Bioróżnorodność w niebezpieczeństwie


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Słowa kluczowe: szczyt konferencji, różnorodność biologiczna, gatunki zwierząt, wymieranie, wpływ, mężczyzna, przyczyną zmian, zanieczyszczenia, ekosystem

4 przegląd prasy artykułów o szczycie UNESCO od stycznia 2005 na różnorodność biologiczną.

1) Alert zagrożone bioróżnorodności Le MondeHervé Kempf

Z inicjatywy Jacques'a Chiraca, międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Paryżu, w okresie od stycznia 24, polityków i naukowców.
Brachyta Borni jest bardzo spokojna Koziorożec rzędu Coleoptera, który ma osobliwość: nie ma chyba tylko jeden lub dwa miejsca, znajdujące się we francuskich Alpach, w pobliżu granicy z Włochami. Owad ten jest endemiczny gatunek, to znaczy, że znaleźliśmy się w tych obszarach, w szczególności w pobliżu Vars w Hautes-Alpes.
Lub ryzyko Brachyta Borni szybko przenieść się do śmierci: przewoźnik w rzeczywistości otrzymał grudnia 6 2004 Prefektury zezwolenie na lodowiec skały, gdzie gatunek umieszczony na Col de Vars. Według lokalnych entomologów, zniszczenie lodowiec może doprowadzić do zniknięcia tego gatunku. W ogólnej ciszy, i nikt nie może mierzyć skutki utraty różnorodności biologicznej. Jak setek gatunków roślin, owadów, mięczaków, na całym świecie.
Republika nie jest odporna na sprzeczności, organizuje od poniedziałku 24 od stycznia do piątku 28, międzynarodową konferencję na temat "Różnorodność biologiczna. Nauka i zarządzanie ". Częścią propozycji Jacquesa Chiraca na G8 Evian 2003, ta konferencja jest prawdopodobnie miejscem spotkań wszelkiego rodzaju ekspertów i dyplomatów z całego świata. Ponieważ ma na celu popularyzację tematu, który obok zmian klimatycznych jest najpoważniejszym z globalnych kryzysów ekologicznych - zubożeniem biosfery - i dlatego, że wyraźnie kwestionuje sposoby przekształcania wiedzy. naukowiec w skutecznej akcji politycznej.
Impreza, organizowana przez Francję, skupia polityków wysokiego poziomu (Jacques Chirac, który zainauguruje spotkanie, ale także prezydenta Nigerii, Olusegunem Obasanjo; premier Malezji Abdullah Badawi, prezes Madagaskarze marc Ravalomanana), firm (Sanofi, Novartis, Światowej Federacji apteki, Total), setki naukowców, w tym "górnej skorupy" specjalistów bioróżnorodności Edward Wilson, David Tilman, Michel Loreau Harold Mooney, etc. ,
"Oryginalność konferencji, mówi Jacques Weber, dyrektor Francuskiego Instytutu Różnorodności Biologicznej, polega na gromadzeniu ludzi, którzy zazwyczaj nie spotykają się. "To kwestia podsumowania tego, co wiemy", mówi Michel Loreau, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, oraz nawiązanie dialogu z politykami. Naukowcy mają wrażenie, że nic nie idzie naprzód, mimo że kryzys związany z różnorodnością biologiczną osiąga skalę historyczną. "
Pierwszy problem: jak dokładnie opisać kryzys różnorodności biologicznej, dają proste wyrażenia, co zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, która stała się zmiana klimatu?
Jeśli nagrywasz niszczeniu i degradacji ekosystemów lokalnych (mokradeł, lasów tropikalnych, łąki, etc.) i zanik gatunków z prędkością niespotykaną w historii naszej planety, naukowcy nadal stanowią wiele pytań: jak syntetyzować ten kryzys za pomocą prostych wskaźników? Jak zmierzyć tych zaginięć do najbardziej obfitych zamówień, lecz mniej znane (bezkręgowców)? Jak ocenić praktycznych konsekwencji degradacji ekosystemów?
Trudności te wyjaśniają, że naukowcy nie przyniosły jeszcze jedną reprezentację kryzysu bioróżnorodności, a zwłaszcza, w przeciwieństwie do zmian klimatycznych, to zjawisko globalne, kryzys bioróżnorodności, jest ogólnie przetłumaczone przez wiele lokalnych imprez.
Ponadto dana społeczność naukowa jest rozdrobniony. Pozostaje sprawdzić, że temat różnorodności biologicznej łączy silniej niż rywalizacja podzielić. Ekolodzy, taksonomowie, genetycy, socjologów, biologów podstawową formą tyle kaplice mają czasem kłopoty współpracy.
Naukowcy mają jednak nadzieję, że Konferencja doprowadzi do uruchomienia mechanizmu, który będzie porównywalny do IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu). Ten, który skupia setki naukowców, tworzy dogłębną ekspertyzę problemu klimatycznego, ale także podsumowanie łatwe do zrozumienia przez decydentów. Podobnie w przypadku różnorodności biologicznej "musimy być w stanie wyjaśnić rządom, firmom i osobom prywatnym, jakie są konsekwencje ich działań" - podsumował wspólny tekst w Science of 14 January.
Ale to będzie przezwyciężenia niechęci wielu stworzyć nową strukturę obok oceny Millennium ekosystemu (który ocenia ekosystemów), Program Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska, a zwłaszcza Konwencji o różnorodności biologicznej, podpisana w 1992.
Konwencja ta jest niemal ugrzęzła ze względu na trudność uzgodnienia podziału potencjalnych korzyści z eksploatacji różnorodności biologicznej. Co więcej, brak Stanów Zjednoczonych, który go nie ratyfikował, znacznie go osłabia. W 2002 w Hadze sygnatariusze Konwencji ustanowili cel "znacznego zmniejszenia tempa erozji różnorodności biologicznej w 2010". Deptanie dyskusji zagraża osiągnięciu tego celu. Spotkanie 2004 Konwencji niewiele zrobiło
Naukowcy szukają zatem wyjścia z tego impasu i stymulowania polityki poprzez opracowywanie jasnych diagnoz. "Dokładnie przetestujemy hipotezy" - mówi Laurence Tubiana (Instytut Zrównoważonego Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych), który będzie koordynował warsztaty "Governance of Biodiversity". "Mamy nadzieję, że wszyscy zgodzą się myśleć i coś uruchomić. "

Źródło: świat

2) Różnorodność biologiczna: Chirac wezwał świat, by go uratować, WyzwoleniaCorinne Bensimon

Usunięto z 1992 w Rio, skierowany do zahamowania utraty różnorodności biologicznej są prawie nie zauważony. Nowa konferencja otwiera dzisiaj w UNESCO.
Paryż: Homo sapiens 2.126.000 lub 20.200 kilometrów kwadratowych, jedna z większości terytoriów europejskich skolonizowanych przez ludzkość będzie w tym tygodniu flagowy globalnej walce z erozją różnorodności biologicznej. Francuskie gospodarze kapitałowe w stylu dzisiaj w siedzibie UNESCO, międzynarodowej konferencji, której tytuł ma tę zaletę, zwięzłość: "Różnorodność biologiczna: Science and Governance". Jego oficjalne ślubowanie noszone przez Jacquesa Chiraca, jest zapewnienie, że nauka jest tłumaczony szybko do rządzenia. "Science" reprezentować będzie kilkuset naukowców i najlepsze: ekologów (1), epidemiologów, ekonomistów, farmaceutów, agronomów, antropologów ... Co do "rządzenia" będzie grany przez wielu przedstawicieli państwa i organizacje pozarządowe, a pierwszy przez francuskiego prezydenta.

Dialog. To on bowiem, który zainicjował projekt takiego spotkania w czerwcu 2003, w Evian G8. Ponad dziesięć lat minęło od pierwszego szczytu środowiska, która odbyła się w Rio w 1992 i przyjęcia Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD). W 2002, drugi Szczyt Ziemi w Johannesburgu skończyło się na bardziej konkretne zobowiązanie: krawężnika, przez 2010, tempo spadku bioróżnorodności. Powolne jakoś rozpad natury ... Celem wydawało skromne. To było praktycznie martwą literą. Brakuje zatem podjąć działania? Wiedza? Wola polityczna? Chirac powiedział, że duża konferencja naukowa, na której naukowcy wyprostowany "stan luk w wiedzy i kontrowersji naukowych" i doprowadzić do "nawiązania dialogu między naukowcami, decydentami i polityki gospodarczej" może przyspieszyć ten proces.
W rzeczywistości istnieją dwa główne niewiadomych: liczba gatunków obecnie żyjących (między 5 i 100 milionów, zgodnie z szacunkami), a także zdolności adaptacyjnych osób zagrożonych. Wiemy, że niektórzy migrują do miejsc szpitalnych, inne opracowania konkretnych odpowiedzi, nawet nie poruszają (Tritons przejść datą zniesienia ich pod wpływem globalnego ocieplenia ...), ale nie wiadomo, jak szybko są te adaptacje oraz sposób ich rozdzielić równowagi ... szacuje się, że "we Francji gatunki będą musiały przejść 180 km na północ i na 150 m wysokości spotkać średnią ocieplenie stopnia" (2). Ale jakie gatunki mogą wygrać ten wyścig i przetrwać w tych nowych siedlisk?

Awaryjne. Trzy punkty są konsensus wspierając pilność ekologów i ekologów: po pierwsze, utrata bioróżnorodności wpływa na zdrowie człowieka. Po drugie, ta utrata różnorodności następująco nieznaną tempie od wielkich okresów wymierania życia, ściga się po drugiej wojnie światowej (Anglia i Francja straciły około 15% swoich ptaków z 80 lat). Po trzecie, spadek jest po raz pierwszy w historii życia, ze względu na presję na jednym gatunku, człowiek, których liczba podwoiła się na przestrzeni pół wieku, a jej zużycie wody, drewna, kopalny materiał organiczny został pomnożony przez sześć ...
Aby zahamować spadek gatunków zrobić? Wspieranie badań opinii publicznej w danej kwestii ekologii we Francji, gdzie naukowcy cry nieszczęście. Opracowywania strategii działania, in situ. Oceny obecnych działań, takich jak te, które są do tworzenia obszarów chronionych. "Ochrona" muszą być wykonane, aby utrzymać na miejscu, o "potencjale rozwojowym" gatunków, wyjaśnia Jacques Weber, dyrektor Francuskiego Instytutu Bioróżnorodności, przypominając, że wbrew powszechnemu przekonaniu, " ekosystem nie znajduje się w równowadze, ale w stałej równowagi jest klucz do rozwoju ". Innym pomysłem, bardziej heterodox, zostaną omówione na UNESCO: ekonomiści proponują zintegrować ochronę bioróżnorodności w gospodarce rynkowej, biorąc pod uwagę naturę jako źródło towarów i usług, których wartość wzrasta wraz niedostatek. Natura, nowy rynek?(1) eksperci naukowi ekosystemy.
(2) bioróżnorodności i globalnych zmian,
wyd. ADPFE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Źródło: Libération

3) Mała lekcja ekologii: perspektywa badacza, Le Figaro

Jean-Louis Martin, naukowiec z Ośrodka Ewolucyjnej i Funkcjonalnej Ekologii (CNRS / Montpellier).

* Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną jest stary. Podczas gdy w Afryce ludzie i przyroda ewoluowały razem, rozbudowa łowców paleolitycznych poza afrykańskiej kolebki doprowadziły do ​​wyginięcia wielu dużych ssaków pozostał naiwne zmierzyć się z tym drapieżnikiem. Olbrzymie torbacze zniknąć z Australii istnieje około 50 000 lat, mamutów i nosorożec włochaty Eurazja temu 10 000 lat. Świat gigantów w tym słonie, bawoły wielkimi rogami, felines duże kły zemdlał w Ameryce Północnej istnieje około 9 000 lat.
* Człowiek jest również wektor bioróżnorodności. Kiedy staje się neolitu rolnika, otwiera las ze swoich upraw lub wypasu, zbudował oparzenia. Stopniowo tworzy mozaiki krajobrazu i sztuczne siedliska. Następnie pozwala więcej gatunków współistnieć w ramach jednego regionu. W południowej Francji, ptaki, takie jak Warblers i trznadel zależy od otwartości krajobrazu. Dzieje się tak również w zagajniku zachodniej części kraju.
* Człowiek podzielali ten rolę ekosystemu konstruktora z innych gatunków. Bóbr buduje tamy z materiałów pobranych z ich środowiskiem oraz utworzonych zbiorników wodnych łożyska zróżnicowane przyrody. Korale rozszerzając powodują skalach kontynentalnych, podwodnego architektury i bogactwa życia bezkonkurencyjny. W tych gatunków, człowiek od dawna, co ekolodzy nazywają "inżyniera ekosystemu".
* Wraz z rewolucją przemysłową, Człowiek zaczyna się zmieniać biosferę. Urządzenie zastępuje mięśni. Wiejska exodus prowadzi do porzucania ziemi i zamknięcie mediów lub intensyfikację rolnictwa. Spalanie paliw kopalnych jest zmiana klimatu. Gatunki związane z obszernej regresu rolniczej. Idąc za przykładem ptaków takich jak strepeta lub derkacza, stanowią one większość zagrożonych gatunków we Francji. Populacja ludzka porusza się od jednego miliarda do ponad sześciu i zawsze używa większy kawałek tortu energii, że słońce dostarcza co roku na Ziemię. Część lewej do innych gatunków cofa się sączyć.
* Zmiany te nie są ograniczone do utraty gatunków. Wszystkie kręgowce, które mogą być liczone w dziesiątkach milionów nadal istnieją 150 roku odnotowano ich numery topnieć jak śnieg w słońcu. Przetrwanie tych gatunków nie jest zagrożona, ale ich rola w ekosystemie jest. Podczas gdy potrzeba było więcej niż 70 milionów bizonów kształtować wielką amerykańską prerię, ich nieobecność zagraża przyszłych działek oszczędzony przez pług. Podobnie, miliony łososia powrocie i umierających co roku w naszych rzekach zapłodnione je ze środków pochodzących z oceanu. karmione także gospodarkę społeczności lokalnych. Dziś naukowcy kwestionują konsekwencje ich braku.
* Różnorodność biologiczna jest wszędzieNawet w mieście. Drewno gołąb, lisa czy jelenia stać uprawy miejskich lub podmiejskich i skolonizowania. Przypominają nam, że przyroda może znaleźć miejsce w środowiskach bardzo ludzkich modyfikowane. W przypadku innych gatunków, takich jak Wróbel, dzikiego ptactwa, jak podobne do ludzi, naukowcy odkryli, że regresji rodzi pytania o jakość naszego środowiska miejskiego. Wszędzie chodzi o zrozumienie, co umożliwia zwykłe życie, aby utrzymać lub znaleźć miejsce, w tym w naszych miastach.

Źródło: Figaro

4) Różnorodność biologiczna: an przeciw-top NGO wypowiedzieć hipokryzję Paryżu, Le Monde

Greenpeace i Friends of the Earth prowadzą równoległe debaty na szczycie w Paryżu. "Obawiamy się, że po raz kolejny przemówienia zastąpią przemówienia" - wyjaśniają dwie organizacje pozarządowe, które chcą wskazać na obowiązki Francji w zakresie różnorodności biologicznej. Na zakończenie konferencji przedstawią rządowi zestaw "refleksji i zaleceń".

Ekolodzy organizują kontr-szczyt na marginesie paryskiej konferencji na temat różnorodności biologicznej, aby potępić "sprzeczności" Francji i wezwać ją do działania.

Greenpeace i Friends of the Earth postanowili równolegle uczestniczyć w tej wielkiej mszy, której pragnął Jacques Chirac, "próbując przekonać przywódców politycznych o pilności działania".

"Obawiamy się, że przemówienia będą następowały po przemówieniach" - oświadczyły obie organizacje pozarządowe we wspólnym oświadczeniu.

Ligi Ochrony Ptaków (LPO) jest tak krytyczny i podejrzliwy postawa Francji w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na swoim terytorium.

FRANCJA, PAŃSTWO "DOBRA OSTATNI"

"Przypięte tydzień temu przez Brukselę z powodu złej woli w ochronie przyrody, Francja musi skorzystać z nadarzającej się okazji (...), aby stawić się w mniej sprzeczny sposób", pisze prezydent Allain Bougrain -Dubourg, w oświadczeniu.

"Dzisiaj jest pilna potrzeba działania. Nasz kraj jest rzeczywiście ostatnim w Europie pod względem ochrony różnorodności biologicznej "- dodaje.

LPO wierzy, że niedawno ogłoszone przez Ministra Środowiska w Pirenejach "drzewo niedźwiedzi" nie może ukrywać lasu niespójnych decyzji dotyczących różnorodności biologicznej.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt (Aspas) również potępia "nieodpowiedzialną i katastrofalną politykę Francji" w sprawach dotyczących środowiska.

"Francja mówi o różnorodności biologicznej, gdy poważnie łamie własne" - mówi.

France Nature Environnement ze swojej strony potwierdza, że ​​"różnorodność biologiczna wymaga ambitnej i pilnej strategii" i podkreśla "rozbieżność między deklaracjami a rzeczywistością w terenie".

Greenpeace i Friends of the Earth nie chciałby obowiązki Paryżu, który jest jednym z krajów Północy najbogatszej różnorodności biologicznej są zadeklarowane i zapłacone na konferencji zorganizowanej w celu przyczynienia się do pracy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) ,

"Od czasu podpisania w 1992 jasne jest, że Konwencja o różnorodności biologicznej nie powstrzymała erozji światowej różnorodności biologicznej", piszą dwa stowarzyszenia.

MIĘDZY "PIĘKNYMI PRZYCZYNAMI" A "POTRZEBAMI" LASÓW

Biorą na przykład degradacji lasów tropikalnych.

"Co sześć godzin jest to obszar leśny równoważny z Paryżem, miastem-gospodarzem tego nowego szczytu, który znika, powodując wyginięcie wielu gatunków roślin i zwierząt, które czasami są nieznane" - mówią.

Biorąc pod uwagę skalę wylesiania, naukowców i stowarzyszenia regularnie biją na alarm.

Dla Greenpeace i Friends of the Earth istnieją rozwiązania, które mają na celu ochronę lasów tropikalnych, "ale brak jest politycznej woli działania".

„Gdy przyjdzie, aby zapisać lasów deszczowych, nasze zasady stają schizofreniczny: we Francji jest retoryka i Afryka są zachęcani firm francuskich grabić lasy,” warczy Sylvain Angerand za kampanię Lasy tropikalne dla Przyjaciół Ziemi.

Illanga Itoua pobierana afrykańskie Lasy kampanii Greenpeace we Francji, mówi, że „państwa usiane korupcji lub po prostu wychodzi z konfliktu powinny wybrać drogę krótkotrwałego zysku i nie dystrybuowane do narodu.”

"W lasach królują nieprzejrzystość, brak rządów i bezkarność. Ludność i lasy w Zagłębiu Kongo cierpią najbardziej dramatyczne konsekwencje. Ale to cała ludzkość jest zaniepokojona grabieżą jej dziedzictwa "- kontynuuje.

Do rządu francuskiego zmierzyć swoje obowiązki i prezenty „myśli i zalecenia” w przeddzień szczytu Brazzaville lasach dorzecza Konga, w 4 i 5 lutego Jacques Chirac, który będzie uczestniczyć, Friends of the Earth i Greenpeace zorganizować tydzień równoległych debat.

Organizacje zaplanowano również działania, takie jak interaktywny inscenizacji, na ulicy, rejestrowanie trial publiczny 1er dzielnicy Paryża.

Z Reuters oraz Le Monde

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *