Pobierz: Opakowanie, marketing i odpadów. 32 odpowiada na pytania CNE

Zgłoś „Być albo nie być opakowanym. 32 pytania, które zadajemy sobie na temat opakowań ”, 1.2 MB, opublikowane przez National Packaging Council (CNE)

więcej:
- Przeczytaj plik nasze pojemniki na śmieci i nasze odpady domowe
- Odwiedź nos forums na odpadach domowych i zużyciu

Wprowadzenie

Nikt nie ma globalnego rozwiązania, ale każdy jest właścicielem paczki, producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, producentów produktów konsumenckich, dystrybutorów, stowarzyszeń konsumenckich, stowarzyszeń ochrony środowisko, władze lokalne, zatwierdzone firmy i operatorzy w sektorze zbiórki i odzysku zebrali się w 1997, aby wspólnie utworzyć Krajową Radę Opakowań, której celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych gospodarstwo domowe, zarówno w górnym łańcuchu opakowań, z ekoprojektowaniem i redukcją u źródła, jak i u dołu

Pytania 32, o których mowa w tym dokumencie, zostały nam przesłane przez konsumentów i przedstawicieli społeczności lokalnych podczas regionalnych spotkań i sympozjów, lub zostały podniesione przez stowarzyszenia konsumentów i ochrony środowiska, które są członkami CNE. Te pytania nie zostały wybrane przez producentów ani dystrybutorów i zostały sformułowane na takich samych warunkach, jak te, które zostały nam przekazane.

Staraliśmy się do nich podchodzić bez dogmatyzmu, dokumentując odpowiedzi jak najlepiej i starając się unikać zarówno nadmiernego uproszczenia klątwy, jak i błogich przeprosin opakowania, w kolektywnym podejściu opartym na komplementarności refleksji i szukam równowagi.

Dokument ten jest wynikiem wielu wkładów wrażliwości, czasami bardzo różnych; wszystkie kolegia CNE uczestniczyły w jego opracowaniu, w związku z czym odpowiedzi nie są jedynym odzwierciedleniem opinii wszystkich.

Jego realizacja wymagała spotkań roboczych 8 z przedstawicielami wszystkich szkół CNE w 2004 i 2005.

Uważamy to za pierwszy krok. Podczas opracowywania tego projektu, którego głównym celem była odpowiedź, w obecnym stanie rzeczy, na zadane nam pytania, ważne stało się, aby uczestnicy szukali nowych sposobów zmniejszenia opakowań u źródła. i zapobieganie powstawaniu odpadów. W CNE uruchomiono kilka nowych inicjatyw w tym kierunku, oferując ten dokument konstruktywną kontynuację i odpowiedź na pytanie 33e: „jak zrobić lepiej?”.

Georges ROBIN. Prezydent CNE

Lista pytań 32

1 - Dlaczego liczba paczek wciąż rośnie?
2 - Dlaczego maleje liczba formatów rodzinnych na półce?
3 - Dlaczego podatek od śmieci regularnie wzrasta?
4 - Jakie jest moje zainteresowanie zmniejszeniem „zużycia” opakowań?
5 - Czy redukcja opakowań u źródła jest również związana z pakowaniem do konsolidacji i transportu?
6 - Co oznacza termin „zrównoważony rozwój”?
7 - do czego służy zielona kropka?
8 - dlaczego nie umieścić specjalnego oznakowania na opakowaniu nadającym się do recyklingu?
9 - Jak kupić opakowanie nadające się do recyklingu?
10 - Dlaczego „opakowania z recyklingu” rzadko pojawiają się na produktach?
11 - Dlaczego nie można dodać więcej niż 25% plastiku z recyklingu do płynnych butelek na żywność?
12 - Czy korzystniejsze jest stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu?
13 - Jaka jest różnica w kosztach między plastikiem pochodzącym z recyklingu a materiałem pierwotnym?
14 - Czy recykling plastiku jest trudny?
15 - czy opakowania z złożonych lub różnych materiałów są mniej lub nie nadają się do recyklingu? Czy są bardziej zanieczyszczające?
16 - Co oznacza odzysk energii dla odpadów opakowaniowych?
17 - Czy powinniśmy kupować produkty cięte zamiast kupować produkty w opakowaniach jednostkowych?
18 - Czy nie możemy uniknąć plastikowych butelek pijąc wodę z kranu?
19 - Dlaczego opakowania są nieprawidłowo napełniane, przewymiarowane, a nawet wprowadzają w błąd?
20 - Dlaczego nie usunąć paczek?
21 - Dlaczego są pakiety?
22 - Dlaczego są produkty z nakładkami opakowania 3? A może kilka wtyczek i pokryw?
23 - Dlaczego istnieją opakowania na małe produkty, które wydają się być w stanie sobie z tym poradzić?
24 - Dlaczego istnieją pojedyncze opakowania, szczególnie w przypadku nakładających się opakowań?
25 - Dlaczego istnieją pęcherze (szczególnie, gdy są zbyt duże), gdy wydaje się, że produkty są w stanie się bez nich obejść?
26 - Dlaczego są pudełka lub tekturowe pudełka na elastyczne rurki?
27 - Dlaczego nadpakiety są powiązane z promocjami (przykłady: kołnierze na butelkach, partie itp.)?
28 - Dlaczego wolisz ekologiczne wkłady?
29 - Dlaczego nie przywrócić depozytu?
30 - czy niektóre opakowania można zostawić w sklepie konsumentom, którzy tego chcą?
31 - Czy toreb plastikowych nie należy zastępować torebkami papierowymi, które łatwiej poddają się recyklingowi?
32 - Jaki jest sens posiadania bezpłatnej torby gotówkowej?

Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Opakowania, marketing i odpady. 32 kwestionuje odpowiedzi od CNE

Czytaj także: Pobieranie: teczki energie Walonii: tabelaryczne zestawienie

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *