Znaczenie dobrej wentylacji


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy w miejscu pracy, instalujemy System wentylacji i wentylacji jest obowiązkowy aby zachować nasze zdrowie. Bez niego powietrze w pomieszczeniach silnie zanieczyszczonych przez jego mieszkańców lub różne zanieczyszczenia (radioaktywny gaz, lotne związki organiczne, formaldehyd itp.) Byłoby nie do oddychania. Aby stale odnawiać powietrze, można zainstalować kilka urządzeń, w tym VMC, często instalowane w nowych domach prywatnych i wentylatory wyciągowe że sektor profesjonalny używa szeroko.

Dwa rodzaje zanieczyszczeń w miejscu pracy

Prawo wymaga zarówno od osób fizycznych, jak i od profesjonalistów do ustawiania urządzeń zdolnych do kierowania zanieczyszczonym powietrzem, powszechnie znanym jako "zużyte powietrze", w celu w celu ograniczenia ryzyka chorób układu oddechowegos, alergiczne, itp., ale także dla chronić pracowników lub szczegóły pożaru lub wybuchu spowodowane rozproszeniem łatwopalnego produktu w powietrzu. Aby zachować zgodność z Kodeksem Pracy i zapewnić stan czystości w atmosferze, istnieje kilka rozwiązań: zainstaluj wentylator wyciągowy powietrza lub skonfigurować wentylację mechaniczną.

Na ten temat Wentylacja VIF ma cały katalog przemysłowe wentylatory wyciągowe (osiowe, odśrodkowe, śrubowe) doskonale dostosowane do ograniczeń branż, rzemieślników i społeczności. Wybór tych dwóch rozwiązań ma miejsce w odniesieniu do specyfiki miejsc pracy i charakteru zanieczyszczeń potencjalnie obecnych w powietrzu.

Niespecyficzne zanieczyszczenie: mniej restrykcyjne

Przed wyszczególnieniem głównych istniejących rozwiązań ważne jest, aby zastanowić się nad niektórymi pojęciami, aby zrozumieć cały temat. Kiedy mówimy o zanieczyszczeniu, widzimy duży dym wydobywający się z fabryk lub spalin samochodowych. teraz zanieczyszczone powietrze jest również powietrzem wdychanym przez ludzi a zatem zubożony w tlen i przeciążony CO2. Ten rodzaj zanieczyszczenia nazywany jest niespecyficznym zanieczyszczeniem, czyli zanieczyszczeniem nieodłącznie związanym z obecnością człowieka. Dotyczy to w szczególności biur, przestrzeni coworkingowych, sal konferencyjnych itp.

Miejsca pracy, w których występuje tylko ten rodzaj zanieczyszczenia, mają mniej wymagań dotyczących napowietrzania. Rzeczywiście, wymagana jest tylko wentylacja mechaniczna, Wentylacja z otworami (drzwiami, oknami, oknami) zwana również trwałą naturalną wentylacją jest również możliwa, ale w określonych warunkach (C. trav., Art R. 4222-4 i s.).Specyficzne zanieczyszczenie: ten, który traktuje absolutnie

Określone zanieczyszczenie w miejscu pracy dotyczy wszystkich innych zanieczyszczeń które nie są związane z obecnością człowieka. W skrócie, wszystko, co może generować patologie z powodu oddychania drażniące, toksyczne, żrące gazy lub cząstki dla ciała. Może to obejmować różne kleje do mebli i powłok, powłok, produktów do pielęgnacji podłóg, ścian i powierzchni, węglowodorów, gazów radioaktywnych itp. Oraz wszelkie inne substancje uważane za niebezpieczne dla zdrowia w jakiejkolwiek formie. być (gaz, opary, aerozol itp.).

W podobny sposób, jak niespecyficzne zanieczyszczenie, te pomieszczenia mające kontakt z tymi zanieczyszczeniami muszą gwarantować taką samą zdolność wymiany powietrza, jaką zapewnia wentylacja mechaniczna. Ponadto, zgodnie z ograniczeniami określonymi w Kodeksie pracy, są oni zobowiązani do przestrzegania stopnia koncentracji niebezpiecznych substancji (gazów, aerozoli, pyłu) obecnych w powietrzu. Na przykład w kontekście pyłu pęcherzykowego, pracownik na ogół swojego czasu pracy nie może wdychać więcej niż 5 mg / m3 powietrza, W związku z tym, w zależności od wdychanego zanieczyszczenia, granice narażenia są określane i muszą być przedmiotem specjalnych ustaleń.

Jak zaradzić zanieczyszczeniom specyficznym i niespecyficznym

Problem polega na tym, że teraz chodzi o podjęcie właściwych decyzji w celu zagwarantowania zdrowego powietrza wszystkim mieszkańcom lokalu. Musisz iść krok po kroku, aby określić własne potrzeby.

Po pierwsze, idealne rozwiązanie à, składają całkowicie usunąć zanieczyszczenie w celu uniknięcia jego rozproszenia w momencie jego produkcji. W tym celu nie ma innego sposobu niż lokalne gromadzenie zanieczyszczeń, czyli bezpośrednio do źródła emisji. Ta ewakuacja ma tę zaletę, że nie przenosi zanieczyszczeń do dróg oddechowych pracowników i nie utrzymuje jakości powietrza w pomieszczeniu.

Niestety takie rozwiązanie nie zawsze jest wykonalne. W tym przypadku nie ma innego wyjścia, jak zezwolić na rozproszenie zanieczyszczeń w powietrzu. jaNastępnie trzeba będzie grać na granicach nałożonych przez ustawodawców i próbować regulują stężenie toksycznych produktów w powietrzu przez masowy napływ świeżego powietrza do pomieszczenia, Ten dopływ powietrza zewnętrznego, który powinien być zdrowy, zredukuje koncentracje i mechanicznie ograniczy ilość zanieczyszczonego powietrza, które każdy pracownik wdycha podczas dnia pracy.

VMC lub ekstraktor powietrza?

Ogólnie wolimy VMC w miejscach, w których zanieczyszczenie jest niespecyficzne, Mniejszy moc niż wyciąg powietrza, VMC nadaje się do biur i domów prywatnych. Należy jednak pamiętać, że musi najpierw pomyśleć o jego instalacji od budowy domu. Chociaż może być zainstalowany podczas renowacji, będzie wymagać bardziej znaczącej pracy.

Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować wentylator ekstraktora w swoim środowisku, jeśli Twój VMC jest uszkodzony. Oczywiście sprzedaje się kilka zakresów, niektóre są przystosowane do użytku nieprofesjonalnego.

Jeśli chodzi o wentylatory wyciągowe, dzięki swojej sile i różnym funkcjom (wydobywania gorącego powietrza, nieprzyjemnych zapachów, dymu, odprowadzania wilgoci itp.), są bardziej przystosowane do bardziej szkodliwych środowisk i niebezpieczne dla zdrowia człowiek. W ten sposób są uprzywilejowani w branżach, rzemiośle i społecznościach.

Jego wybór musi opierać się na liczbie osób przebywających w twoim pokoju i na powierzchni tego ostatniego. Z tego powodu zalecamy, aby zbliżyć się do wyspecjalizowanych sklepów, które mogą pomóc w wyborze spersonalizowanych rozwiązań.


Aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytanie, odwiedź naszą forum izolacja, ogrzewanie i wentylacja

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *