Kodeks celny i biopaliw


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Kodeks celny został zmieniony, aby "nieznacznie" sprzyjać rozwojowi sektora czystej energii z oleju roślinnego.

Pobierz tekst Dzienniku ustawy kodeksu celnego w sprawie biopaliw

To jest to, co sprawia, że ​​Kodeks Celny (zawsze) zakazane użytkowników HVB na drogach publicznych. Pomimo unijnej dyrektywy 2003-30.Słowa kluczowe: czysty olej roślinny, surowe, HVP, HVB, prawo, Europa, dyrektywa, kodeks celny, podatki, TIPP ICT

I. - Kodeks celny wprowadza się następujące zmiany:

1 ° jest umieszczona w art 265 bis A, po 1, 1 bis, co następuje:

"1 bis. - Czyste oleje roślinne, używane zgodnie z art 265 ter jako paliwo w gospodarstwach rolnych ma gricoles na których są one produkowane są zwolnione z krajowego podatku konsumpcyjnego. ";2 265 ° Artykuł ter otrzymuje brzmienie:

"Art. 265 1 ter.-. Zabrania się korzystania nawęglania, sprzedaży lub oferowania do sprzedaży produktów, których stosowanie nawęglania i sprzedaży dla tego zastosowania nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez rozkaz ministra budżetu oraz Ministra przemysł.

"Bez uszczerbku dla zakazów lub kar, które mogłyby wynikać z innych aktów prawnych, produktów używanych lub przeznaczonych do użycia z naruszeniem przepisów akapitu pierwszego podlegają krajowego podatku konsumpcyjnego, jak przewidziano w pierwszym akapicie III Artykuł 265.

"2. W przypadkach, gdy jest to zgodne z rodzajem zastosowanego silnika i odpowiednimi wymogami w zakresie emisji, łatwość własny użytek rolnictwa jako paliwo jonów czystego oleju roślinnego w gospodarstwach rolnych, na których została ona produkowane pozwolić na zasadzie eksperymentu do grudnia 31 2007 przewidziane dekretem."Termin czysty olej roślinny olej produkowany z roślin oleistych poprzez tłoczenie, ekstrakcję lub porównywalnych metod, czysty lub rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie.

"Jakiekolwiek naruszenie tych przepisów wynika, że ​​organy celne są odpowiedzialne za egzekwowanie odpowiedzialności, jeżeli przestępstwo jest z 2 410 artykuł grzywny przewidzianej 1 tego artykułu oraz, w innych przypadkach, grzywna przewidziana w art 1 z 411. "

II. - W 3 ° bis Artykuł 278 bis KP, wyrazy "krajowe" są usuwane.

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *