Zanieczyszczenie szklarni

Pośrednie zanieczyszczenie: efekt cieplarniany.

Definicja efektu cieplarnianego.

Powtarzające się powodzie, obejmujące całe regiony, szczególnie gwałtowne sztormy, temperatury grające w yoyo ... oto trzy przykłady zmian klimatu już widoczne we Francji.

Nasza planeta jest chora i to nam pokazuje ... a to dopiero początek.

Rzeczywiście, efekt cieplarniany, poważnie zaakcentowany związaną z nim działalnością człowieka spalanie paliw kopalnych, zaczyna mieć poważne konsekwencje dla klimatu planet. Można zauważyć, że średnia temperatura powietrza na poziomie gruntu wzrosła o około 0,6 ° C od początku stulecia, a wszystkie zapisy ciepła (zarejestrowane przez człowieka) zostały skoncentrowane w ostatnich latach. Historyczne analizy temperatury wskazują na nagły wzrost średniej T ° od 1850 roku, kilka dekad po rozpoczęciu pierwszej rewolucji przemysłowej i masowym spalaniu węgla.

zmiany średniej temperatury na półkuli północnej
Ewolucja temperatury od 1000 roku. Na podstawie danych historycznych (czerwony), wzrostu koralowców oraz drzew i marchwi wydobytych z lodu na biegunach. Kliknij obraz, aby powiększyć.

Uwaga: biorąc pod uwagę lokalne chłodzenie niektórych regionów pomimo globalnego ocieplenia (zakłócenia mikroklimatu), badanie średnich temperatur globu może nie być reprezentatywne dla globalnego zjawiska ocieplenia. W rzeczywistości temperatura na biegunie północnym wzrosła o 2 ° C od 1950 r. To znacznie więcej niż 0.3 ° C, co można zobaczyć na wykresie średnich temperatur. Aby mieć rząd wielkości, ostatnie zlodowacenie (20 000 lat temu) odpowiada spadkowi aktualnej średniej temperatury ziemi o… 5 ° C…

Czytaj także: Medycznych i społecznych kosztów zanieczyszczenia miejskiego

Niektórzy rzadcy naukowcy twierdzą, że wzrost T ° jest spowodowany przez Słońce, które znajdowałoby się w fazie aktywnej, być może jest to obciążająca konsekwencja obserwowanego obecnie wzrostu temperatur… cokolwiek to jest właściwość wymuszania Dwutlenek węgla jest znany naukowcom od dawna. Wzrost średnich temperatur jest zatem koniecznie związany ze wzrostem stężenia CO2 (i innych często odnotowywanych gazów cieplarnianych: GHG) w atmosferze.

W rzeczywistości cała energia rozprasza się w cieple. Wyższe zużycie energii w zamkniętym środowisku (atmosfera ziemska) z konieczności prowadzi do wzrostu średnich temperatur, ale czy byłby tak wysoki bez GHG? Nic nie jest mniej pewne.

Inne GHG mają znacznie większy wpływ na efekt cieplarniany niż CO2, ale na szczęście są w dużej mierze regulowane. CO2 jest znacznie ważniejszy, ponieważ pochodzi ze spalania całego paliwa kopalnego i jest odpowiedzialny za ponad połowę efektu cieplarnianego. Poniższe 2 wykresy wyraźnie pokazują korelację między zużyciem energii (głównie w postaci kopalnej) a ilością dwutlenku węgla w atmosferze.

Czytaj także: Przegląd prasy olejowej 1939-2005

zmiany w światowym zużyciu energii pierwotnej i prognozy
Ewolucja światowego zużycia energii (Gtep). Kliknij obraz, aby powiększyć. Źródło: Światowa Rada Energetyczna

Wydzielania dwutlenku węgla w atmosferze, a prognozy
Ewolucja szybkości dwutlenku węgla w atmosferze (GtC). Kliknij obraz, aby powiększyć. Źródło: Światowa Rada Energetyczna

Uwaga: ewolucja zgodnie z 5 mniej lub bardziej ekologicznymi scenariuszami (A Silny wzrost, B aktualne odniesienie, C ekolog) A1, A2 i A3 wskazują mniej więcej na zastąpienie energii kopalnej. (Źródło: Światowa Rada Energetyczna). Kliknij obraz, aby powiększyć.

Scenariusze są alarmujące ze względu na wzrost liczby ludności i rozwój, zawartość węgla może podwoić w ciągu najbliższych lat 20 z dramatycznymi konsekwencjami omówione poniżej.

Na szczęście, jak pokazano na tej stronie, kraje uprzemysłowione mają świadomość tego poważnego problemu i wyznaczają cele redukcji emisji dla spotkań międzynarodowych (Kyoto w 1997, 2001 w Bonn). Ale te cele zostały spełnione? I karać tych, którzy nie szanują? Oto wyniki i decyzje z Protokołu z Kioto.

W każdym razie, szczególnie w stosunku do krajów ważnych demograficznie i rozwijających się energicznie, takich jak Chiny czy Indie, konieczne będzie podjęcie działań mających na celu oczyszczenie. Rzeczywiście, jeśli pójdą one, zgodnie z zasadami równości, naszym przykładem z XIX wieku poprzez nadmierne spalanie węgla (najtańszej i najbardziej dostępnej energii), uwolnią za 19 lat tyle CO30 i zanieczyszczenia, które kraje uprzemysłowione odrzucają przez 2 lat! Kraje uprzemysłowione muszą dla ochrony ludzkości zaoferować im rozwiązania energetyczne po obniżonych kosztach i zrzutach zanieczyszczeń.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *