Bez oleju: badań emisji


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Analiza Problem: Życie bez oleju
przedstawiony przez Anne-Sophie Mercier i Matthias Beermann i wydany we wrześniu 11 2004.

Europejczycy byli gotowi ograniczyć ich usterkę? Odpowiedzi z Jacques Attali.

I - ogólna idea:

Nasze gospodarki i naszego stylu życia strategicznie zależne od obfitości taniej ropy. Ale ta obfitość jest ograniczona w czasie, koszty zakupów z pewnością wzrośnie. Europejczyków doświadczyło najpierw szoku naftowego 1973, odkrywa bolesną lukę naszych społeczeństw do ceny baryłki ropy. Ale z tego szoku, pomimo regularnych ataków na rynku ropy naftowej, dochody z ropy są w niskiej cenie, a Europa zapomniała przygotować się do końca oleju.
Konieczność walki z globalnym ociepleniem poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest nowa motywacja do poszukiwania alternatyw dla dowolnego oleju. Jeszcze 30 lat po pierwszym szoku naftowym, niewiele zrobiono: Europa nadal zależy niezwykle obfitość taniej ropy.

II - elementy informacji

1- kontekście tych miesiącach:
ZRÓWNOWAŻONY TREND rosnąca cena ropy za baryłkę.

Ceny ropy przekroczyło dolarów 40 przez kilka miesięcy, a zbliża $ 50 ($ 47 24 w sierpniu w Nowym Jorku). Średnia cena od pierwszego szoku naftowego $ 20 baryłkę. Z lufą przy $ 40 w stałej walucie, pozostaje poniżej szoków cenowych 1973 lub 1979 (80 dolarów za baryłkę w ciągu irańskiego kryzysu).
Na 4 miesięcy, benzyny i oleju napędowego wzrosły 10 eurocentów na pompie lub około + 10%
Uwaga: Warto zwrócić uwagę, że rzeczywista średnia cena koszt baryłki ropy jest mniejsze niż $ 10.

Przyczyny tego wzrostu cen:

-Gwałtowny wzrost popytu globalnegoCo nie umniejsza w Europie, wzrost w Stanach Zjednoczonych, i wybucha w Chinach, z pomnożenia floty oraz silnego wzrostu chińskiej.

-Niestabilność dostaw : Kryzys iracki (chociaż eksport podniósł na południu) i napięć na Bliskim Wschodzie, niepewność w Wenezueli (rozwiązany od końca sierpnia po sukcesie Chavez w referendum), niepewność w Rosji, z podatkowe, problemy prawne (i polityczne) numeru rosyjskiej jednej Yukos grozi bankructwo podczas demontażu i produktów 2% światowej podaży.

-Niedostateczna infrastruktura, Z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, kraje członkowskie OPEC nie zostały zoptymalizowane swoje moce produkcyjne. Z drugiej strony, istnieje nacisk na infrastrukturę rafinacji: liczba rafinerii jest niewystarczająca, aby przekształcić cały olej wyodrębnione, zwłaszcza w USA, gdzie wzrost cen.

Nie wszystko jest jednak jasne: niektórzy są zaskoczeni przez obecnego niedoboru ofercie następnie wszyscy producenci wytwarzają przy pełnym obciążeniu (w tym OPEC). Niektóre winić USA i kierunków ukryć i przechować część swoich rezerw.

Inni podkreślają spekulacji cena: wydaje się, że spekulanci po wybuchu wysoce rentowny internet-technologicznej bańki, zostanie złożona na oleju, jeden z ostatnich obszarów, w których możemy zrobić dużo pieniędzy. Te zmiany cen baryłkę Dlatego bardzo zależy od spekulacji, bardzo wrażliwe na międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej, które zaostrzyć istniejące napięcia w zakresie dostaw ropy naftowej.

uwagi:

1 - wzrost ten jest odczuwalny mniej poważnie w Europie, ze względu na siłę euro wobec $.
2 - tym kontekście rosnących cen również szczęśliwy.
Jest to bardzo korzystne dla dużych firm naftowych: Wyniki kierunków są bardzo silny wzrost w ostatnich miesiącach (szczególnie w rafinacji marginesy są również wzrasta): + 30% dla Total + 38,8% dla Exxon Mobil + 16% dla Shell.
kraje produkujące skorzystają również: Arabia Saudyjska przewidywana nadwyżkę budżetową w wysokości $ 35 mld na rok 2004. (Ale żądać niższej ceny za baryłkę, około $ 30).
Według INSEE, baryłka kosztowała $ 50 0,24 punkt wzrostu ponieważ inwestycje i konsumpcja będzie karane.
Logicznie rzecz biorąc, tych, którzy cierpią z powodu tych cen są firmy transportu, lotniczą, lądową i morską. Air France wzrosła w cenie do 2 12 euro, w zależności od przeznaczenia.

2- Kiedy koniec olej?

REZERWACJA:

Obecnie produkujemy 75 mln baryłek dziennie. Każdego roku brûulons które miały charakter milion lat do formy.
Nikt nie chce oceniać rzeczywistość światowych rezerw ropy naftowej.
Ale debata, chociaż ograniczone do specjalistów naftowych i ekspertów, jest zjadliwe: gdy spędzimy olej szczyt, początek spadku rezerw? Niektórzy mówią dziś. Optymiści twierdzą 2050. Debata między naukowcami schematycznie (pesymistyczny) ekonomiści (optymistyczne).
Najczęstszymi szacunki oparte są na metodzie Hubbert. Król Hubbert amerykański geolog który w 1956, 1970 było dokładnie przewidzieć za spadek produkcji w USA przez obserwowanie ewolucji produkcji w postaci krzywej dzwon.

Generalnie oceny pola jest obliczanie prawdopodobieństwa. Brak pewności.

Natura (listopad 2003): według badań przeprowadzonych na zlecenie brytyjskiego głównego BP, stałe zużycie pozostaje 40 lat ropa naftowa, gaz, lat 60 230 latach węgla. Albo dwa pokolenia.

Są "kuzyni" z oliwek, które zostały już uruchomione jako niekonwencjonalnych ropy - piasków roponośnych w Kanadzie lub dodatkowego ciężkiego ropy z Wenezueli. Stanowią one około 25 lat konsumpcji. Ale ich działanie jest bardziej kosztowne i na pewno bardziej zanieczyszczają środowisko niż olej.
Konwencjonalne zasoby ropy naftowej szacowane są średnio nieodkrytych 3 000 mld baryłek (źródło US Geological Survey za oceny świecie naftowy - 2000) lub 40 latach dodatkowej konsumpcji.
Postęp technologiczny umożliwi lepsze odzyskiwanie istniejących zasobów. Dziś średnio tylko jedna trzecia środków na miejscu jest odzyskiwana. Zwiększenie 1 punkt kurs średni odzysk reprezentuje 2 lat dodatkowej konsumpcji.
Ponadto, dzięki wzrostowi cen ropy, niektóre złoża dotychczas niewykorzystane z powodu zbyt drogie ponownie stać się opłacalne.

Jednym z najbardziej aktywnych graczy w debacie na temat rzeczywistości złoża ropy ASPO Stowarzyszenie do badania oleju szczytowej. Skupia byłych wyższych eksploracji dużych firm naftowych i geologów i twierdzi, że fałszowanie danych oficjalnych rezerw jest systematyczne. Według ASPO np rezerw OPEC są przeszacowane 46% (ponieważ indeks OPEC ich kwot produkcyjnych na swoich rezerw odnotowano więcej mówią, tym więcej mogą one produkować).
ASPO uważa, że ​​rste 1000 mld rezerw baryłkę.
Sprawa Shell niedawno udowodnione: firma mocno karane na giełdach za zawyżanie własnych rezerw.

Uwaga: istnieje nadal będzie ropa, ale koszt jego wydobycia będzie zbyt wielka; tak krótkie, aby nie suszyć w dół, ale eksplozja cen.

Gwałtowny wzrost popytu

Baryłka litrów oleju = 159. Konsumujemy 29 mld baryłek rocznie.
Ropa nadal stanowi 42% całkowitej produkcji energii, 23% dla gazu ziemnego, 65% węglowodorów (8% atomowych).
Transport nadal zależy 96% oleju (OECD).
I olej nie jest jedynym źródłem energii: konieczne jest również w odniesieniu do żywności, chemikaliów, leków, odzieży, wyrobów z tworzyw sztucznych i wszystkich wokół nas.

Bezpośrednią konsekwencją wzrostu liczby ludności i stopniowym wzrostem poziomu życia, światowej zapotrzebowanie na energię pierwotną powinna nadal rosnąć o horyzoncie 2030; 15 sięgnąć giga ton ekwiwalentu ropy naftowej (mld toe) w 2030 (dla 9 gigaton dzisiaj), tempo wzrostu 1,7% rocznie (scenariusz bazowy Międzynarodowej Agencji Energii). W ciągu całego okresu, w tym wzrost popytu będzie przede wszystkim fakt, że kraje rozwijające się doświadczą wzrostu ich potrzeb 140% wobec tylko 34% dla krajów OECD.

Dziś 50% transportu ropy do użytku końcowego (wobec jedynego 36% w 1973) i produktów naftowych są 96% energii zużywanej w transporcie drogowym. Alternatywne źródła energii istnieją (CNG, LPG i utlenionych paliw lub chemicznych dla rolnictwa, etc.) i są wykorzystywane przez niektóre dawno temu, ale stanowią one mniej niż 2% całkowitego transportu energii: nie nie zastąpi olej, który jest konkurencyjny ekonomicznie i znacznie na horyzoncie 20 30 w najbliższych latach.

Mała nadzieja z obecnym alternatywnych źródeł energii.

Aby zaspokoić rosnący popyt, mobilizacja wszystkich źródeł energii będzie potrzebne do ukończenia ropy niż konkurować z lub wymienić. Ale udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym globalnego (woda w zestawie) powinny pozostać względnie stabilna (około 5% według IEA), pomimo silnego wzrostu w niektórych sektorach, takich jak fotowoltaika i wiatr słoneczny.
Realizacja silnych zachęt politycznych mógłby prawdopodobnie zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, ale trudne do zrobienia na horyzoncie 2020-2030, solidnej substytut paliw kopalnych, zwłaszcza ze względu na koszty.

Wnioski: wkład oleju, aby sprostać globalnym potrzeb energetycznych pozostanie wysoka (65% wobec ok 62% obecnie), udział gazu ziemnego coraz bardziej spójne.

3 - Dependence EUROPY

Rozszerzona UE będzie zużywać w 2004 20% w światowej produkcji ropy naftowej.

Gospodarka europejska opiera się na paliwach kopalnych: ropy i gazu są 4 / 5 naszego całkowitego zużycia energii. Importujemy 2 / 3. I oczekuje się, że udział ten zwiększyć: ze stopniowym wyczerpywaniem zasobów na Morzu Północnym, Wielka Brytania po raz kolejny stać się importerem netto ropy w sierpniu 2004.

W 2030, w zielonej księdze UE w dziedzinie energetyki, olej może być przywożony do 90% naszej konsumpcji. Brak środków własnych, UE nie ma alternatywy: musi działać na zapotrzebowanie na energię (poprzez przekierowanie lub masteringu, w przeciwieństwie do USA, że w ich domu poziomie energetycznym, postanowił oprzeć się na zawsze zwiększona podaż, co świadczy o ich polityki międzynarodowej poprzez Wschodu i Afryki Zachodniej).

Priorytetem na oszczędzanie energii: transport, rachunkowość 32% zużycia energii i emisji 28% CO2.
Ale na razie, jedynym celem rządu jest ograniczenie tendencji wzrostu popytu. Broń podatkowe mogą być skuteczne, ale jest ona już używana.

4 - Biopaliwa

Biopaliwa mają podwójne korzyści: obniżają zużycie oleju i redukcji emisji gazów cieplarnianych (fotosyntezy - procesu wzrostu roślin - absorbuje CO2). Ale mają przeważnie duże utrudnienie: są nadal znacznie droższe niż olej.Unia Europejska zachęca do korzystania z biopaliw.
Najnowsze dyrektywy europejskie 2003 swój cel do 2005: 2% biopaliwa do włączenia do istniejących paliw (oleju napędowego i benzyny).
W 2010: 5,75% biopaliwa.
Ale teraz to nie jest wcale pewne, że Europa ma rolniczego zdolności produkcji i dystrybucji w celu spełnienia tych celów
Istnieją dwa biopaliw rodziny: ci mieszać z węglowodorów (diestru i etanolu), i tych, którzy używają tylko (oleje roślinne)

diester, lepiej znany pod nazwą biodiesla: oprócz lub wymiany oleju napędowego. Otrzymuje się go w wyniku reakcji między alkoholem (metanol), olejów roślinnych (rzepak, pszenicę, słonecznik, itp ...)
etanol Oprócz benzyną: otrzymywany jest przez fermentację cukru (trzcina cukrowa, buraki cukrowe), pszenicy lub kukurydzy.
Oba są już rozdzielone w dużej części przez firmy oleju, gdyż są one już zmieszane z paliwem. (Do wysokości około 1% we Francji) i nie podlega specjalnej oznakowania na pompie.

Wadą tych biopaliw koszty. Nie musi być reakcją chemiczną przed użyciem. Koszt produkcji jest wciąż wysoka. Mogą rozwijać się tylko wtedy, gdy są drogą zachęt ekonomicznych (zwolnienia podatkowe).

Surowe oleje roślinne (rzepak, kukurydza, słonecznik):
Używany jest bezpośrednio w zbiorniku, nadal stwarzane wiele problemów technicznych (nie wiem, wszystkie silniki wspierać niezbędne udogodnienia, w tym układów wtryskowych, nie więcej niż 10% zmieszanych w paliwie, wymaga włożenia nowy kanał dystrybucji ...)

Ich bilans energetyczny jest nadal niepewna: są one źródłem zanieczyszczenia powietrza w zależności ADEME. Ale znacznie zmniejszyć efekt cieplarniany.

Wyzwania biopaliw:
- Ryzyko związane z nadprodukcją, które mogłyby prowadzić do obniżenia rentowności w sektorze
- Francja nie będzie miał wystarczającej wydajności produkcji rolnej w celu osiągnięcia 5,75% dyrektywy UE według specjalistów (ADEME, UFIP i in ..).
- Rozwój biopaliw mógłby dać większej roli rolników w produkcji i może być w dystrybucji energii (słodki sen Zielonych i innych rolników ...) w celu rozwiązania problemów obszarów wiejskich wyludnienia.

Źródło i linki

Źródło: Arte-tv.com

Bibliografia i linki ...


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *