Pantone silnika teoria kawitacji, relaks, naddźwiękowy fala uderzeniowa w reaktorze

Hipotezę wyjaśnienia działania reaktora Pantone Gillierem kawitacją i ekspansji mieszaniny dwóch fazach (nie przegrzane pary wodnej), a następnie za pomocą fali uderzeniowej naddźwiękowych sprężania gazowej mieszaniny jonizującego. Teoria ta, pozostając w stanie założeń byłaby uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej. Dokument usunięte na prośbę autora, [...]

Wyjaśnienie silnika Pantone jonizacji i elektryfikacja pary ekspansji

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem teorii jonizacji pary wodnej w systemie dopingu woda G lub G + English dokument pokazujący, że para, która relaksuje zostaje naładowane elektrycznie i może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, które może okazać się niebezpieczne. Journal of Elektrostatyka, 23 (1989) 69-78 Elsevier [...]

Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Silnik Projekt Echo na procesie Pantone przez Douai Mines inżynierii szkoły. Nasz projekt jest badanie reaktora Pantone. Nasz wybór padł na produkcję i prototypów badawczych opartych na planach oryginalnym patentem i rozpowszechniać nasze wyniki i nasze podejście. Nie chcieliśmy, aby przetestować [...]

Pobierz: Video pantone silnika na TF1, woda doping Renault Samochód 21

Film wideo Pantone na TF1 na R21: transmisja raportu na 20 1 TF15 2005. Dotyczy ona R21 samochodów diesel przerwy domieszką wody w zależności od montażu Pantone ... Więcej: - woda na dopingowej TF1 silnika (wtrysk wody) - SILNIKA Forum Pantone i wstrzykiwanie wody do [... ]