Przyspieszony rozwój biopaliw

Odnawialne źródła energii dla paliw:

François Loos jest zachwycony przyspieszeniem rozwoju biopaliw decyzją premiera, o które sam apeluje od chwili przybycia do ministerstwa. Minister precyzuje, że zostaną wdrożone wszystkie środki, aby osiągnąć nowe cele dotyczące udziału biopaliw w wysokości 5,75% do 2008 r., 7% do 2010 r. i 10% do 2015 r., poprzez uruchomienie wszystkich następujących dźwigni:

– zatwierdzanie podatkowe istniejących i nowych mocy produkcyjnych, aby projekty mogły ujrzeć światło dzienne z wystarczającą rentownością finansową, tak aby ilości biopaliw były dostępne na rynkach,

– w szczególności do końca 1 r. zostaną ogłoszone przetargi na 800 000 2005 ton, aby osiągnąć cel 5,75% do 2008 r.,

– poszukiwanie w ramach sektorów najbardziej obiecujących produktów poprzez włączenie w szczególności rozwoju technologicznego oczekiwanego w perspektywie średnioterminowej,

Czytaj także:  Projekt podziału ekologicznego w Bretanii

– optymalizacja systemu podatkowego wspierania rozwoju biopaliw w wyniku prac międzyresortowej misji eksperckiej.

We wszystkich tych kwestiach François Loos współpracuje z Dominique Bussereau, ministrem rolnictwa i rybołówstwa.

Odnawialne źródła energii dla ciepła i elektryczności:

Dla François Loos: „Rząd zastosuje wszelkie środki niezbędne do osiągnięcia ambitnych celów określonych ustawą z dnia 13 lipca 2005 r. o energii, aw szczególności celów w zakresie oszczędności energii i dywersyfikacji źródeł energii. energia. Francja musi przejść do 2010 roku:

• Od 11 Mtoe do 16,5 Mtoe dla ciepła odnawialnego;
• Od 0,4 Mtoe do 3,5 Mtoe dla paliw odnawialnych;
• Od 14% do 21% dla OZE, czyli dodatkowe 3Mtoe. »

W tym kontekście François Loos podkreśla, że ​​„wykorzystanie biomasy do celów energetycznych umożliwia zmniejszenie naszej zależności od ropy naftowej przy jednoczesnej walce z efektem cieplarnianym. Możemy produkować biopaliwa, ale też prąd czy ciepło”. Zaznacza, że ​​niezwłocznie ogłosi nowy przetarg na produkcję energii elektrycznej z biomasy do 300 MW. Przypomina, że ​​premier 1 września podjął decyzję o podwyższeniu do 50% ulgi podatkowej na urządzenia do produkcji energii odnawialnej w mieszkaniach. „Przy obecnych cenach paliw niektóre odnawialne źródła energii stają się nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Dotyczy to w szczególności wytwarzania ciepła przez drewno. »

Czytaj także:  Aktualizacja: polecam tę stronę.

Źródło.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *