Mikroalgi Chlamydomonas i biogaz

Mikroglony (z rodziny Chlamydomonas) poprawiające funkcjonowanie jednostek biogazu Źródło BE z ADIT

Grupa robocza kierowana przez prof. Gerd Klöck i dr Anja Noke, biotechnolodzy z Instytutu Technik Środowiskowych i Biologicznych Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bremie, koncentrują swoje prace na opracowywaniu nowych procesów do przemysłowego wykorzystania mikroalg. W tym kontekście od 1 lipca 2008 r. Prowadzi projekt dotyczący usprawnienia instalacji biogazowych pod nazwą AlgenBiogas. Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF) wspiera go przez okres 3 lat na kwotę 245.000 XNUMX euro w ramach programu „FHprofUnd” (badania w wyspecjalizowanych szkołach wyższych we współpracy z firmami).

Biogaz wytwarzany w reaktorach zawiera, oprócz żądanego paliwa, metan, inne gazy, takie jak CO2 i siarkowodór (H2S). Jeśli gazy te występują w zbyt wysokich stężeniach, a udział metanu spadnie poniżej pewnego progu, wówczas biogaz nie może być już używany do spalania.

Czytaj także:  Pieczenie zwiększa energię biopaliw

Celem AlgenBiogas jest opracowanie procesu usuwania H2S i CO2 z biogazu za pomocą mikroalg. Rzeczywiście mogą wykorzystać te gazy do zwiększenia własnej biomasy. Tlen wytwarzany podczas tej fotosyntezy można następnie usunąć w odpowiednim procesie. Utworzona biomasa mikroalg jest następnie wykorzystywana jako substrat w procesie powstawania biogazu. Wcześniej z alg można było pozyskiwać pożyteczne substancje, takie jak kwasy omega 3 i omega 6 lub karotenoidy.

We współpracy z firmami Algatec (Brema) i MT-Energie (Dolna Saksonia) należy zbudować i przetestować odpowiednią instalację pilotażową w ciągu kilku miesięcy w połączeniu z biogazownią. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe powinny doprowadzić do zaprojektowania komercyjnej instalacji, która umożliwi uzupełnienie nowych lub już działających biogazowni.

Równoległy podprojekt, który rozpoczyna się w Wyższej Szkole Specjalistycznej w Anhalt, umożliwi między innymi dobór i uprawę odpowiednich mikroalg oraz ekstrakcję produktów z biomasy alg. Partnerami Szkoły Anhalt w tym projekcie są grupa BiLaMal oraz firmy Stollberg i LUM GmbH.

Czytaj także:  Glony i biopaliwa oraz GreenFuel Algatech

Aby uzyskać więcej informacji, kontakty:

- Nauczycielu. Dr. Gert Klöck - Fakultät 5 "Natur und Technik", Neustadtswall 30,
D28199 Brema - tel: +49 421 5905 4266, faks: +49 421 5905 4250 - e-mail: Gerd.Kloeck@hs-bremen.de - http://www.hs-bremen.de/internet/de/index.html
- Prezentacja programu FHprofUnd (w języku niemieckim)
- Kolejny projekt wykorzystujący glony do wyeliminowania CO2

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *