Radykalne reakcje i pękanie


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Radykalne reakcje w reaktorze Pantone. PG lekarz w oceanografii.

Więcej: forum ze zrozumieniem silnika pantone i dopingu wody

Wstęp.

Reakcje Radykalne nastąpić po wzbudzenia elektronu od atomu przechodzącego w stan singletowy (lub s2 s1) oraz stanu trypletowym (T1) trwalszą zmieniając korkociąg. Ten elektron przekazuje swoją energię do innych atomów do zainicjowania reakcji lub powraca do stanu początkowego (s0) retransmisji ciepła lub fotonów fosforyzujące.

Zadzwonię "S", że atom 3S * przy stanie wzbudzonym trójka.

Reakcje typu I może odbywać się pomiędzy atomem S i HR podłożu, gdzie R = R-R-CH-CH2.

3S RH + -> S * + RH (bezpośrednie przekazywanie energii)

3S RH + -> SH. + A. (pobór wodoru prowadzi do powstawania wolnych rodników)

Reakcje typu II korzystać z pośrednika, np tlen, który występuje naturalnie w postaci di rodników .oo. która staje się tlen singletowy 1O2 *

3S O2 + -> + S * 1O2
1O2 * RH + -> ROOH (wodoronadtlenek)

Stamtąd seria reakcji może nastąpić:

R. + O2 (.oo.) -> ROO.

Roo. + HS. -> ROOH + S
Roo. + ROOH -> RO. + RO.

RO. + HS. -> ROH (alkohol) + S
RO. RH + -> ROH + R.
RO. + O2 -> RO (keton) + HO2.

RO. -réarrangement rodzaje molekularne Mac Lafferty-> R-CHO (aldehyd) + R. pękanie

RO. + O2 -> R-CO-CH3 (keton) + R (alken) + HO2 pękanie

ROOH -énergie-> RO. + HO.

HO. + HO. -> H2O2 (nadtlenek wodoru)
HO. + R -> ROH (alkohol)

HO2. -> O2 + H.

RO (keton) -Energy + przegrupowanie molekularnie> R-CO-CH3 (keton krótszy) + R (alken) kraking

Jak widać, te reakcje są przeplatane i wielość produktów mogą być wytworzone, w tym alkohole, ketony, aldehydy, alkeny, o identycznym rozmiarze lub krótszy niż cząsteczki wyjściowej.
[Edytuj]

Przykład z oktanowej (28 / 09 / 2005)

Jestem uproszczenie oktanową C8H18 w tej formie H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 lub H3C- (CH2) 6-CH3.

Cząsteczka jest symetryczny, więc nie 4 szans radykalny atak:

a) ° H2C- (CH2) 6-CH3
b) H3C- ° CH (CH2) 5-CH3
c) H3C-CH2-°CH-(CH2)4-CH3
d) H3C-(CH2)2-°CH-(CH2)3-CH3

Stamtąd będziemy mieli nadtlenków szkolenia 4:

a) ° OOCH2- (CH2) 6-CH3
b) H3C-HCOO ° - (CH2) 5-CH3
c) H3C-CH2-HCOO°-(CH2)4-CH3
d) H3C-(CH2)2-HCOO°-(CH2)3-CH3

Łzawienie H ° na innej cząsteczki, spowoduje to odpowiednie wodoronadtlenki:

a) HOOCH2- (CH2) 6-CH3
b) H3C-HCOOH- (CH2) 5-CH3
c) H3C-CH2-HCOOH-(CH2)4-CH3
d) H3C-(CH2)2-HCOOH-(CH2)3-CH3Może doprowadzić do pierwszorzędowego alkoholu i uprzywilejowanych 3 wtórnym, ponieważ ls rodniki są bardziej stabilne grupy trzeciorzędowych na wtórnym niż na rynku pierwotnym:

a) HOCH2- (CH2) 6-CH3 (pierwszorzędowy alkohol)
b) H3C-HCOH- (CH2) 5-CH3 (alkohol wtórny)
c) H3C-CH2-HCOH- (CH2) 4-CH3 (alkohol wtórny)
d) H3C- (CH2) 2-HCOH- (CH2) 3-CH3 (alkohol wtórny)

lub aldehyd i keton 3:

a) OCH (CH2) 6-CH3
b) H3C-CO- (CH2) 5-CH3
c) H3C-CH2-CO-(CH2)4-CH3
d) H3C-(CH2)2-CO-(CH2)3-CH3

Przez ketonów przegrupowaniem molekularnych może prowadzić do krótszych cząsteczek:

b) H3C-CO- (CH2) 5-CH3 [C8] -> H3C-CO-CH3 [C3] + HC = CH (CH2) 2-CH3 [C5]
c) H3C-CH2-CO- (CH2) 4-CH3 [C8] -> H3C-CH2-CO-CH3 [C4] + HC = CH-CH2-CH3 [C4]
d) H3C-(CH2)2-CO-(CH2)3-CH3 [C8] -> H2C=CH2 [C2]+ H3C-CO-(CH2)3-CH3 [C6]
d) H3C-(CH2)2-CO-(CH2)3-CH3 [C8] -> H2C=CH-CH3 [C3]+ H3C-CO-(CH2)2-CH3 [C5]

W skrócie to prowadzi do pękania cząsteczek C2 do C6. Więcej nienasycone cząsteczki będą wzbudzane łatwiej i lepiej reagować na radykalnych reakcji od czasu = C ° ° CC.

To również wyjaśnia, przegrupowanie z ciał ketonowych, które są również jako enole: CO-CH2- giełdowy = CH

Więcej: forum ze zrozumieniem silnika pantone i dopingu wody


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *