ONZ: uzyskaj prawo do niezależności energetycznej w UDHR


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

W tekście tym proponuje się dodanie do pojęcia dostępu do autonomii energetycznejArtykuł 25 Deklaracji Praw Człowieka, Jest tak, że dostęp do energii nie zależy już wyłącznie (lub prawie) od międzynarodowych korporacji, z których niektóre stały się bogatsze niż wiele krajów! Ten tekst powinien być adresowany do decydentów politycznych, instytucjonalnych i pozarządowych.

To wy, obywatele, liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i osobistości medialnych, którzy wspierają was, którzy dysponują znaczną mocą, aby COP 25 stał się o wiele bardziej konstruktywny niż ten, który właśnie się zakończył, oraz że prawa człowieka - minione lata 70 - wyglądają młodzieńczo i są dostosowane do 21ième Siècle.

ONZ w Genewie

Wystarczy, że uzyskasz dodanie punktu 3eme do artykułu 25 z Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Artykuł 25:

1. Każdy ma prawo do standardu życia odpowiedniego dla zdrowia, dobrego samopoczucia i dobrego samopoczucia swojej rodziny, w tym żywności, odzieży, mieszkań, opieki medycznej i niezbędnych usług społecznych; ma prawo do ochrony w przypadku bezrobocia, choroby, niepełnosprawności, wdowieństwa, starości lub w innych przypadkach utraty środków utrzymania w wyniku okoliczności pozostających poza jej kontrolą.

2. Macierzyństwo i dzieciństwo mają prawo do specjalnej pomocy i pomocy. Wszystkie dzieci, urodzone w związku lub bez związku, korzystają z tej samej ochrony socjalnej.

3. Aby zagwarantować ten standard życia, zdrowia i dobrego samopoczucia, każda osoba ma prawo dla siebie i swojej działalności zawodowej do produkowania i konsumowania energii potrzebnej do jego potrzeb, bez konieczności uiszczania jakiejkolwiek opłaty produkcyjnej lub podatku konsumpcja. O ile nie sprzedaje wyprodukowanej energii, która w związku z tym wejdzie w obowiązujące prawodawstwo dotyczące wszystkich form handlu.

24 COP był COP nie bardziej realnym postępem, ponieważ lobby energetyczne, jako szereg państw, chce nie tylko utrzymać monopol na energię we wszystkich jej postaciach, opierając się na powiedzeniu:"Energia to moc! "

Ale oprócz tego wierzyć, że do tej pory energia była obfita i niedroga, i odtąd stanie się rzadsze i droższe.

Wydaje mi się, że dzisiaj:

Istnieje wystarczająca liczba organizacji naukowych, instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przekonanych, że absolutnie niezbędne jest wdrożenie wszystkich rozwiązań mających na celu walka z globalnym ociepleniem i w stanie przynieść czysta i tania energia we wszystkich regionach świata, unikając w ten sposób wylesiania i pustynnienia.
Pan Ramon Gutteriez włożyłby całą wagę swojej funkcji, aby uzyskać ratyfikację tego dodatku, aby wszyscy "mogli wnieść swój wkład" (zgodnie z formułą stowarzyszenia Colibris z Pierre Rabhi) do walki o przetrwanie ludzkość.

Wielu obywateli świata i firm (motywowanych także znacznymi oszczędnościami), a także oczywiście miasta, które masowo popierają to prawo do autonomii energetycznejOczywiście szybko skończy się wszystkie sieci przesyłu energii elektrycznej o wysokim napięciu, sprzedaż spekulacyjna z jednego kraju do drugiego, nieuzasadnione podatki, ograniczenia nałożone na firmy i populacje. Co więcej, jest to wzbogacenie bazy, ponieważ wszyscy drobni rzemieślnicy, TPE, MŚP znacznie lepiej zarabiają na życie, a tam słynna teoria "spływania" naprawdę przyniesie efekt, ponieważ pieniądze będą krążyć, aby poprawić komfort każda.

Prawdą jest, że zawsze będą dwa rynki, ci, którzy mogą sobie pozwolić na kupowanie generatorów prądu i ci, którzy mogą kupować tylko energię elektryczną. Zgodnie z tą zasadą to miasta i wsie tworzą swoją firmę produkcyjną / dystrybucyjną, a dzięki zyskom będą świadczyć usługi publiczne.
Więc to tylko przegrupowanie. Ci, którzy mają więcej gotówki staną się producentami / konsumentami, ale będą rosnąć i logicznie płacić więcej podatków, ci z mniejszą ilością gotówki będą płacić mniej za energię elektryczną, ale ten koszt nadal pozwoli na zyski, które zamiast przynoszą korzyści akcjonariuszom. bardzo duże firmy będą korzystać z usług publicznych miast i wsi.

Efekty uboczne, które nie są najmniej ważne, wzbogacenie bazy ludności zahamuje związki z ruchami ekstremistycznymi (zarówno politycznymi, jak i religijnymi), migracjami gospodarczymi i klimatycznymi oraz demografią (bardziej populacja jest wzbogacona niższa jego stopa urodzenia)

Ale jeśli nie zostanie to dodane do Deklaracji Praw Człowieka, będzie to znacznie łatwiejsze dla każdego państwa, na własną rękę lub pod wpływem zanieczyszczającego środowisko lobby energetycznego. , aby zapobiec tworzeniu na własnym terytorium własnych rozwiązań oferujących Autonomię ludziom, przedsiębiorstwa lub miasteczka i wsie.Szukamy dobrej woli, aby pomóc nam, z jednej strony, uzyskać petycję podpisaną przez grupę osobistości, a następnie ją zdeponować i ożywić jej rozwój, dopóki Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka nie przejmie jej odpowiedzialności. i głosowali za pomocą masowego międzynarodowego poparcia społecznego.

facebook komentarze

1 commentaire sur “ONU: obtenir le Droit à l’Autonomie énergétique sur la DUDH”

 1. Halo

  L’énergie s’exprime sous plusieurs formes, mécanique, thermique, lumineuse, radiante, électrique, chimique, … Et aussi sous forme de matière, disparition de matière dans une explosion atomique.
  L’énergie ne peut être créée, ni détruite.
  La théorie Quantique, la théorie des Cordes, nous ouvrent aussi d’autres horizons à ce sujet. A bien y réfléchir on ne sait même pas la véritable nature de l’énergie. Et si on croit la déterminer, c’est en fonction de notre perception et de nos références. Perception et références, prisonnières comme nous de cet univers qui nous limite dans un espace-temps, dont l’une des frontières qui nous est imposée, est la vitesse de la lumière.

  C’est donc bien beau de vouloir, faut-il encore pouvoir obtenir une énergie autonome la plus indépendante possible de la nature.
  Et quant bien même quelqu’un a éventuellement une idée correcte, logique, entièrement démontrée en théorie. Alors personne ne s’y intéresse (ou ne parait s’y intéresser). Je donne l’exemple sur ce lien.
  https://invention-europe.com/2019/06/07/reflexion-sur-le-couple-mecanique-de-la-reactance-dinduit-dans-les-alternateurs/
  L’article bien que d’apparence complexe est du niveau Lycée. Je n’y vois aucune erreur, aucun aspect resté non expliqué et pour moi cela doit fonctionner.

  Alors je pense qu’il n’y a pas qu’un problème, il y a l’évolution de l’humanité qui englobe d’innombrables problèmes, dont l’un des principaux, est la mentalité des individus qui rend caduque l’avenir de cette humanité.

  To nie jest wygrane

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *