Aąuazole Elf: paliwo diesla wody

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Dodatek wody do paliwa silnika wysokoprężnego: aquazole

Słowa kluczowe: olej napędowy, czysty, woda, dodatek, usuwanie zanieczyszczeń, kropla, dym, aquazol, aquasole

Pobierz raport Ademe zatytułowany: DOŚWIADCZENIE PALIWA
AQUAZOLE ® NA FLOTACH AUTOBUSOWYCH

Ta strona wyjaśnia częściowo odkrycia dotyczące pojazdów z domieszką wody, takich jak nasz Zx (patrz strona „Nasz eksperyment”). Najciekawsze części są pogrubione kursywą. Jednak pomimo tych wyników, pochodzących sprzed 1998 i dużej grupy olejowej, aquazole nadal nie jest sprzedawane (oficjalnie) ogółowi społeczeństwa ... Dlaczego?

Emulsja wodna w oleju napędowymNowy rodzaj paliwa do silników wysokoprężnych (dodatek węglowodorów do litery Energie i surowce nr 5-3th Quarter 1998)

Podczas ostatniego 30 zużycie oleju napędowego zostało pomnożone przez 7. Przeszedł od 3,5 Mt w 1967 do 24,5 Mt w 1997, głównie z powodu boomu w transporcie towarowym, który obecnie odpowiada za 60% zużycia (pozostałe 40% odpowiada zużyciu pojazdów prywatnych).

Jednocześnie świadomość zanieczyszczenia spowodowanego transportem doprowadziła do stopniowego zaostrzenia zarówno przepisów dotyczących emisji, jak i jakości paliw.

Opracowanie katalizatorów 3 na gazach spalinowych z silników o zapłonie iskrowym napędzanych benzyną bezołowiową ma znacznie zmniejszoną emisję zanieczyszczeń (CO, NOx, HC). W przypadku silników wysokoprężnych trudniej było uzyskać kontrolę emisji zanieczyszczeń.

Uruchomiono wiele programów badawczych mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia pojazdów z silnikiem wysokoprężnym zarówno przez producentów, jak i tankowców.

W tym kontekście ELF ANTAR FRANCE od kilku lat prowadzi badania nad nowym rodzajem paliwa składającym się z emulsji wodnej w oleju napędowym, stabilnej i nadającej się do użycia przez silnik wysokoprężny bez modyfikacji.

Rzeczywiście, zalety wtrysku wody w silniku wysokoprężnym są znane od początku wieku: możliwość zwiększenia stopnia sprężania i mocy właściwej, eliminacja osadów, redukcja emisji NOx i sadza spowodowana w szczególności obniżeniem temperatury komory spalania.

Zawartość wody została zoptymalizowana, aby z jednej strony uzyskać najlepszą wydajność pod względem redukcji emisji NOx i zanieczyszczeń sadzą, i stabilność emulsji z drugiej strony. Znaczenie nowego rodzaju paliwa polega na jego charakterystyce stabilności uzyskiwanej dzięki dodatkom czysto organicznym, które nie zawierają ani metalu, ani związku halogenowanego, co nie będzie miało wpływu na emisję spalin.

Podstawa oleju napędowego zastosowana w składzie EEG jest w pełni zgodna z obecną europejską normą EN 590, która określa europejski komercyjny olej napędowy.Początkowo nowe paliwo (EEG, Emulsion of Water in Diesel) będzie przeznaczone dla profesjonalnych flot pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, łatwych do pozyskiwania i posiadających specyficzną logistykę (autobusy, autokary, śmieciarki, pojazdy czyszczące) drogi, lokomotywy i silniki wysokoprężne), a także instalacje stacjonarne (generatory energii elektrycznej).

W świetle pierwszych uzyskanych wyników, pod względem redukcji emisji zanieczyszczeń, zainteresowano się DHYCA i innymi zainteresowanymi administracjami. Upoważnili firmę ELF do przeprowadzenia eksperymentów w celu utworzenia akt homologacji, a następnie nieoznaczonego obrotu tym nowym rodzajem paliwa.

I - WYNIKI EKSPERYMENTALNE

Ze zoptymalizowanej formuły (woda, olej napędowy, dodatek) z uwzględnieniem:

Stabilność emulsji,
- redukcje emisji,
- funkcjonalność silnika (zmiany mocy, regulacje, monitorowanie techniczne),testy przeprowadzono w laboratorium, na stanowisku badawczym lub w pojeździe we współpracy z producentem ciężarówek, miejskimi firmami tranzytowymi lub miejskimi firmami wywożącymi śmieci lub sprzątającymi.

1.1 Stabilność emulsji

Jest to główne kryterium do spełnienia, bez którego nie może być paliwa EEG. Badano różne aspekty stabilności i rozwiązywano związane z nimi problemy: stabilność przechowywania (produkt posiada więcej niż 4 miesięcy), stabilność w niskich temperaturach, stabilność na nagłe zmiany temperatury, stabilność utleniania, odporność na skażenie bakteryjne

1. 2 Redukcja emisji zanieczyszczeń w porównaniu z komercyjnymi emisjami oleju napędowego

Korzyści dla środowiska są znaczące w silnikach o dużej wytrzymałości, zwłaszcza w starszych silnikach MAN SC10, wyposażenie autobusów miejskich.

Stwierdzono, dzięki pomiarom przeprowadzonym w standaryzowanych cyklach (europejskie cykle trybów R49-13, cykl AUTONAT, cykl AQA-RATP, cykl RVI itp.), Dla EEG paliwa w porównaniu z olejem napędowym wchodzącym w skład EEG :

- redukcja emisji NOx z 15 do 30%;
- redukcja oparów i sadzy od 30 do 80%;
- zmniejszenie emisji cząstek stałych z 10 do 80%.

Wyniki te będą musiały zostać udoskonalone i zoptymalizowane zgodnie ze składem EEG, w tym zawartości wody w zawartości siarki w olejach napędowych, również w zależności od przyszłych typów i nowych technologii oczyszczania silników. Następnie wyniki będą musiały zostać potwierdzone przez testy trwałości uzyskanych wyników.

1. 3 Zmniejszenie zużycia energii

Zgłoszone do bazy „diesel”, istnieje niewielka tendencja do zmniejszania zużycia energii o około 2%, co można wytłumaczyć pełniejszym spalaniem węglowodorów w obecności wody, co prowadzi do niewielkiej poprawy wydajności.

1. Konserwacja 4 oraz monitorowanie techniczne i statystyczne pojazdów zasilanych przez EEG

Sto pojazdów dziś używa EEG jako paliwa (autobusy, autokary, skipy). Od maja 1995, miejskie autobusy 3 przetoczyły się przez 250000 km bez większych incydentów, ani przejawów zużycia. Przejechane kilometry przez wszystkie pojazdy 100 zbliżają się teraz do 600 000 km.

Techniczna i statystyczna kontrola silników i urządzeń zasilanych przez EEG odbywa się zgodnie z protokołem ELF / RVI, który obejmuje analizę ryzyka powiązaną z wykorzystaniem.

Od wielu lat skupi się na konkretnych próbkach pojazdów. Protokół używa IFP jako eksperta.

II - METODOLOGIA CHARAKTERYSTYKI NOWEGO RODZAJU PALIWA EEG

Po pierwsze, ELF opracował protokół testowy, zatwierdzony przez własne laboratoria kontrolne, obejmujący z jednej strony charakterystykę samej emulsji, az drugiej charakterystykę EEG używanego jako paliwo dla silnik wysokoprężny, stosując metody badań wytyczone z konwencjonalnych metod olejowych w europejskiej normie EN 590 definiującej olej napędowy.

Uwzględnienie metod testowych zaproponowanych przez ELF, zarówno przez administrację (DHYCA, DGDDI, DGCCRF), jak i przez dwie branże przemysłu naftowego i samochodowego (Heavy Duty), wymaga zatwierdzenia cech, zatwierdzenia oraz standaryzacja metod badawczych przez Bureau of Petroleum Standardization (BNPé), francuski organ standaryzujący metody badań produktów naftowych.

Ta praca, oparta na cyklicznych testach organizowanych w ramach misji BNPé, doprowadzi do standaryzacji. Powinny zostać uruchomione w nadchodzącym miesiącu i mieć miejsce przez ponad rok.

Powinno być zatem możliwe określenie specyfikacji gwarantujących uczciwą i zbywalną jakość EEG do ich stosowania jako oleju napędowego.

Wreszcie, aby przejść do etapu wprowadzania do obrotu, paliwo EEG będzie musiało przejść wszystkie procedury dotyczące dopuszczenia do konsumpcji nowego paliwa, w tym powiadomienia władz europejskich zgodnie z dyrektywą 83 / 189.

III - WNIOSEK

Podsumowując, emulsja wodna w oleju napędowym (EEG) pojawia się jako nowy rodzaj czystego paliwa dla silników wysokoprężnych pojazdów ciężkich, może znacznie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, w szczególności NOx, sadzy i cząstek stałych, które mogą być natychmiast wykorzystane bez znaczącej modyfikacji silników i wyposażenia istniejących pojazdów.

Nadal jednak trwają prace nad potwierdzeniem i pogłębieniem korzyści dla środowiska, a także testów zrównoważonego rozwoju. Ponadto w celu osiągnięcia dopuszczenia do konsumpcji, nawet dla zmonopolizowanych profesjonalnych flot, które są łatwe do zaopatrzenia, konieczne jest posiadanie uznanych specyfikacji dotyczących dokładnych charakterystyk mierzonych znormalizowanymi metodami testowymi, zgodnie z odpowiednimi procedurami. Francuskie władze administracyjne i zgodnie z europejskimi przepisami technicznymi.

Wszystkie te warunki zostały spełnione, w ciągu jednego lub dwóch lat powinien pojawić się nowy rodzaj paliwa, EEG.

Według Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Przemysłu 15 / 06 / 1999

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *