paliwa alternatywne


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Paliwa niekonwencjonalne lub alternatywne.

Słowa kluczowe: paliwa alternatywne, paliwa alternatywne, olej, zanieczyszczenia, kontrola zanieczyszczeń środowiska

CNG (gaz ziemny paliwem)

Wykorzystanie CNG i sprężonego stanie gazowym pod barów 200 jest już sprawdzonym rozwiązaniem technologii z ponad pojazdy 500 000 wpływa na całym świecie. Na dedykowanych oraz zoptymalizowanych silników CNG zapewnia znaczące zalety, które rekompensują droższe dostaw energii. Właściwości jezdne, osiągi przyspieszenie, odzysku, prędkość maksymalna jest bardzo zadowalająca.

projekty efektywności energetycznej o 10% w silnikach benzynowych (oprócz benzyny lean burn silniki takie jak niedawno zaproponowany przez japońskich producentów), ale nie dociera, że ​​z silnika wysokoprężnego z bezpośrednim wtryskiem. Silnik CNG emisji składają się prawie wyłącznie z metanu, a więc niską toksyczność.Metan jest jednak ważnym gazem cieplarnianym. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę emisję gazów cieplarnianych w całym łańcuchu użyciem CNG przynosi zyski sięgające około 20 25% w porównaniu do sektora benzynowym i 10
15% w porównaniu do oleju napędowego.

Głównym upośledzenie pamięci CNG dotyczy samego karania pod względem wagi i objętości. Nowe materiały, takie jak kompozytowych żywic i włókien szklanych lub węglowych obecnie przedmiotem badań, oczekuje się podzielić przez cztery masy stałej pojemności zbiornika.

CNG jest postrzegane jako alternatywne paliwo, którego penetracja jest pewne, że nikt nie może obecnie ocenić jego wielkość. Należy zdać sobie sprawę najpierw w zastosowaniach miejskich (w tym autobusy), gdzie zanieczyszczenie jest niepokojące.

metanolWiele badań prowadzono w 1970 lat w pracach nad rozwojem paliw zawierających co 85 100% metanolu, oznaczony akronimów M85 lub M90 M100 w zależności od ich składu.

Obecnie temat ten stracił wiele ze swojego odwołania. Metanol jest z natury działanie toksyczne i zapewnia bardzo niewielkie korzyści pod względem zanieczyszczenia powietrza. W szczególności, ryzyko ozonu w warstwie przyziemnej są nieco zmienione dla pojazdów stosujących M85 lub M100.
Metanolu utrzymuje się pośrednio na rynku paliwa w oparciu o które uczestniczą w syntezie MTBE. Ten eter jest doskonałym składnikiem gatunków, cenione za wysoką oktanowej, jej doskonała kompatybilność z węglowodorów oraz
korzyści, jakie może zapewnić zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Obecnie stężenia MTBE w 5 10% są bardzo powszechne w benzynie. Jednak pojawiają się problemy związane z niską biodegradacji MTBE.

Biopaliwa: etanolEtanol jest potencjalnie dobrą jakość paliwa może napędzać silniki typu zapłon. Może on być stosowany w postaci czystej lub mieszanej w małej ilości (do 20%) w zwykłej benzyny. W pierwszym przypadku silnik musi być dostosowany do tego konkretnego zastosowania (modyfikacja systemu zasilania i wyższy współczynnik kompresji); w
Drugi przypadek, mieszanina etanolu i benzyny jest całkowicie nieoznakowane i wymienne w sieci dystrybucyjnej o ściśle produktów naftowych.

Jednak nawet, że Brazylia była zaangażowana w prowadzenie polityki na rzecz przemysłu paliwowego etanolu, przeglądając swoją strategię. Przyczyny tego odwrócenia w Brazylii i powolnego startu gospodarczego na świecie, weź kilka przeszkód technicznych bez wygórowane, powodując niechęć przemysłu naftowego i samochodowych.

Do mieszaniny etanol-benzyna są mniej stabilne w obecności wody, bardziej lotnych i korozyjnych czasami więcej niż wyłącznie z produktów naftowych.

W związku z tym, tak jak metanol, etanol przemysłu paliwowego jest korzystnie skierowana w kierunku produkcji ETBE z etanolu i izobutenu.

Rozporządzenie UE wyznacza maksymalny poziom 15% (ilość) ETBE w benzynie, o 7% (wagowo)
etanolu. Ramy legislacyjne pozostawia więc wystarczająco dużo miejsca na przenikanie etanolu w znaczących ilościach na rynku paliwowym.

pochodne oleju roślinnego

Chociaż silniki wysokoprężne mogą działać z surowych olejów roślinnych, ta droga nie wydaje się realne, aby stały się pojazdy o wysokiej wydajności. Jednak przetwarzania olejów roślinnych estrów metylowych oferuje znaczne korzyści technicznie.

Estry metylowe olejów roślinnych ma fizykochemiczne właściwości podobne do właściwości oleju napędowego, w którym jest on całkowicie rozpuszczalny. Rodzaje roślin oleistych dotyczą głównie rzepaku i słonecznika. Dane agrotechniczne są następujące: jest
można dostać się do 30 35 kwintali / rok rzepaku z hektara, o 1,2 1,4 się ton estrów metylowych na hektar rocznie.

Na froncie regulacyjną, dekret zezwala, Francja, nieoznakowany rozkład estru metylowego rzepakowego do 5% mieszaniny w oleju napędowym.

Ostatecznie bilans energetyczny biopaliw łańcuchów produkcyjnych są korzystne. Stosunek energii zawartej w biopaliwa oraz ta, która była niezbędna do jej wytworzenia, jest zawsze wyższa niż 1. Ale z ekonomicznego punktu widzenia, przy obecnych kosztach dostępu do ropy naftowej i innych niż zachęt podatkowych, biopaliwa nie są konkurencyjne.

Wreszcie, wyniki badań dotyczących udziału biopaliw w kategoriach wpływu na zanieczyszczenie powietrza jest bardzo zróżnicowana. W zależności od rodzaju składnika zanieczyszczeń, paliwa
warzyw może okazać się korzystne, czasem lekko, czasem nieco niekorzystna. Z wyjątkiem ochrony przed efektem cieplarnianym, do których stosowanie biopaliw pewnością przynosi zauważalną poprawę.

paliw syntetycznych

Paliwa syntetyczne są benzyny i tradycyjne oleje napędowe, ale z innych surowców, jak ropa naftowa, głównie węgla i gazu ziemnego.

Odpowiednie procesy używać ciężkich i drogich technologii. Są to w produkcji, w pośrednim punkcie, gazu syntezowego (CO i H2), z których dwie drogi są możliwe: bezpośredniej produkcji węglowodorów przez technologię Fischera-Tropsch'a albo na bazie metanolu, który będzie następnie przetwarzane w benzynie.

Realizacja tych sektorów jest główną przeszkodę między 35 i 55% w procesie Fischera-Tropscha gatunków w zależności od charakterystyki surowca i gotowych wymagań jakościowych produktu; między 60 i 65% dla syntetycznego branży paliwowej poprzez metanol 1986 opracowaną przez Mobil w Nowej Zelandii. Te niskie plony są związane z CO2 znaczących emisji.

Dlatego znacząca produkcja paliw syntetycznych jest uwarunkowany przez wysokie ceny ropy naftowej (przynajmniej 30 $ / bbl) oraz przez silny popyt w żadnym zanieczyszczeń.

wodór

W średnim okresie, to jest wodór do zarządzania przewidywany niedobór. Jednostki -intensive rafineryjnego (hydrodésulfurations, hydrorafinacji i hydroconversions)
pomnoży się do poprawy jakości produktów naftowych i dostosowywania się do ukierunkowanej produktów lekkich rosnącego popytu.

Poza szybko reformowania osiągnąć swoje granice, produkcja wodoru mogą być rozpatrywane przez metanu parą wodną, ​​przez pozostałości lub elektrolizy oxyvapogazéification. Pierwsze dwie ścieżki prowadzą do własnej konsumpcji i emisji głównych CO2. Sposób elektrolizy musiałyby odnawiane inwestycje w energię jądrową i akceptacji przez ogół społeczeństwa tego
technologii i związane z tym ryzyko.

Po odjęciu arbitralnie te pytania dotyczące dostępności surowca, wykorzystanie wodoru jako paliwa do pojazdów nadal stoi wielkie trudności: przechowywanie w pojeździe jest prawdziwym wąskim gardłem technologiczny.

Jeśli założymy ponadto, że przechowywanie w pojazdach jest technicznie rozwiązane i są spełnione podstawowe warunki bezpieczeństwa, a następnie dwie opcje są możliwe: wodór może być użyty po raz pierwszy czysty lub zmieszany z CNG silników specjalnie zaprojektowany dla tego typu paliwa. Silnik powróci następnie są ograniczone przez prawa termodynamiki i emisji NOx są nieuniknione. Po drugie, wodór może być spożywane w ogniwach paliwowych.
Ale problemy rozwoju technologii stało się jasne. Elektrody są wykonane z metali szlachetnych (platyna i pallad) oraz gęstość mocy jest niski. Pomimo ostatnich zobowiązań
duże pojazdy przemysłowe do rozwoju ogniw paliwowych, ta droga nie wydaje się, aby konkurować bardziej konwencjonalne przekształtniki zanieczyszczenia, ale niemal do zera przeznaczoną dla wielkiej przyszłości.

Napięcia są przewidywalne na rynku wodoru i droga paliwa jest bardzo perspektywiczny. Pewne jest, że zastosowanie wodoru w celu poprawy jakości paliw tradycyjnych długi czas pozostanie najbardziej skuteczny sposób technicznie i ekonomicznie.

Dlatego ogniwa paliwowe i wodór silnik spalinowy nie wydaje się prawdopodobne, aby doprowadzić w perspektywie średnioterminowej.

więcej:
- produkty ropopochodne i paliwa kopalne forum
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- paliw ropopochodnych konwencjonalne

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *