Główne wyniki silnika pantone

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Jak działa proces i jakie są główne wyniki?

Zasada działania

Zasada działania jest prosta: zwykle tracone ciepło spalin „wstępnie” oczyszcza gazy wlotowe w celu rozbicia cząsteczek węglowodorów na mniejsze cząsteczki. Prowadzi to do lepszego spalania w silniku, a więc do bardzo znacznego zanieczyszczenia. Rzeczywiście; im łatwiejsze jest paliwo, tym lepsze jest jego spalanie, więc lepiej go oczyścić. Na przykład do ponad 90% na niespalone cząstki.

Oto podsumowanie mojego projektu dyplomowego:

Proces P. Pantone to proces reformowania par węglowodorów i wody przed wtryskiem do komory spalania. Proces ten odzyskuje w wymienniku ciepło spalin, całkowicie utracone w tradycyjnym silniku, do obróbki gazu wlotowego przepływającego w przestrzeni pierścieniowej.
Główną zaletą tego procesu jest silne usuwanie zanieczyszczeń, w rzeczywistości reakcja rozbija cząsteczki węglowodorów na mniejsze cząsteczki, aby uzyskać bardziej lotny gaz, którego spalanie jest łatwiejsze, a zatem czystsze. Celem tego projektu jest przeprowadzenie pierwszej charakteryzacji procesu poprzez zaprojektowanie stanowiska testowego, które będzie kwantyfikować wydajność systemu. Część teoretyczna określa podstawy wyjaśnienia zjawiska konwersji zachodzącej w reaktorze za pomocą obserwacji eksperymentalnych lub metodą całkowicie teoretyczną.
W oparciu o obiecujące wyniki oczyszczania i jego stosunkowo łatwą adaptację do dowolnego systemu spalania węglowodorów, mamy nadzieję, że dalsze badania będą w dalszym ciągu rozumiały proces poprawy tego procesu w celu uprzemysłowienia. Przyczyniłoby się to w znacznym stopniu do oczyszczenia paliw kopalnych, ponieważ usunęłoby ich główną wadę: spalanie powodujące zanieczyszczenie.Wyniki edycji 100% pantone

Głównym rezultatem jest zatem kontrola zanieczyszczenia spalin. Główną innowacją systemu jest czynność „przed” spalaniem, podczas gdy obecne są wybory konstruktorów tylko podczas spalania i po nim, „Podczas”, to znaczy przez sterowanie coraz bardziej popychane (przez wysoką elektronizację) wtrysku paliwa, kształt komór spalania… „Po”, tj. Przez oczyszczanie gazów spaliny przez konwertory katalityczne i inne urządzenia do „oczyszczania” zanieczyszczonych gazów, urządzenia te na ogół wymagają skomplikowanych materiałów i procesów. Więc zamiast czyszczenia silników znajdujących się za nimi, nie byłoby mądrzejsze działanie przed nimi nie tworzyć tego zanieczyszczenia ? Proces, który badałem, jest takim rozwiązaniem działającym wcześniej, a zatem zapobiegającym, przynajmniej częściowo, powstawaniu tego zanieczyszczenia.

Domieszkowanie wodą: silnik Gilliera-Pantone lub GP

Istnieje odmiana zestawu 100% pantone: to zestaw Gillier Pantone, który zalicza tylko woda w reaktorze i mieszanie przepływu wychodzącego z reaktora z powietrzem wlotowym silnika. Jest to zatem domieszkowanie wodą. Proces ten został przetestowany dla 1ere razy w 2001 przez rolnika z centrum Francji: pana Gilliera, stąd nazwa silnika „Gillier-Pantone” lub GP. Ten zespół jest szczególnie skuteczny w silnikach wysokoprężnych, które wykazują bieżące zmniejszenie zużycia o co najmniej 20% przy bieżącym użyciu. Czarne opary są również znacznie zmniejszone (40% mierzone na ZX-TD znajomego) i silniki „uderzają” mniej, co jest charakterystyczne dla lepszego spalania.
Niektórzy rolnicy wprowadzili tę zasadę do swoich ciągników i tak było redukcje zużycia do 60%. Średnia między 30 i 40% jest powszechnie akceptowana, Wyniki te należy jednak zachować ostrożność: o ile mi wiadomo, brak przejścia na stanowisku do badań mocy, mógłby naukowo potwierdzić to zmniejszenie zużycia.

Jednak ciągniki i zmodyfikowane maszyny przemysłowe są coraz liczniejsze i nie ma bardziej pragmatycznego niż rolnik lub lider biznesu ...

Oto doświadczenie silnik domieszkowany wodą przez Mairie.

wnioski

Czy to nie do instytucji rządowych należy poważne zainteresowanie tą technologią w celu ochrony środowiska i zasobów?

Nasze media i polityka pokazują nam katastrofę, szczyty zanieczyszczenia i efekt cieplarniany ... i w obliczu szczytu zanieczyszczenia polityka proponuje rozwiązania „łatek” (dzień 1 bez samochodu rocznie, naprzemienny ruch uliczny, podatki w centrach) miejskie ...), nigdy nie zajmując się, ani prawie nie, prawdziwym źródłem problemu: zanieczyszczeniem spalania paliw kopalnych.Jednak, jak widać powyżej, proces dopingu wody, opracowany na skalę przemysłową, niewątpliwie znacznie zmniejszyłby lokalne zanieczyszczenie ośrodków miejskich.

Mówiąc bardziej ogólnie, dużo mówi się o efekcie cieplarnianym, książki na ten temat są niezliczone ... Ale ile zainwestowano, aby naprawdę rozwiązać problem? Ilu proponuje i stosuje prawdziwe rozwiązania w celu zmniejszenia zużycia energii kopalnej, źródła problemu efektu cieplarnianego? Na przykład znaczące wysiłki producentów, aby uczynić silniki bardziej trzeźwymi, są usuwane przez masę i wyposażenie pojazdów coraz bardziej energetyzujące! Nie wspominając o „bardzo szybkim” wzroście globalnej floty samochodowej ... Jednak montaż dopingu wodnego może być może ukierunkowany na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych lub przynajmniej na bardziej racjonalne wykorzystanie ropy.

Wreszcie wierzymy, że bezwładność naszego społeczeństwa filary finansowe opierają się na paliwach kopalnych nielegalnie opodatkowane przez państwa na całym świecie, jest ogromne! Widzieliśmy to w 2004: spadek zużycia paliwa o 1% prowadzi do suchej straty dla francuskiego stanu 1 miliardów euro ... blokowanie innowacji ekonologicznych może być po prostu ... po prostu.

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *