Bezpośredni zanieczyszczeń z paliw kopalnych i ropy

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Zanieczyszczenia z ropy naftowej i paliw kopalnych.

Spalanie ropy naftowej, jakie znamy dzisiaj, stwarza poważne problemy środowiskowe, ponieważ uwalnia do atmosfery, w dużych ilościach, produkty szkodliwe dla ekosystemu i planety. Zdolności absorpcyjne planety zostaną przekroczone od początku lat 90, a ostatnie zakłócenia, niektórzy mówią o aberracjach klimatycznych, świadczą o dyskomfortie naszej planety.

Niektórzy naukowcy w mniejszości formułują „cykliczne” lub zewnętrzne wyjaśnienia; to, podczas gdy związek między zanieczyszczeniami a efektem cieplarnianym jest jasno określony. Nawet jeśli między klęskami żywiołowymi a efektem cieplarnianym nie zostało jeszcze udowodnione, zdrowy rozsądek wystarczy, aby zobaczyć, że równowaga sprzyjająca życiu (niezwykle rzadka we Wszechświecie) naszej planety jest niebezpiecznie zakłócona.

Dziś jest to równowaga całego świata, która jest zagrożona przez zanieczyszczające paliwa kopalne, które uwalniają do atmosfery produkty, które Ziemia pochłonęła przez miliony lat. Rzeczywiście, skamieniałe energie stanowią naturalny magazyn węgla zakopany w ziemi i jako taki jest to pamięć węgla Ziemi. Zajęcie 400 Milion lat na Ziemi, aby stworzyć te rezerwy ropy naftowej i mniej niż 200 lat dla człowieka, aby je wyczerpać, tj. Natychmiastowo geologicznie.

Te gazowe wyładowania bezpośrednio zanieczyszczają człowieka, który je oddycha i pośrednio planetę; z przypadkami 2 bardzo poważnymi konsekwencjami już zauważalnymi i których znaczenie może niestety tylko pogorszyć się z uwagi na obecną ewolucję. To przy znacznych kosztach medyczno-społecznych. W przypadku Francji koszty te wyniosą tysiące razy środki przeznaczone na usuwanie zanieczyszczeń i badania nad nową energią.Zanieczyszczenie bezpośrednie: przykład aglomeracji strasburskiej (patrz kompleksowe badanie nowego transportu miejskiego )

Ośrodki miejskie stanowią większość działalności człowieka i ludności krajów rozwiniętych. Rozwój (demograficzny i ekonomiczny) tych biegunów miejskich powoduje coraz większe zapotrzebowanie na energię. Ograniczymy się do przykładu transportu, aby przetłumaczyć to zatłoczenie, przestrzenne i środowiskowe, miast.

Zgodnie z oświadczeniami władz, w lipcu 2000 jest około 2 Million km.vehicle podróżowanych dziennie na obszarze miejskim Strasburga. Stanowi to ekwiwalent zużytych cystern paliwowych 5 na dzień i następujących ilości zanieczyszczeń:

ZanieczyszczeniaCOCO2Noxniespalonecząstki
Ilość w tonach1.907267.0370.7240.2970.054

Ilości te zostały obliczone zgodnie z emisjami wg / km modelu Renault Clio (Diesel i benzyna) 1999, który przejechał 3000km i na bazie floty składającej się z 50% pojazdów Diesla i 50% pojazdów benzyna.

Zgodnie z kosztami prewencyjnymi CO2 (patrz Szacowanie kosztów zanieczyszczenia w CO2), tony 270 na dzień stanowią wirtualny koszt prewencyjny około frakcji 50 000 dziennie, około 18 milionów frów rocznie.

Jeśli wysiłki budowniczych i tankowców z tych 10 w ostatnich latach umożliwiły znaczne zmniejszenie ilości tlenków siarki (80% spadku) i ołowiu (95% spadku) w powietrzu miast, Dzięki tym liczbom widzimy, że powietrze miast jest nadal bardzo nasycone, a ciągły wzrost floty samochodowej nie pomaga. Niemniej jednak istnieje wiele rozwiązań technologicznych, które są opracowywane w celu odciążenia powietrza i przestrzeni miast.

wpływ zanieczyszczeń i zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie

Bezpośrednie konsekwencje zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw kopalnych na człowieku. Kliknij, aby powiększyć


Wiele badań przeprowadzanych jest przez różne szpitale i instytucje medyczne na temat konsekwencji zdrowotnych przewlekłego narażenia na różne zanieczyszczenia. Wyniki tych badań nie są oczywiście rozpowszechniane wśród opinii publicznej z oczywistych powodów, ale teraz jest pewne, że w mieście zanieczyszczenie zabija więcej niż wypadki: w aglomeracji strasburskiej rocznie na rok 2000 o 500 przedwczesne zgony z powodu zanieczyszczenia to podwójna liczba ofiar (bezpośrednich) wypadków. W pierwszej kolejności dotknięci są najsłabsi ludzie (dzieci w wieku niemowlęcym, starsi, asmatyczni). Ale dziś nikt nie jest w stanie oszacować wpływu przewlekłych zanieczyszczeń miejskich na życie populacji.

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *