Nieuniknione globalne ocieplenie

Gerald Meehl z National Center for Atmospheric Research (NCAR) i jego koledzy są bardziej niż pesymistyczni co do ewolucji globalnego ocieplenia. Według ich pracy opublikowanej w Science, nawet zakładając ustanie netto wszystkich emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka, globalne ocieplenie jest nieuniknione.

Pod koniec XXI wieku, w najlepszym wypadku, średnia globalna temperatura powietrza wzrośnie o 21 ° C, a poziom morza o 0,5 cm. Naukowcy zsyntetyzowali wyniki licznych symulacji dwóch typów modeli klimatu - Parallel Climate Model (PCM) i Community Climate System Model wersja 11 (CCSM3) - przeprowadzonych na superkomputerach NCAR i laboratoriach Departament Energii USA i japoński symulator ziemi.

Pomimo różnic między nimi pod względem intensywności zjawiska zaobserwowany trend pozostaje ten sam: wzrost globalnej temperatury i poziomu morza w ciągu następnych 100 lat. Dla naukowców ta nieuchronność jest w dużej mierze wyjaśniona bezwładnością termiczną oceanów i długim cyklem życia dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze. Przeprowadzone symulacje modelu (które nie uwzględniają
wpływ topniejących lodowców i czap lodowych) potwierdzają potrzebę zdecydowanego działania, aby uniknąć dalszego pogorszenia przyszłej sytuacji.

Czytaj także: Toksyczność oddechowa cząstek oleju napędowego

WP 18/03/05 (Nieuniknione globalne ocieplenie, dane pokazują)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A45040-2005Mar17.html
http://www.newscientist.com/article.ns?id=7161

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *