Więcej kapitału i solidarności w gospodarce: równanie sprawiedliwości ekonomicznej?


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Jeśli opublikowaliśmy dużo (1) na temat naszej wizji równości i solidarności w firmie iz nią, w tym na naszym blogu RemiG DPP (Zobacz w szczególności artykuł "Model idealnego wynagrodzenia w firmie"), nowości dotyczące sektora mleka i mięsa doprowadzają nas do powrotu w naszym podejściu do sprawiedliwego podziału wartości dodanej w łańcuchach żywnościowych. Poniższe jest zatem inspirowane podejściem proponowanym w książce "Propozycje na rzecz uczciwej gospodarki" (2).Propozycja równania dla kapitału ekonomicznego

Niesprawiedliwość jest szczególnie rażące w przypadku kanałów producent-konsumentów, dla których konfrontacji producentów podlegających konkurencji bez granic i mastodontami rozkładu, gdzie walczą glinianego garnka przeciwko puli żelaza, poprzez pośredników, którzy nie chcą puścić lub stracić, przez dyktaty z innych krajów, Wiadomości są regularnie odpowiedzialne za pokazywanie rzeczywistość naszych zarzutów nawet generowane dramaty ...

Nasza sugestia widziana przez rolnika-producenta mleka ...

Pierwszy z łańcuchów pokarmowych "mleko" i produkty pochodne (i który nie sprawia, że ​​"waga" negocjuje cenę własnych surowców: nawozów, węglowodorów ...) musi w każdych okolicznościach być otrzymywana powiedzieć "strukturalnie" pod warunkiem, ustawowo, gwarancja minimalnego zysku B1 ze względu na jego pracę w stosunku do całości zysku realizowanego przez "jego dalszy".

Tym samym, wzywając Pc jest cena mleka konsumenta końcowego, Pf minimalna cena sprzedaży rolnika - producenta, C. koszt wynagrodzenia obejmuje B1 minimalną korzyść (Mp = C + B1) i BN-1 wszystko dalszy korzyść, λ wprowadzenie wartości odnoszącej się do wartości dodanej w dół lub λ = B (n-1) / (PC-PF), wówczas minimalna B1 zysk w celu zagwarantowania - w naszej opinii - rolnik - producent by sprawdzić B1 / (C + B1) = λ, tj .:

B1 = C.λ / (1-λ)

I Pf = C + B1

(I, nazywając Bn wszystkie zarobki w sektorze musiałby zawsze B1 / (C + B1) = B (n-1) / (PC-PF) = Bn / Pc = λ)

Przykład liczbowy:

Jeśli C = 0,5; Pf = 1; Pc = 2; B (n-1) = 0,25
Następnie λ = 0,25 / (2-1) = 0,25
I B1 = 0,25 x 0,5 / 1 - 0,25) = 0,166
(Bn = 0,5)
I Pf = 0,5 + 0,166 = 0,666

Zauważono następnie, że zgodnie z sugestią wartość B1 wzrasta wraz z ceną kosztu C i wartością zysków "niższego szczebla". Urządzenie pozwala rolnikowi-producentowi zachęcać do wyzwań jakościowych, unika nadużywania marginesu "niższego szczebla" wprowadzonego ze szkodą dla pierwszego dostawcy łańcucha, pozostawiając mu swobodę w stosowaniu strategii optymalizacja kosztów produkcji C (zagraj jakościowo w stosunku do ilościowych itp.).

W tym samym czasie urządzenie nadaje się do formalnej kontroli administracyjnej (a posteriori).


Można się spodziewać, że uogólnienie tego przepisu, skoryguj niekorzystne wyzwanie wyścigu do najniższych cen we wszystkich sektorach i przynieś trochę mądrości w globalnym biznesie, który niszczy planetę i ludzkość.
Rémi Guillet
(1) Patrz w szczególności ed. Harmattan "Dla większej solidności między kapitałem a pracą" (R. Guillet, 2004 i wersja e-book w 2009)
(2) Patrz: ed. Harmattan "Propozycje dla uczciwej gospodarki" (R. Guillet, 2012 i wersja e-book w 2015)
facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *