Wkrótce Dzień Energii Niepodległości

Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Jean-Marc Lefevre, prezes PCDDEI (platforma, komunikacja, zrównoważony rozwój, ekologia przemysłowa)

Przy 25% globalnej emisji gazów cieplarnianych USA wraz z Australią są „złym studentem” Akademii Kioto. Wspierani przez wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe ogłaszają ambitny plan gospodarczy i naukowy mający na celu ograniczenie emisji. Efekt ogłoszenia czy liberalizm sprytnie myśli?

Plan narodowy ... planetarny

Buenos Aires, powrót? 7 lata po czwartej konferencji stron rządy światowe znalazły się w stolicy Argentyny, rozważając bardzo bliskie wejście w życie protokołu z Kioto, 16 luty 2005 i podsumowując poczynione postępy. Podobnie jak w „wersji 1” w tym samym miejscu, Stany Zjednoczone przybywają bez podpisu, ale z ważnymi oświadczeniami i planem z Kioto, wizją klimatyczną, która wydaje się zasadniczo wiarygodna dzięki mobilizowanym dolarom.
W 1997 USA ogłosiły w Buenos Aires, dogodnie, odkrycie ogromnych złóż CO2 „przechowywanych” na terytorium amerykańskim, w lasach, w parkach narodowych, a nawet w głębokich warstwach geologicznych. Gniew organizacji pozarządowych, wściekłość krajów europejskich, które miały już wiele do zrobienia, aby się między nimi zgodzić, wesoło brodząc w „Bańce”. Niemniej jednak: USA kontynuowały swoją drogę, szczególnie w odniesieniu do biotopów pochłaniających dwutlenek węgla, które udało się sformalizować w czerwcu 2003, wraz z Międzynarodowym Forum Sekwestracji Węgla (CSLF), które również przyciągnęło państwa 15 UE (w tym Francja). Nie chodzi już o rozliczanie hektarów lasów, ale o magazynowanie dwutlenku węgla u źródła, pochodzącego z przemysłu lub dużej kogeneracji, poprzez „uwięzienie” go w zagłębieniach soli i studniach ropy naftowej na końcu operacje lub w opuszczonych kopalniach. Węgiel jest ważną kwestią dla dzisiejszych Stanów Zjednoczonych
22,9% światowych rezerw (36,2% dla Azji). Dlatego też jednym z głównych programów przeciwdziałających efektom cieplarnianym było Przyszłe Gen, ogłoszone w 2002, tj. Łączna produkcja energii elektrycznej i wodoru z węgiel z sekwestracją produktu CO2 lub przekształcenie w superkrytyczny CO2 (doskonały rozpuszczalnik).

1 miliardów lat 10 (w połowie sfinansowany przez rząd USA)Jest to interesujące dla krajów wysoce zależnych od tego podstawowego zasobu ... szczególnie, jeśli należą one do grupy krajów najsłabiej rozwiniętych, potencjalnych beneficjentów CDM (Mechanizmy Czystego Rozwoju)! Mimo że sekwestracja dwutlenku węgla nie formalnie jeszcze pasuje do tych mechanizmów elastyczności, jednym z celów USA w Buenos Aires jest włączenie ich do tej nowej globalnej rachunkowości. Tak wiele kredytów, które będą rosły bezpośrednio na amerykańskiej ziemi, w imię globalnej solidarności w zakresie redukcji efektu cieplarnianego.
Równolegle z FutureGen istnieje również jeden z priorytetów USA: wodór i jego zastosowania w transporcie drogowym. Jest to program Freedom Cars, którego celem jest uogólnienie ogniw paliwowych do wszystkich produkowanych pojazdów, zwłaszcza ciężarówek, opracowanych przez 2020. Szacowane oszczędności: 500 milionów ton CO2 rocznie dla samych Stanów Zjednoczonych, którym udało się przy tej okazji uzyskać przyczepność większości krajów uprzemysłowionych.

Rolnictwo poprosiło o ograniczenie emisji

W lutym 2002 to Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przechodził przez widły redukcji gazów cieplarnianych. Cel: 12 milionów ton ekwiwalentu węgla zaoszczędzone przez 2012, w szczególności dzięki proaktywnym programom ochrony lasów, ale także wdrożeniu „biogazu” dla odpadów rolniczych, intensywne ponowne zalesianie (szczególnie na obszarach chronionych ) oraz bardzo edukacyjne metody dla gospodarstw, aby umożliwić im wycenę finansową wskaźników sekwestracji. Bez wątpienia USA grają masowo LULUCF (użytkowanie gruntów, ochrona użytkowania gruntów i leśnictwo), ten czysty mechanizm rozwoju pierwotnie zaprojektowany w celu zachowania lasów deszczowych Amazonii ...

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *