Nieuniknione globalne ocieplenie

Gerald Meehl z National Center for Atmospheric Research (NCAR) i jego współpracownicy są bardziej niż pesymistami co do ewolucji globalnego ocieplenia. Według ich pracy opublikowanej w Science, nawet zakładając ustanie netto wszystkich emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka, globalne ocieplenie jest nieuniknione.

Pod koniec XXI wieku w najlepszym przypadku średnia temperatura powietrza na świecie wzrośnie więc o 21 ° C, a poziom morza o 0,5 cm. Naukowcy zsyntetyzowali wyniki licznych symulacji dwóch typów modeli klimatycznych - Parallel Climate Model (PCM) oraz Community Climate System Model w wersji 11 (CCSM3) - przeprowadzonych na superkomputerach NCAR i laboratoriach Departament Energii Stanów Zjednoczonych i japoński symulator Ziemi.

Pomimo różnic między nimi pod względem intensywności zjawiska, obserwowany trend pozostaje ten sam: wzrost globalnej temperatury i poziomu morza w ciągu najbliższych 100 lat. Dla naukowców tę nieuchronność tłumaczy się w dużej mierze bezwładnością termiczną oceanów oraz długim cyklem życia dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze. Przeprowadzone symulacje modelowe (które nie uwzględniają
wpływ topnienia lodowców i czap lodowych) potwierdzają potrzebę zdecydowanych działań, aby uniknąć dalszego pogorszenia przyszłej sytuacji.

Czytaj także:  Piłka kapitalizmu

WP 18/03/05 (Nieuniknione globalne ocieplenie, dane pokazują)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A45040-2005Mar17.html
http://www.newscientist.com/article.ns?id=7161

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *