Biochemia Definicje i słowniczek HZ


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Warunki chemii w kontekście badania procesu pétroléïque Laigret. Definicje: Saint Thierry zarazków, listopad 30 2008.
definicje Biochemia od A do G
Pobierz wersję pdf tych definicjach

H

halogenowe: (Gr. Hals, halo, sól i gennan, ołów), nazwa nadana przez Berzelius z chlorem rodzinę metale (fluor, chlor, brom, jod), które mogą tworzyć sole z metalami.

olej: Produktu mineralnego, zwierzęcego lub roślinnego, płyn w temperaturze pokojowej i składa się, w pierwszym przypadku, z ciężkich węglowodorów w dwóch ostatnich, przez połączenie mieszane glicerydy.węglowodorowego węglika synonimem wodoru.

hydrolizy: Rodzaj reakcji kwas-zasada pomiędzy wodę i innego organizmu. Sole kwasu albo słabej zasady przechodzą w kontakcie z wodą, ograniczonej hydrolizie, która uwalnia odpowiedniego kwasu i zasady.

wodorotlenek: mieszanina wody i tlenku. (Wodorotlenki mają konstytutywnym formuła zawierająca metal [lub rodnik zamiast] Stany jednym lub większą liczbą -OH hydroksylowe; wodorotlenku sodu NaOH i wapno i Ca (OH) 2.

hydroksylowa: Jednowartościowych rodników OH, co jest w wodzie, wodorotlenki, kwasy okso, alkohole, itpI

jod: (Gr. Jod, fioletowy) pierwiastek chemiczny 53, 126,9045 I = masa atomowa została odkryta przez Courtois w 1811. Jest szaro-czarny, metalik, stan krystaliczny płatek orthorombiques drażniący zapach.

jodku: Kombinacja jodu z jednego podmiotu lub związku.

Wodór jonowy: atom wodoru, który utracił swój elektron i zmniejsza jego protonu. Właściwości wodnego roztworu kwasu ze względu na jego obecność jonów.

L

mlekowego Wspomniany kwasu alkoholu CH3-CHOH-CO2H, który jest w serwatce w wielu roślinach, w różnych narządach zwierząt, etc.lipazy: (Gr. Lipos, tłuszcz). Enzymem, który hydrolizuje wiązania estrów kwasów tłuszczowych o wysokim ciężarze cząsteczkowym.

Lipoliza: Zniszczenie tłuszczu.

Lugola: silny roztwór jodu do 1 procent kodeksu.

M

marynowanie: Działanie pozostawiając korpus w cieczy w otwartym naczyniu do ekstrakcji te części, które są rozpuszczalne w wodzie.

Manne: wspólna nazwa dla różnych jadalnych i słodkim szkolenia, konsystencję proszku, która pojawia się szybko w suchych miejscach. (Kosze są zwykle wytwarzane przez wydzielin roślin drzewiastych w reakcji na ukąszenie owadów homopteran.

Manometr: (Grecki Manos, rzadki i METRON zmierzyć). Urządzenie do mierzenia ciśnienia płynu.

metanowego Pierwszy termin CH4 nasycone węglowodory. (Metan powstaje w rozkładu niektórych materiałów organicznych, gaz ziemny, jak Lacq zawierać do 98%. Metanu kopalniach wybuchowa mieszanina metan i powietrza jest gazem. słaby zapach, gęstość 0,55, skrapla się. - 164 ° C. To daje żadnej reakcji dodatek jest stosowany w przemyśle ogrzewania i przygotowania wodoru) SYN .. Formène, gaz błotny.

metylu: Jednowartościowy rodnik - CH3, który wywodzi się z alkoholu metylowego usunięcie wodorotlenku.

metylu: (Gr. Methu, wino) mówi o niektórych pochodnych metanu, w tym alkoholu (metanolu lub alkoholu metylowego).

O

oleinian: Sól lub ester kwasu oleinowego.

oxacid: Kwas aktywny wodór należący do grupy hydroksylowej OH.

tlenek: (GK. Oksus, kwas) Organ wynikające z unii tlenu z pierwiastka chemicznego lub rodnik.

Tlenek węgla: CO została odkryta przez Priestley. Jest bezbarwny, bezwonny gaz trudne do skroplenia. Spala się dwutlenek węgla lub CO2.

P

peptyd: Składa się naturalny lub syntetyczny, utworzonej przez połączenie niewielkiej liczby aminokwasów, połączenie jest realizowane przez utratę wody między grupą aminową w cząsteczce i grupą karboksylową w cząsteczce (sąsiedniego wiązania peptydowe).

peptonu: Polipeptyd w wyniku częściowej hydrolizy proteid przez enzime.

polipeptyd: Biochemistry. Protide utworzona z kilku aminokwasów, grupy karboksylowej jednego przymocowane z grupą aminową drugiego.

potasu: Potas jest pierwiastkiem chemicznym 19, masa atomowa K = 39,1 (kalium). Jest miękkie ciało stałe, że przerwa jest genialny, ale matowieje natychmiastowego utleniania powietrzem.

propionowego: (Gr. Protos pierwszy i pionek pogrubione) odnosi się do kwasu CH3CH2CO2H, wyższy homolog kwasu octowego i związki z nimi związanych.

proteid: Struktura białka nazwą rodzajową bardziej skomplikowane niż te polipeptydy.

protide: zawierające azot związki organiczne stanowiące istot żywych i uformowany, co najmniej częściowo, przez kondensację z aminokwasem o wzorze ogólnym R_CHNH2_CO_OH. (Grupa Białko zawiera peptydy i proteids).

R

radykalna: Grupa węgla, które są brane pod uwagę istnienie w cząsteczce chemicznym, ponieważ przejawia pewną odrębność w reakcjach.

S

wytwarzanie soli Wytwarzania soli.

zmydlania: Przekształcenie tłuszczu na mydło. Przez rozszerzenie. Hydrolizę estrów, amidów, nitryli, etc. (Rzeczywista hydrolizy rozszczepianie estru z ilością alkaliów wystarczającej utworzenie soli wszystkie zatem kwasu wydawane w tym samym czasie, jak alkohol, jest szybka i kompletna reakcja.). liczba zmydlania, miligramów Indeks Mówiąc o potażu (KPH) wchłaniany 1 g tłuszczu, zawartość tego organu związków zmydlania. (Współczynnik ten jest jednym z zasadniczych właściwości tłuszczów naturalnych lub syntetycznych).

rozszczepienie: Mnożenie żywej istoty przez bezpośrednie fragmentacji nie następuje wzrost. Fissiparity sprzeciwia się pączkowania lub oddzielenie małych fragmentów zwanych się rozwijać i różnicować. W istot Fissiparous każdy indywidualny fragment jest tak duży i tak zróżnicowana jak pozosta pniu.

sól: ogólnych nazw związków chemicznych powstałych w wyniku działania kwasem na podłożu.

krzemionkowy (Łac. Flint silisis). SiO2 tlenek krzemu, który znajduje się w wielu minerałów.

krzem: Niemetalu podobne do węgla, używane w wielu minerałów (krzemionka, krzemiany), a tym samym tworząc 28% skorupy ziemskiej.

sodu: metalu alkalicznego rozpowszechniona w przyrodzie, zwłaszcza w stanie chlorków. 1807 odkryta przez Davy, sód jest pierwiastkiem chemicznym nr 11, masa atomowa Na = 23,0. To miękkie białe ciało stałe, które szybko utlenia się na powietrzu i przechowuje w oleju wazelinowym. Jest wysoce utleniony i narzędzi, a rozkłada się zimnej wody.

soda: Wodorotlenek sodu NaOH. Soda kaustyczna NaOH, jest białym ciałem stałym o temperaturze topnienia 320 ° C, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jest to mocna podstawa z wielu zastosowań.

stearynowego Mówi się o (CH3) 2CO16H kwasu CH2 zawartych w substancji tłuszczowych w stanie glicerydu (stearyna)

siarczan: Sól lub eter H2SO4 kwasu siarkowego.

T

bufor: Układ buforowy (biochemia), nazwa nadana roztworem, którego stężenie jonów wodoru (pH) nie jest znacząco modyfikowana przez wprowadzenie zasady lub mocnego kwasu.

labilne: Odnosi się do substancji, która jest uszkodzona w wyższej lub niższej temperaturze (na przykład witaminę D do 120 ° C, na przykład).

U

Jednowartościową lub jednowartościową: Która ma wartościowość chemiczny równy jeden.

V

Walencja: Łącząc pojemność pierwiastka z jednym lub więcej atomami wodoru.

definicje Biochemia od A do G

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *