Pantone silnika teoria kawitacji, relaks, naddźwiękowy fala uderzeniowa w reaktorze

Hipotezę wyjaśnienia działania reaktora Pantone Gillierem kawitacją i ekspansji mieszaniny dwóch fazach (nie przegrzane pary wodnej), a następnie za pomocą fali uderzeniowej naddźwiękowych sprężania gazowej mieszaniny jonizującego. Ta teoria, pozostająca jako hipoteza, byłaby komplementarna do teorii jonizacji pary wodnej. Dokument usunięty na wniosek autora, [...]

Objaśnienie silnika Pantone: jonizacja i elektryzowanie relaksacji pary wodnej

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej w systemie dopingu woda G lub G + English dokument pokazujący, że para, która relaksuje zostaje naładowane elektrycznie i może to doprowadzić do wstrząsów elektrycznych, które mogą okazać się niebezpieczne. Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78 Elsevier [...]

Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Projekt Echo-Moteur dotyczący procesu Pantone przez szkołę inżynieryjną w Mines de Douai. Nasz projekt obejmuje badanie reaktora Pantone. Nasz wybór polegał na realizacji i testowaniu prototypów w oparciu o początkowe plany patentowe oraz rozpowszechnianie wyników i naszego podejścia. Nie chcieliśmy testować [...]

Pobierz: wideo z silnikiem Pantone na TF1, doodbytanie samochodu Renault 21

Wideo silnik Pantone TF1 na R21: Raport transmisji na JT 20h TF1 listopadowego 15 2005. Dotyczy ona R21 samochodów diesel przerwy domieszką wody w zależności od montażu Pantone ... Więcej: - woda na dopingowej TF1 silnika (wtrysk wody) - SILNIKA Forum Pantone i wstrzykiwanie wody do [... ]