Pobierana przez DST rzecznik Réseau "sortir du NUCLEAIRE"

Dziś rano o 8 rano Departament Bezpieczeństwa Terytorialnego (DST) przeprowadził przeszukanie w mieszkaniu Stéphane Lhomme, rzecznika sieci „Sortir du nuklearnej” i autora książki „Niepewność nuklearna. Wkrótce Czarnobyl we Francji? ”(Wydanie Yves Michel).

Od dziś rano Stéphane Lhomme przebywa w areszcie policyjnym na głównym posterunku policji w Bordeaux przez czas nieokreślony. Podejrzewa się go o posiadanie poufnego dokumentu obrony, który pokazuje podatność reaktora jądrowego EPR na wypadek katastrofy samobójczej. Sprawa znajduje się w rękach sekcji antyterrorystycznej paryskiej prokuratury.

Sieć „Sortir du nuklearna” potępia to aresztowanie i prosi o natychmiastowe zwolnienie jego rzecznika.

Sieć „Sortir du nuklearna” opublikowała we wrześniu 2005 r. List od urzędnika EDF (nieobjętego tajemnicą obrony), w którym wspomniano o tym poufnym dokumencie obrony. Podczas publicznej debaty na temat EPR, która zakończyła się na początku kwietnia 2006 r., CPDP (Krajowa Komisja ds. Debaty Publicznej) ocenzurowała fragment pisemnego wkładu sieci „Sortir du nuklearny”, w którym wspomniano o tym poufnym dokumencie obrony.

Czytaj także: Ziemia w niebezpieczeństwie: książka i DVD w specjalnej ofercie.

Ta sprawa po raz kolejny pokazuje całą nieprzejrzystość i cenzurę energii jądrowej.

Obywatele mają prawo poznać prawdę o energii jądrowej, aw szczególności EPR. Sieć „Out of Nuclear” prosi państwo o „odtajnienie” dokumentu Poufnej Obrony na EPR, tak aby prawdą był ten reaktor.

więcej informacji

Informacja prasowa z czwartku 4 maja 2006 r

Katastrofa nuklearna - samobójcza: wrażliwy reaktor EPR

Sieć „Poza nuklearną” zawiera dokument POUFNE OD EDF, który uznaje, że reaktor jądrowy EPR będzie tak samo narażony, jak obecne reaktory na samobójczą katastrofę. Jest to absolutnie nie do przyjęcia dla reaktora jądrowego, który, jeśli zostanie zbudowany, będzie pierwszym reaktorem zbudowanym PO 11 WRZEŚNIA 2001.

Biorąc pod uwagę, że pani Lauvergeon, CEO firmy Areva, producenta EPR, systematycznie twierdzi, że reaktor jest „zaprojektowany tak, aby wytrzymać samobójczą katastrofę lotniczą”, sieć „Sortir du nuklearna” musi opublikować prawdę, ujawniając treść dokumentu „Obrona poufna”. Wyciągi:

Czytaj także: Ripostes show: skok oleju, jak daleko?

1) „uzasadnione” pokrycie ryzyka

Wyciąg: „Hipotezy dotyczące wpływu muszą zapewniać„ rozsądną ”ochronę przed ryzykiem i nie mogą obejmować wszystkich ewentualności”
Komentarz sieci „Wyjście z energii jądrowej”: „rozsądne” pokrycie ryzyka w przypadku uderzenia oznacza niepełne pokrycie ryzyka. Awaria samobójcza w EPR może zatem wyraźnie prowadzić do katastrofy nuklearnej.

2) Ukrywanie prawdy przed obywatelami

Wyciąg: „Założenia, zastosowane zasady i związane z nimi analizy nie powinny być uwzględniane w publicznie dostępnych lub prawdopodobnie publicznie dostępnych raportach bezpieczeństwa”.
Komentarz z sieci „Sortir du nuklearny”: Liderzy EDF chcą ukryć prawdę przed obywatelami. Informacje są jednak fundamentalne: jeśli zostaną zbudowane, EPR będzie pierwszym reaktorem „po 11 września 2001 r.”. Nie do pomyślenia jest to, że nie został on zaprojektowany tak, aby wytrzymać kraksę samobójczą.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *