Gaz cieplarniany najbardziej odpowiedzialne i definicja

Definicja i aktorzy efektu cieplarnianego

Słowa kluczowe: definicja, ocieplenie, klimat, klimat, albedo, GWP, ekwiwalent węgla, Ziemia, ekosystem, globalny…

Definicja: jaki jest efekt cieplarniany?

Efekt cieplarniany to naturalny proces globalnego ocieplenia, który zachodzi w bilansie radiacyjnym i cieplnym Ziemi. Wynika to z gazów cieplarnianych (GHG) zawartych w atmosferze, a mianowicie głównie pary wodnej, dwutlenku węgla CO2 i metanu CH4.

Ten efekt nazwano analogicznie do praktyki w uprawie i ogrodnictwie w budowaniu szklarni, przepuszczających ciepło słońca i zatrzymujących je w środku, aby umożliwić roślinom czerpanie korzyści ze sztucznego mikroklimatu.

„Funkcjonowanie” efektu cieplarnianego i albedo

Kiedy promienie słoneczne docierają do ziemskiej atmosfery, część (około 30%) jest bezpośrednio odbijana przez powietrze, chmury w 20%, a powierzchnia Ziemi w 10% (zwłaszcza oceany i lodowe regiony, takie jak Arktyka i Antarktyda) to albedo.
Promienie padające, które nie zostały odbite z powrotem w przestrzeń kosmiczną, są absorbowane przez pojemność cieplną atmosfery przez gazy cieplarniane (20%) i na powierzchni ziemi (50%).

efekt cieplarniany (schemat)
Program cieplarniany

Ta część promieniowania pochłonięta przez Ziemię oddaje jej ciepło, które z kolei wraca do atmosfery w postaci promieni podczerwonych (promieniowanie ciała czarnego).

Czytaj także: Ekologiczny wpływ transportu we Francji

Promieniowanie to jest następnie absorbowany w części gazów cieplarnianych. A po trzecie, to ciepło jest ponownie emitowany we wszystkich kierunkach, w tym w kierunku Ziemi.

To promieniowanie powraca w kierunku Ziemi, które jest „efektem cieplarnianym”, jest źródłem dodatkowej energii cieplnej na powierzchni ziemi. Bez tego zjawiska średnia temperatura na Ziemi spadnie do -18 ° C.

Należy rozumieć, że energia przestrzeni kosmicznej odbierana przez Ziemię i energia ziemi emitowana w kosmos są średnio równe, w przeciwnym razie temperatura Ziemi zmieniłaby się stale w jednym kierunku, w kierunku zawsze zimniej lub zawsze cieplej. Jeśli średnia wymiana energii z przestrzenią nie jest równa zero, skutkuje to magazynowaniem lub usuwaniem energii z ziemi. Ta zmiana może spowodować zmianę temperatury atmosfery.

Gazów cieplarnianych (GHG)

Gazy cieplarniane są gazowymi składnikami atmosfery, które przyczyniają się do efektu cieplarnianego.

Głównymi gazami cieplarnianymi są para wodna, dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (lub podtlenek azotu o wzorze N2O) i ozon (O3) ,

Przemysłowe gazy cieplarniane obejmują ciężkie fluorowcowęglowodory (chlorowane fluorowęglowodory, w tym CFC, cząsteczki HCFC-22, takie jak freon i perfluorometan) oraz heksafluorek siarki (SF6).

Czytaj także: Efekt cieplarniany, prawdopodobne konsekwencje?

Przybliżony wkład w efekt cieplarniany głównych gazów:

 • Para wodna (H2O): 60%

 • Dwutlenek węgla (CO2) 34%

 • Ozon (O3): 2%

 • Metan (CH4): 2%

 • Tlenek azotu (NOx) 2%

Potencjał globalnego ocieplenia (GWP) gazów cieplarnianych (GHG)

Gazy nie wszystkie mają taką samą zdolność absorpcji promieniowania podczerwonego naziemnej i nie wszystkie mają taką samą żywotność.

W celu porównania ich wpływu na globalne ocieplenie, IPCC (Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu) oferuje PRG Index (Global Warming Potential).

PRG jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić udział w globalnym ociepleniu emisji 1 kg gazów cieplarnianych w porównaniu z emisją 1 kg CO2 w ustalonym okresie, który zwykle wynosi 100 lat , Z definicji PRG na 100 lat emisji CO2 ustala się na 1.

Najczęstsze PRG GHG:

 • Dwutlenek węgla (CO2) 1

 • pary wodnej (H2O) 8

 • Metan (CH4): 23

 • Podtlenek azotu (N2O): 296

 • Chlorofluorowęglowodory (CFC lub CnFmClp): 4600 14000 się

 • Wodorofluorowęglowodory (HFC lub CnHmFp): 12 12000 się

 • Perfluorowęglowodory (PFC lub CnF2n 2 +): 5700 11900 się

 • sześciofluorek siarki (SF6): 22200

Przykład: PRG 100 roku tlenku azotu, który jest 296 oznacza, że ​​wpływ 1 kg N2O jest równoważny z wpływem 296 kg CO2 po stuleciu.

Ekwiwalent węgla

Inne urządzenie jest niekiedy stosować: "równoważnik węglowy", który jest otrzymywany poprzez mnożenie GWP przez stosunek masy atomu węgla (C = 12g.mol-1), a cząsteczki dwutlenku węgla (CO2 = 44g.mol-1).

Czytaj także: Zagrożone ekosystemy

Mamy więc: ekwiwalent węgla = PRG x 12/44

W przypadku paliw kopalnych, które produkują CO2, urządzenie reprezentuje właśnie ich masy węgla. Jest on również stosowany dla każdego innego gazu, nawet te, które nie zawierają węgla.

Oto więc równoważne węgla najczęstszych GC:

 • Dwutlenek węgla (CO2) 0,273

 • pary wodnej (H2O) 2,2

 • Metan (CH4): 6,27

 • Podtlenek azotu (N2O): 81

 • Chlorofluorowęglowodory (CFC lub CnFmClp): 1256 3818 się

 • Wodorofluorowęglowodory (HFC lub CnHmFp): 3,3 3273 się

 • Perfluorowęglowodory (PFC lub CnF2n 2 +): 1555 3245 się

 • sześciofluorek siarki (SF6): 6055

Przykład: odpowiednik 1 węgla tona CO2 jest 12 / 44 TEC (ton równoważnika węgla) lub 0,273 TEC.

Czytaj więcej: prawdopodobne konsekwencje efektu cieplarnianego

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *