List do posłów w sprawie E85 i Total

List wysłany do posłów i senatora z Seine Maritime przez Armanda LEGAYA, magistra socjologii i autora opracowania Biopaliwo alkoholowe DEA

W Hawrze 22 luty 08

panowie

Skandal to nie tylko odmowa firm naftowych na wprowadzenie biopaliw do oleju napędowego aż do super, wieczornego 5, 75% za 2008 rok i zapłatę 500 mln przez konsumentów. Jest też gdzie indziej.

Rzeczywiście, Karta rozwoju sektora superetanolu E85 została podpisana 13 listopada 2006 r. Pod egidą ówczesnego premiera, pana Dominique de Villepin. Swoim podpisem dystrybutorzy paliw (dystrybutorzy masowi i firmy naftowe), producenci samochodów (PSA Peugeot Citroën, Renault, Ford, Saab, Volvo), producenci etanolu (CGB, AGPB, AGPM) oraz Państwo zobowiązało się zapewnić uruchomienie w 2007 r. I rozwój we Francji sektora superetanolu E85.

Zgodnie z tym rządowym planem dotyczącym biopaliw ze stycznia 2007 r. We Francji miało zostać zainstalowanych 600 pomp E85 (85% etanolu, 15% benzyny), z czego 40% ma firma Total Elfina, ale zainstalowanych jest tylko 200. i znowu z oczywistą dyskryminacją w regionie Havraise, gdzie produkowana jest E85.

Rzeczywiście, istnieje paradoks dotyczący instalacji tych pomp w morskiej Sekwanie w porównaniu z ich lokalizacją. Na przykład w Le Havre żadna pompa nie jest zainstalowana, gdy w regionie Rouen sześć, w tym jedna w trakcie instalacji.

Na terytorium wspólnoty aglomeracji Havre jest więc pustynia dotycząca tego odnawialnego paliwa, gdy wybrani przedstawiciele Republiki, kontrowersyjni lub partyjni, są przeciw (deklaracje) lub opowiadają się za utworzeniem dwóch elektrowni węgiel, gdy jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów lub regionów Francji (w zależności od pogody).

I wiedzą, ci wybrani urzędnicy, że sekwestracja CO2 nie jest rozwinięta, podobnie jak jego asymilacja przez hodowlane rośliny morskie.

Opóźnienie, które utrzymuje się w tym planie, wynika z innej orientacji przyjętej przez prezydenta Sarkozy'ego w konkluzjach Grenelle de l'Environnement w październiku 2007 r., Co było jedynie rozrywką mediów.

Czytaj także:  enzymy Celuloza użytku Etanol termity

Wnioski te pokazują wybór dokonany przez rząd Fillon, w przeciwieństwie do wyboru pana de Villepin, dotyczący biopaliw, w szczególności bioetanolu (który byłby równie szkodliwy dla efektu cieplarnianego jak ropa naftowa) z planem E85 zainicjowanym przez najnowszy. Prezydent Republiki w przemówieniu zamykającym Grenelle de l'Environnement zaproponował następnie przeprowadzenie badania przez ADEME, Agencję Zarządzania Środowiskiem i Energią, aby usunąć lub skonkretyzować wątpliwości dotyczące biopaliwa pierwszej generacji. Zapowiada jednak, że wybór, który wydaje mu się najrozsądniejszy, to biopaliwa drugiej generacji, które wykorzystują rośliny inne niż żywność oraz inne procesy fermentacji i upłynniania biomasy (patrz ta strona: rozwiązania energetyczne przyszłości).

To zbiega się z niezliczoną liczbą stowarzyszeń ekologicznych i ochrony środowiska obecnych w tym Grenelle, co do których wątpię w ich demokratyczną reprezentatywność, jeśli chodzi o ich działalność, często za wynagrodzeniem jednej lub kilku osób, w przeciwieństwie do związków pracowniczych. lub pracodawców lub społeczności. Trzeba powiedzieć, że do 20 roku 2020% ziemi ekologicznej zostało obiecane na zieloną produktywność. To również zbiega się w kierunku pozycji głównych koncernów naftowych, które nie są gotowe, jeśli chodzi o narzędzia przemysłowe, czy to do remontu, czy do instalacji nowych jednostek rafinacji ropy naftowej w Europie i na świecie. Decyzja rządu francuskiego i Prezydenta Republiki odpowiada faktowi opóźnienia przemysłowego. Z ekologami w kieszeni gra zwłaszcza w grę polegającą na (przypadkowym) przybyciu tankowców, wydarzeniu polegającym na rafinacji biomasy. Skroplony, podobnie jak ropa naftowa, może być stosowany bezpośrednio w istniejących rafineriach bez zbyt wielu modyfikacji, przy czym technika destylacji i krakingu jest taka sama.

Tę analizę biopaliw, zwłaszcza bioetanolu, porównuje się ze słowami Michela Girarda, byłego dyrektora TOTAL Agricultural Development, które usłyszałem podczas dnia inżynierów rolnictwa 15 listopada 2005 r. W ESIGELEC, w centrum technologicznym Madrillet z Uniwersytetu w Rouen: „W geografii konsumpcji centralnym punktem jest Europa, a nie Francja. Europa pilnie potrzebuje oleju napędowego. Europa ma w istocie nadwyżkę. Gdzie to zmierza? W Stanach Zjednoczonych, które pilnie potrzebują benzyny. Sytuacja ta tłumaczy wzrost cen ropy wynikający z faktu, że ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych od kilkudziesięciu lat nie budowano rafinerii. (…) Dziś, kiedy mówimy, że jest surowiec, to prawda, ale jest to ropa złej jakości. Gdybyśmy go przedestylowali w naszych rafineriach, wyprodukowalibyśmy mniej niż obecnie. To pogorszyłoby kryzys. (…) Ponieważ jesteśmy zależni, zwłaszcza Europejczycy, a Francja, całkowicie od Rosji.
Nie ma strachu politycznego, ale jeśli (Rosjanie) również rozwiną swój transport ciężarowy, to najpierw wykorzystają siebie. Jest to wynikiem podatków, a także CO2, ponieważ wiemy, że olej napędowy zużywa mniej niż benzyna. Ostatecznie umysł jest dość złożonym równaniem między Arabią Saudyjską, niską ropą naftową i zamknięciem rafinerii. (…) W naszych prognozach musieliśmy poszerzyć nasz parametr zasobów energetycznych. Oczywiście biomasa jest jednym z nich. Dla nas wybór różnych rozwiązań jest reprezentowany przez cztery moduły: największe możliwe zasoby, rolnictwo i produkty uboczne rolnictwa, odpady i techniki transportu do tego wszystkiego. Na przykład zapomnieliśmy, jak przewoziliśmy drewno opałowe. A ponadto istnieje wiele technologii transformacji, z których nie wszystkie są jeszcze dobrze opanowane w celu uzyskania szeregu produktów, które przechodzą od energii bezpośredniej, przez zwiększenie wydajności, do odzysku z kogeneracją, poprzez wykorzystanie wszystkich paliw i produktów chemicznych (…) Obecnie biopaliwa rozwijają się wszędzie, ale w Europie panuje bałagan. To niezwykle zróżnicowana polityka fiskalna. Dla nas, nie zapominając o walce o dostawy rurociągami i składami, które były niezwykle trudne do obsłużenia w całej Europie, biopaliwa muszą być w stanie mieszać się i być zgodne z całą tą polityką.
Stamtąd weźmiemy tyle biopaliw, ile może wyprodukować rolnictwo. W przypadku rolnictwa będzie to miało ogromny wpływ. Myślę, że nie ma potrzeby, aby 25% gruntów rolnych przeznaczać na energię i chemikalia. "
(Dzień inżynierów Rouen 15 październik 2005)

Czytaj także:  Uprawa i plony miskanta przez Bical

Te uwagi są dowodem, że polityka rządu francuskiego w zakresie ochrony środowiska dla nowego rządu stoi za tankowcem Total.

Analiza, którą Państwu przedstawiam, jest jednym z aspektów prowadzonych przeze mnie badań uniwersyteckich w zakresie biopaliw. Jednak to jako obywatel tego, co zostało z Republiki, proszę wybranych przedstawicieli narodu o interwencję w rządzie. Rzeczywiście, obecne kontrowersje wokół biopaliw są szkodliwe dla naszej gospodarki i naszego środowiska. Biopaliwa pierwszej generacji w rozwoju i rolnictwie, które są bardziej rozsądne niż zrównoważone (zrównoważone do czego?) We Francji mogą być źródłem odrębnego i całkowicie odnawialnego rozwoju, pod warunkiem, że stosowane są środki (chemikalia do wzrostu roślin) ) najmniej szkodliwe i najbardziej pozyskiwane z biomasy. Nasi rolnicy są tym zainteresowani, ponieważ są świadomi zachowania swoich działów wodnych i innych terytoriów oraz narzędzia pracy: Ziemi.

Jeśli, jak wielu czołgistów, mówi tylko o rozwoju globalnym, rozwój ten wymaga lokalnych i odwrotnie.

Dla mnie obecną potrzebą jest przejście w kierunku gospodarki pozytywnej, która łączy demokratyczne uczestnictwo, ekonomię i nauki ekologiczne i w której rządzić będzie polityka, a nie finansjalizacja, jak obecnie.

Odbieram, panowie, moje republikańskie pozdrowienia i serdeczne pozdrowienia.

LEGAY Armand

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *