapów pod względem dochodów, aby skorzystać z tego urządzenia.

Prace związane ze świadectwami energooszczędności

Dla pewnej liczby prac wydawana jest ERZ. Listę blisko 200 prac ustala Ministerstwo Przemian Ekologicznych. Krótko mówiąc, kwalifikujące się prace odnoszą się do tych, których celem jest zapewnienie: poprawa efektywności energetycznej budynku. Prace dotyczą więc następujących obszarów:

  • ogrzewanie,
  • izolacja budynków,
  • energia odnawialna,
  • rozporządzenie.

To Stowarzyszenie Techniczne ds. Środowiska Energetycznego definiuje różne operacje kwalifikujące się do uzyskania certyfikatu oszczędności energii.

energooszczędne prace izolacyjne

Co zrobić, aby skorzystać z C2E?

Rząd podjął kroki w celu uregulowania systemu ERZ. Aby więc z niego skorzystać, należy podjąć pewną liczbę ważnych kroków.

Na początku projektu

Kiedy zaczynasz swój projekt budowlany, musisz najpierw wykonać pewne prace weryfikacyjne. Rzeczywiście, musisz upewnić się, że praca, która ma zostać wykonana, kwalifikuje się. Ponadto ważne jest, aby dokonać porównania dostępnych ofert w celu wybrania premii. Po znalezieniu odpowiedniej oferty można rozpocząć pracę. Powinieneś to wiedzieć tylko Firmy certyfikowane przez RGE może wykonać pracę i sprawić, że skorzystasz z premii. Certyfikat ten potwierdza, że ​​zatrudniona przez Ciebie firma jest odpowiedzialna za środowisko.

Aby utworzyć akta w celu uzyskania C2E, oto dokumenty uzupełniające, które będziesz musiał przesłać:

  • nota podatkowa za bieżący rok,
  • dokument uzasadniający płacenie podatku dochodowego,
  • certyfikat poświadczający, że korzystasz z kontrola energii,
  • dokument rachunku za energię (prąd lub gaz).

Pod koniec projektu

Po zakończeniu prac będziesz musiał podpisać zaświadczenie, które wystawi Ci dostawca usług lub firma zajmująca się dostawą energii. Dokument ten szczegółowo przedstawia różne wykonane prace. Aby uzyskać premię energetyczną, konieczne jest zwrócenie tego certyfikatu. Może się jednak zdarzyć, że na oszacowaniu kwota przeznaczona na premia energetyczna. Jeśli tak, zostanie to wymienione w wycenie przed rozpoczęciem projektu.

Certyfikaty oszczędności energii pozwalają czerpać korzyści z uzyskanych oszczędności energii. Prace, które mają być prowadzone na budynkach muszą znacznie poprawić efektywność energetyczną mieszkań, aby móc korzystać z premii energetycznej. Gospodarstwa domowe o bardzo niskich dochodach mają możliwość otrzymania dodatkowej pomocy. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia wyniki pokazują realne redukcja emisji gazów cieplarnianych i przebudzenie pewnej świadomości ekologicznej.

Pytanie ? Połóż się tam na forum Diagnostyka DPE i energetyczna

1 komentarz do „Świadectwa energooszczędności: jak z nich skorzystać?”

  1. Witam, dziękuję za ten bardzo interesujący artykuł! Mamy nadzieję, że pomoże to zmniejszyć zużycie energii i uchroni nas przed poważnymi katastrofami ekologicznymi.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *