Stawka nowego modelu rozwoju

Po wiekach, w których nauka, model rozwoju gospodarczego i postępu technologicznego, które powstały w zaczarowany świat i marzenie, przynajmniej zachodniego świata, tutaj tysiąc przeszkód stanąć do takiego „postępu” stały się wątpliwe tematy ostrożność, z uwagi na ich poważny wpływ na nieodwracalne konsekwencje dla naszego biotopu.

Dylemat na wszystkich poziomach lub problemach nowego modelu rozwoju

Pogoń za podbojem kosmosu to więcej niż specjaliści. Długo traktowany jako uniwersum, w którym wszystko może być dozwolone, nasza planeta jest rzeczywiście małe w niezmierzonej wszechświata, nie może wchłonąć nierówności spowodowanych niekontrolowaną działalnością człowieka w poszukiwaniu „zawsze więcej”, by w końcu stać się niegościnne do "życia".

Przede wszystkim podział towarów lub opieki wynikającej z tego ludzkiego niepokoju jest źródłem o coraz większej niesprawiedliwości pomiędzy którymi wynosi kilka „wybrany” obdarzony a pozostałe większość (1).

Przestarzały paradygmat rozwoju

Rémi Guillet, nowy model rozwoju gospodarczego
Rémi Guillet

Zachodni świat wciąż żyje w modelu rozwoju liberalnych ekonomistów z pracy minionych wieków ... modelu rozwoju, który ma sens dla planety z nieskończonych zasobów, w stanie zrekompensować skutki uboczne bardziej szkodliwe ,

W rzeczywistości hipotezy emanujące tyle samo z intelektualnej konieczności, jak przypadek, które były podstawą pracy myślicieli i innych naukowców, są teraz błędne.

Przypomnijmy sobie tutaj postawę angielskiego ekonomisty Adama Smitha, który zwierzył się "niewidzialnej ręce", której zadaniem było optymalne rozdzielenie bogactwa wytwarzanego przez ludzką działalność kierującą się indywidualnymi interesami ...

W tym samym czasie i po ich stronie postęp medycyny zajmował się przemieszczaniem ludzkości od względnie ograniczonej i naturalnie ograniczonej populacji światowej do wykładniczej i drastycznie rosnącej demografii.

Technologie i zanikanie dziedzictwa przyrodniczego

Co do technologicznych spinów nauki, niektórych będących na ścieżce niezaprzeczalnego postępu dla kondycji ludzkiej, która mogła trwać tylko w nieskończoność, to kwestia długoterminowa nie pojawiła się. Trzeba było iść tak szybko, jak to możliwe! Wiemy, jak wiele wojen pobudziło innowacje techniczne wśród wojujących!

Z pewnością od Galileo (który jest uznawany za to odkrycie, ale w rzeczywistości pochodzi od Greków Platon tym około sześciu wieków pne), „Ziemia nie jest płaska, ale runda ... Więc skończonych wymiarach.

Ale często z Europy i od XVI wieku "droga i kapitanowie" odkryli kontynenty i to wystarczyło, aby zrekompensować niepewność co do kształtu i granic naszego naturalnego środowiska. A te terytorialne odkrycia nie zostaną skażone skrupulatnie. Wszystko dobrze było zabrać tam, gdzie przyjechaliśmy. Nie ma kwestii zwlekania w odległej przyszłości.

Czytaj także: Oszustwa pieniężne, pieniądze państwowe i prywatne

Grabieży i odpadów, likwidacja przebywających w miejscu, jeśli to konieczne, część misji konkwistadorów obsługiwanym przez monarchów w poszukiwaniu nowych terytoriów i innych zasobów, aby umocnić swoją władzę i przygotowanie nowych wojen!

Wzrost i energia: przerwa

Od czasów ery przemysłowej znamy silną korelację między rozwojem gospodarczym a zużyciem energii, przede wszystkim w pierwszej kolejności, a nie wspominając o energii pochodzącej z paliw kopalnych, a teraz także w przypadku alternatywnych źródeł energii wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość substytucji ( 2).

Ale wiemy rzadziej, że transport pozostanie bardzo długo w bezruchu iz powodów bardzo technicznych (w szczególności możliwości wbudowanego składowania) zależy od jedynej energii kopalnej. Rzeczywiście, a nawet dziś, trudno jest zobaczyć, jak samolot będzie mógł się obejść bez węglowodorów! Dzieje się tak pomimo faktu, że wysokie emisje gazów cieplarnianych mogą mieć większy wpływ na globalne ocieplenie niż te same gazy emitowane w ziemi. Najpierw musimy żyć z producentami samolotów ...

Jeśli chodzi o alternatywne i odnawialne źródła energii, ich dostępność jest z natury przypadkowa, ponieważ wiatr, słońce, a nawet ograniczenia, ponieważ sektory, których to dotyczy, wymagają więcej minerałów i metali niż tradycyjne systemy do ich wdrożenia (3).

Również alternatywne źródła energii są powtarzającym się problemem przechowywania wyprodukowanej energii elektrycznej. (Nie jesteśmy już w wiatrakach!)
...

Nie, nie jesteśmy gotowi zrezygnować z tej manny, która wciąż jest obfita pod pozostałymi czapeczkami lodowymi. I zamiast poddać się i jeśli to konieczne, zaakceptujemy noszenie maski gazowej ...

Tak więc w 2015 waga węgla, ropy i gazu nadal reprezentowała 86% globalnego globalnego zużycia energii, w stosunku do 88% w 1990! (4)

Katastrofalne perspektywy

Szkoda, że ​​efekt cieplarniany i globalne ocieplenie i wszystkie tragedie już żyły, a nawet więcej dla tych, którzy nadejdą.

Jeśli prawie nikt nie kwestionuje zaangażowania ludzkiej działalności w dryfaty klimatyczne, które specjaliści często pozwalają sobie na minimalizację, całkowite zaprzestanie naszych działań nie wystarczyłoby do odwrócenia trendów (5).

Należy zauważyć, że prognozy globalnego ocieplenia dokonane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) są pośrednio skorelowane ze znaczeniem działalności człowieka za pomocą różnych rozważanych scenariuszy gospodarczych. Pozostaje oszacować koszt dramatycznych konsekwencji wszelkiego rodzaju w celu porównania sald różnicowych. Ogromny projekt dla członków IPCC i innych prognostów!

Czytaj także: Dwa artykuły na temat procesu Pantone

Ponadto ten sam IPCC przewiduje miernik wzrostu poziomu morza, związany głównie z topniejącym lodem, sam w sobie funkcją ocieplenia Ziemi w tym stuleciu. Nie ignorujcie ludzkich tragedii zaprogramowanych dla populacji przybrzeżnych najsłabszych regionów świata, takich jak Bay of Bengal w Tajlandii, które mogą dotyczyć całych państw (np. Malezji) i oczywiście tych regionów. bagna, poldery, nie zapominając o naszych drogich wyspach z wodą ...

Szkoda, że ​​wzrasta zakwaszenie oceanów, które pochłaniają około jednej czwartej emisji CO2, a tym samym zagrażają różnorodności biologicznej, pierwszym gatunkom wodnym, a następnie wymaganiom łańcucha pokarmowego ...

Nie wspominając o spustoszeniach pestycydów ... Nie wspominając już o utracie globalnego dziedzictwa przodków i nieodnawialnych potrzebnych do wytworzenia bogactwa, rzeczywistego lub wirtualnego, wymaganego przez nasz model rozwoju (5).

Krótko mówiąc i jeśli nic się nie zmieni, szansa tysiąca konfliktów w perspektywie! Producenci broni zachowują czujność, przyszłość należy do Ciebie!

Wyścig o niskie ceny w kontekście zglobalizowanego wolnego handlu: wyniszczające wyzwanie (6).

Chcąc krowy i pieniędzy krowy, człowiek nie miał trudności z przystosowaniem się do społeczeństwa konsumpcyjnego, a jako konsekwencja, jest to bardziej niż kiedykolwiek jego najlepsze wsparcie pomimo marnotrawstwa, które wywołuje. I niech żyje wyścig cenowy zawsze niższy! To na wszystkich obszarach.

Myśląc, że ta strategia jest dla niego korzystna, on chce tego, wierzy w to do dnia, kiedy z kolei po wielu innych jest przedwcześnie nieobecny, bezrobotny, ofiara.

Rasa ta spotęgowana jest wolnym handlem między krajami i regionami świata, gdzie warunki produkcji są prawie nieporównywalne. Wolny handel wzmocniony przez koszty transportu, które nadal korzystają z paliwa o zerowej wartości. Dzięki ustawodawcy, który nadal znajduje się w II Wojnie Światowej, ma na celu wsparcie handlu światowego i rozwój ruchu lotniczego.

W przeciwieństwie do tego, chociaż ma wiele aktywów, lokalny biznes stara się znaleźć swoje miejsce. Czy pojawiłby się obawa przed samookrytycją lub zbyt skutecznym lobbingiem ze strony globalnych (i innych WTO) rzeczników handlu? Prawdopodobnie oba!

Wykluczenie a udostępnianie

Kultura zewnętrzna zilustrowana tutaj przykładem kultury japońskiej, inspiracji buddyjskiej, dla której wysiłek każdego jest zawsze i najpierw skierowany ku drugiemu, dla którego sukces może być tylko kolektywny (i tylko niepowodzenie jest sprawą jednostki), zachodni judeo-chrześcijański model chwali najpierw indywidualne osiągnięcia, chociaż dzisiaj zaostrzone, może stać się zbiorowo szkodliwy. A konkurencja w sporcie, jak iw biznesie, jest obecnie ostra, poza przejawem zachowań zwierzęcych, które same są uzasadnione instynktem przetrwania.

Czytaj także: Polityka wodna: opinia Francuzów

Czy więc nie czas, aby nasza zbiorowa inteligencja służyła prawdziwemu wyzwaniu społecznemu, nowym wyzwaniom korporacyjnym, integracji długoterminowej, dążeniu do sprawiedliwego podziału rzeczywistych wyników, dzieleniu się pracą.

Straciłeś złudzenia?

Wieki oświecenia, rozwój nauki i technologii, postęp gospodarczy i społeczny, dobrobyt materialny w każdym miejscu, gaz na każdym poziomie, aby podpisać nasz tytuł! OK! Ale tu, że fundamenty budynku nie dłużej trzymać, podłoga jest zgniłe, wyzwania, a zwłaszcza od końca drugiej połowie XX wieku, gdy są zagrożone brakiem sprawiedliwości w dystrybucji możliwości i bogactwa ,, czyni wykluczonych coraz bardziej szalonymi i groźnymi.

Pamiętajmy więc z mocą i przekonaniem, z Rabelaisem, że "Nauka bez sumienia jest tylko zgubą duszy".

Kiedy demokracja paraliżuje ...

Model społeczno-gospodarczy, który znamy na Zachodzie i który inspiruje kraje rozwijające się, tak naprawdę nie zna alternatyw, które może zwalidować większość obywateli.

Ludzkość boi się nieznanego, a dziś w najbardziej zaawansowanych krajach można bezpiecznie powiedzieć, że ma wiele zapewnień. Jak podejmować radykalne decyzje w demokracji?

Czeka nas długa droga. Obejmuje nowe wartości etyczne, nową kulturę, kulturę dzielenia się ...

W międzyczasie zacznijmy od snu Johna Lennona (według jego słynnego "Imagine"): śnić o ludziach żyjących w pokoju, prawdziwym ludzkim braterstwie, dzielącym wszystko, w zjednoczonym świecie, bez kraju, bez raju, bez piekła, bez posiadania, bez religii, bez powodu zabijania czy ginięcia ...

Rémi Guillet (Październik 2017)

(1) Propozycje sprawiedliwej gospodarki autorstwa Rémi Guillet (książka wydana przez Harmattan w 2012)
(2) Energia i gospodarka Wzrost: przegląd i globalne wyzwanie Rémi Guillet (Inżynierii Środowiska i Gospodarki Journal „Gheorghe Asachi” Politechnika Iasi, Rumunia, październik 2010)
(3) Rosnąca rola minerałów i metali dla przyszłości niskowęglowej, Bank Światowy wg Arrobas, Daniele La Porta, Hund, Kirsten Lori, Mccormick, Michael Stephen, Ningthoujam, Jagabanta, Drexhage, John Richard (Raport Banku Światowego, 2017)
(4) Według statystyk BP z czerwca 2017
(5) Patrz raporty IPCC
(6) Złamane ceny, niskie koszty ... Danger przez Rémi Guillet (artykuł w CFO-News / October 2009)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *