Rola energii w rolnictwie

Udostępnij tę treść:

Rolnictwo i energia odnawialna, wyzwanie trzeciego tysiąclecia

Według Renewable Agriculture Energy.

Słowa kluczowe: surowy olej roślinny, paliwo hvb, biodiesel, biopaliwo, diester, zielona energia, słonecznik, rzepak, słoma, biopaliwo, drewno, kocioł, silnik olejowy.

Zmiana funkcji rolnictwa

Rolnictwo zawsze było proszone o produkcję żywności. W XX wieku żądanie to miało na celu zabezpieczenie tej produkcji i uniknięcie ryzyka głodu. Pod koniec drugiej wojny światowej było to wyzwanie i wyzwanie.
Takie podejście wymagało przegrupowania działek, zastosowania środków mechanicznych i chemicznych, intensyfikacji, która doprowadziła do ekscesów, które widzimy dzisiaj. Trasy rozwoju rolnictwa, które były stosowane w ostatnich dziesięcioleciach, są obecnie, jak się uważa, nienaturalnym rolnictwem.Dla przypomnienia, 100 lata temu, 90% dochodu gospodarstwa domowego, miał na celu zakup chleba, dziś 5% tego dochodu jest wydawany na surowiec niezbędny do produkcji żywności. Wyzwolona część tego dochodu jest teraz przeznaczona na inne potrzeby, pierwszy komfort, a następnie inne potrzeby bardziej daremne, które generują rozwój handlu i powodują ekscesy, a także ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

Or la commission européenne autorise depuis 2002, les agriculteurs à cultiver sur leurs jachères, à usage privé, de quoi se chauffer, produire de l’énergie. La production locale d’énergie représente en effet une alternative significative pour une partie de la production agricole :

– énergie renouvelable, environnement, effet de serre, action significative sur l’équilibre des libé-rations/captures de gaz carbonique,
– réduction de la dépendance énergétique à l’origine de conflits,
– emploi en milieu rural, solidarité, redéploiement de lien horizontaux, cogénération locale,
– sécurité alimentaire, tracabilité, contrôle de l’alimentation des animaux,
– reprise de valeur ajoutée par rapport à des productions « délocalisées ».

Produkcja surowego oleju roślinnego i tłustego posiłku, w zwarciu.

Comment on produit l’huile?

Produkcja oleju jest prosta, można to zrobić za pomocą małych maszyn. Jedna z najmniejszych pras waży 45 kg dla wydajności do 15 000 l rocznie. Dzięki bardzo wysokiemu ciśnieniu oddziela się stałą i ciekłą część oleistego, słonecznikowego i rzepakowego.

Z tego pierwszego etapu pochodzą dwa produkty:
a) Mętny olej, będący mieszaniną oleju i surowca, przechodzi dekantację, która może trwać od 1 do 20 dni po surowcu i jego właściwościach, a następnie filtracji,
b) Ciasto, które jest tłustym posiłkiem, ponieważ ekstrahuje się bez rozpuszczalnika, niezbędne do karmienia zwierząt.

Na tym etapie surowy olej roślinny można stosować bezpośrednio jako olej do gotowania lub jako paliwo.

FatcakesWytwarzanie kruchego zwarcia umożliwia źródło śledzenia białka i bezpieczeństwo. Takie podejście pozwala rolnikowi odzyskać odpowiedzialność i kontrolować całą paszę swojego inwentarza. Wydarzenia ostatnich lat dowodzą, że nasza żywność jest ważona w stosunku do natury dzięki wykorzystaniu białek nieznanego pochodzenia.

Utilisation de l’huile végétale brute (HVB) comme carburant

Une voiture diesel à injection indirecte peut fonctionner de façon simple à l’huile végétale brute comme carburant.

L’incorporation de 30 % d’huile végétale brute est possible sans aucune modification. L’utilisation à 100 % ou dans les périodes froides nécessitera plus de soins ou d’adaptation.

Dans une voiture diesel à injection directe (HDI, Command Rail, ect…), le passage à l’huile végétale brute nécessite des adaptations, toutefois, 5 à 10% d’huile végétale brute dans ces véhicules ne posent pas de problème particulier.Co bardziej zaskakujące, jeśli twój samochód z silnikiem diesla „pali czerń”, włączenie 30% oleju eliminuje to zanieczyszczenie.

Nie należy mylić estru metylowego z olejem roślinnym i surowym olejem roślinnym

Z tych samych podstawowych roślin oleistych jedna jest produktem przemysłowym, druga może być rzemieślnicza i lokalna.

Olej składa się z cząsteczki gliceryny, która wiąże trzy łańcuchy kwasów tłuszczowych. To właśnie ta gliceryna sprawia, że ​​olej jest mniej popularnym paliwem niż olej napędowy.

Aby obejść ten aspekt, przemysł przeprowadza estryfikację oleju, która wymaga około dwudziestu pięciu operacji, aby uzyskać tzw. Diester, Biogazole, Dieselbi, tyle samo marek handlowych, które obejmują jeden i ten sam produkt : Ester metylowy oleju roślinnego (VOME), „oficjalne biopaliwo” częściowo zerowane.

Jaka jest różnica między estrem metylowym oleju roślinnego i surowym olejem roślinnym, tak zwanymi produktami z biopaliwa odnawialnego:
– l’un est industriel, banalisé, distribué dans les stations services, issu de l’agriculture intensive, fruit de la liaison entre les agriculteurs et les pétroliers,
– l’autre est local, sans transport et ne rentre pas dans le circuit de distribution des carburants, elle vise des circuit de distribution locaux.

Przepisy dotyczące paliwa

Od 1997 i zgodnie z dyrektywą May 2003 obowiązującą najpóźniej od 31 December 2004, Komisja Europejska prosi państwa członkowskie o zharmonizowanie swoich tekstów dotyczących stosowania surowego oleju roślinnego.

Francja nie dokonała transkrypcji tej dyrektywy w swoich tekstach i odmawia uznania HVB za paliwo, każdy produkt nieuwzględniony w wykazie dozwolonych produktów jest zabroniony lub musi zostać włączony do kontroli celnej w rafinerii.

Ustawodawca nie określił, że to fiskalny charakter oleju, może to być olej spożywczy, adiuwant naftowy, paliwo, to jego zastosowanie określa jego naturę.

En plein débat sur les biocarburants, deux possibilités se font jour, une contrôlée par les industriels marque l’alliance et l’allégeance des paysans aux pétroliers, l’autre qui affirme que l’énergie renouvelable est l’affaire de chacun.

Francja zajmie stanowisko jesienią tego roku w sprawie biopaliw i jej stanowiska w sprawie podatku VAT i TIPP, TIC, wewnętrznych podatków konsumpcyjnych od 1er styczeń 2004, pokaże swoją gotowość w tej dziedzinie. Od każdego zależy, czy zadadzą pytania lokalnym politykom lub specjalistom, o ich pozycji i kontrolowaniu swoich działań.

W przypadku braku jasnego stanowiska, 1er January 2005, dyrektywy europejskie będą automatycznie obowiązywać, dozwolone będzie używanie HVB jako paliwa.

Wpływ na środowisko

W przeciwieństwie do ogromnych emisji CO2 z paliw kopalnych, rośliny zużywają węgiel w fazie wzrostu, a następnie uwalniają go podczas spalania.

Zgodnie z negocjowalną licencją handlową Kioto na CO2 wartość zaoszczędzonego hektara jest atutem w negocjacjach międzynarodowych.
La taille réduite des unités de production limite les risques de toutes natures, explosion, incendie, pollution…

Są to produkty o niskim poziomie zanieczyszczenia. W okresach zbioru, przechowywania, dostawy, użytkowania ryzyko zanieczyszczenia jest ograniczone.

Podczas spalania:
a) ograniczenie czarnego dymu i cząstek rakotwórczych,
b) brak związków aromatycznych, to ci, którzy czują się wokół samochodu,
c) brak siarki, który pozwala uniknąć uwalniania tlenków siarki u podstawy zanieczyszczenia kwasem,
d) brak WWA, o których wiadomo, że są rakotwórcze,
e) spalanie surowego oleju roślinnego nie powoduje ozonu.

Zbliżanie środków produkcji do miejsca konsumpcji otwiera zupełnie inne, bardziej racjonalne i bardziej globalne spojrzenie na relacje energetyczne.

La production et l’utilisation locale d’énergie permettent de limiter le transport, qui, s’il a permis notre développement, commence à créer des difficultés sans réelles solutions par sa croissance exponentielle.

Powoduje lepsze zajęcie przestrzeni niż gołe ugory.

Rozgrzej się rolniczymi zbożami

1 można podgrzewać do domów 2 jednym ha zbóż. Te środki grzewcze są już szeroko stosowane w krajach północnej Europy, a spadek wykorzystania gwarantuje niezawodność.

Należą do nich kotły indywidualne lub zbiorcze, piece przystosowane do spalania peletu drzewnego, palniki zastępujące kotły. Wszystkie te maszyny są teraz dostępne na rynku. Wkrótce będziemy mieli również sprzęt do montażu na starych piecach drewnianych, co sprawi, że będą one wydajne i łatwe w użyciu oraz w użytkowaniu.

Gdy elektryczność, gaz, paliwo są zbyt drogie, źle pachną dosłownie iw przenośni, drewno jest zbyt ciężkie, trudne w obsłudze i niezbyt wygodne w użyciu, możliwe jest ogrzewanie bezpośrednio z odtajnionych nasion lub specjalnie uprawiane, w ścisłym poszanowaniu środowiska, zbierane przez kombajn zbożowy, bez transportu, bez wielkiej fabryki. 2 do 2,5 kg zbóż ma taką samą wartość opałową jak litr paliwa. Zboża zużywają CO² przed odrzuceniem. Są odnawialne, czyste, bez ryzyka pożaru lub eksplozji, produkowane lokalnie, przewożące pracę na obszarach wiejskich w celu dostawy i obsługi.

W tym podejściu „klient” będzie miał bezpośredni wgląd w to, w jaki sposób jego „dostawca” produkuje nasiona, które dostarcza, poziome połączenie z producentem pozwala na wznowienie bezpośredniego powiązania między rolnictwem a ludnością.

La production locale d’énergie représente une alternative significative en matière de production agricole, avec une possibilité de montée en puissance très rapide car les hommes, les structures et les outils de production sont en place.
Jest gwarantem utrzymania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, a nadwyżki pozostają lokalne, w większym stopniu wiejskie, kluczowe dla walki z pustynnieniem.

Georges LOUIS, prezes ARE

Ogrzewanie zbóż w liczbach

W upale: 2 kg zbóż (0,24 € HT) = 1 l paliwa (0,46 €)

Jeden hektar zboża może podgrzać 1 do domów 2. 1 ha zbóż produkował 50 90 Qx / ha zbóż,

W 2003 we Francji naliczono 1 600 000 ha, jest to odpowiednik paliwa 2 500 4 500 l dla 1 ha.

Przy bardzo niewielkim składzie chemicznym można z łatwością wytwarzać 50 Qx (5 000 kg) / ha, tj. 2 500 l paliwa rocznie.

Rośliny, takie jak pszenżyto (krzyżówki pszenicy i żyta) rosną z bardzo niewielkim składem chemicznym dla wydajności równoważnej obecnym zbożom.

W piecu zbożowym w środku domu 2 500 na 3 500 kg zmniejsza rachunek za ogrzewanie o połowę. W kotle potrzebny jest kg ziarna 4 000 8 000 do ogrzania zimy.

Znajdujemy:
– des poêles à céréales à partir de 3 300 €
– des brûleurs pour remplacer un brûleurs à fuel a partir de 2 300 €
– des chaudières domestiques à partir de 4 500 €

Rolnicy są dziś wyposażeni do sadzenia, uprawy, zbioru, przechowywania i dostarczania tych zbóż.

Surowy olej roślinny w liczbach

Można oszacować, że potrzebny jest jeden hektar na samochód rocznie.

Zebranie 3 kg nasion zajmuje 1 l oleju (30 do 45%). 25 jest produkowany z rzepaku 45 Qx lub słonecznika / ha, co czyni 750 olejem 2 050 l na hektar.

Samochód z silnikiem diesla podróżuje z 12 000 do 17 000 km rocznie, zużywa 600 na paliwo 1 400 l rocznie.

W 2003 ester metylowy oleju uprawianego na ugór reprezentował 360 000 Ha.

We Francji rolnicy 340 000 otrzymują premie PAC.

Czytaj więcej:
- Zrób palnik na olej roślinny
- Rolnictwo i energia
- L’huile végétale brute biocarburant
- 2005 Plan Biopaliwo
- Żyj bez oleju

facebook komentarze

Udostępnij tę treść:


Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *