BioRafinerie: wymienić olej z drewna?

Rządy Europy, Ameryki Północnej i Azji podpisują się pod polityką energetyczną, która integruje rozwój biopaliw i bioenergii.
Ze względu na swoje lasy Kolumbia Brytyjska ma duży atut w produkcji biopaliw na bazie drewna. Dlatego Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej (UCB) posiada centrum badawcze czystej energii na swoim wydziale nauk stosowanych. Centrum to opracowuje proces opracowywania biopaliw i związków chemicznych na bazie drewna. Z technicznego punktu widzenia platformy do produkcji biopaliw istnieją, ale nadal wymagają ulepszenia i porównania ich wydajności, aby wytwarzać produkty o wartości dodanej. Konieczne byłoby stworzenie „biorafinerii”, które przekształcałyby biomasę w liczne produkty rozprowadzane we włóknach, energię i różne chemikalia (od polimerów po masę celulozową). Zasada przetwarzania biomasy w etanol jest podzielona na trzy etapy, z których każdy wytwarza zarówno związek niezbędny do następnego etapu, jak i bezpośrednio nadający się do wykorzystania produkt. Tak więc w pierwszym etapie powstaje lignina i celuloza, w drugim cukry, które fermentując wytwarzają etanol w trzecim etapie. Lignina, cukry i etanol to produkty przeznaczone do bezpośredniego użytku.

Czytaj także:  Ecolabel ... a potem?

Koncepcja „biorafinerii” jest optymalna z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia dzięki wykorzystaniu wszystkich składników drewna. Zatem eksploatacja tylko 25% drewna zainfekowanego przez chrząszcza sosnowego, szkodnika, może pokryć zapotrzebowanie Kolumbii Brytyjskiej na benzynę przez pięć do dziesięciu lat. Szkody wyrządzone przez chrząszcza obniżają wartość rynkową lasu. Ponadto nagromadzone martwe drewno znacznie zwiększa ryzyko dużego pożaru. Rozwój bioenergii mógłby ograniczyć to zjawisko, uzasadniając koszty wycinki i ponownego zalesiania, a tym samym usprawniając gospodarkę leśną.

Źródła: sztolnia et Econologique.info

więcej: upłynnienie biomasy przez CEA.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *