Więcej kapitału i solidarności w gospodarce: równanie sprawiedliwości ekonomicznej?

Jeśli opublikowaliśmy dużo (1) na temat naszej wizji sprawiedliwości i solidarności w firmie i z firmą, w tym na naszym blogu RemiG DPP (patrz w szczególności artykuł „Idealny model wynagrodzeń w przedsiębiorstwach”), wiadomości o sektorze mleka i mięsa skłaniają nas do powrotu do naszego podejścia do sprawiedliwego podziału wartości dodanej w sektorze spożywczym. Poniższe inspirowane jest zatem traktowaniem zaproponowanym w książce „Propozycje uczciwej gospodarki” (2).

Propozycja równania dla kapitału ekonomicznego

Nierówność jest szczególnie widoczna w przypadku sektorów producentów i konsumentów, dla których producenci podlegają konkurencji bez granic oraz gigantycznych dystrybucji, w których donica ziemi przeciwko donicy żelaza, za pośrednictwem pośredników, którzy nie chcą puszczenie lub utrata czegokolwiek przez dyktuje z innego miejsca, Wiadomości są regularnie odpowiedzialne za wyświetlanie rzeczywistość naszych zarzutów nawet generowane dramaty ...

Czytaj także: Niewielka ilość etanolu do zwiększenia silników benzynowych

Nasza sugestia widziana przez rolnika-producenta mleka ...

Pierwszy łańcuch pokarmowy „mleka” i produktów pochodnych (i który nie czyni „wagi” do negocjacji ceny własnych surowców: nawozów, węglowodorów ...) musi otrzymać, w każdych okolicznościach, to znaczy powiedzieć „przyniosło„ strukturalnie ”, w sposób legislacyjny, gwarancję minimalnego zysku B1 ze względu na jego pracę w związku z całością zysku osiągniętego przez„ jego dalszy rynek ”.

Zatem wywołanie Pc jest ceną dla końcowego konsumenta mleka, Pf minimalna cena sprzedaży rolnika - producenta, C jego wynagrodzenie w cenie kosztów obejmuje, B1 jego minimalny zysk (Pf = C + B1) i Bn-1 ogółem zysku niższego szczebla, ustalając λ wartość w porównaniu do wartości dodanej niższego szczebla, tj. λ = B (n-1) / (Pc-Pf), a następnie minimalny zysk B1, aby - naszym zdaniem - dla rolnika - producent sprawdziłby B1 / (C + B1) = λ, to znaczy:

B1 = C.λ / (1-λ)

I Pf = C + B1

(I, nazywając Bn wszystkie zarobki w sektorze musiałby zawsze B1 / (C + B1) = B (n-1) / (PC-PF) = Bn / Pc = λ)

Czytaj także: ADEME: klasyfikacja pojazdów 2006

Przykład liczbowy:

Jeśli C = 0,5; Pf = 1; Pc = 2; B (n-1) = 0,25
Następnie λ = 0,25 / (2-1) = 0,25
A B1 = 0,25 x 0,5 / 1 - 0,25) = 0,166
(Bn = 0,5)
I Pf = 0,5 + 0,166 = 0,666

Następnie obserwujemy, że zgodnie z sugestią wartość B1 wzrasta wraz z ceną kosztu C i wartością korzyści „niższego szczebla”. System pozwala rolnikowi-producentowi zachęcać do wyzwań związanych z jakością, pozwala uniknąć nadużyć osiągniętej marży „niższego szczebla” ze szkodą dla pierwszego dostawcy w łańcuchu, pozostawiając mu jednak swobodę jego strategii optymalizacja kosztów produkcji C (porównanie jakościowe z ilościowym itp.).

W tym samym czasie urządzenie nadaje się do formalnej kontroli administracyjnej (a posteriori).

Można się spodziewać, że uogólnienie tego przepisu, skoryguj niekorzystne wyzwanie wyścigu do najniższych cen we wszystkich sektorach i przynieś trochę mądrości w globalnym biznesie, który niszczy planetę i ludzkość.
Rémi Guillet
(1) Patrz w szczególności wyd. Harmattan „Dla większej solidności między kapitałem a pracą” (R. Guillet. 2004 i wersja e-booka w 2009 r.)
(2) Patrz wyd. Harmattan „Propozycje uczciwej gospodarki” (R. Guillet. 2012 i wersja e-booka w 2015 r.)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *