Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Leczenie koniec motoryzacyjnym życia

Po użyciu pojazdy silnikowe są niszczone za pomocą urządzeń gospodarstwa domowego i złomu z rozbiórki w celu odzyskania metali. Ta operacja generuje pozostałości po szlifowaniu (RB). Około 25% początkowej masy pojazdu znajduje się w tych BR, z których jedna trzecia jest wykonana z tworzywa sztucznego. Te BR były wcześniej składowane. To rozwiązanie jest już nie do przyjęcia.

Aby rozwiązać ten problem, wszyscy producenci we francuskim przemyśle motoryzacyjnym, wspierani przez Ministerstwa Przemysłu i Środowiska, podpisali 10 marca 1993 r. Umowę ramową, na mocy której zobowiązali się do stopniowego ograniczania ilości składowanych odpadów. Celem jest zmniejszenie obecnego odsetka z 25% masy pojazdów wycofanych z eksploatacji do 15% w 2002 r., A następnie do 5% w 2015 r.

W tym celu opracowano czterofazowy schemat leczenia pojazdów wycofanych z eksploatacji (pojazdów wycofanych z eksploatacji):

    • Obróbka wstępna: zabezpieczenie pojazdów (poduszek powietrznych itp.), Kontrola zanieczyszczeń (akumulatory, olej, płyn chłodzący, płyn hamulcowy, paliwo, płyn do spryskiwaczy szyb itp.)
Czytaj także: lekkie

    • Demontaż: wybór części do ponownego wykorzystania (np Starter) lub do recyklingu materiałów (np PP w zderzaku lub wykładzin PVC do foteli i deski rozdzielcze)

    • Kruszenie: odzyskiwanie metali żelaznych i nieżelaznych

  • Obróbka BR: odzysk materiałów z pozostałości mineralnych (szkło itp.), Odzysk energii z pozostałych materiałów organicznych (gumy itp.) Lub, w przyszłości, recykling chemiczny lub mechaniczny.

W Europie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywa 2000/53 / WE, Dz.U. z 21/10/2000 L 269/34) określa w art. 7.4, że pojazdy homologowane zgodnie z do dyrektywy 70/156 / EWG i wprowadzony do obrotu od daty, która nie będzie późniejsza niż 01/01/2005, musi nadawać się do ponownego użycia i / lub recyklingu co najmniej 85% masy pojazdu i musi nadawać się do ponownego użycia i / lub możliwy do odzyskania co najmniej 95% masy na pojazd.

recykling tworzyw sztucznych jazdy

Nie ma systematycznej hierarchii opcji odzyskiwania odpadów. Każdą sytuację należy zbadać indywidualnie dla każdego przypadku, aby określić najlepsze rozwiązanie odzyskiwania. Schematycznie rozkład 100 kg plastikowych części obecnych w pojazdach wycofanych z eksploatacji (modele z 1990 r.) Umożliwia następujące opcje:

    • Około 20 kg na 10 dużych części (zderzaki, panele drzwi, pokrowce na siedzenia i deski rozdzielcze, zbiorniki paliwa itp.): Recykling mechaniczny po demontażu jest pożądaną opcją odzyskiwania.
Czytaj także: Wybór roweru do miasta

  • 80 kg, co odpowiada 1500 sztukom w przybliżeniu 50 g: kawałki te są na ogół zbyt małe, aby je rozmontować i poddać recyklingowi. Należy szukać innego rodzaju odzyskiwania.

W tym drugim przypadku odzysk energii jest preferowaną opcją gospodarowania odpadami, ponieważ w przypadku bardzo małych części czas demontażu jest zbyt długi, aby odzysk przez recykling mechaniczny był ekonomiczny. Koszt demontażu siły roboczej faktycznie przewyższa wartość odzyskanych materiałów.

więcej: Recykling pojazdów i samochodów na forums

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *